Проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму»

06 Серпня 2020 10:42 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму».

На пленарному засіданні Верховної Ради України даний проєкт буду доповідати особисто.

Народні депутати УкраїниЮ. Клименко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту Закону України «Про внесення змін до

Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Проєкт Закону передбачає внесення доповнень до Бюджетного кодексу України щодо спрямування коштів, отриманих, як платежі за ліцензії на організацію та проведення азартних ігор та є альтернативним до проєкту Закону №3899 від 17.07.2020. Проєктом Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (реєстр.2285-д), передбачається створення фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки за рахунок коштів, отриманих державою від азартних ігор.

Запропонована редакція пропонує передбачити створення фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму.

Проєкт Закону №3899 від 17.07.2020 у пояснювальній записці наголошує, що соціальна спрямованість коштів, отриманих державою від азартних ігор, є компенсацією держави суспільству за ті негативні наслідки, які несуть азартні ігри, через спрямування коштів, отриманих як платежі за ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на покращення умов життя суспільства. Крім того, зазначений проєкт Закону наводить досвід європейських країн, які спрямовують кошти від азартних ігор у розвиток спорту, культури, туризму тощо.

Наприклад, у Греції в 2017 році валовий ігровий дохід компанії монополіста ОРАР склав 1 456 млн євро, 483 млн євро компанія заплатила податку у вигляді валового ігрового доходу (GGR), 306 млн євро — прибуток компанії. ОРАР підтримує та розвиває спорт для людей з обмеженими можливостями, а також OPAP Forward підтримує 40 малих та середніх підприємств у таких різноманітних галузях, як туризм тощо.

________________

1 Official website OPAP. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://investors.opap.gr/en

2 Greek Gaming Company’s Innovation Initiatives Set Foundations for Growth  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.southeusummit.com/europe/greece/greek-gaming-operators-innovation-initiatives-transform-an-industry-and-a-society/

У Польщі основний акцент зроблено на підтримку капітальних інвестицій у спорт — будівництво і реконструкція спортивних об’єктів.

Одним з основних джерел фінансування у сфері туризму є бюджетне фінансування в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік. Обсяг бюджетного фінансування у сфері туризму у 2017 р. — 30,4 млн грн, у 2018 р. — 27,886 млн грн, у 2019 р. — 17, 886 млн грн. Державна політика у сфері регулювання фінансового забезпечення туризму не відрізняється системністю та поступовістю, постійно коливається між необхідністю інвестування в туризм і прагнення скоротити видатки бюджету.

У багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий дохід яких складає 20–45%, а надходження від іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти. На сьогоднішній день Україна перебуває у вкрай складному становищі та потребує підтримки розвитку внутрішнього туризму.

Фінансове забезпечення повинно стати основою державної туристичної політики та сприяти розвитку економічного потенціалу країни. Питання розвитку туризму стоїть в ряді першочергових завдань економічного піднесення багатьох європейських країн, адже значення туризму у світі постійно зростає.

Враховуючи вищезазначене, цільове спрямування коштів, отриманих державою від азартних ігор необхідно використати для підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму.

 1. Мета та завдання прийняття законопроєкту

Метою прийняття проєкту Закону є встановлення цільового спрямування коштів, отриманих як плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор (після їх легалізації) через створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму.

 1. Загальна характеристика і основні положення проєкту

Законопроєктом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, які передбачають:

1) створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму в складі Спеціального фонду Державного бюджету України;

2) спрямування відрахувань щорічних ліцензійних платежів на здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск і проведення лотерей до цього Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму, а також спрямування 50% отриманих доходів від податку на прибуток підприємств в частині оподаткування доходу від діяльності з організації та проведення азартних ігор на підтримку туризму;

3) спрямування 50% отриманих доходів від податку на прибуток підприємств в частині оподаткування доходу від діяльності з організації та проведення азартних ігор у бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

4) спрямування платежів за ліцензію на букмекерські пункти, 50% платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино та 50% платежів з ліцензії на гральні столи та гральні автомати, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, букмекерського пункту, залу гральних автоматів);

5) використання коштів Державного фонду на фінансування: медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.

 1. Стан нормативно-правової бази

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у цій сфері, є: Конституція України, Бюджетний кодекс України та Закон України «Про державні лотереї в Україні».

Реалізація положень законопроєкту не потребує внесення змін до інших законів України.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень поданого проєкту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 1. Прогноз результатів

Впровадження норм проєкту Закону направлено на розвиток медицини, спорту, освіти, культури науки та туризму.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстровано в парламенті

30.07.2020 р. за № 3899-1

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту,

 освіти, культури, науки та туризму

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50–51, ст. 572) такі зміни:

 1. доповнити статтею 245 такого змісту:

«Стаття 245 Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму.

 1. Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 2. Джерелами формування Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму є:

1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 139 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

 1. Кошти Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму спрямовуються на:

1) профілактику та надання медичної допомоги хворим на лудоманію; розвиток системи надання медичної допомоги, у тому числі і екстреної; створення лікарень інтенсивного лікування, лікарень планового лікування, центрів реабілітації, хоспісів, спеціалізованих центрів з визначенням профілів надання медичної допомоги (медичних послуг) для кожного закладу охорони здоров’я, за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

2) розвиток внутрішнього туризму шляхом надання грантів та здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки за кредитами комерційних банків для суб’єктів туристичної діяльності, порядок надання яких формує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів та затверджує Кабінет Міністрів України, за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, а також 50% отриманих доходів від податку на прибуток підприємств в частині оподаткування доходу від діяльності з організації та проведення азартних ігор;

3) підтримку масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; фінансування заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, розвиток олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту інвалідів; розбудову спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

4) підтримку фінансування освітньої діяльності, проведення будівництва та реконструкції освітніх закладів, експериментальних розробок університетів, академій, інститутів, фінансування окремих освітніх програм та проєктів, модернізація професійно-технічної освіти за рахунок 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино;

5) фінансування програм з підвищення культурного та духовного рівня населення України; будівництво нових та модернізація застарілих закладів культури (бібліотек, театрів, музеїв, центрів творчості тощо) за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на випуск та проведення лотерей, ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет;

6) підтримку фінансування наукової та науково-технічної діяльності, конкурсне фінансування проєктів через Національний фонд досліджень України, гранти, базове фінансування основної діяльності наукових установ, організації наукових досліджень, проведення будівництва та реконструкції наукових та науково-технічних установ, окремих наукових і науково-технічних програм та проєктів, проведення фундаментальних наукових досліджень, розвиток інфраструктури наукової та науково-технічної діяльності, збереження і розвиток наукових об’єктів, що становлять національне надбання за рахунок 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на гральні столи та гральні автомати.»;

 1. частину другу статті 29 пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі, та податку, визначеного пунктом 2 частини третьої статті 245, пунктами 18 та 431 частини першої статті 64, пунктом 1–2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);»

 1. частину третю статті 29 доповнити пунктом 139 такого змісту:

«139) кошти платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет, на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, на випуск і проведення лотерей, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів, а також 50% платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино, 50% платежів за ліцензії на гральні столи та гральні автомати.»;

 1. частину четверту статті 30 доповнити пунктом 24 такого змісту:

«24) заходи, визначені частиною третьою статті 245 (за рахунок джерел, визначених пунктом 139 частини третьої статті 29 цього Кодексу);»;

 1. у частині першій статті 64 пункт 17 викласти у такій редакції:

«17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 2 частини третьої статті 245, пунктами 18 та 431 цієї частини статті, пунктом 1–2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;»;

 1. у частині першій статті 64 пункт 431 викласти у такій редакції:

«431) 50% отриманих доходів від податку на прибуток підприємств в частині оподаткування доходу від діяльності з організації та проведення азартних ігор;»;

 1. у частині першій статті 64 доповнити пунктом 432 такого змісту:

«432) платежі за ліцензію на букмекерські пункти, 50% платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино та 50% платежів з ліцензії на гральні столи та гральні автомати, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, букмекерського пункту, залу гральних автоматів);»;

 1. у частині першій статті 66 пункт 11 викласти у такій редакції:

«11) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1–2 цієї частини статті, пунктом 2 частини третьої статті 245, пунктами 18 та 431  частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);»;

 1. у частині першій статті 69 пункт 81 виключити.

II.Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму»

Чинна редакція Запропонована редакція
Бюджетний кодекс України
Стаття 245 Відсутня. Стаття 245 Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури, туризму та науки.

1. Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

2. Джерелами формування Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму є:

1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 139 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

3. Кошти Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури, науки та туризму спрямовуються на:

1) профілактику та надання медичної допомоги хворим на лудоманію; розвиток системи надання медичної допомоги, у тому числі і екстреної; створення лікарень інтенсивного лікування, лікарень планового лікування, центрів реабілітації, хоспісів, спеціалізованих центрів з визначенням профілів надання медичної допомоги (медичних послуг) для кожного закладу охорони здоров’я за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

2) розвиток внутрішнього туризму шляхом надання грантів та здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки за кредитами комерційних банків для суб’єктів туристичної діяльності, порядок надання яких  формує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів та затверджує Кабінет Міністрів України, за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, а також 50% отриманих доходів від податку на прибуток підприємств в частині оподаткування доходу від діяльності з організації та проведення азартних ігор;

3) підтримку масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; фінансування заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, розвиток олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту інвалідів; розбудову спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

  4) підтримку фінансування освітньої діяльності, проведення будівництва та реконструкції освітніх закладів, експериментальних розробок університетів, академій, інститутів, фінансування окремих освітніх програм та проєктів, модернізація професійно-технічної освіти за рахунок 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино;

5) фінансування програм з підвищення культурного та духовного рівня населення України; будівництво нових та модернізація застарілих закладів культури (бібліотек, театрів, музеїв, центрів творчості, тощо), за рахунок отриманих доходів від платежів за ліцензії на випуск та проведення лотерей, ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет;

6) підтримку фінансування наукової та науково-технічної діяльності, конкурсне фінансування проєктів через Національний фонд досліджень України, гранти, базове фінансування основної діяльності наукових установ, організації наукових досліджень, проведення будівництва та реконструкції наукових та науково-технічних установ, окремих наукових і науково-технічних програм та проєктів, проведення фундаментальних наукових досліджень, розвиток інфраструктури наукової та науково-технічної діяльності, збереження і розвиток наукових об’єктів, що становлять національне надбання за рахунок 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, 50% отриманих доходів від платежів за ліцензії на гральні столи та гральні автомати.

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі, та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 1-2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі, та податку, визначеного пунктом 2 частини третьої статті 245, пунктами 18 та 431 частини першої статті 64, пунктом 1–2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

139) Відсутній. 139) кошти платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, провадження діяльності з організації та проведення гри в покер в мережі Інтернет, на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, на випуск і проведення лотерей, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів, а також 50% платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино, 50% платежів за ліцензії на гральні столи та гральні автомати.
Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

24) Відсутній.

4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

24) заходи, визначені частиною третьою статті 245 (за рахунок джерел, визначених пунктом 139 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад
1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать:

17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті, пунктом 1-2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;

1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать:

17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 2 частини третьої статті 245, пунктами 18 та 431 цієї частини статті, пунктом 1–2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;

431) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї;

431) 50% отриманих доходів від податку на прибуток підприємств в частині оподаткування доходу від діяльності з організації та проведення азартних ігор;

432) Відсутній. 432) платежі за ліцензію на букмекерські пункти, 50% платежів за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино та 50% платежів з ліцензії на гральні столи та гральні автомати, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, букмекерського пункту, залу гральних автоматів);
Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:

11) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1–2 цієї частини статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);

1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:

11) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1–2 цієї частини статті, пунктом 2 частини третьої статті 245, пунктами 18 та 431 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);

Стаття 69. Доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів
1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належать:

81) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї;

1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належать:

81) Виключити

Народні депутати УкраїниЮ.Л. Клименко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті