Постанова КМУ від 28.05.2021 р. № 540

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28.05.2021 р. № 540
Про затвердження Порядку розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету на заходи, повʼязані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету на заходи, повʼязані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28.05.2021 р. № 540

ПОРЯДОК
розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету на заходи, повʼязані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Заходи, повʼязані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 3511380) (далі — бюджетна програма 3511380).

2. Бюджетні призначення за бюджетною програмою 3511380 розподіляються на заходи, повʼязані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, шляхом передачі на бюджетні програми відповідних головних розпорядників коштів державного бюджету.

3. Звернення про розподіл бюджетних призначень (далі — звернення) за бюджетною програмою 3511380 подається міністерствами, обласною, Київською міською держадміністраціями та іншими органами державної влади (далі — заявники) до Кабінету Міністрів України.

У зверненні зазначаються:

напрям спрямування бюджетних коштів та їх обсяг;

головний розпорядник коштів державного бюджету (далі — головний розпорядник);

заходи, які планується здійснити за рахунок бюджетних коштів;

інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення відповідних заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли бюджетні кошти не будуть виділені.

До звернення додаються фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо необхідного обсягу бюджетних коштів.

4. Заявники відповідають за правильність та достовірність поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань.

5. Кабінет Міністрів України відповідно до пріоритетності спрямування бюджетних коштів та з урахуванням поданої Мінфіном інформації щодо загального обсягу розподілених бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 та їх залишку згідно з прийнятими рішеннями Кабінету Міністрів України протокольним рішенням доручає міністерству, до компетенції якого належить питання забезпечення реалізації напряму, визначеного пунктом 2 цього Порядку (далі — розробник), разом із заінтересованими органами розглянути звернення та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

У разі розподілу бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 на нову бюджетну програму (включаючи трансферти місцевим бюджетам) проектом рішення Кабінету Міністрів України також передбачається затвердження порядку використання таких коштів.

6. Розробник разом із заінтересованими органами у тижневий строк розглядає звернення і додані до нього матеріали та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду звернення та підготовки проекту рішення про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

7. У разі коли загальний обсяг розподілених бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 відповідно до прийнятих рішень Кабінету Міністрів України досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті за бюджетною програмою 3511380, Мінфін у триденний строк повідомляє про це Кабінету Міністрів України.

8. Розробник готує проект рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження з усіма заінтересованими органами.

У проекті рішення, зокрема, зазначаються:

головний розпорядник та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної програми;

напрям спрямування бюджетних коштів, визначений відповідно до пункту 2 цього Порядку;

назва нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам) або код і назва бюджетної програми, за якою у державному бюджеті затверджено бюджетні призначення;

обсяг коштів у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання, з них оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредитування бюджету);

у разі розподілу бюджетних призначень шляхом передачі у вигляді трансфертів місцевим бюджетам — також їх обсяг у розрізі місцевих бюджетів;

положення про надання доручення щодо:

забезпечення відповідним головним розпорядником погодження рішення про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після зазначеного погодження.

9. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 головний розпорядник:

звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом із фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями;

повідомляє у триденний строк Мінфіну про коди економічної класифікації видатків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги бюджетних призначень, що розподіляються за бюджетною програмою 3511380, згідно із зазначеним рішенням.

10. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету, закріплення за новою бюджетною програмою кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

11. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпису державного бюджету:

розробляє і затверджує документи, що застосовуються у процесі виконання державного бюджету та передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414);

розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бюджетної програми в установленому законодавством порядку.

12. Головний розпорядник щомісяця до 5 числа подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів відповідно до розподілених йому бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

13. Мінфін проводить моніторинг інформації про використання бюджетних коштів відповідно до прийнятих рішень про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380 та щомісяця до 10 числа надсилає відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

14. Головні розпорядники забезпечують використання бюджетних коштів відповідно до розподілених їм бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380, не допускаючи наявності на кінець бюджетного періоду кредиторської заборгованості за новими бюджетними програмами, відкритими відповідно до прийнятих рішень про розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою 3511380.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті