Постанова КМУ від 16.09.2020 р. № 839

18 Вересня 2020 11:28 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16.09.2020 р. № 839

Про внесення змін до Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 623 «Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1973), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                   Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16.09.2020 р. № 839

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

  1. Доповнити Порядок пунктом 41 такого змісту:

«41. Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань НСЗУ за напрямом, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, за договорами здійснюється на підставі зведеного реєстру договорів (додаткових договорів), укладених надавачами медичних послуг з НСЗУ, про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, складеного за формою згідно з додатком 1 та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг, складеного за формою згідно з додатком 2, поданих НСЗУ до органів Казначейства. Інші підтвердні документи не подаються до органів Казначейства.».

  1. Доповнити Порядок додатками 1 і 2 такого змісту:

«Додаток 1

до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

договорів (додаткових договорів), укладених надавачами медичних послуг з НСЗУ, про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за ______________ 2020 року

Порядковий номер Код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця Номер договору (додаткового договору) Дата укладення договору (додаткового договору) Сума за договором (додатковим договором), гривень Сума збільшення/ зменшення за додатковим договором, гривень Примітка

 

Голова НСЗУ _____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер НСЗУ _____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг

від _____ ________ 20___ року

за ___________________________

(звітний період)

Поряд-ковий номер Код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця Розрахунковий рахунок надавача медичних послуг Номер звіту (рахунка) Дата подання звіту (рахунка) Сума оплати за звітом (рахунком), гривень Примітка

 

Голова НСЗУ _____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер НСЗУ _____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті