Постанова КМУ від 16.11.2020 р. № 1119

19 Листопада 2020 11:27 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2020 р. № 1119

Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

скоротити обсяг видатків розвитку за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» на суму 118 540 тис. гривень;

збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на 118 540 тис. гривень.

 1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 539 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1707, № 89, ст. 2890) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1099, цифри «31 566 477,1» замінити цифрами «31 447 937,1».
 2. Виділити Міністерству охорони здоров’я 90 249 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 23 405,5 тис. гривень, видатки розвитку — 66 843,5 тис. гривень) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
 3. Затвердити:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додаються;

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, згідно з додатком;

Порядок використання коштів, виділених для облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.

 1. Виділити Міністерству внутрішніх справ 28 291 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 8 598 тис. гривень, видатки розвитку — 19 693 тис. гривень) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Забезпечити:

Міністерству охорони здоров’я — погодження скорочення видатків державного бюджету, передбачених пунктом 1 цієї постанови, виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбаченого пунктом 4 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству внутрішніх справ — погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 5 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2020 р. № 1119

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

 1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — субвенція).
 2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

 1. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) у м. Києві (на 500 ліжок), Одеській (на 500 ліжок) та Донецькій (на 200 ліжок) областях для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог і табеля оснащення, затверджених МОЗ.
 2. Відповідні місцеві ради у разі потреби додатково понад обсяги субвенції планують та здійснюють з місцевих бюджетів оплату видатків, визначених пунктом 3 цих Порядку та умов.
 3. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.

 1. Товари, закуплені за рахунок субвенції, після завершення функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) у м. Києві, Одеській та Донецькій областях для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та до завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, можуть бути передані іншим центральним, місцевим органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування за окремим розпорядженням Кабінету Міністрів України.
 2. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 числа МОЗ інформацію про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.
 4. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання субвенції.
 5. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

 1. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2020 р. № 1119

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Обсяг субвенції (загальний фонд) У тому числі
видатки споживання видатки розвитку
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 17 653,4 46 73,5 12979,9
15100000000 Обласний бюджет  Одеської області 36 297,8 9366 26931,8
26000000000 Бюджет м. Києва 36 297,8 9366 26931,8
Усього 90 249 23405,5 66843,5

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2020 р. № 1119

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою «Облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (далі — бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МВС.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є ДСНС.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС.

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для облаштування мобільного госпіталю ДСНС для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог і табеля оснащення, затверджених МОЗ.
 2. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.

 1. МВС забезпечує використання коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. МВС подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті