Проєкт наказу МОЗ України «Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам»

21 Травня 2020 6:18 Поділитися

МОЗ України оприлюднює для громадського обговорення проєкт наказу «Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам»

На виконання підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 555‑IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» МОЗ України розробило проєкт наказу «Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам». Проєктом акта пропонується затвердити Порядок укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та Типову форму контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Обговорення проєкту наказу МОЗ України «Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам» триватиме до 19 червня 2020 року. Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу [email protected], або ж за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України, Директорат освіти, науки та кадрів, вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам»

1. Резюме

Метою розроблення цього проєкту акта є попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні та реалізація цілі 2.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України — «Люди менше хворіють».

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Актуальність та доцільність розробки нормативного акта обумовлена необхідністю протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме — залучення додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

3. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується затвердити Порядок укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та Типову форму контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного чи місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та з метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості Міністерством охорони здоров’я України проєкт наказу потребує громадського обговорення.

6. Прогноз впливу

Проєкт акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація акта не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація акта матиме позитивний вплив на ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, зміцнення та збереження здоров’я населення.

Реалізація акта не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природніх ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України.

Проєкт акта потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт акта не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт наказу та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено на виконання підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток

до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта: затвердження Порядку укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та Типової форми контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я Наявність достатніх людських ресурсів для надання медичної допомоги в необхідних обсягах + + Надасть можливість залучити додатково, на умовах контракту, необхідних медичних працівників
Пацієнти Якісна та доступна медична допомога + + Збільшить доступність та покращить якість медичної допомоги

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України 21.05.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам

На виконання підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

Типову форму контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Керівникам закладів охорони здоров’я, працівники яких залучаються додатково, на умовах контракту, до протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), сприяти узгодженню обліку робочого часу таких працівників.

3. Директорату освіти, науки та кадрів (Мартинова Н.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОРЯДОК
укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

1. Цей Порядок визначає механізм укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі — контракт).

2. Контракт укладається закладом охорони здоров’я з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі — медичний працівник) у випадку потреби в додатковому залученні медичних працівників для надання медичної допомоги.

3. Контракт укладається відповідно до типової форми, в якій передбачаються строк його дії, права, обов’язки, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту.

4. Медичний працівник повинен мати відповідну спеціальну освіту та відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються Міністерством охорони здоров’я України.

5. Розмір оплати праці встановлюється в контракті за згодою сторін, але для працівників бюджетної сфери в розмірі не меншому ніж передбачено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, та для працівників підприємств державної та комунальної форм власності в розмірі не меншому, ніж передбачено Колективним договором.

6. Контракт укладається на строк визначений сторонами, але не більший періоду встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни.

7. За потреби, в контракті передбачаються умови забезпечення місцем проживання та транспортування медичного працівника під час виконання ним обов’язків, встановлених контрактом.

8. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

9. До контракту можуть бути внесені зміни за згодою сторін у письмовій формі.

10. У разі продовження періоду дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк дії контракту може бути продовжений за згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди.

11. Контракт може бути розірваний на підставах, передбачених законодавством України та умовами контракту.

В.о. генерального директора Директорату освіти, науки та кадрівН. Мартинова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ТИПОВА ФОРМА
контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

____________________ ______ _____________20___ р.
(назва населеного пункту)

__________________________________________________________,
(найменування закладу охорони здоров’я)

в особі _____________________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника закладу охорони здоров’я)

який діє на підставі статуту (далі — Заклад), з однієї сторони, та

________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт серія ________ № ___________, виданий

___________________________________________________________,
(ким і коли виданий)

який(а) зареєстрований(а) в Україні за адресою:

___________________________________________________________

(далі — Медичний працівник), з іншої сторони (разом — Сторони), керуючись взаємною згодою, відповідно до Кодексу законів про працю України уклали цей Контракт про таке:

І. Предмет Контракту

1. Згідно з цим Контрактом Медичний працівник з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) призначається на посаду

____________________________________________________________
(назва посади)

2. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Медичним працівником та Закладом.

3. Медичному працівникові встановлюється заробітна плата у розмірі ______, яка складається з _____________________________.

ІІ. Права та обов’язки Закладу

1. Заклад має право:

1) вимагати від Медичного працівника:

  • належного виконання його обов’язків за цим Контрактом та посадовою інструкцією;
  • дотримання законодавства України під час здійснення професійних обов’язків за посадою;
  • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу;
  • дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

2) застосовувати до Медичного працівника заходи заохочення за сумлінне виконання посадових обов’язків, ініціативу в роботі у порядку, передбаченому законодавством України та Колективним договором;

3) притягати Медичного працівника до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством України.

4) розірвати цей контракт в односторонньому порядку у випадках, передбачених законодавством про працю та/або цим Контрактом.

2. Заклад зобов’язується:

1) ознайомити Медичного працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, зокрема, графіком змінності (за наявності), посадовою інструкцією та Колективним договором, іншими умовами праці згідно законодавства, в тому числі щодо наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів,

2) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) забезпечити належні та безпечні умови для виконання Медичним працівником своїх обов’язків;

5) забезпечити Медичного працівника засобами індивідуального захисту, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

6) здійснювати Медичному працівнику виплату заробітної плати у розмірах та порядку, що визначені законодавством України, Колективним договором та цим Контрактом;

7) у разі закінчення (розірвання) цього Контракту провести остаточний розрахунок з Медичним працівником відповідно до законодавства України.

ІІІ. Права та обов’язки Медичного працівника

1. Медичний працівник має право:

1) на отримання заробітної плати у розмірах, порядку та строки, що визначені законодавством України, Колективним договором та цим Контрактом;

2) розірвати цей Контракт достроково у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України;

3) користуватися іншими правами, гарантованими законодавством України та Колективним договором.

2. Медичний працівник зобов’язується:

1) дотримуватися законодавства України під час здійснення професійних обов’язків за посадою;

2) сумлінно виконувати свої обов’язки, визначені цим Контрактом та затвердженою в установленому порядку посадовою інструкцією;

3) виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу;

4) забезпечувати збереження інформації про стан здоров’я пацієнтів, а також іншу інформацію, що відноситься до лікарської таємниці чи персональних даних пацієнтів;

5) у випадку наявності основного місця роботи повідомити роботодавця про укладення цього Контракту.

ІV. Відповідальність сторін, порядок вирішення спорів

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачених цим Контрактом обов’язків Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Контрактом.

2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

V. Строк дії та інші умови Контракту

1. Цей Контракт набирає чинності з моменту фактичного виходу Медичного працівника на роботу, а саме з ___________, та діє до ________.

2. Відносини Сторін, не врегульовані цим Контрактом, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

3. Підставами для припинення цього Контракту є:

1) закінчення строку дії цього Контракту;

2) невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін обов’язків, встановлених цим Контрактом;

3) розірвання цього Контракту Сторонами у випадках, передбачених законодавством про працю та цим контрактом.

VI. Прикінцеві положення

1. Усі зміни до цього Контракту оформлюються Додатковими угодами до цього Контракту. Додаткові угоди є невід’ємними частинами цього Контракту, і набувають чинності після їх підписання Сторонами цього Контракту.

2. Цей Контракт складений в двох екземплярах, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

VІІ. Реквізити та підписи Сторін

Заклад охорони здоров’я________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров’я)Місцезнаходження: __________________________Код згідно з ЄДРПОУ: ________________________

МФО: _________________________________________

Розрахунковий рахунок:_________________________________________________

________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника закладу охорони здоров’я)

________________________________________________
(підпис)

Медичний працівник______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)Паспорт: ____________________________виданий ____________________________

Місце реєстрації в Україні:___________________________________

______________________________________
(підпис)

 

В.о. генерального директора Директорату освіти, науки та кадрівН. Мартинова

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті