Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

08 Грудня 2020 4:58 Поділитися

Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу МОЗ «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Проєкт наказу розроблено з метою врегулювання питання проведення атестацій лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також підвищення рівня вимог та удосконалення критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проєкт акта оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ (www.moz.gov.ua)

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. e-mail: medosvita2020@gmail.com тел. 253-24-44.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

 1. Резюме

Метою розроблення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» (далі — проєкт наказу) є врегулювання питання проведення атестацій лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також підвищення рівня вимог та удосконалення критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Актуальність та доцільність розробки проєкту наказу обумовлена необхідністю відновлення проведення засідань атестаційних комісій для атестації лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання, а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також підвищення рівня вимог та удосконалення критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 грудня 2007 року за № 1368/14635, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/1691, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, та Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю. Проєкт наказу стосується соціально-трудової сфери.

Проєкт наказу потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу реалізації наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Зміни, що вносяться, у разі прийняття проєкту наказу не матимуть негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт наказу та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом не потребується.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 5 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу другого пункту 3 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з метою удосконалення механізму проведення атестацій лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток

 до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проєкту акта: проведення атестацій медичних працівників з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
 2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Члени Центральної атестаційної комісії та атестаційних комісій при структурних підрозділах з питань охорони    здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій Чітке врегулювання питання проведення атестацій + + Надасть можливість відновити проведення засідань атестаційних комісій для атестації медичних працівників з дотриманням протиепідемічних заходів в період дії карантину.
Професійна медична спільнота Проходження атестації для присвоєння (підтвердження) звання та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії в період дії карантину + + Лікарі, провізори, фармацевти, професіонали з вищою немедичною освітою та молодші спеціалісти з медичною освітою зможуть атестуватися в період дії карантину.

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

07.12.2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 5 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), абзацу другого пункту 3 Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та з метою удосконалення механізму проведення атестацій лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
 2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Орабіна Т. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І. В.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

 1. Пункт 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, викласти в такій редакції:

«3. Атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) фаху «провізор-спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії провізорів та фармацевтів проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Провізори, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення терміну дії цього подовження.».

 1. Пункт 7 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635, викласти в такій редакції:

«7. Атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії молодших спеціалістів з медичною освітою проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення терміну дії цього подовження.».

 1. Пункт 7 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/16911, викласти в такій редакції:

«7. Атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Професіонали з вищою немедичною освітою, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення терміну дії цього подовження.».

 1. Пункт 8 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, викласти в такій редакції:

«8. Атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії лікарів проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2. Лікарі, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста яких сплив у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення терміну дії цього подовження.».

 1. У Порядку проведення атестації лікарів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264:

1) абзац другий пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:

«Особи, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на її підтвердження один раз на п’ять років. За бажанням лікаря, за наявності стажу роботи за спеціальністю та за умови, якщо лікар демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності та вдвічі перевищує мінімальні вимоги щодо кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, атестація на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведена через менший строк, але не раніше ніж через три роки з дати попередньої атестації.»;

2) пункт 3 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

«За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.»;

3) пункт 6 розділу V доповнити абзацом третім такого змісту:

«Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію.».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

4) додаток 5 викласти в такій редакції:

Додаток 5

до Порядку проведення атестації лікарів

(пункт 1 розділу V)

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України)

КРИТЕРІЇ
нарахування балів безперервного професійного розвитку

№ з/п Вид діяльності Кількість балів Підтвердний документ
в Україні в інших країнах*
1. Формальна освіта
1.1 Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я (доктор філософії, доктор наук). Нарахування балів у рік захисту дисертації 100 100 диплом
2. Неформальна освіта
2.1 Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю (не частіше ніж двічі на рік)****: посвідчення/свідоцтво
1 тиждень; 25
2 і більше тижнів. 50
2.2 Медичне стажування в закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець

З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

3 за день 5 за день відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні. Cертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування
3. Інформальна освіта
3.1 Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум, з’їзд: сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу
участь в одноденному заході; 5* 10
участь у заході тривалістю 2 дні та більше; 10* 20
стендова доповідь; 20 50
усна доповідь

Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

30 70
3.2 Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.

Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години; англомовні курси — відповідно до кількості балів у сертифікаті сертифікат 3.2
3.3 Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів: сертифікат/диплом
одноденний захід; 15* 20
захід тривалістю 2 дні та більше. 25* 30
3.4 Проведення симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів: оригінал програми заходу, сертифікату тренера, запрошення від організаторів взяти участь у заході в якості тренера
одноденний захід; 10
захід тривалістю 2 дні та більше. (бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)*** 15
3.5 Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо): сертифікат/диплом
одноденний захід; 10* 15
захід тривалістю 2 дні та більше. 20* 25
3.6 Проведення тематичного навчання щонайменше на регіональному рівні (фахові школи, тренінги, семінар, майстер-класи): оригінал сертифікату тренера та програми заходу
одноденний захід; 10
захід тривалістю 2 дні та більше.

Але не менше ніж два бали за годину роботи у випадку проведення окремих сесій

(бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***

15
3.7 Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором 20 30 в іноземних виданнях англійсько ю мовою бібліографічна довідка

* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.

** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.

*** Тільки для тренерів, що отримали сертифікати міжнародних організацій.

**** Вказане обмеження щодо нарахування балів безперервного професійного розвитку починає діяти з січня 2021 року».

В. о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

 

 

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті