Наказ МОЗ України від 19.04.2021 р. № 146-к

19 Квітня 2021 5:00 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.04.2021 р. № 146-к

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648),

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України:

головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення закладів та установ Фінансово-економічного департаменту.

2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.

3. Управлінню по роботі з персоналом забезпечити оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Провести конкурсний відбір на зазначені вище посади державної служби у термін, передбачений законодавством.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар  Інна Солодка

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров’я України

від 19.04.2021 № 146-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення закладів та установ фінансово-економічного департаменту, Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Участь у здійсненні заходів щодо реалізації економічних складових державної політики у сфері охорони здоров’я в Міністерстві охорони здоров’я України та підпорядкованих органах, закладах, установах та організаціях (далі- юридичні особи).

2. Здійснення планово – фінансового супроводу бюджетних програм за КПКВК 2301180, 2301200 та інших визначених керівництвом Відділу фінансового забезпечення закладів та установ (далі – Відділ).

3.Участь у розробці та організації виконання планів та заходів, спрямованих на розвиток і удосконалення матеріально-технічної бази закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ (далі – юридичні особи) за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел відповідно до законодавства.

4.Узагальнення в межах компетенції показників фінансово-економічної діяльності галузі охорони здоров’я з метою інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень керівництвом МОЗ, приймає участь у розробці нормативно- правових актів з питань фінансово-економічної діяльності юридичних осіб

5.Прийняття участі у розробці та поданні на розгляд директора Фінансово- економічного департаменту Міністерства охорони здоров’я України (далі – Департамент) бюджетного запиту та пропозицій щодо обсягів видатків для врахування у проекті державного бюджету відповідно до основних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я, а також у розробці нормативно- правових актів з питань фінансово-економічної діяльності юридичних осіб.

6.Забезпечення підготовки подання на затвердження керівництву МОЗ України поданих юридичними особами проектів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних та здійснює перевірку розрахунків та економічних обгрунтувань до них в установленому законодавством порядку.

7.Здійснення роботи по формуванню (внесенню обгрунтованих змін) мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів МОЗ України.

8.Подання планово-фінансової та статистичної звітності центральним органам виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством та прийняття участі у забезпеченні доступності до інформації про бюджет відповідно до законодавства.

9.Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу, за необхідності вжиття згідно із законодавством заходів за результатами їх розгляду та взаємодія з структурними підрозділами МОЗ, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з проблем та завдань, що знаходяться у межах повноважень Відділу.

Виконує інші доручення керівництва Відділу та.

Департаменту, за напрямами діяльності Відділу.

Умови оплати праці 1)посадовий оклад – 10 600 грн.;

2)надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

3)інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1)заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та

підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої

освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата. Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua).

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.
Дата і час початку проведення тестування кандидатів 30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування. Проведення тестування дистанційно шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно). Проведення співбесіди дистанційно за допомогою платформи Zoom (про час та дату кандидатів буде повідомлено додатково).
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) вул. Грушевського, 7, м. Київ, (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів). Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, захисну маску.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Граб Оксана Дмитрівна,

тел. +38 (044) 253-72-86;

Мельник Інна Володимирівна,

тел. +38 (044) 200-06-68;

e-mail: moz.gov hr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи досвід роботи – не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Робота з великими масивами інформації – здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

–    вміння систематизувати великий масив інформації;

–           здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2. Командна робота та взаємодія – розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

– орієнтація на командний результат;

– готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

– відкритість в обміні інформацією

3. Відповідальність – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

– здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері Знання:

Бюджетного Кодексу України;

Господарського Кодексу України.

Закону України «Про публічні закупівлі».

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Закону України «Про захист персональних даних»; Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті