Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

08 Вересня 2020 2:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами», який розроблено з метою удосконалення системи поводження і знешкодження медичних відходів. Проєктом наказу передбачено внесення змін до правил і норм, які дозволять знизити ризики травмування медичних працівників при виконанні професійних обов’язків, спростить процедури знешкодження медичних відходів і зменшить забруднення навколишнього середовища.

Проєкт наказу та пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом 16 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Міністерство охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевського, 7, тел. 253-82-66, контактна особа: Ганжа Ірина Миколаївна, e-mail: iryna.ganzha@gmail.com.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами»

1. Резюме

Проєктом наказу «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» (далі — проєкт наказу) удосконалюються підходи щодо поводження з медичними відходами. Систематичне дотримання правил і норм поводження з медичними відходами дозволить зменшити травмування медичного персоналу на робочому місці, спростить процедуру утилізації медичних відходів та зменшить забрудненість навколишнього середовища.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами ускладнюють процедури утилізації медичних відходів і посилюють ризики інфікування медичних працівників.

3. Суть проєкту акта

Прийняття проєкту наказу дозволить запровадити удосконалену систему поводження і утилізації медичних відходів. Проєктом наказу передбачено внесення змін до правил і норм, які дозволять знизити ризики травмування медичних працівників при виконанні професійних обов’язків, спростить процедури утилізації медичних відходів і зменшить забрудненість навколишнього середовища.

4. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю. Проєкт наказу потребує консультацій із заінтересованими сторонами. З метою отримання зворотного зв’язку проєкт наказу потребує оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я Украї­ни. Проєкт наказу потребує погодження з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок.

Проєкт наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України. Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

Зміни, що вносяться, у разі прийняття проєкту наказу не матимуть негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав і інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на окремі регіони. Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством розвитку громад та територій України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України. Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт наказу та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено на виконання підпунктів 12, 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

«___» __________ 2020 р

Додаток до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта: затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами.

2. Вплив реалізації проєкту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я Удосконалення системи поводження з відходами + Необхідність внесення змін до системи поводження з відходами в короткостроковій перспективі вимагає додаткових фінансових затрат. У майбутньому впровадження системи дозволить зменшити витрати на поводження з відходами, особливо щодо їх утилізації.
Населення Мінімізація ризиків інфікування агентами, які передаються контактним шляхом + + Фізичні методи знезараження медичних відходів дозволяють повністю знищувати збудники інфекційних хвороб на етапі утилізації.
Медичні працівники Мінімізація ризиків професійного зараження + + Зниження незахищених контактів працівників з медичними відходами дозволить зменшити ризики професійного інфікування.

Проєкт

опубліковано на сайті МОЗ України

08.09.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від ______ 2020 року № _____________
Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами

Відповідно до підпунктів 12, 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 червня 2015 року № 325, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 року за № 959/27404, що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я Украї­ни — головного державного санітарного лікаря України Ляшка В. К.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2021 року.

Міністр Максим Степанов

Аналіз регуляторного впливу

 

 

Додаток

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті