Нова стратегія покращення імунітету з використанням природних імуномодуляторів

Головні функції імунної системи організму людини полягають у захисті від інфекційних агентів (бактерій, вірусів, грибів), своєчасному видаленні пошкоджених клітин, постійному ретельному контролі та пригніченні злоякісного росту. Крім того, імунні клітини та система в цілому забезпечують певний рівень толерантності до власних та безпечних зовнішніх антигенів. Існують суттєві відмінності серед людей за спроможністю їх системи у реалізації власних функцій. Головними чинниками таких відмінностей є генетичні, зовнішні фактори, спосіб життя та харчування, а також їх комплексна взаємодія. Харчування вважається модифікованим фактором впливу на імунні функції. Особливості цього впливу є об’єктом вивчення протягом багатьох десятиліть.

Ще у 1968 р. Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала монографію під назвою «Взаємодії між інфекцією та харчуванням» [1], в якій представлено синергічний вплив інфекційних агентів та недостатнього харчування на імунну систему (рис. 1).

Рис. 1
 Взаємний вплив недостатності нутрієнтів та інфекції
Взаємний вплив недостатності нутрієнтів та інфекції

Як і інші системи організму, імунна, можливо, навіть у більш вираженому ступені залежить від достатнього забезпечення нутрієнтами. Існує багато підтверджень тому, що харчовий статус міцно пов’язаний з імунітетом та опірністю організму до різних інфекційних агентів. Також відомо, що дефіцит макро- та мікронутрієнтів призводить до порушення імунних функцій. Останні можуть бути відновлені за рахунок корекції постачання харчових речовин.

Сезонні спалахи респіраторних вірусних інфекцій відмічають у періоди року, коли разом із несприятливими погодними умовами на організм та стан імунної системи може впливати неоптимальна кількість окремих фітонутрієнтів, вітамінів та мінералів. Окремі мікронутрієнти вважають «бустерами» імунної системи. До того ж результати проведених досліджень свідчать про їх спроможність впливати на респіраторні віруси [2].

Мінеральна, вітамінна та фітонутрицевтична саплементація у зміцненні імунітету

Дієтична саплементація є важливим та перс­пективним напрямком у підвищенні імунної опірності проти інфекційних агентів, зок­рема, проти респіраторних вірусів. Проведені сотні досліджень для визначення ефективності окремих вітамінів, мінералів, флавоноїдів та їх комбінацій щодо впливу на ключові показники імунної відповіді, частоту та тривалість інфекційних захворювань, ефективність вакцинації тощо.

Відносно використання синтетичних вітамінів та мікроелементів, а також вітамінно-мінеральних комплексів результати досліджень є суперечливими, однак достовірно доведено суттєву роль в перебігу імунних реакцій вітаміну D3 (холекальциферол) та цинку. Цікаво, що вітамін D використовувався для лікування туберкульозу ще до появи ефективних антибактеріальних препаратів. Вже тоді вчені повідомляли про підвищення опірності імунної системи відносно інфекцій після вживання однократної дози 8000 МО холекальциферолу [3].

Його харчові джерела є надзвичайно обмеженими (морська риба, морепродукти), а дефіцит серед населення України визначений у понад 80% дорослого населення [4]. Таким чином, зважаючи на надзвичайно низький рівень споживання морської риби та морепродуктів, відсутність у широкому доступі молочних продуктів, фортифікованих вітаміном D, вживання засобів з його вмістом 1000–2000 Од може бути корисним для більшості українців.

Результати метааналізу рандомізованих досліджень 2017 р. демонструють зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі сезонні, завдяки додатковому споживанню вітаміну D [5].

І вже цього року опубліковані спостереження щодо асоціації значного дефіциту вітаміну D в осіб похилого віку в Італії, Іспанії та Швейцарії, які виявилися найбільш вразливою групою щодо захворюваності та тяжких наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 [6]. Дослідники прогнозують можливості зниження поширеності та смертності за допомогою саплементації вітаміном D3 (холекальциферолом).

За даними ВООЗ, дефіцит цинку є п’ятою причиною смертності та захворюваності в країнах, що розвиваються, і впливає на третину населення планети. В усьому світі нестача цинку становить близько 16% інфекцій нижніх дихальних шляхів [7, 8].

Існують вагомі докази наявності взаємо­зв’яз­ку між дефіцитом цинку та інфекційними захворюваннями, такими як малярія, ВІЛ, туберкульоз, кір та пневмонія [9]. Нестача цинку призводить до значного порушення процесів клітинного імунітету. Зменшується кількість Т-лімфоцитів, порушується синтез ДНК, знижується співвідношення Т-/В-лімфоцитів, підвищується рівень IgE, знижується — IgG, IgA, IgM, залишається незмінним фагоцитоз, знижується рівень трансферину, відбуваються інші порушення у діяльності імунної системи [10].

Клінічні дослідження показали, що прийом цинку скорочує тривалість симптомів застуди у здорових людей. Особливо привертає увагу кореляція між вживанням цинку у групі осіб літнього віку та значно нижчою частотою інфекцій протягом року [11, 12].

Нова комбінація імуномодулюючих фітокомплексів

Говорячи про планування вітамінно-мінеральної та фітонутрицевтичної саплементації для зміцнення імунітету та протидії респіраторним вірусам, хотілося б звернути увагу на доцільність послідовного призначення фітокомплексів українського виробництва під назвою Імунсил® та Імунсил® D3 (ТОВ «Нутрімед», Україна).

До складу фітокомплексу Імунсил® входять наступні активні інгредієнти натурального рослинного походження:

 • бета-глюкан — 200 мг (що містить 80% бета-глюканів 1,3 і 1,6);
 • екстракт ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) — 100 мг;
 • екстракт плодів бузини (Sambucus nigra) — 75 мг.

Усі компоненти мають добре вивчені імуномодулюючі властивості, підтверджені у численних дослідженнях in vitro та in vivo (табл. 1).

Таблиця 1. Імуномодулюючі властивості бета-глюкану, ехінацеї пурпурової та плодів бузини
Бета-глюкан Ехінацея пурпурова Плоди бузини
 • Активація цитотоксичних макрофагів, посилення продукції інтерлейкіну-1 макрофагами, стимулювання Т-лімфоцитів, збільшення продукції інших цитокінів, активація клітин-кілерів (NK-клітини), підвищення рівня білка гострої фази в сироватці крові.
 • Пригнічення синтезу прозапальних цитокінів — інтерлейкінів-6 та -12, посилення продукції інтерферону.
 • Активація клітинного імунітету, стимуляція фагоцитарної активності макрофагів і хемотаксис гранулоцитів, сприяння вивільненню цитокінів, збільшення продукції інтерлейкіну-1 макрофагами, прискорення трансформації B-лімфоцитів у плазматичні клітини, підсилення антитілоутворення і T-хелперної активності.
 • Противірусна активність відносно вірусів грипу та герпесу, підвищення опірності до інфекцій дихальної системи.
 • Антоціани та флавоноїди бузини здатні пригнічувати протеазу вірусного ферменту 3-CL, що інгібує активність вірусу в клітинах. Полісахариди бузини зумовлюють виражену імуностимулювальну дію.
 • Біологічно активні речовини екстракту сприяють зменшенню вираженості симптомів сезонних захворювань та зменшенню їх тривалості, мають антиоксидантні властивості, що позитивно впливає на зниження оксидативного стресу та запалення при інфекційних процесах.

Ключовим компонентом фітокомплексу Імунсил® є бета-глюкан, який за хімічною структурою належить до групи β-D-глюкозних полісахаридів та входить до складу клітинної стінки злаків, бактерій та грибів. Відомі та підтверджені багато важливих функцій бета-глюкану. Серед них стимуляція імунітету, пребіотична — сприяння зростанню пробіотичних бактерій, зниження рівня холестерину у крові, потенціювання впливу моноклональних антитіл проти ракових клітин.

Огляд досліджень, присвячених імуностимулювальному впливу окремих нутрієнтів за останні 20 років (понад 20 тис. публікацій) встановлює провідну позицію бета-глюканів порівняно з іншими природними імуномодуляторами [13].

Бета-глюкан чинить експериментально та клінічно підтверджений вплив на основні ланки вродженого та набутого імунітету: оптимізацію функції макрофагів, моноцитів, дендритних клітин, Т-лімфоцитів, включаючи Т-кілери, продукцію антитіл, прозапальних та протизапальних цитокінів.

Низка досліджень була присвячена визначенню кількості бета-глюкану, необхідної для імуностимулювального впливу. Дозу в межах від 100 до 500 мг визнано достатньою для стимуляції імунної відповіді [14].

У клінічних дослідженнях підтверджена ефективність бета-глюкану у зниженні частоти, тривалості та тяжкості респіраторних вірусних інфекцій. Наприклад, у плацебо-контрольованому дослідженні суб’єктів старшого віку (50–70 років) було встановлено, що вживання 250 мг бета-глюкану було асоційоване зі зменшенням майже вдвічі епізодів сезонних вірусних захворювань порівняно з плацебо, а також із легшим перебігом таких інфекцій [15].

Фітокомплекс Імунсил® застосовують додатково до здорового збалансованого харчування як джерело стимуляторів імунної функції натурального походження, у тому числі для профілактики вірусних інфекцій та з метою прискорення одужання внаслідок інфекцій різної етіології та локалізації. Рекомендовано вживати по 1–2 капсули на добу протягом 10–14 днів.

До складу фітокомплексу Імунсил® D3 входить 250 мг бета-глюкану (із вмістом 80% бета-глюканів 1,3 та 1,6), 16,5 мг цинку гліцинату (відповідає 5 мг елементарного цинку) та 50 мкг вітаміну D3 (2000 МО). Для цинку та вітаміну D3 також отримано переконливі докази імуномодулюючого впливу (табл. 2).

Таблиця 2. Вплив цинку та вітаміну D на імунну систему та ризик вірусних інфекцій
Вітамін D3 Цинк
 • Стимуляція проліферації та міграції моноцитів та нейтрофілів, стимуляція Т-лімфоцитів.
 • Оптимальна кількість вітаміну D в організмі
  зумовлює зниження ризику респіраторних інфекцій.
 • Стимулює проліферацію лімфоцитів, сприяє підтримці гомеостазу імунної системи та імунній толерантності.
 • Дефіцит цинку асоційований з підвищенням ризику респіраторних інфекцій в осіб похилого віку та дітей.

Послідовне вживання комплексів Імунсил® та Імунсил® D3

Обґрунтованим та ефективним можна вважати послідовне вживання фітокомплексів Імунсил® та Імунсил® D(рис. 2).

Рис. 2
 Схема послідовного вживання комплексів Імунсил® та Імунсил
Схема послідовного вживання комплексів Імунсил® та Імунсил® D3

Спочатку, наприклад, після контакту з інфікованими членами сім’ї, рекомендується Імунсил® протягом 10–14 днів з метою невідкладної активації імунної відповіді. Аналогічна тактика можлива і у разі виникнення респіраторного вірусного захворювання з метою сприяння швидкому одужанню.

На другому етапі рекомендується Імунсил® D3 — комбінація бета-глюкану з двома іншими імуномодулюючими нутрієнтами: цинком та вітаміном D. Компоненти цього фітокомплексу сприяють тривалому утриманню імуномодулюючого ефекту з метою запобігання повторному інфікуванню респіраторними вірусами.

Висновок

 • Протягом епідемій респіраторних вірусних інфекцій ризик захворювання та ймовірно його тяжкість залежать від функціонального стану імунної системи.
 • Численні міжнародні клінічні дослідження доводять імуномодулюючу дію компонентів, що входять до складу фітокомплексів Імунсил® та Імунсил® D3, а саме бета-глюканів, вітаміну D3, цинку та екстрактів ехінацеї та бузини.
 • Послідовне вживання фітокомплексів Імунсил® та Імунсил® D3 дозволяє отримати імуномодулюючий вплив біофлавоноїдів з натуральних рослинних джерел та додаткової кількості цинку та вітаміну D3, дефіцит якого є надзвичайно поширеним в Україні.
Олег ШВЕЦЬ,
президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук,
доцент, експерт МОЗ України з гігієни харчування

Список використаної літератури

1. Scrimshaw N., Taylor C., Gordon J. (1968) Interactions of nutrition and infection. Monograph series no. 37. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

2. Wu Dayong, Lewis Erin D., Pae Munyong, Meydani Simin Nikbin (2019) Nutritional Modulation of Immune Function: Analysis of Evidence, Mechanisms, and Clinical Relevance. Frontiers in Immunology. Vol. 9, p. 3160.

3. Martineau A.R., Wilkinson R.J., Wilkinson K.A. et al. (2007) A single dose of vitamin D enhances immunity to mycobacteria. Am. J. Respir. Crit. Care Med.; 176: 208–13.

4. Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Муц В.Я., Вдовіна О.А. (2011) Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів України. Боль. Суставы. Позвоночник.4 (04).

5. Martineau A.R., Jolliffe D.A., Hooper R.L., Greenberg L., Aloia J.F., Bergman P. et al. (2017) Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data BMJ; 356: i6583.

6. Illie P.C., Stefanescu S., Smith S. (2020) The role of Vitamin D in the prevention of Coronavirus Disease 2019 infection and mortality. Infectious Diseases, 06 May, preprint.

7. Sandstead H.H. (1991) Zinc Deficiency. Am. J. Dis. Child.;145:853–859. doi: 10.1001/archpedi.1991.02160080029016.

8. World Health Organisation (2002) The World Health Report. World Health Organization; Geneva, Switzerland.

9. Maret W. (2013) Zinc and Human Disease. In: Sigel A., Sigel H., Sigel R.K., editors. Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases. Springer; Dordrecht, The Netherlands, pp. 389–414.

10. Reinherz E.L., Schlossman S.F. (1980) Current concepts in immunology: Regulation of the immune response — inducer and suppressor T-lymphocyte subsets in human beings. N. Engl. J. Med., 303(7): 370–373.

11. Zinc for the common cold (2013) Singh M., Das R.R. Cochrane Database Syst Rev. Jun 18, (6): CD001364.

12. Prasad A.S., Beck F.W., Bao B., Fitzgerald J.T., Snell D.C., Steinberg J.D., Cardozo L.J. (2007) Zinc supplementation decreases incidence of infections in the elderly: effect of zinc on generation of cytokines and oxidative stress. Am J Clin Nutr; 85: 837–844.

13. Vetvicka, Vaclav et al. (2019) Beta Glucan: Supplement or Drug? From Laboratory to Clinical Trials. Molecules (Basel, Switzerland), vol. 24,7, 1251. 30 Mar., doi:10.3390/molecules24071251.

14. Richard Fuller, Michael V. Moore, George Lewith, Beth L. Stuart, Rory V. Ormiston, Helena L. Fisk, Paul S. Noakes, Philip C. Calder (2017) Yeast-derived β-1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immunity in older adults, Nutrition, Volumes 39–40, р. 30–35.

15. Chan G.C., Chan W.K., Sze D.M. (2009) The effects of beta-glucan on human immune and cancer cells. J. Hematol. Oncol.; 2: 25–35. doi: 10.1186/1756-8722-2-25.

Нутримед, ТОВ

03150, Київ, вул. Предславинська 43/2

Тел.: (044) 454-01-00

www.nutrimed.ua

[email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті