Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок»

15 Червня 2021 4:53 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення
проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок»

Державна податкова служба України відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок» (далі — проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблено з метою забезпечення дієвого контролю органами ДПС за суб’єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в ризикових сферах, або таких, що мають ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, конт­роль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та щодо проведення перевірок яких Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Проєктом постанови Кабінету Міністрів України скорочується строк дії обмежень, встановлених пунктом 52 прим. 2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, у частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволивши проведення таких видів перевірок:

тимчасово зупинених документальних перевірок платників податків — фізичних осіб (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн) та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальних перевірок платників податків — фізичних осіб (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн), право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 Кодексу;

документальних позапланових перевірок (за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів;

документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб, які одержують доходи, не пов’язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік та мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

фактичних перевірок (за наявності підстав, визначених пунктом 80.2 статті 80 Кодексу) платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Із проєктом постанови можна ознайомитися на офіційному порталі Державної податкової служби України (tax.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови просимо надавати упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на офіційному порталі Державної податкової служби України на адресу:

Державної податкової служби України, Департамент податкового аудиту, Львівська площа, 8, м. Київ, 04655, e-mail: [email protected].

Державної регуляторної служби України, вул.Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою забезпечення дієвого контролю органами ДПС за суб’єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в ризикових сферах, або таких, що мають ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та щодо проведення перевірок яких Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Щодо необхідності проведення фактичних перевірок.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зобов’язані застосовувати належним чином зареєстровані в органах ДПС РРО/програмні РРО при продажу товарів (наданні послуг).

Водночас Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі — Кодекс), та установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Переважна більшість таких суб’єктів господарювання, на сьогоднішній день, знаючи про встановлені обмеження щодо проведення фактичних перевірок органами ДПС, нехтують обов’язком застосовувати РРО/програмні РРО, чим завдають значних збитків державному бюджету.

Так, з 92 232 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах, визначених пунктом 61 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, лише 20 833 (22,6 відс.) зареєстрували та використовують РРО/програмні РРО при продажу товарів (наданні послуг).

Щодо необхідності проведення документальних планових перевірок фізичних осіб.

До розділу ІІІ плану-графіка на 2021 рік «Документальні планові перевірки фізичних осіб» насамперед включено платників податків з високим ступенем ризику, тобто таких, що мають ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Проведено зіставлення сум задекларованих доходів із нарахованими та сплаченими фізичними особами податками, аналіз їх динаміки, що надало можливість оцінити рівень бази оподаткування, виявити платників, які занижують податкові зобов’язання за позитивного зростання показників діяльності.

Усього до розділу ІІІ плану-графіка включено 1664 фізичних осіб, з них:

29 платників, у яких обсяг доходу за 2019 рік перевищує 100 млн грн,

144 платники, у яких обсяг доходу за 2019 рік становить 20 млн грн або більше, та при цьому не перевищує 100 млн гривень.

Станом на 01.01.2021 на виконання вимог Закону України від 16 березня 2020 року № 3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» призупиненими залишаються 116 перевірок платників податків — фізичних осіб, які включені до плану-графіка на 2020 рік, з яких 24 мають обсяги отриманого доходу більше 20 млн гривень.

Для проведення перевірок на 2021 рік відібрані платники податків — фізичні особи, які мають найбільші ризики, а саме:

загальна сума витрат, відображених у декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального доходу, задекларованого у такій декларації (середній рівень витрат 98 відсотків);

наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків;

кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (окремо на господарську одиницю) або транспортних засобів;

декларування сум податку на додану вартість до відшкодування з бюджету;

сума доходів, отриманих платником податків за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, 127 (інші доходи) та/або 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), перевищує задекларовану суму доходу від провадження господарської діяльності на 10 та більше відсотків.

Отже, у разі відміни мораторію на проведення документальних планових перевірок платників податків — фізичних осіб, які мають обсяги доходу більше 20 млн грн, у 2021 році підлягатимуть перевірці 450 ФОП (у т. ч. ті, які були призупинені в 2020 році), 0,011 відс. від загальної кількості зареєстрованих ФОП.

Щодо необхідності проведення документальних позапланових перевірок фізичних осіб.

За 2019 рік 496 громадян задекларували доходи у сумі понад 20 млн гривень. Загальна сума задекларованих доходів становить 43 354,6 млн гривень.

Із загальної кількості громадян, якими задекларовано загальну суму річного доходу в розмірі понад 20 млн грн, іноземні доходи задекларували 127 фізичних осіб, інвестиційний прибуток задекларували 63 фізичні особи.

При цьому існують ризики щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а саме: відсутність документів, які підтверджують застосування пониженої ставки податку на доходи фізичних осіб (9 відс.) до доходів, отриманих за межами України, а також відсутність документів, що підтверджують витрати на придбання інвестиційних активів, та документів, які підтверджують звільнення від оподаткування задекларованих інших доходів.

Отже, у разі відміни мораторію на проведення документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за рік у сумі понад 20 млн грн податковому контролю підлягатимуть 190 платників податків — фізичних осіб, які мають ризики щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Щодо необхідності проведення документальних позапланових перевірок юридичних осіб, які сплачують дохід нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Джерелом додаткового надходження дохідної частини державного бюджету, зокрема є податок на прибуток іноземних юридичних осіб в частині оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Єдиною можливістю відпрацювання «ризикових виплат» на сьогодні є включення підприємств до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

У той же час, значна кількість підприємств, по яких встановлено ризики, не можливо відпрацювати на підставі того, що діє мораторій на проведення документальних позапланових перевірок, а до плану-графіка дані суб’єкти не включені у зв’язку з встановленням незначних ризиків.

Наразі напрацьовано аналітичні матеріали, по яких встановлено ризикові виплати, переважна більшість по середніх платниках податків, за якими загальна сума ймовірних ризиків несплати податків становить 1 000 млн гривень.

Основним інструментом збору доказової бази щодо неправомірного застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час виплат доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України є обмін інформацією з компетентними органами іноземних країн.

Так, на сьогодні на адресу компетентних органів іноземних країн направлено понад 2 тис. запитів, отримано відповідей понад 1 тисячі (після 01.07.2020 — понад 300).

Відповідно до пп. 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 Кодексу, документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Також, відповідно до пп. 78.1.1 та 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Кодексу документальна позапланова перевірка суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України здійснюється, зокрема, в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів.

Станом на сьогодні по більш ніж 30 суб’єктах господарювання отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Але, в силу наявних обмежень на сьогодні неможливо здійснити контрольно-перевірочні заходи суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом, але не включені до плану-графіка перевірок та по яких отримано відповіді від компетентних органів іноземних країн, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства.

Одним з базових джерел забезпечення додаткових надходжень до бюджету є надходження від контрольно-перевірочних заходів.

Надалі заборона на проведення таких документальних перевірок негативно вплине на забезпечення додаткових надходжень до бюджету.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови Кабінету Міністрів України скорочується строк дії обмежень, встановлених пунктом 52підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, у частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволивши проведення таких видів перевірок:

тимчасово зупинених документальних перевірок платників податків — фізичних осіб (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн) та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальних перевірок платників податків — фізичних осіб (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн), право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 Кодексу;

документальних позапланових перевірок (за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів;

документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб, які одержують доходи, не пов’язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік та мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

фактичних перевірок (за наявності підстав, визначених пунктом 80.2 статті 80 Кодексу) платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

4. Правові аспекти

Податковий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм проєкту постанови не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат Державного бюджету України.

Проєкт постанови не стосується надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

Проєкт постанови не поширюється на підтримку суб’єктів господарювання відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проєкт не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт постанови не потребує проведення громадського обговорення та погодження з іншими органами державної влади.

Проєкт потребує погодження Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Державною податковою службою України та Державною регуляторною службою України.

Проєкт потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

7. Оцінка відповідності

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень; пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертиза проєкту акта не проводились.

Для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи проєкт акта потребує подання до Національного агентства з питань запобігання корупції.

8. Прогноз результатів

Прийняття проєкту акта сприятиме наповненню державного бюджету та дозволить податковим органам здійснювати контрольно-перевірочні заходи при наявності накопичених ризиків недотримання несумлінними суб’єктами господарювання вимог законодавства та сприятиме виконанню дохідної частини бюджету.

Проєкт

оприлюднений на сайті ДПС

04.06.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 551) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89

1. В абзаці першому постановлюючої частини слова «юридичних осіб» виключити.

2. Доповнити постановлюючу частину абзацами такого змісту:

«фактичних перевірок (за наявності підстав, визначених пунктом 80.2 статті 80 Кодексу) платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб, які одержують доходи, не пов’язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік та мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

документальних позапланових перевірок (за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів.».

3. Абзац другий та третій постановлюючої частини викласти у такій редакції:

«тимчасово зупинених документальних перевірок (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн) та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальних перевірок (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн), право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;».

Абзац шостий викласти в такій редакції: «документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.5, 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 Кодексу;»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89 «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок»
Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17 вересня 2020 р. № 909-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

Скоротити строк дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс), в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволивши проведення таких видів перевірок юридичних осіб:

тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17 вересня 2020 р. № 909-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

Скоротити строк дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс), у частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволивши проведення таких видів перевірок:

тимчасово зупинених документальних перевірок (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн) та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу; документальних перевірок (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн), право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;
документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг (із переліку ризикових платників податків, визначених у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 квітня 2020 р. № 568-ІХ);

документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг (із переліку ризикових платників податків, визначених у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 квітня 2020 р. № 568-ІХ);

документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.5, 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 Кодексу;

Абзаци відсутні фактичних перевірок (за наявності підстав, визначених пунктом 80.2 статті 80 Кодексу) платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб, які одержують доходи, не пов’язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік та мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

документальних позапланових перевірок (за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89»

І. Визначення проблеми

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 89» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою забезпечення дієвого контролю органами ДПС за суб’єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в ризикових сферах, або таких, що мають ризик несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та у зв’язку з тим, що дія мораторію на проведення деяких видів перевірок триває з 18 березня 2020 року і значна частка суб’єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, залишаються неперевіреними, при цьому працюють без карантинних обмежень.

Станом на 01.01.2021 на виконання вимог Закону України від 16 березня 2020 року № 3220 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» призупиненими залишаються 116 перевірок платників податків — фізичних осіб, які включені до плану-графіка на 2020 рік, з яких 24 мають обсяги отриманого доходу більше 20 млн грн, сума ризиків по них складає 2,1 млн гривень.

До плану-графіка документальних планових перевірок на 2021 рік насамперед включено 1664 платників податків — фізичних осіб з високим ступенем ризику несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у 426 з яких обсяг доходу становив 20 млн грн та більше, сума ризиків складає 43,3 млн гривень.

Отже, у разі відміни мораторію на проведення документальних планових перевірок платників податків — фізичних осіб, які мають обсяги доходу більше 20 млн грн, у 2021 році підлягатимуть перевірці 450 самозайнятих осіб (у т. ч. ті, які були призупинені в 2020 році). При цьому сума додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів може становити 45,4 млн гривень.

Разом з цим за 2019 рік 496 громадян задекларували доходи у сумі понад 20 млн гривень. Загальна сума задекларованих доходів становить 43 354,6 млн гривень.

Із загальної кількості громадян, якими задекларовано загальну суму річного доходу в розмірі понад 20 млн грн, іноземні доходи задекларували 127 фізичних осіб, інвестиційний прибуток задекларували 63 фізичні особи.

При цьому існують ризики щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а саме: відсутність документів, які підтверджують застосування пониженої ставки податку на доходи фізичних осіб (9 відс.) до доходів, отриманих за межами України, а також відсутність документів, що підтверджують витрати на придбання інвестиційних активів, та документів, які підтверджують звільнення від оподаткування задекларованих інших доходів.

Отже, у разі відміни мораторію на проведення документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного за рік доходу, не пов’язаного зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн, податковому контролю підлягатимуть 190 платників податків — фізичних осіб, які мають ризики щодо несплати 773,3 млн грн податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Крім того, на сьогодні по більш ніж 30 суб’єктах господарювання отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, за якими загальна сума ймовірних ризиків несплати податків становить 1 000 млн гривень.

Але, в силу продовження мораторію на сьогодні неможливо здійснити контрольно-перевірочні заходи суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом, але не включені до плану-графіка перевірок та по яких отримано відповіді від компетентних органів іноземних країн, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства.

Так, на сьогодні на адресу компетентних органів іноземних країн направлено понад 2 тис. запитів, отримано відповідей понад 1 тисячі (після 01.07.2020 — понад 300).

Отже, у разі відміни мораторію на проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, підлягатимуть перевірці більше 30 суб’єктів, відповідно до пп. 78.1.1, 78.1.4, 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 Кодексу. При цьому сума очікуваних донарахувань становитиме 1 000 млн гривень.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зобов’язані застосовувати належним чином зареєстровані в органах ДПС РРО/програмні РРО при продажу товарів (наданні послуг).

У зв’язку із дією мораторію на проведення перевірок, переважна більшість таких суб’єктів господарювання, на сьогоднішній день, нехтують обов’язком застосовувати РРО/програмні РРО, чим завдають значних збитків державному бюджету.

Так, з 87 521 суб’єкта господарювання, що здійснюють діяльність у сферах, визначених пунктом 61 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, лише 26 692 (30,5 відс.) зареєстрували та використовують РРО/програмні РРО при продажу товарів (наданні послуг).

Отже, відміна мораторію на проведення фактичних перевірок призведе до додаткових надходжень до бюджету.

Одним з базових джерел забезпечення додаткових надходжень до бюджету є надходження від контрольно-перевірочних заходів.

Надалі заборона на проведення документальних та фактичних перевірок може спричинити потенційне зростання кількості податкових правопорушень при відсутності належного контролю, що в свою чергу негативно вплине на повноту надходжень до бюджетів податків, зборів, платежів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Врегулювання зазначеного питання не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

чинних регуляторних актів, оскільки вони відсутні.

II. Цілі державного регулювання

Проєкт постанови підготовлено відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17 вересня 2020 року № 909-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» шляхом скорочення строків дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності цією постановою, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, зокрема:

тимчасово зупинених документальних перевірок платників податків — фізичних осіб (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн) та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;

документальних перевірок платників податків — фізичних осіб (крім перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного доходу за попередній звітний рік у сумі, що не перевищує 20 млн грн), право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Кодексу;

документальних позапланових перевірок (за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів;

документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб, які одержують доходи, не пов’язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік та мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

фактичних перевірок (за наявності підстав, визначених пунктом 80.2 статті 80 Кодексу) платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Прийняття та реалізація проєкту постанови будуть сприяти:

забезпеченню додаткових надходжень до бюджету за рахунок проведення контрольно-перевірочних заходів, обмеження на проведення яких встановлено пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити ситуацію без змін.Не розробляти нормативно-правовий акт
Альтернатива 2 Прийняти проєкт постанови Кабінету Міністрів України

2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Витрати відсутні

Залишення ситуації без змін призведе до того, що значна частка суб’єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, зборів, внесків залишаться неперевіреними. Заборона надалі на проведення документальних перевірок негативно вплине на забезпечення додаткових надходжень до бюджету

Альтернатива 2 На сьогодні по 450 планових перевірках платників податків — фізичних особах, які отримували річний дохід понад 20 млн грн та заплановані на проведення у 2020 та 2021 роках, сума ризиків несплати податків становить понад 45 млн гривень.

Реалізація акта шляхом скорочення строків дії обмежень на проведення перевірок, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок забезпечить можливість відпрацювання таких ризиків та додаткових надходжень до бюджету.

Після відміни мораторію на проведення документальних позапланових перевірок платників податків — фізичних осіб з обсягом одержаного за рік доходу, не пов’язаного зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн, податковому контролю підлягатимуть 190 платників податків — фізичних осіб, які мають ймовірні ризики щодо несплати 773,3 млн грн податків та зборів.

Також, по 30 суб’єктах господарювання отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, що свідчать про порушення суб’єктами господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, податкового, валютного та іншого законодавства, за якими загальна сума ймовірних ризиків несплати податків становить 1 000 млн гривень.

Станом на 01.06.2021 87521 платник податків має КВЕД, при здійсненні діяльності за яким застосування РРО є обов’язковим. При цьому, лише 26692 таких платника зареєстрували та застосовують РРО (30,5 відс.).

Введення в дію проєкту постанови не потребує додаткових витрат держави щодо забезпечення проведення деяких видів перевірок, оскільки проєктом регуляторного акта скорочуються строки дії обмежень на здійснення податковими органами відповідних заходів контролю, які здійснювались відповідно до норм Кодексу з 2011 року до встановлення мораторію на їх проведення згідно із нормами абзацу першого пункту 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, якими встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) крім визначених видів документальних позапланових та фактичних перевірок.

По фактичним перевіркам витрати відсутні.

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Дія проєкту постанови поширюється на платників податків — фізичних осіб, у яких річний обсяг доходу становив 20 млн грн та більше. На сьогодні кількість громадян, що повинні бути перевірені, у зв’язку з наявністю ризиків несплати податків становить 190 осіб.

Дія проєкту постанови в частині проведення фактичних перевірок та перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України не поширюється на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Контрольно-перевірочні заходи по платникам податків, що мають ризики несплати податків та зборів, будуть проведені після закінчення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Витрати відсутні. У разі неприйняття проєкту акта певна частка громадян, які мають ризики несплати податків та зборів, залишаться неперевіреними
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови надасть можливість громадянам після проведення перевірки:

підтвердити повноту і достовірність задекларованих показників податкової звітності та повноту сплати до бюджетів належних сум податку та збору;

врахування встановлених перевіркою помилок у подальшій діяльності та декларуванні доходів.

Витрати громадян виникнуть лише у випадку встановлення контролюючими органами недотримання вимог податкового законодавства

4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Дія проєкту постанови поширюється на суб’єктів господарювання — фізичних осіб, у яких річний обсяг доходу становив 20 млн грн та більше, а також юридичних осіб, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом*
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 30 450 480
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 6,25 93,75 100
*Станом на 01.01.2021 на обліку у податкових органах перебувало 1 901,2 тис. суб’єктів господарювання — фізичних осіб, а у разі прийняття проєкту постанови перевірці підлягатиме 450 суб’єктів господарювання — фізичних осіб, які отримали річний дохід 20 млн грн та більше та мають високий ризик несплати податків та зборів.

Щодо фактичних перевірок:

Фактичні перевірки проводяться без попередження платників податків, за наявності підстав, визначених п.п. 80.2 ст. 80 Податкового кодексу України.

Планування фактичних перевірок органами ДПС не проводиться.

Визначити точну кількість платників податків, на яких поширюється дія проєкту постанови є неможливим, у зв’язку з тим, що платники податків самостійно обирають способи проведення розрахункових операцій, які не передбачають обов’язкового застосування РРО, відмову від певного асортименту товарів, продаж якого потребує обов’язкового застосування РРО, процес постійного відкриття та закриття господарських одиниць, реєстрації постановки на облік/зняття з обліку платників податків та наявності у суб’єктів господарювання видів діяльності, які фактично не здійснюються.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні. Контрольно-перевірочні заходи по платникам податків, що мають ризики несплати податків, зборів, внесків, будуть проведені після закінчення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Витрати відсутні. У разі неприйняття проєкту акта значна частка суб’єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, зборів, внесків, залишаться неперевіреними
Альтернатива 2 Прийняття проєкту постанови надасть можливість суб’єктам господарювання після проведення перевірки:

підтвердити повноту і достовірність задекларованих показників податкової звітності;

здійснити заходи щодо передачі документів, пов’язаних з предметом перевірки, для архівного зберігання або знищення;привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства;врахування встановлених перевіркою помилок у подальшій діяльності та декларуванні доходів.

Витрати суб’єктів господарювання виникнуть лише у випадку встановлення контролюючими органами недотримання вимог податкового та іншого законодавства
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. 0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього та малого підприємництва згідно з додатками 2 та 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. 398 850
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва згідно з додатками 2 та 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. 0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього та малого підприємництва згідно з додатками 2 та 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. Витрати СГ пов’язані з підготовкою документів до перевірки, формування цих документів в паперовій формі за період, що перевіряється. Для формування документів до перевірки виникають додаткові витрати часу та коштів на доставку таких документів.

Враховуючи, що формування документів в розрізі певних періодів, контрагентів, видів операцій, за необхідності створення паперових копій і те, що підготовка таких документів не потребує додатково їх формування, не вимагає часу для обрахунку суми податку, що підлягає сплаті в бюджет, а також вибірковий та ризикорієнтований характер перевірки наявного обсягу документів СГ:

– час на підготовку документів до перевірки на одного СГ — фізичної особи у середньому може становити 16 години/року.

При проведенні документальної перевірки кількість періодів, що охоплені перевіркою, в середньому становить 18 місяців.

16 (години/року)/12 місяців року * 18 (місяців) = 24 години (або 3 робочі дні 24/8).

У вартісному еквіваленті з розрахунку мінімальної погодинної оплати праці — 36,11 грн/год (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») витрати становлять:

24 (години) * 36,11 грн/год = 866,6 грн (на одного СГ);

866,6 * 450 загальна к-сть СГ = 389 970 грн (на всіх СГ).

– час на підготовку документів до перевірки на одного СГ — юридичної особи у середньому може становити до 32,8 години/року (328/10).

При проведенні документальної перевірки кількість періодів, що охоплені перевіркою, становить зазвичай три місяці.

32,8 (години/року)/12 місяців року * 3 (місяці) = 8,2 години (або 1,025 робочого дня 8,2/8).

У вартісному еквіваленті з розрахунку мінімальної погодинної оплати праці — 36,11 грн/год. (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») витрати становлять:

8,2 (години) * 36,11 грн/год = 296 грн (на одного СГ);

296 * 30 загальна к-сть СГ = 8 880 грн (на всіх СГ).

Загальний розрахунок витрат здійснюється по 480 СГ — юридичних та фізичних осіб, що повинні бути перевірені, у зв’язку з наявністю ризиків несплати податків, становить 398 850 гривень.

В ході проведення фактичних перевірок досліджується питання порядку проведення розрахунків визначеного ст.3 Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР. Всі необхідні документи для перевірки знаходяться за адресою перевірки, а тому витрати, які виникають внаслідок дії регуляторного акта у суб’єктів господарювання відсутні.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Альтернатива 1 не дає можливості здійснити контрольно-перевірочні заходи по платникам податків, що мають ризики несплати податків та досягнути цілі державного регулювання
Альтернатива 2 3 Альтернатива 2 дає змогу досягнути поставлених цілей державного регулювання з мінімальними витратами
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Відсутні Залишення ситуації без змін призведе до того, що значна частка суб’єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, залишаться неперевіреними. Заборона надалі на проведення документальних перевірок негативно вплине на забезпечення додаткових надходжень до бюджетів.

Не потребує додаткових витрат від СГ.

Не дає змоги здійснити контро­льно-перевірочні заходи по платникам податків, що мають ризики несплати податків
Альтернатива 2 Дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Так, у разі прийняття проєкту постанови та скорочення строків дії обмежень на проведення перевірок, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, що забезпечить можливість відпрацювання ризиків, по яких орієнтовна сума ризиків несплати податків становить понад 1 045,4 млн грн, в тому числі 2,1 млн грн по зібраній доказовій базі для документування порушень по перевіркам, які мали бути проведені у 2020 році;

Прийняття проєкту постанови надасть можливість суб’єктам господарювання:

підтвердити повноту і достовірність задекларованих показників податкової звітності;

здійснити заходи щодо передачі документів, пов’язаних з предметом перевірки, для архівного зберігання або знищення;

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства;

врахування встановлених перевіркою помилок у подальшій діяльності та декларуванні доходів.

Введення в дію проєкту постанови не потребує додаткових витрат держави щодо забезпечення проведення деяких видів перевірок, оскільки проєктом регуляторного акта скорочуються строки дії обмежень на здійснення податковими органами відповідних заходів контролю, які здійснювались відповідно до норм Кодексу з 2011 року до встановлення мораторію на їх проведення згідно із нормами абзацу першого пункту 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, якими встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім визначених видів документальних позапланових та фактичних перевірок.

Витрати суб’єктів господарювання виникнуть лише у випадку встановлення контролюючими органами недотримання вимог податкового та іншого законодавства.

Водночас додаткові витрати держави відсутні.

Незначні витрати коштів СГ на оформлення та подання документів.

Є найоптимальнішою серед запропонованих альтернатив. Прийняття та реалізація проєкту постанови надасть можливість здійснити контрольно-перевірочні заходи по платникам податків, що мають ризики несплати податків та сприятиме забезпеченню додаткових надходжень до бюджету за рахунок проведення таких заходів

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

1. Механізм дії регуляторного акта

Основним механізмом для розв’язання визначених проблемних питань є прийняття проєкту постанови та фактична реалізація її положень.

Запропонований проєкт постанови передбачає скорочення строків дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності цією постановою, в частині дії мораторію на проведення визначених видів перевірок.

2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України.

Впровадження проєкту постанови надасть можливість відпрацювати зібрану доказову базу для документування порушень по перевіркам, які мали бути проведені у 2020 та 2021 роках.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проєкту постанови не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проєкту постанови не передбачає додаткових фінансових витрат з боку державних органів та відповідно додаткових видатків бюджету, оскільки проєктом регуляторного акта скорочуються строки дії обмежень на здійснення податковими органами відповідних заходів контролю, які здійснювались відповідно до норм Кодексу з 2011 року до встановлення мораторію на їх проведення, згідно із нормами абзацу першого пункту 522 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, якими встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) крім визначених видів документальних позапланових та фактичних перевірок. Таким чином, реалізація проєкту постанови відбуватиметься в межах фінансування податкових органів без залучення сторонніх організацій.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Додаткові витрати для контролюючих органів не виникають.

Додаткові витрати для СГ незначні.

Прийняття та оприлюднення регуляторного акта в установленому порядку забезпечить доведення його до відома суб’єктів господарювання.

Досягнення цілей не потребує додаткових організаційних заходів.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії проєкту є обмеженим до моменту внесення змін до пункту 522 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу в частині скасування дії мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок.

Термін набрання чинності регуляторним актом — відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Якісними показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання — фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, становить 450, в тому числі поновлення 24 та проведення 426 документальних перевірок;

кількість суб’єктів господарювання — юридичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта, становить 30;

очікувана сума надходжень до бюджету від застосованих заходів впливу у вигляді донарахувань, що можуть бути задокументовані, у разі скорочення строків дії мораторію на проведення деяких видів перевірок становить понад 1 045 млн гривень;

проведення 190 позапланових документальних перевірок платників податків — фізичних осіб, які одержували доходи, не пов’язані зі здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, у сумі понад 20 млн грн за рік,

забезпечення дієвого контролю органами ДПС за 87 521 суб’єктом господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність в ризикових сферах та збільшення кількості зареєстрованих РРО платниками податків, платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У зв’язку з прийняттям акта держава не витрачатиме додаткові кошти та час на реалізацію його норм.

У зв’язку з прийняттям акта суб’єкти господарювання витрачатимуть незначні додаткові кошти на реалізацію його норм, які пов’язані з забезпеченням умов для проведення документальних перевірок (398 850 грн).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання — середній. Проєкт постанови розміщено у мережі Інтернет на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України для громадського обговорення. Після прийняття регуляторний акт буде оприлюднено у засобах масової інформації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через два роки з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності акта буде здійснюватися ДПС статистичним методом — шляхом аналізу даних за результатами документальних перевірок.

Міністр фінансів УкраїниСергій Марченко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті