Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо впорядкування окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я»

14 Квітня 2021 11:18 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я.

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Поляков Антон Едуардович.

Народні депутати УкраїниА.Е. Поляков

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Децентралізація влади як складова державної політики регіо­нального розвитку є однією з визначальних у порядку денному реформ в Україні. Вона створила підґрунтя для укорінення кардинальних інституційних перетворень. Так, завдяки створенню нової системи розподілу владних повноважень між центральними та місцевими органами влади в Україні, на сьогодні, сформована нова система взаємовідносин між різними гілками влади та новий баланс стримувань і противаг.

Децентралізація формує нової якості зв’язки між регіонами внаслідок вбудовування в систему адміністративно-територіального устрою нових одиниць — об’єднаних територіальних громад, що по-новому визначають координацію та підпорядкованість суб’єктів адміністративного устрою.

Так, у липні минулого року Верховною Радою України було прий­нято Постанову Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX, якою утворено 136 нових та ліквідовано старих 490 районів.

На сьогодні, на території усієї України триває процес передачі об’єктів цивільних прав, які належали до спільної власності сіл, селищ та міст районів, у власність укрупнених територіальних громад.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу п’ятого пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом.

Однак, в українському законодавстві відсутній окремий закон про правовий режим майна спільної власності територіальних громад.

Так, на рівні закону лише точково врегульовано деякі питання зазначених правовідносин, а саме, абзацом четвертим пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.

На сьогодні, відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу Украї­ни видатки на охорону здоров’я здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, у тому числі на:

а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні);

а-1) первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу);

б) програми медико-санітарної освіти (центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);

в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи);

г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;

ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

е) місцеві програми громадського здоров’я.

Тобто, Бюджетним кодексом України, на сьогодні, не передбачено видатки на охорону здоров’я з інших бюджетів (стаття 91).

У зв’язку з цим, районні заклади охорони здоров’я реформованих територіальних громад району, буде передано на баланс міст та селищ на території яких знаходяться вони знаходяться, оскільки видатки на їх утримання покладено саме на ці бюджети. Однак бюджети міст, селищ та сіл здебільшого не в змозі утримувати район­ні лікарні. З огляду на це, під загрозою закриття можуть опинитись близько 300 лікарень ліквідованих районів, що є неприпустимо з огляду на вкрай складну ситуацію з боротьбою з коронавірусною інфекцією COVID-19.

2. Мета і цілі прийняття законопроєкту

Метою прийняття зазначеного законопроєкту є внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Проєктом вноситься зміна до статті 91 Бюджетного кодексу України, якою передбачено віднесення до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, видатків на охорону здоров’я, у тому числі на:

а) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам в межах району, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

б) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Зазначений законопроєкт пов’язаний із проєктом Закону України «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання деяких питань правового режиму майна спільної власності територіальних громад». У зв’язку з цим, їх розгляд має здійснюватися одночасно.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України та Бюджетний кодекс України.

Прийняття даного законопроєкту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проєкт не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроєкту

Прийняття законопроєкту сприятиме створенню дієвого інструментарію розвитку територіальних громад щодо забезпечення належного права їх мешканців на охорону здоров’я та медичну допомогу.

Народні депутати УкраїниА.Е. Поляков

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

12.04.2021 р. за № 5363

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо впорядкування окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

І. Частину першу статті 91 глави 14 розділу ІV Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50–51, ст. 572) доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4) охорону здоров’я:

а) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам в межах району, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

б) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо впорядкування окремих питань фінансування видатків на охорону здоров’я

Бюджетний кодекс України
Розділ IV.

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИГлава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів

1. До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на:

1) місцеву пожежну охорону;

1–1) муніципальні формування з охорони громадського порядку;

2) органи місцевого самоврядування;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;

ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

е) надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проєктів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня;

{Пункт 4 частини першої статті 91 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014}

(…)

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів

1. До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на:

1) місцеву пожежну охорону;

1–1) муніципальні формування з охорони громадського порядку;

2) органи місцевого самоврядування;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;

ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

е) надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проєктів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня;

4) охорону здоров’я:

а) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам в межах району, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

б) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

(…)

Народні депутати УкраїниА.Е. Поляков

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті