Розпорядження КМУ від 18.11.2020 р. № 1463-р

23 Листопада 2020 2:44 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.11.2020 р. № 1463-р

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020—2023 роки

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020—2023 роки, що додається.
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 25 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 18.11.2020 р. № 1463-р

ПЛАН

заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020—2023 роки

Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні виконавці Індикатор виконання Значення індикатора за роками
2020 2021 2022 2023
1. Забезпечення в умовах реагування на виклики, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, безперервності лікування та діагностики туберкульозу розроблення та впровадження щорічних планів із забезпечення безперервності лікування та діагностики туберкульозу, вчасних поставок протитуберкульозних препаратів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу та їх подальшого розподілу, доставки до закладів охорони здоров’я в умовах реагування на виклики, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 МОЗ

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

розроблено та впроваджено щорічні плани із забезпечення безперервності лікування та діагностики туберкульозу, вчасних поставок протитуберкульозних препаратів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу та їх подальшого розподілу, доставки до закладів охорони здоров’я в умовах реагування на виклики, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2
1 1 (у разі потреби) 1 (у разі потреби)
2. Удосконалення нормативно-правової бази у частині забезпечення профілактики, виявлення, проведення діагностики, амбулаторного та стаціонарного лікування туберкульозу, супроводження хворих на туберкульоз із залученням різних провайдерів медичних послуг та послуг у сфері громадського здоров’я проведення щороку аналізу  діючих нормативно-правових актів у частині забезпечення профілактики, виявлення, проведення діагностики та амбулаторного лікування туберкульозу, супроводження хворих на туберкульоз із залученням різних провайдерів медичних послуг та послуг у сфері громадського здоров’я, їх перегляду для виявлення розбіжностей, протиріч і прогалин МОЗ

НСЗУ

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Національна академія медичних наук (за згодою)

проведено щороку аналіз  діючих нормативно-правових актів у частині забезпечення профілактики, виявлення, проведення діагностики та амбулаторного лікування туберкульозу, супроводження хворих на туберкульоз із залученням різних провайдерів медичних послуг та послуг у сфері громадського здоров’я, їх перегляду для виявлення розбіжностей, протиріч і прогалин 1 1 1 1
3. Здійснення заходів з реорганізації регіональних протитуберкульозних закладів, що передбачає злиття всіх протитуберкульозних закладів відповідного 1) утворення регіональних фтизіопульмонологічних центрів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації кількість регіонів, в яких утворені регіональні фтизіопульмонологічні центри 27
регіону (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (крім закладів, що належать до сфери управління Мін’юсту) в єдиний в регіоні протитуберкульозний заклад, що має статус регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру (далі — регіональний фтизіопульмонологічний центр), утворений як комунальне некомерційне підприємство, що надає і координує надання протитуберкульозної медичної допомоги населенню в регіоні 2) приведення ліжкового фонду з урахуванням епідеміологічної ситуації у відповідність з вимогами, визначеними наказом МОЗ
від 10 липня 2013 р. № 584 «Про затвердження Інструкції з розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз”
—»— кількість регіонів, в яких приведено у відповідність ліжковий фонд 10 15 27
3) введення у регіональних фтизіопульмонологічних центрах посад районних фтизіатрів залежно від епідемічної ситуації для організації амбулаторного лікування пацієнтів з туберкульозом та координації діяльності закладів протитуберкульозної медичної допомоги населенню за територіальним принципом Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації кількість регіонів, в яких введено посади районних фтизіатрів 27
4) розроблення і схвалення стратегії розвитку кадрових ресурсів з урахуванням оптимізації мережі протитуберкульозних закладів, використанням інструментів ВООЗ у розрізі регіонів МОЗ розроблено і схвалено стратегію розвитку кадрових ресурсів з урахуванням оптимізації мережі протитуберкульозних закладів, використанням інструментів ВООЗ у розрізі регіонів 1
4. Забезпечення нормативно-правового регулювання створення єдиної системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, включаючи інтеграцію медичної допомоги населенню, що надаються протитуберкульозними закладами відомчого підпорядкування розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо створення єдиної системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, що надається  протитуберкульозними закладами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування МОЗ

Національна академія медичних наук (за згодою)

затверджено нормативно-правовий акт щодо створення єдиної системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню, що надається  протитуберкульозними закладами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування 1
5. Приведення матеріально-технічної бази регіональних фтизіопульмонологічних центрів у відповідність з вимогами Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 1 лютого 2019 р. № 287, забезпечення можливостей для надання ними лікувально-діагностичних послуг у повному обсязі із включенням таких вимог до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики забезпечення відповідності матеріально-технічної бази регіональних фтизіопульмонологічних центрів вимогам Стандарту з інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 1 лютого 2019 р. № 287 МОЗ
МінрегіонРада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
забезпечено відповідність матеріально-технічної бази регіональних фтизіопульмонологічних центрів вимогам Стандарту з інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, кількість регіонів (накопичувальний показник) 3 18 27
6. Створення системи реабілітації хворих на туберкульоз, що передбачає як соціальну,  фізичну та медичну реабілітацію, кінцевою метою якої є реінтеграція хворого на 1) розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо створення системи соціальної, фізичної та медичної реабілітації хворих на туберкульоз МОЗ

Мінсоцполітики

розроблено та затверджено нормативно-правовий акт щодо системи соціальної, фізичної та медичної реабілітації хворих на туберкульоз 1
туберкульоз у суспільство,
з розробленням відповідної нормативно-правової бази та залученням служб соціального захисту населення, неурядових організацій та центрів зайнятості
2) впровадження на регіональному рівні  систем соціальної підтримки та соціальної реінтеграції хворих на туберкульоз   відповідно до індивідуальних потреб шляхом включення соціальних питань до регіональних програм, в яких передбачити залучення служб соціального захисту населення, неурядових організацій та центрів зайнятості Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації неурядові організації

(за згодою)

впроваджено на регіональному рівні системи соціальної підтримки та соціальної реінтеграції хворих на туберкульоз відповідно до індивідуальних потреб шляхом включення соціальних питань до регіональних програм, в яких передбачено залучення служб соціального захисту населення, неурядових організацій та центрів зайнятості, кількість регіонів (накопичувальний показник) 5 15 27
3) забезпечення фінансування регіональних програм соціальної підтримки хворих на туберкульоз Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечено фінансування регіональних програм соціальної підтримки хворих на туберкульоз,  кількість регіонів (накопичувальний показник) 14 27
7. Визначення механізму поставки протитуберкульозних препаратів, що закуповуються централізовано за кошти державного бюджету, до надавачів первинної медичної допомоги (місць амбулаторного лікування хворих на туберкульоз) розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо регулювання механізму поставки протитуберкульозних препаратів,  що закуповуються централізовано за кошти державного бюджету, до надавачів первинної медичної допомоги, що забезпечують хворих на туберкульоз протитуберкульозними препаратами МОЗ

державне підприємство «Медзакупівлі” (за згодою)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

розроблено та затверджено нормативно-правовий акт щодо регулювання механізму поставки протитуберкульозних препаратів, що закуповуються централізовано за кошти державного бюджету, до надавачів первинної медичної допомоги, що забезпечують хворих на туберкульоз протитуберкульозними препаратами 1
8. Здійснення заходів  із забезпечення доступності  безоплатних медичних послуг відповідно до програми медичних гарантій для  соціально вразливих груп населення, які не отримують належним чином медичних послуг та мають підвищений ризик розвитку захворювання на туберкульоз розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо забезпечення охоплення медичними послугами соціально вразливих груп населення, які не отримують належним чином медичних послуг та мають підвищений ризик розвитку захворювання на туберкульоз МОЗ

Мінсоцполітики

НСЗУ

розроблено та затверджено нормативно-правовий акт щодо забезпечення охоплення медичними послугами соціально вразливих груп населення, які не отримують належним чином медичних послуг та мають підвищений ризик розвитку захворювання на туберкульоз 1
9. Безперервне та постійне інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення туберкульозу через систему дошкільної та загальної середньої освіти і систему громадського здоров’я розроблення плану інформаційних заходів та забезпечення щороку його перегляду та виконання МОЗ

МОН

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

розроблено план інформаційних заходів та забезпечено щороку його перегляд та виконання 1 1 1
10. Проведення та оприлюднення результатів аналітичної оцінки щодо дотримання роботодавцем вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, 1) створення системи оцінки дотримання роботодавцем вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, профілактики професійних захворювань МОЗ

Мінекономіки

створено систему оцінки дотримання роботодавцем вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, профілактики професійних захворювань 1
профілактики професійних захворювань 2) забезпечення проведення та оприлюднення за результатами аналітичної оцінки дотримання роботодавцем вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, профілактики професійних захворювань —»— забезпечено проведення та оприлюднення результатів аналітичної оцінки дотримання роботодавцем вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, профілактики професійних захворювань 1 1
3) розроблення плану заходів щодо дотримання роботодавцями вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, профілактики професійних захворювань МОЗ

Мінекономіки

розроблено план заходів щодо дотримання роботодавцями вимог законодавства у сфері охорони праці стосовно забезпечення належних умов праці, відпочинку, рівня оплати праці працівників, профілактики професійних захворювань 1
11. Впровадження сучасної системи епідеміологічного нагляду за туберкульозом, яка охоплює основні вимоги до реєстрації випадків туберкульозу, факторів ризику розвитку захворювання на туберкульоз, адекватного та повного відстеження контактних осіб 1) розроблення та затвердження порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом МОЗ розроблено та затверджено порядок  епідеміологічного нагляду за туберкульозом 1
2) розроблення інструменту проведення оцінки системи епідеміологічного нагляду за туберкульозом —»— розроблено інструмент проведення оцінки системи епідеміологічного нагляду за туберкульозом 1
досягнуто зменшення показника захворюваності на туберкульоз, осіб  на 100 тис. населення 61,8 61,2 60,6 60
досягнуто зменшення показника смертності від туберкульозу, осіб на 100 тис. населення 8,8 8,2 7,6 7
12. Створення системи транспортування зразків біологічного матеріалу для забезпечення своєчасної мікробіологічної діагностики туберкульозу та забезпечення стійких механізмів її фінансування з урахуванням результатів техніко- 1) розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо транспортування зразків біологічного матеріалу для забезпечення своєчасної мікробіологічної діагностики туберкульозу на всіх рівнях надання медичної допомоги МОЗ розроблено та затверджено нормативно-правовий акт щодо транспортування зразків біологічного матеріалу для забезпечення своєчасної мікробіологічної діагностики туберкульозу на всіх рівнях надання медичної допомоги 1
економічної експертизи різних моделей загальної системи транспортування зразків на регіональному та міжрегіональному рівні 2) забезпечення транспортування зразків біологічного матеріалу з метою своєчасної мікробіологічної діагностики туберкульозу на регіональному рівні, у тому числі із залученням різних джерел фінансування МОЗ

НСЗУ

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

забезпечено транспортування зразків біологічного матеріалу з метою своєчасної мікробіологічної діагностики туберкульозу на регіональному рівні, у тому числі із залученням різних джерел фінансування, кількість регіонів (накопичувальний показник) 5 15 27
13. Оптимізація системи лабораторної діагностики туберкульозу на загальнодержавному рівні  із створенням трирівневої лабораторної мережі з діагностики туберкульозу 1) створення на регіональному рівні дворівневої системи лабораторної мережі з діагностики туберкульозу МОЗ

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

створено на регіональному рівні дворівневу систему лабораторної мережі з діагностики туберкульозу, кількість регіонів (накопичувальний показник) 10 20 27
2) приведення лабораторій закладів  протитуберкульозної медичної допомоги населенню  у відповідність з примірними табелями матеріально-технічного оснащення лабораторної мережі МОЗ приведено лабораторії закладів  протитуберкульозної медичної допомоги населенню у відповідність з примірними табелями матеріально-технічного оснащення лабораторної мережі, кількість регіонів (накопичувальний показник) 10 20 27
14. Забезпечення доступності швидкої діагностики туберкульозу відповідно до керівних принципів ВООЗ із залученням різних джерел фінансування 1) впровадження систем забезпечення молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу в усіх опорних закладах охорони здоров’я, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 23 «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до
2023 року”, та у закладах охорони здоров’я, які
МОЗ

Мін’юст

впроваджено системи забезпечення молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу в усіх опорних закладах охорони здоров’я, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23, та у закладах охорони здоров’я, які забезпечують медичне обслуговування засуджених та осіб, взятих під варту, кількість регіонів (накопичувальний показник) 7 15 27
забезпечують медичне обслуговування засуджених та осіб, взятих під варту частка зареєстрованих нових та повторних випадків (рецидивів) туберкульозу, які підтверджено шляхом тестування за допомогою методів швидкої діагностики як первинного діагностичного тесту, відсотків 60 80 90
15. Забезпечення можливості лікування хворих з клінічними формами туберкульозу, що потребують надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутньої патології на базі закладів охорони здоров’я різного профілю  розроблення та затвердження стандартів надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутньої патології на базі закладів охорони здоров’я різного профілю МОЗ розроблено та затверджено стандарти надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, зокрема для лікування усіх форм туберкульозу та супутньої патології на базі закладів охорони здоров’я різного профілю 1
16. Забезпечення створення комфортних і безпечних умов для лікування хворих на туберкульоз стаціонарно та амбулаторно відповідно до їх індивідуальних потреб із забезпеченням догляду, соціальної, психологічної підтримки, контролю за прийомом препаратів, у тому числі інтерактивних методів, шляхом залучення різних надавачів послуг 1) створення комфортних та безпечних умов для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз у регіональних фтизіопульмонологічних центрах за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації створено комфортні та безпечні умови для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз у регіональних фтизіопульмонологічних центрах за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, кількість регіонів (накопичувальний показник) 10 15 25
2) забезпечення амбулаторного лікування хворих з підтвердженим діагнозом туберкульозу, в тому числі з використанням інтерактивних методів, з першого дня призначення лікування МОЗ

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

частка хворих з підтвердженим діагнозом туберкульозу, що лікуються амбулаторно з першого дня призначення лікування, у тому числі з використанням інтерактивних методів, відсотків 35 50 65
17. Забезпечення належного паліативного лікування туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів 1) розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо паліативного лікування туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів МОЗ розроблено та затверджено нормативно-правовий акт щодо паліативного лікування туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів 1
2) розроблення та затвердження механізму фінансування паліативного лікування туберкульозу МОЗ розроблено та затверджено механізм фінансування паліативного лікування туберкульозу 1
частка закладів охорони здоров’я, що здійснюють паліативне лікування туберкульозу відповідно до вимог міжнародних стандартів, відсотків 50 80
18. Забезпечення фінансування Інституту фтизіатрії Національної академії медичних наук для провадження наукової діяльності у частині розроблення високоефективних технологій терапевтичного та хірургічного лікування тяжких форм туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів медичної допомоги та протоколів наукових досліджень, а також для проведення інших наукових досліджень розроблення та затвердження механізму фінансування провадження наукової діяльності у частині розроблення високоефективних технологій терапевтичного та хірургічного лікування тяжких форм туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів медичної допомоги та протоколів наукових досліджень, а також для проведення інших наукових досліджень МОЗ

Національна академія медичних наук (за згодою)

розроблено та затверджено механізм фінансування провадження наукової діяльності у частині розроблення високоефективних технологій терапевтичного та хірургічного лікування тяжких форм туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів медичної допомоги та протоколів наукових досліджень, а також для проведення інших наукових досліджень 1
19. Здійснення заходів з розвитку кадрового потенціалу у системі надання протитуберкульозної медичної допомоги населенню 1) розроблення та забезпечення виконання плану заходів з розвитку кадрового потенціалу у системі профілактики та лікування туберкульозу з урахуванням державної політики щодо людських ресурсів для систем охорони здоров’я та громадського здоров’я МОЗ

МОН

розроблено та забезпечено виконання плану заходів з розвитку кадрового потенціалу у системі профілактики та лікування туберкульозу з урахуванням державної політики щодо людських ресурсів для систем охорони здоров’я та громадського здоров’я 1
2) внесення змін до номенклатури лікарських спеціальностей з метою об’єднання спеціальностей «Фтизіатрія” та «Пульмонологія” у спеціальність «Пульмонологія” МОЗ внесено відповідні зміни до наказу МОЗ від 22 лютого 2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів” 1
3) внесення змін до навчальних планів та програм підготовки лікарів (післядипломна освіта) за спеціальністю «Пульмонологія” відповідно до оновлених вимог об’єднання спеціальностей «Фтизіатрія” та «Пульмонологія” МОН внесено зміни до навчальних планів та програм підготовки лікарів (післядипломна освіта) за спеціальністю «Пульмонологія” відповідно до оновлених вимог щодо об’єднання спеціальностей «Фтизіатрія” та «Пульмонологія” 1
4) приведення освітніх програм та навчальних планів  підготовки медичних працівників у сфері протидії туберкульозу у відповідність з номенклатурою лікарських спеціальностей МОН приведено освітні програми та навчальні плани підготовки медичних працівників у сфері протидії туберкульозу у відповідність з номенклатурою лікарських спеціальностей 1
20. Створення стійкої та гнучкої системи підготовки та перепідготовки лікарів та фахівців лабораторної мережі відповідно до викликів часу,  змін у діагностиці і лікуванні туберкульозу з використанням технологій дистанційного навчання розроблення і затвердження стандартів вищої освіти і програм підготовки і перепідготовки лікарів та фахівців лабораторної мережі за кошти державного бюджету МОЗ

МОН

розроблено і затверджено стандарти вищої освіти і програми підготовки і перепідготовки лікарів та фахівців лабораторної мережі за кошти державного бюджету 1
21. Проведення тренінгів, семінарів з питань протидії туберкульозу для лікарів, представників ключових груп населення та громадських організацій, фахівців, які надають психосоціальну підтримку хворим на туберкульоз 1) розроблення та затвердження щорічних планів проведення тренінгів, семінарів з питань протидії туберкульозу для лікарів, представників ключових груп населення та громадських організацій, фахівців, які надають психосоціальну підтримку хворим на туберкульоз МОЗ

Мінсоцполітики

розроблено та затверджено щорічні плани проведення тренінгів, семінарів з питань протидії туберкульозу для лікарів, представників ключових груп населення та громадських організацій, фахівців, які надають психосоціальну підтримку хворим на туберкульоз 1 1 1 1
2) забезпечення проведення освітніх заходів із використанням різних механізмів фінансування виконання щорічних планів проведення тренінгів, семінарів з питань протидії туберкульозу для лікарів, представників громадських організацій, фахівців, які надають психосоціальну підтримку хворим на туберкульоз МОЗ

неурядові організації (за згодою)

забезпечено проведення освітніх заходів із використанням різних механізмів фінансування виконання щорічних планів проведення тренінгів, семінарів з питань протидії туберкульозу для лікарів, представників громадських організацій, фахівців, які надають психосоціальну підтримку хворим на туберкульоз 1 1 1 1
22. Інтеграція реєстру хворих на туберкульоз до електронної системи охорони здоров’я з метою своєчасного обміну інформацією, передачі відомостей, які стосуються фактів надання медичної допомоги, епідеміологічного нагляду та моніторингу лікування 1) забезпечення інтеграції реєстру хворих на туберкульоз до електронної системи охорони здоров’я МОЗ

державне підприємство «Електронне здоров’я” (за згодою)

забезпечено інтеграцію реєстру хворих на туберкульоз до електронної системи охорони здоров’я 1
2) забезпечення безперервного оновлення електронної системи охорони здоров’я із залученням різних джерел фінансування —«— забезпечено безперервне оновлення електронної системи охорони здоров’я із залученням різних джерел фінансування 1 1 1 1
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті