Наказ МОЗ України від 13.01.2020 р. № 43

28 Січня 2020 2:09 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13.01.2020 р. № 43

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2020 р.

за № 93/34376

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Порядок), що додається.
 2. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Керівникам структурних підрозділів апарату Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр  З. Скалецька

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

13 січня 2020 року № 43

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 січня 2020 р.

за № 93/34376

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба), відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».
 2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.
 3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Держлікслужби та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.
 4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Держлікслужби (далі – стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу Держлікслужби, що оформлюється наказом Голови Держлікслужби, а у разі відсутності Голови Держлікслужби – одного із заступників, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.
 5. Стажування молоді в апараті Держлікслужби може здійснюватися з ініціативи Голови Держлікслужби або його заступників, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.
 6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівника апарату Держлікслужби, а саме:

повний робочий день – понеділок – четвер з 9:00 до 18:00 год., п’ятниця з 9:00 до 16:45 год., обідня перерва з 13:00 до 13:45 год.;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

 1. На період стажування в апараті Держлікслужби за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату Держлікслужби.
 2. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування, який затверджує керівник стажування, згідно з додатком до цього Порядку.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

 1. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

 1. Стажист:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку Держлікслужби, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

 1. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.
 2. Керівник стажування після закінчення стажування готує довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до служби управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.
 3. Стажування проходить на безоплатній основі. Держлікслужба не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Держлікслужби, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найму житла.

Генеральний директор Фармацевтичного директорату   О. Комаріда

Додаток

До Порядку стажування громадян

з числа молоді,  які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Державної служби України

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник стажування

______________  _________________________

(підпис)                          (ініціали, прізвище)

___  _______________ 20___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу)

з ________________ по ________________ 20___ року

 

з/п

Назва завдання Строк виконання Результати виконання
1 2 3 4

 

Особа, яка проходить стажування ______________
(підпис)
_____________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті