Постанова КМУ від 22.07.2020 р. № 623

23 Липня 2020 4:14 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22.07.2020 р. № 623

Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоровʼя, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, здійснити перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3511350 «Обслуговування державного боргу» на суму 2 609 000,93 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 2 609 000,93 тис. гривень.

 1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

1) зменшити обсяг видатків споживання за бюджетними програмами:

1201120 «Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю» на суму 1 000 000 тис. гривень;

2501520 «Виплата допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 500 000 тис. гривень;

2) збільшити видатки за бюджетною програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму
1 500 000 тис. гривень.

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2020 р. № 308 «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1199) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592:

в абзаці першому цифри «5000000» замінити цифрами «4000000»;

в абзаці другому цифри «3723000» замінити цифрами «2723000»;

2) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 «Про виділення коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1226) цифри «1655117,73» замінити цифрами «1155117,73».

 1. Виділити Міністерству охорони здоров’я 5 955 360,3 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, на безповоротній основі, а саме:

5 539 316,4 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 276 709,2 тис. гривень) — працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які надають медичні послуги за програмою медичних гарантій, та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я;

416 043,9 тис. гривень (загальнодержавні видатки, видатки споживання) як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, — працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які не надають медичні послуги за програмою медичних гарантій.

 1. Затвердити:

Порядок використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що додається;

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додаються;

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами згідно з додатком.

 1. Забезпечити:

1) Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, передбаченого пунктом 4 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбаченого абзацом четвертим пункту 5 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів:

погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та скорочення видатків державного бюджету, передбаченого пунктами 2 та 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

після зазначених погоджень — відкриття нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

 1. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів та Національною службою здоров’я підготувати пропозиції щодо внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688).
 2. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

1) розподілити у тижневий строк обсяг видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачених у додатку до цієї постанови, між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад;

2) вжити заходів для недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати відповідних доплат до заробітної плати.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22.07.2020 р. № 623

ПОРЯДОК
використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою «Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (далі — бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, — за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку;

НСЗУ — за напрямом використання бюджетних коштів, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку.

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я», медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, відповідно до переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлюються такі доплати, затвердженого МОЗ:

1) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ;

2) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій.

 1. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, використовуються відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), та спрямовуються за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними із НСЗУ, на небюджетні рахунки надавачів медичних послуг, відкриті в органах Казначейства в установленому законодавством порядку.

41. Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань НСЗУ за напрямом, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, за договорами здійснюється на підставі зведеного реєстру договорів (додаткових договорів), укладених надавачами медичних послуг з НСЗУ, про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, складеного за формою згідно з додатком 1 та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг, складеного за формою згідно з додатком 2, поданих НСЗУ до органів Казначейства. Інші підтвердні документи не подаються до органів Казначейства.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

Додаток 1

до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

договорів (додаткових договорів), укладених надавачами медичних послуг з НСЗУ, про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за ______________ 2020 року

Порядковий номер Код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця Номер договору (додаткового договору) Дата укладення договору (додаткового договору) Сума за договором (додатковим договором), гривень Сума збільшення/ зменшення за додатковим договором, гривень Примітка

 

Голова НСЗУ

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер НСЗУ

_____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг

від _____ ________ 20___ року

за ___________________________

(звітний період)

Порядковий номер Код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця Розрахунковий рахунок надавача медичних послуг Номер звіту (рахунка) Дата подання звіту (рахунка) Сума оплати за звітом (рахунком), гривень Примітка

 

Голова НСЗУ

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер НСЗУ

_____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22.07.2020 р. № 623

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

 1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — субвенція).
 2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

 1. Субвенція спрямовується на здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я», медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій, відповідно до переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлюються такі доплати, затвердженого МОЗ.
 2. Для отримання коштів субвенції структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій щомісяця до 5 числа подають МОЗ підписані керівником такого підрозділу письмову заяву про надання субвенції, відомості про кількість медичних та інших працівників закладів охорони комунальної форми власності, яким передбачено відповідні доплати за формою, встановленою МОЗ.
 3. Після надходження субвенції МОЗ готує в установленому законодавством порядку і подає Казначейству розподіл відкритих асигнувань у розрізі відповідних місцевих бюджетів, визначених розподілом обсягу видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для перерахування субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів з подальшим перерахуванням на рахунки розпорядників та одержувачів субвенції за місцевими бюджетами, що визначені рішенням відповідної ради.
 4. Казначейство після надходження від МОЗ розподілу відкритих асигнувань у розрізі відповідних місцевих бюджетів, визначених розподілом обсягу видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, перераховує із загального фонду державного бюджету субвенцію на рахунки відповідних місцевих бюджетів з подальшим перерахуванням на рахунки розпорядників та одержувачів субвенції, відкриті в територіальних органах Казначейства.
 5. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.
 6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
 7. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 2 числа МОЗ звіт про використання субвенції.
 8. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання субвенції.
 9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22.07.2020 р. № 623

РОЗПОДІЛ
обсягу видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

тис. гривень

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів (загальний фонд)
Обласний бюджет Вінницької області 20 701,8
Обласний бюджет Волинської області 5 636,4
Обласний бюджет Дніпропетровської області 38 527,3
Обласний бюджет Донецької області 17 098,3
Обласний бюджет Житомирської області 12 016,4
Обласний бюджет Закарпатської області 5 720,9
Обласний бюджет Запорізької області 14 014,9
Обласний бюджет Івано-Франківської області 7 504,9
Обласний бюджет Київської області 1 4775
Обласний бюджет Кіровоградської області 6 292,2
Обласний бюджет Луганської області 27 397,3
Обласний бюджет Львівської області 32 074,1
Обласний бюджет Миколаївської області 6 694,6
Обласний бюджет Одеської області 27 004,2
Обласний бюджет Полтавської області 13 879,4
Обласний бюджет Рівненської області 11 415,5
Обласний бюджет Сумської області 10 680
Обласний бюджет Тернопільської області 13 335,5
Обласний бюджет Харківської області 60 600,6
Обласний бюджет Херсонської області 6 887,3
Обласний бюджет Хмельницької області 7 506,7
Обласний бюджет Черкаської області 7 481,2
Обласний бюджет Чернівецької області 7 533
Обласний бюджет Чернігівської області 13 814,7
Бюджет м. Києва 27 451,7
Усього 416 043,9
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті