Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

04 Березня 2020 12:18 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» розроблено з метою створення умов для раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів та відпускається суб’єктам підприємницької діяльності (виробникам лікарських засобів) в межах встановлених квот за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр.

Даним проєктом постанови передбачено, що квоти на відвантаження спирту етилового не надаються суб’єктам підприємницької діяльності які виробляють лікарські засоби у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди».

Окрім цього, зазначеним проєктом постанови передбачено збільшення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності, які не виробляють лікарські засоби у вигляді настойок (настоянок), які містять міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди».

Пропозиції та зауваження щодо проєкту, просимо надсилати протягом місяця до МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601; контактні особи: Карпенко Ірина Вікторівна, тел. (044) 200-06-68, (e-mail: [email protected]).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Резюме

Створення умов для раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів та відпускається суб’єктам підприємницької діяльності (виробникам лікарських засобів) в межах встановлених квот за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Відповідно до статті 229 Податкового кодексу України, відвантаження спирту етилового в розмірі 0 гривень за 1 літр здійснюється для виробництва лікарських засобів в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» суб’єктам підприємницької діяльності встановлені щорічні квоти на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів) крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол», за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Перелік таких суб’єктів, їх місцезнаходження та обсяги встановлених квот затверджено додатком до вищевказаної постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19. Разом з тим, збільшення номенклатури лікарських засобів, зареєстрованих в останні роки, зростання попиту на конкурентоспроможну і водночас фінансово доступну для населення країни фармацевтичну продукцію та обґрунтована можливість підвищення обсягів виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних, безпечних та доступних ліків потребують підвищення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до заявленої потреби.

Водночас, протягом останніх років серед українців спостерігається використання лікарських засобів, що містить у своєму складі спирт етиловий не за основним (не медичним) призначенням, зокрема шляхом вживання спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своєму складі «Глоду глікозиди».

У зв’язку з тим, з метою раціонального використання спирту етилового який відвантажується суб’єктам підприємницької діяльності за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр для виробництва лікарських засобів, МОЗ України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

3. Суть проєкту акта

Даним проєктом постанови передбачено, що квоти на відвантаження спирту етилового не надаються суб’єктам підприємницької діяльності які виробляють лікарські засоби у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди».

Окрім цього, зазначеним проєктом постанови передбачено збільшення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності, які не виробляють лікарські засоби у вигляді настойок (настоянок), які містять міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди».

4. Вплив на бюджет

Прийняття проєкту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проєкту постанови матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт постанови буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для проведення громадського обговорення.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

Прийняття проєкту постанови дозволить забезпечити раціональне використання спирту етилового, що відпускається за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди».

Проєкт постанови не стосується питання розвитку регіонів.

Реалізація проєкту постанови не впливає на ринок праці.

Внаслідок прийняття проєкту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом зменшення нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням.

Проєкт постанови не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт постанови не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державною регуляторною службою України.

Проєкт постанови погоджено без зауважень Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

Проєкт постанови не містить норм, що займають права і свободи, гарантовані конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проєкті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено за власною ініціативою Міністерства охорони здоров’я України.

Перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниАндрій Семиволос

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

28.02.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що вироблені до набрання чинності цією постановою готові лікарські засоби у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», належать до лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 та абзаці четвертому пунку 5 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1257 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1878), слова «крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів» замінити словами «крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115; 2013 р., № 70, ст. 2575; 2015 р., № 53, ст. 1707; 2016 р., № 26, ст. 1022; 2018 р., № 4, ст. 186):

1) у пункті 1 слова «крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів» замінити словами «крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів»;

2) у пункті 2 слова «крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів» замінити словами «крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів»;

3) у додатку до постанови:

  • у назві додатку та примітці слова «крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів» замінити словами «крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів»;
  • у позиції «ПАТ «Київмедпрепарат »» у графі «Місцезнаходження» знаки «-“-» замінити словами «м. Київ»;
  • у позиції «АТ «СТОМА»» у графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал» цифри «2400» замінити цифрами «3600»;
  • у позиції «ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» у графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал» цифри «813» замінити цифрами «1500»;
  • у позиції «ПАТ «Біолік» у графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал» цифри «6480» замінити цифрами «10000»;
  • у графі «Найменування суб’єкта підприємницької діяльності» слова «ПАТ «Фармстандарт-Біолік» замінити словами «АТ «БІОЛІК».

5) доповнити додаток такою позицією:

«ТОВ «МЕДЛЕВ» 25384987 м. Дніпро 50 488».

Порівняльна таблиця
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту постанови Пояснення змін
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1257
1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються суб’єктами господарювання до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу (далі — спирт етиловий), на які підпунктом 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України встановлено нульову ставку акцизного податку за 1 літр 100-відсоткового спирту та які використовуються для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; оцту з харчової сировини; парфумерно-косметичної продукції, виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу, біопалива та бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу (далі — окремі види продукції) 1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються суб’єктами господарювання до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу (далі — спирт етиловий), на які підпунктом 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України встановлено нульову ставку акцизного податку за 1 літр 100-відсоткового спирту та які використовуються для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; оцту з харчової сировини; парфумерно-косметичної продукції, виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів, продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу, біопалива та бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу (далі — окремі види продукції) Запобігання нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням шляхом унеможливлення їхнього виробництва із спирту етилового за нульовою ставкою податку.
абзац третій пункту 5 5. Податковий вексель видається:

……

підприємствами первинного виноробства та виробниками вермутів, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів, та суб’єктами господарювання, які у межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів,  — на строк, що не перевищує 180 календарних днів від дати авалювання векселя банком.

абзац третій пункту 5 5. Податковий вексель видається:

…..

підприємствами первинного виноробства та виробниками вермутів, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів, та суб’єктами господарювання, які у межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів, — на строк, що не перевищує 180 календарних днів від дати авалювання векселя банком.

Запобігання нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням шляхом унеможливлення їхнього виробництва із спирту етилового за нульовою ставкою податку.
постанова Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 р. № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»
1. Затвердити щорічні квоти на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, згідно з додатком. 1. Затвердити щорічні квоти на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100- відсоткового спирту етилового, згідно з додатком. Запобігання нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням шляхом унеможливлення їхнього виробництва із спирту етилового за нульовою ставкою податку.
2. Установити, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол», для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів, а також лікарські засоби, зареєстровані в інших країнах в установленому законодавством порядку, що підтверджується реєстраційним посвідченням, виданим відповідною країною. 2. Установити, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів та лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол», для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів, а також лікарські засоби, зареєстровані в інших країнах в установленому законодавством порядку, що підтверджується реєстраційним посвідченням, виданим відповідною країною. Запобігання нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням шляхом унеможливлення їхнього виробництва із спирту етилового за нульовою ставкою податку.
назва додатку до зазначеної постанови Щорічні квоти на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового назва додатку до зазначеної постанови Щорічні квоти на відвантаження суб’єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100- відсоткового спирту етилового Запобігання нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням. шляхом унеможливлення їхнього виробництва із спирту етилового за нульовою ставкою податку.
примітка до додатку до зазначеної постанови МОЗ проводить щороку аналіз використання суб’єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та препаратів, що з них виготовляються), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового і за його результатами подає Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції. примітка до додатку до зазначеної постанови МОЗ проводить щороку аналіз використання суб’єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та препаратів, що з них виготовляються), крім готових лікарських засобів у формі настойок (настоянок), які мають міжнародну непатентовану назву «Глоду глікозиди», бальзамів, еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100- відсоткового спирту етилового і за його результатами подає Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції. Запобігання нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спиртовмісних настойок не за медичним призначенням шляхом унеможливлення їхнього виробництва із спирту етилового за нульовою ставкою податку.
ПАТ «Київмедпрепарат» 00480862 1015 ПАТ «Київмедпрепарат» 00480862 м. Київ 1015 У зв’язку із зміною місця впровадження діяльності
АТ «СТОМА» 00481318 м. Харків 2400 АТ «СТОМА» 00481318 м. Харків 3600 У зв’язку із збільшенням номенклатури лікарських засобів, зареєстрованих в останні роки вітчизняними фармвиробниками, зростанням попиту на конкурентоспроможну і водночас фінансово доступну для населення країни фармпродукцію та обґрунтовану можливість підвищення обсягів виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних, безпечних та доступних ліків потребують підвищення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до заявленої потреби.
ПрАТ «Фармацевтична 00481212 м.Київ 813 фірма «Дарниця» ПрАТ «Фармацевтична 00481212 м. Київ 1500 фірма «Дарниця» У зв’язку із збільшенням номенклатури лікарських засобів, зареєстрованих в останні роки вітчизняними фармвиробниками, зростанням попиту на конкурентоспроможну і водночас фінансово доступну для населення країни фармпродукцію та обґрунтовану можливость підвищення обсягів виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних, безпечних та доступних ліків потребують підвищення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до заявленої потреби.
ПАТ «Біолік» 00479712 м. Ладижин 6480» ПАТ «Біолік» 00479712 м. Ладижин 10000» У зв’язку із збільшенням номенклатури лікарських засобів, зареєстрованих в останні роки вітчизняними фармвиробниками, зростанням попиту на конкурентоспроможну і водночас фінансово доступну для населення країни фармпродукцію та обґрунтовану можливость підвищення обсягів виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних, безпечних та доступних ліків потребують підвищення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до заявленої потреби.
ПАТ «Фармстандарт-Біолік» 01973452 м. Харків 5736 АТ «БІОЛІК» 01973452 м. Харків 5736 У зв’язку із зміною найменування суб’єкта підприємницької діяльності
Позиція відсутня «ТОВ «МЕДЛЕВ» 25384987 м. Дніпро 50 488» У зв’язку із збільшенням номенклатури лікарських засобів, зареєстрованих в останні роки вітчизняними фармвиробниками, зростанням попиту на конкурентоспроможну і водночас фінансово доступну для населення країни фармпродукцію та обґрунтовану можливость підвищення обсягів виробництва життєво необхідних та соціально важливих якісних, безпечних та доступних ліків потребують підвищення квот деяким суб’єктам підприємницької діяльності відповідно до заявленої потреби.

Генеральний директор Фармацевтичного директоратуОлександр Комаріда

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті