Проєкт постанови ВРУ «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності»

28 Жовтня 2020 4:30 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності».

Законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України доповідатиме народний депутат України Третьякова Г.М.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Верховної Ради України «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності розпочато ще у 2009 році.

За ініціативою виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Міністерства охорони здоров’я України у 2010 році підписано низку нормативних документів та угод щодо впровадження пілотного проєкту створення Реєстру в Харківській, Івано-Франківській та Одеській областях.

У 2014 році Верховна Рада України схвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77, у якому підпунктом шостим пункту 12 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кабінет Міністрів України зобов’язано вжити заходів протягом шести місяців щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності.

Проте, Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) лише у 2018 році утворило міжвідомчу робочу групу з питань запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності, до складу якої увійшли представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Пенсійного Фонду, Фонду соціального страхування (далі — Фонд), Національної служби здоров’я України (далі — НСЗУ), ДП «Електронне здоров’я», всеукраїнських об’єднань профспілок, організацій роботодавців, громадських об’єднань (Наказ від 13.11.2018 р. № 2074).

У свою чергу, Кабінет Міністрів України з метою запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності та встановлення правових підстав для організації роботи зі створення та функціонування цього реєстру прийняв постанову від 28.11.2018 р. № 999 «Деякі питання Електронного реєстру листків непрацездатності» (далі – Постанова № 999), якою визначив, що Реєстр утворюється як система накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності з використанням інформаційної інфраструктури реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
від 17.04.2019 р. № 328 «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього» (далі – Постанова № 328), якою затверджено порядок організації ведення Реєстру, та рекомендовано Фонду розробити і затвердити свої нормативно-правові акти щодо запровадження ризик-орієнтованих підходів до проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності з використанням інформації Реєстру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 159 «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності» МОЗ доручалось розробити та затвердити за погодженням із Фондом порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

Проте, за інформацією Міністерства юстиції України відповідного нормативно-правового акту з порушеного питання на державну реєстрацію до Міністерства не надходило.

Також постановою № 328 Пенсійному фонду України, МОЗ, НСЗУ за участю Фонду доручено забезпечити інформаційну взаємодію власних інформаційно-телекомунікаційних систем в обсязі, необхідному для виконання завдань, визначених цією постановою, з Електронним реєстром листків непрацездатності до 1 вересня 2019 року. Після забезпечення такої взаємодії на МОЗ та НСЗУ покладено завдання провести організаційні заходи щодо забезпечення видачі листків непрацездатності з обов’язковим введенням даних у Реєстр. Проте, виконання цього доручення знов відтерміновано до 1 липня 2020 року.

МОЗу доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови № 328, тобто до 17 липня 2019 року. Проте, зазначений термін також подовжено до 1 липня 2020 року. МОЗ повідомило, що нормативно-правова база досі формується.

У свою чергу, Фонд звернув увагу на відсутність нормативно-правових актів про визнання офіційним документом завіреного кваліфікованим електронним підписом (печаткою) електронного листка непрацездатності.

Відповідно до пункту 6 частини першої та пункту 2 частини другої статті 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Фонд та його робочі органи здійснюють перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності, проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат.

Однак здійснення цих заходів неможливе через відсутність доступу до інформації по цих застрахованих особах з ЕСОЗ.

МОЗ зазначає, що повноцінно Реєстр може розпочати функціонування лише на початку 2021 року. Разом з тим, термін повного запровадження Реєстру буде залежати, зокрема, від створення НСЗУ модулів інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я ЕСОЗ, тощо.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Мета і завдання проєкту — забезпечення функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності в найближчі строки, а також проведення аудиту ефективності використання коштів, виділених на його.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту акта

Проєктом постанови Верховної Ради України пропонується доручити:

1.Кабінету Міністрів України:

вжити заходів щодо прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

подати до Верховної Ради України законопроєкти, направлені на забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності (у разі необхідності);

здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

інформувати Комітет про вжиті заходи до 15 січня 2021 року та щоквартально у подальшому.

2. Міністерству охорони здоров’я України до 1 січня 2021 року:

розробити та затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

погодити із Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування України та затвердити Порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

3. Міністерству охорони здоров’я спільно з Міністерством соціальної політики, Національною службою здоров’я, Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування України забезпечити повноцінне функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності до 1 січня 2021 року.

4. Рахунковій палаті України включити до плану роботи на 2021 рік здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та інші.

Реалізація проєкту постанови не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проєкту постанови не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прий­няття акта

Внаслідок прийняття запропонованого проєкту постанови Верховної Ради України сприятиме прискоренню відповідними центральними органами виконавчої влади та Фондом соціального страхування України впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності, а також забезпеченню належного соціального захисту застрахованих осіб.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстровано у Верховній раді України

21.10.2020 № 4243

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
«Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності»

З метою забезпечення запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності, нових правил та умов видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі, а також підвищення рівня соціального захисту застрахованих осіб, Верховна Рада України постановляє:

1. Кабінету Міністрів України:

вжити заходів щодо прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

подати до Верховної Ради України законопроєкти, направлені на забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності (у разі необхідності);

здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

інформувати Комітет про вжиті заходи до 15 січня 2021 року та щоквартально у подальшому.

2. Міністерству охорони здоров’я України до 1 січня 2021 року:

розробити та затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності;

погодити із Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування України та затвердити Порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.

3. Міністерству охорони здоров’я спільно з Міністерством соціальної політики, Національною службою здоров’я, Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування України забезпечити повноцінне функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності до 1 січня 2021 року.

4. Рахунковій палаті України включити до плану роботи на 2021 рік здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради УкраїниД.О. Разумков

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті