Проєкт Постанови ВРУ «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері»

30 Березня 2021 5:20 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері».

Доповідатиме проєкт Постанови під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат Украї­ни Геращенко Ірина Володимирівна.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Постанови Верховної Ради України «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Постанови.

Відповідно до статті 3 Конституції України життя і здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Згідно з частинами другою та третьою статті 49 Конституції України охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Зокрема, задля цього держава визначила на законодавчому рівні порядок забезпечення громадян безплатно або на пільгових умовах лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами. Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджується Кабінетом Міністрів України (стаття 54 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.12.2020 р. № 3018 визнано, що масова імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусної хвороби COVID-19 є найважливішим компонентом стратегії подолання гострої фази пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Загальною метою здійснення масової вакцинації населення є припинення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Украї­ні. Виконання заходів Дорожньої карти має за мету досягнення наступних цілей: скоротити тягар смертей, пов’язаних із коронавірусною хворобою COVID-19; скоротити тягар ускладнень для здоров’я, пов’язаних із коронавірусною хворобою COVID-19. Основним завданням Дорожньої карти з вакцинації протягом 2021–2022 років є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19 не менше 50% населення України.

Детальні розрахунки довели, що на потреби масової вакцинації населення має бути виділено щонайменше 15,1 млрд грн. Але наразі в Державному бюджеті на 2021 рік на вакцинацію виділено лише 2,6 млрд грн, що майже у шість разів менше від необхідної суми.

Верховною Радою України упродовж 2020 — початку 2021 рр. прийнято низку рішень, спрямованих на визначення особливостей державної політики у сфері протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Зокрема, Постановою Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20.10.2020 р. № 937-IX було визначено алгоритм заходів із такої протидії — від створення Національного штабу протидії COVID-19 для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, до вжиття конкретних заходів з підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії Украї­ни в умовах нових глобальних біологічних викликів.

Між тим, станом на 23.03.2021 р. зазначена Постанова, як і низка інших важливих рішень парламенту у сфері протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), залишається невиконаною.

Уряд, Міністерство охорони здоров’я України, інші центральні органи виконавчої влади виявили злочинну бездіяльність та безпорадність у боротьбі з пандемією. Насамперед, вони показали свою повну нездатність забезпечити країну вакцинами необхідної кількості та якості. Вони, зокрема, спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам громадян України. Це не охоплює й одного відсотка населення. Навіть виділені в бюджеті кошти, попри їх критичну недостатність, використовуються вочевидь нераціонально та неефективно.

Відтак, можна констатувати повний провал першого етапу вакцинації населення, що є закономірним результатом дилетантизму та непрофесійності діючої влади, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців.

З огляду на вищезазначене, подальше зволікання із вжиттям надзвичайних заходів у сфері протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) несе ризик масштабної національної катастрофи.

Задля її відвернення та з метою консолідації зусиль Президента України, органів законодавчої та виконавчої влади України пропонується невідкладно розглянути і прийняти зазначений проєкт Постанови Верховної Ради України.

2. Цілі та завдання проєкту Постанови

Проєкт Постанови розроблений з метою вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту

Цією Постановою Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати пріоритетами державної політики у сфері охорони здоров’я на 2021 рік:

а) забезпечення рівного доступу населення України до безпечних та якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19);

б) проведення у порядку та у строки, визначені Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках (далі — Дорожня карта), масової безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби;

в) забезпечити неухильне дотримання порядку та строків масової вакцинації населення України;

г) мінімізацію негативних наслідків пандемії в усіх сферах життя українського суспільства:

д) опрацювання ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

2. Визнати неналежним та незадовільним стан виконання Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937-IX, зокрема в частині:

а) неутворення Президентом України Національного штабу протидії COVID-19 для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, невжиття заходів з підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту віт­чизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біо­логічних викликів;

б) невжиття заходів зі створення умов для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) в амбулаторних умовах;

в) незабезпечення сталого функціонування системи екстреної медичної допомоги шляхом повного фінансового забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази;

г) невжиття заходів з підвищення ефективності лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) у стаціонарних умовах;

д) відсутність належних заходів щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, покращення умов та оплати їх праці;

є) ненадання соціальної підтримки пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19);

е) невжиття необхідних заходів з кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я та відновлення системи протиепідемічного захисту і розбудови мережі інфекційних лікарень.

3. Відповідальність за фактичний зрив масової вакцинації населення, передбаченої Дорожньою картою, а також невиконання Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року №937-IX несуть Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я України.

4. Звернутися до Президента України із пропозицією невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України, за участі голів депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради України, з метою обговорення ситуації, що склалася в Україні у зв’язку зі стрімкими темпами поширення пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), напрацювання пропозицій щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією та вжиття комплексних заходів органів законодавчої та виконавчої влади у сфері протидії пандемії.

5. Доручити Кабінету Міністрів України невідкладно:

забезпечити неухильну реалізацію рішень (законів та постанов) Верховної Ради України щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у зриві виконання Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937-IX, інших актів Верховної Ради України у цій сфері;

вжити заходів для проведення своєчасних закупівель вакцин для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та щодо контролю за їх ввезенням на територію України в порядку та у строки, що встановлені актами законодавства.

6. Кабінету Міністрів України здійснювати постійний конт­роль за виконанням цієї Постанови та прийнятих на її виконання нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади.

7. Кабінету Міністрів України у тижневий термін після набрання чинності цієї Постанови:

а) забезпечити її виконання, у тому числі своєчасне та у повному обсязі фінансування заходів, зазначених цій Постанові;

б) забезпечити розробку і прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цієї Постанови;

в) у разі необхідності, розробити та подати до Верховної Ради України відповідні проєкти законів про внесення змін до законів України.

8. Забезпечити періодичне, але не рідше ніж раз на місяць звітування Кабінету Міністрів України про стан виконання цієї Постанови.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Правове регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, а також законами України «Про лікарські засоби», «Про публічні закупівлі» та ін.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту

Проєкт Постанови на момент її внесення не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прий­няття Постанови

Прийняття Постанови матиме позитивні соціальні наслідки, оскільки дозволить мобілізувати зусилля органів законодавчої та виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та сприятиме забезпеченню неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

24.03.2021 р. за № 5299

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері

Констатуючи протиправну бездіяльність системи органів виконавчої влади та особисто Президента України у сфері реалізації державної політики з протидії поширенню пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — коронавірусної хвороби COVID-19), відсутність стратегії подальшої боротьби з пандемією, нездатність уповноважених органів влади забезпечити країну в установлені строки вакцинами належної кількості та якості, що несе безпосередню загрозу життю і здоров’ю української нації, Верховна Рада України відповідно до частини третьої статті 49 Конституції України постановляє:

1. Визнати пріоритетами державної політики у сфері охорони здоров’я на 2021 рік:

а) забезпечення рівного доступу населення України до безпечних та якісних вакцин для організації профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19);

б) проведення у порядку та у строки, визначені Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках (далі — Дорожня карта), масової безкоштовної вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби;

в) забезпечити неухильне дотримання порядку та строків масової вакцинації населення України;

г) мінімізацію негативних наслідків пандемії в усіх сферах життя українського суспільства:

д) опрацювання ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів.

2. Визнати неналежним та незадовільним стан виконання Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937-IX, зокрема в частині:

а) неутворення Президентом України Національного штабу протидії COVID-19 для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, невжиття заходів з підвищення спроможності національної системи охорони здоров’я, запровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної безпекової стратегії України в умовах нових глобальних біологічних викликів;

б) невжиття заходів зі створення умов для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) в амбулаторних умовах;

в) незабезпечення сталого функціонування системи екстреної медичної допомоги шляхом повного фінансового забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази;

г) невжиття заходів з підвищення ефективності лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) у стаціонарних умовах;

д) відсутність належних заходів щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, покращення умов та оплати їх праці;

є) ненадання соціальної підтримки пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19);

е) невжиття необхідних заходів з кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я та відновлення системи протиепідемічного захисту і розбудови мережі інфекційних лікарень.

3. Відповідальність за фактичний зрив масової вакцинації населення, передбаченої Дорожньою картою, а також невиконання Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року №937-IX несуть Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров’я України.

4. Звернутися до Президента України із пропозицією невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України, за участі голів депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради України, з метою обговорення ситуації, що склалася в Україні у зв’язку зі стрімкими темпами поширення пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), напрацювання пропозицій щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією та вжиття комплексних заходів органів законодавчої та виконавчої влади у сфері протидії пандемії.

5. Доручити Кабінету Міністрів України невідкладно:

забезпечити неухильну реалізацію рішень (законів та постанов) Верховної Ради України щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у зриві виконання Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року № 937-IX, інших актів Верховної Ради України у цій сфері;

вжити заходів для проведення своєчасних закупівель вакцин для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та щодо контролю за їх ввезенням на територію України в порядку та у строки, що встановлені актами законодавства.

6. Кабінету Міністрів України здійснювати постійний конт­роль за виконанням цієї Постанови та прийнятих на її виконання нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади.

7. Кабінету Міністрів України у тижневий термін після набрання чинності цієї Постанови:

а) забезпечити її виконання, у тому числі своєчасне та у повному обсязі фінансування заходів, зазначених цій Постанові;

б) забезпечити розробку і прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цієї Постанови;

в) у разі необхідності, розробити та подати до Верховної Ради України відповідні проєкти законів про внесення змін до законів України.

8. Забезпечити періодичне, але не рідше ніж раз на місяць звітування Кабінету Міністрів України про стан виконання цієї Постанови.

9. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті