Проєкт Закону України «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад»

14 Квітня 2021 11:14 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад.

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Поляков Антон Едуардович.

Народні депутати УкраїниА.Е. Поляков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Децентралізація влади як складова державної політики регіонального розвитку є однією з визначальних у порядку денному реформ в Україні. Вона створила підґрунтя для укорінення кардинальних інституційних перетворень. Так, завдяки створенню нової системи розподілу владних повноважень між центральними та місцевими органами влади в Україні, на сьогодні, сформована нова система взаємовідносин між різними гілками влади та новий баланс стримувань і противаг.

Децентралізація формує нової якості зв’язки між регіонами внаслідок вбудовування в систему адміністративно-територіального устрою нових одиниць — об’єднаних територіальних громад, що по-новому визначають координацію та підпорядкованість суб’єктів адміністративного устрою.

Так, в липні минулого року Верховною Радою України було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX, якою утворено 136 нових та ліквідовано старих 490 районів.

На сьогодні, на території усієї України триває процес передачі об’єктів цивільних прав, які належали до спільної власності сіл, селищ та міст районів, у власність укрупнених територіальних громад.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу п’ятого пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом.

Однак, в українському законодавстві відсутній окремий закон про правовий режим майна спільної власності територіальних громад.

Так, на рівні закону лише точково врегульовано деякі питання зазначених правовідносин, а саме, абзацом четвертим пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

На сьогодні, відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров’я здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, у тому числі на:

а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні);

а-1) первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу);

б) програми медико-санітарної освіти (центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);

в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи);

г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;

ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

е) місцеві програми громадського здоров’я.

Тобто, Бюджетним кодексом України, на сьогодні, не передбачено видатки на охорону здоров’я з інших бюджетів (стаття 91).

У зв’язку з цим, районні заклади охорони здоров’я реформованих територіальних громад району, буде передано на баланс міст та селищ на території яких знаходяться вони знаходяться, оскільки видатки на їх утримання покладено саме на ці бюджети. Однак бюджети міст, селищ та сіл здебільшого не в змозі утримувати районні лікарні. З огляду на це, під загрозою закриття можуть опинились близько 300 лікарень ліквідованих районів, що є неприпустимо з огляду на вкрай складну ситуацію з боротьбою з короновірусною інфекцією COVID-19.

2. Мета і цілі прийняття законопроєкту

Метою прийняття зазначеного законопроєкту є внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Проєктом вноситься зміна до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад, а саме, комунальних закладів охорони здоров’я реформованих територіальних громад.

Так, проєктом пропонується передбачити, що вимога щодо передачі до 1 липня 2021 року правонаступником районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад не застосовується до комунальних закладів охорони здоров’я, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що ліквідований Верховною Радою України. Вказані заклади, як об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, можуть бути передані до комунальної власності будь-якої територіальної громади, утвореного Верховною Радою України району, незалежно від їх територіального розташування, або залишитись у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що утворився.

Зазначений законопроєкт пов’язаний із проєктом Закону України про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я. У зв’язку з цим, їх розгляд має здійснюватися одночасно.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття даного законопроєкту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

На момент внесення проєкт не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроєкту

Прийняття законопроєкту сприятиме створенню дієвого інструментарію розвитку територіальних громад щодо забезпечення належного права їх мешканців на охорону здоров’я та медичну допомогу.

Народний депутат УкраїниА.Е. Поляков

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

12.04.2021 р. за № 5362

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад

Верховна Рада України постановляє:

І. Пункт 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовується до комунальних закладів охорони здоров’я, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що ліквідований Верховною Радою України. Вказані заклади, як об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, можуть бути передані до комунальної власності будь-якої територіальної громади, утвореного Верховною Радою України району, незалежно від їх територіального розташування, або залишитись у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що утворився».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст.

Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу.

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.

Правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

(…)

10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст.

Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу.

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.

Правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовується до комунальних закладів охорони здоров’я, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що ліквідований Верховною Радою України. Вказані заклади, як об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, можуть бути передані до комунальної власності будь-якої територіальної громади, утвореного Верховною Радою України району, незалежно від їх територіального розташування, або залишитись у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, що утворився.

(…)

Народні депутати УкраїниА.Е. Поляков

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті