Кабометикс — інноваційний препарат для лікування нирково-клітинного раку

Згідно з інформацією бази даних Всесвітньої організації охорони здоров’я GLOBOCAN за 2020 р., щорічно у світі реєструється понад 431 тис. нових випадків раку нирки, а помирають від цього захворювання понад 179 тис. осіб. У свою чергу, найпоширенішою формою раку нирки є нирково-клітинний рак (НКР) — близько 90% усіх злоякісних уражень цього органа (Крысанов И.С. и соавт., 2020). Варто зазначити, що у великої кількості пацієнтів відсутні будь-які прояви аж до пізніх стадій захворювання, при цьому класичну тріаду — біль у попереку, гематурію та абдомінальне утворення — виявляють лише у 6–10% пацієнтів (Ljungberg B. et al., 2015). Особливістю НКР є те, що пухлина резистентна до променевої, хіміо- та гормонотерапії. Протягом багатьох років діагноз «метастатичний НКР» у зв’язку з вкрай несприятливим прогнозом звучав як вирок для пацієнтів, серед яких 20% перебувають у працездатному, соціально активному віці. Нова ера в лікуванні НКР почалася з появи нових знань у галузі молекулярної біології, які дозволили виявити механізми злоякісного росту цих пухлин і синтезувати таргетні препарати, які специфічно впливають на ці механізми (Волкова Л.Ю., 2010).

Таргетна терапія (від англ. target — мішень) передбачає втручання в конкретні патофізіологічні механізми, які мають значення в канцерогенезі та пухлинному рості. Так при НКР було виявлено підвищену експресію ендотеліального (vascular endothelial growth factor receptor — VEGFR) та епідермального (epidermal growth factor receptor — EGFR) факторів росту, які стали мішенями для впливу низки таргетних препаратів. Проте, крім VEGFR та EGFR, при НКР виявляють підвищену експресію AXL (від anexelekto — неконтрольований) та MET (рецептор фактора росту гепатоцитів), що корелює з поганим прогнозом і формуванням резистентності до інгібіторів VEGFR (Choueiri T.K. et al., 2015; Rankin E.B. et al., 2014).

У даному контексті на особливу увагу заслуговує лікарський засіб Кабометикс®, до складу якого входить кабозантініб — інгібітор тирозинкінази нового покоління, який одночасно пригнічує цілий ряд рецепторів, включаючи VEGFR, MET, AXL, перешкоджає пухлинному ангіогенезу, інвазивності, метастазуванню і дозволяє долати резистентність до проведеної раніше антиангіогенної терапії. Препарат було зареєстровано на території США і Європи у 2016 р., а на території України — у 2018 р. (Крысанов И.С. и соавт., 2020).

Кабометикс® показний для лікування розповсюдженого НКР:

  • у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і у яких відмічають середній або високий ризик;
  • у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF).

Важливо зазначити, що кабозантініб включено в провідні міжнародні клінічні рекомендації: Європейського товариства медичної онкології (European Society for Medical Oncology — ESMO); Національної загальної онкологічної мережі (National Comprehensive Cancer Network — NCCN); Європейської асоціації урологів (European Association of Urology — EAU).

Ефективність і безпеку Кабометикс® у лікуванні НКР вивчали у двох рандомізованих дослідженнях: METEOR та CABOSUN.

У відкритому багатоцентровому рандомізованому дослідженні III фази METEOR взяли участь 658 пацієнтів з розповсюдженим НКР, які раніше отримували щонайменше 1 лінію лікування інгібіторами рецепторів тирозинкінази VEGF. Пацієнтів було рандомізовано у 2 групи, одна з яких (330 хворих) отримувала кабозантініб (60 мг 1 раз на добу), а друга (328 хворих) — еверолімус (10 мг 1 раз на добу). Середня тривалість лікування становила 7,6 міс для кабозантінібу та 4,4 міс — для еверолімусу.

За результатами даного дослідження, медіа­на виживаності без прогресування у групі хворих, які отримували кабозантініб, становила 7,4 міс порівняно з 3,8 міс у контрольній групі. Порівняно з еверолімусом кабозантініб знижував ризик прогресування або смерті на 42%. Медіана загальної виживаності також була вищою в групі хворих, які отримували кабозантініб (21,4 та 16,5 міс відповідно). Частота об’єктивної відповіді становила: для кабозантінібу — 17%, для еверолімусу — 3% (Choueiri T.K. et al., 2015; Choueiri T.K. et al., 2016).

У відкритому багатоцентровому рандомізованому дослідженні ІІ фази CABOSUN взяли участь 157 пацієнтів з раніше нелікованим, місцево-розповсюдженим або метастатичним світлоклітинним НКР. Пацієнти повинні були мати захворювання середнього або високого ризику відповідно до визначень категорій ризику за класифікацією Міжнародного консорціуму баз даних метастатичних форм НКР (International Metastatic RCC Database Consortium — IMDC).

Виходячи з механізму дії кабозантінібу, передбачалося, що даний препарат може виявитися високоефективним при НКР з метастазами в кістки, які є загальновизнаним фактором поганого прогнозу. Тому рандомізація пацієнтів до лікувальних груп проводилася зі стратифікацією за наявності кісткових метастазів і групи ризику IMDC (Матвеев В.Б. и соавт., 2019).

Учасників дослідження випадковим чином було поділено на 2 групи. Протягом 2 років 79 хворих перорально приймали кабозантініб (60 мг 1 раз на добу), а 78 хворих — сунітініб в дозі 50 мг 1 раз на добу (за схемою 4 тиж прийом/2 тиж перерва). Варто зазначити, що сунітініб є засобом першої лінії терапії раку нирки IV стадії.

Було встановлено, що кабозантініб знач­но покращував виживаність без прогресування (8,6 міс порівняно з 5,3 міс для сунітінібу), знижуючи ризик прогресування на 52%. Частота об’єктивних відповідей досягла 20% у групі кабозантінібу і 9% — в групі сунітінібу. Стабілізація захворювання була зареєстрована у 54 і 38% пацієнтів відповідно. Будь-яке зменшення розмірів пухлинних вогнищ частіше реєструвалося у хворих, які отримували кабозантініб (80%), ніж у пацієнтів, рандомізованих у групу сунітінібу (50%). Профіль безпеки препарату Кабометикс® був зіставним із сунітінібом. Небажані явища 3–4-го ступеня були відзначені у 68% пацієнтів у групі кабозантінібу і у 65% в групі сунітінібу (Choueiri T.K. et al., 2018; Матвеев В.Б. и соавт., 2019).

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»


Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників

КАБОМЕТИКС. Склад: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить кабозантінібу (S)-малату, що еквівалентно кабозантінібу 20 мг, або 40 мг, або 60 мг. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні лікарські засоби. Інгібітори протеїнкінази. Кабозантініб. Код АТХ L01XE26. Показання. Нирково-клітинна карцинома (НКК). КАБОМЕТИКС показаний для лікування розповсюдженої НКК: у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або високий ризик; у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF). Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК). КАБОМЕТИКС показаний як монотерапія при гепатоцелюлярній карциномі (ГЦК) у дорослих пацієнтів, які раніше отримували лікування сорафенібом. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу. Побічні реакції. Найбільш поширеними серйозними побічними реакціями у пацієнтів з НКК (частота ≥ 1%) є діарея, артеріальна гіпертензія, зневоднення, гіпонатріємія, нудота, зниження апетиту, емболія, втомлюваність, гіпомагніємія, синдром долонно-підошовної еритродизестезії. Найбільш поширеними серйозними побічними реакціями у пацієнтів з ГЦК (частота ≥1%) є печінкова енцефалопатія, синдром долонно-підошовної еритродизестезії, астенія та діарея. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Патеон Франція. Р.п. UA/16766/01/03; UA/16766/01/02; UA/16766/01/01. Термін дії з 05.06.2018 до 05.06.2023 р. З повною інформацією можна ознайомитися в інструкціях для медичного застосування препарату КАБОМЕТИКС.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Останні новини та статті