Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188»

20 Серпня 2021 11:36 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188» (далі — проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою встановлення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

Проєкт наказу, зміни, що вносяться до наказу, порівняльна таблиця та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проєкту наказу просимо надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 253-72-71, (e-mail: moz.pharma24@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188» (далі — проєкт наказу), розроблено з метою встановлення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до примітки до статті 305 Кримінального кодексу України та примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У зв’язку з внесенням змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, постановами Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 192 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 07 квітня 2021 року № 324 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», якими запроваджено заходи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом включення нових психоактивних речовин до таблиць І, ІІІ, IV Переліку, які за результатами моніторингу наркотичної ситуації в Україні, мають психоактивну дію та є предметом вживання не за медичним призначенням. Внаслідок чого виникла необхідність розробки проєкту наказу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що вилучаються із незаконного обігу.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити Зміни до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обіг, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії осіб, визнаних винними у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує проведення публічних консультацій з громадськістю.

Проєкт наказу не стосується питань соціально-трудової сфери, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проєкт наказу не потребує погодження із уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора, Верховним Судом України, Міністерством фінансів України, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Державною митною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

Проєкт наказу не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; не містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; не створюють підстав для дискримінації.

Проєкт акта не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, тому не потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилась.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Проєктом наказу приводяться у відповідність до законодавства таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії осіб, визнаних винними у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акту на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Держава Позитивний Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.
Громадяни Позитивний Вирішення питання громадського правопорядку.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

19.08.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 01 серпня 2000 року № 188

Відповідно до примітки до статті 305 Кримінального кодексу України та примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 513/4734 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 514/4735 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2020 року № 634), що додаються.

4. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Комаріду О.О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу

У таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу»:

доповнити новими позиціями такого змісту:

«M-ALPHA (1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
HOT-7 (7 (2,5-диметокси-4-(β-пропілтіо)-N-гідроксифенетиламін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP; 3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinohexanophenone)* до 0,01 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-MAPDB* до 0,15 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
6-Bromo-MDMA (2-бромо-4,5-метилендіоксиметамфетамін)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 від 0,15 до 1,50
5-APB-NBOMe* до 0,15 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA)* до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
CUMYL-PEGACLONE* до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
1B-LSD* до 0,00001 від 0,001 до 0,01 0,01 і більше
ADB-BICA* до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
W-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід)* до 0,00001 від 0,001 до 0,01 0,01 і більше
NNL-1* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,50 і більше
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
4’N-5F-ADB* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
EG-018* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL-PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
APP-BINACA (APP-BUTINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-PPDi (Indanyl-α-PBP; Indanyl-α-Pyrrolidinobutiophenone;)* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
25N-NBOMe (2C-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMе)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
α-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, αpyrrolidinohexiophenone, αpyrrolidinohexanophenone)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND)* до 0,01 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
PRE-084* до 0,15 від 1,5
до 15,0 і більше
1,5 і більше
2-APB* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
MTTA (Мефтетрамін)* до 0,15 від 1,5
до 15,0 і більше
15,0 і більше
AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
MN-18* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
Org 27759* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
HDMP-28 (метилнафтидат)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)* до 0,01 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) до 0,027 від 0,27 до 2,7 2,7 і більше
Дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабіно) до 0,025 від 0,25 до 2,5 2,5 і більше».

В.о. Генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу

Таблицю 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» доповнити новими позиціями такого змісту:

«Crotonylfentanyl* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Valerylfentanyl (pentanoylfentanyl)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Cyclopropylfentanyl (CycP-F)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4-fluorobutyrilfentanyl; 4-флуоробутирілфентаніл)* до 0,0004 від 0,004 до 0,4 0,4 і більше
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл)* до 0,0004 від 0,004 до 0,4 0,4 і більше
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноілфентаніл)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
U-48800* до 0,005 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
SCH-5472* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
PF-03550096* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
PSB-SB-1202* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
3-CAF* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
URB-602* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
JB-336 (Н-метил-3-піперидил бензилат)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
JB-318 (Н-етил-3-піперидил бензилат)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Бензодіоксолфентаніл* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше».

В.о. Генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу

Доповнити таблицю 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» новими позиціями такого змісту:

«Аlpha-phenylacetoacetate (МАРА) від 0,04 до 0,4 л 0,4 л і більше
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine) від 0,0003 до 0,03 кг 0,03 кг і більше
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA) від 0,04 до 0,4 л 0,4 л і більше
Нітроетан (nitroethane) від 20 до 2000 г 2000 г і більше
Бензилфентаніл від 0,02 до 0,2 кг 0,20 кг і більше».

В.о. Генерального директора Директорату фармацевтичного забезпеченняІван Задворних

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Таблиця 1
Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу
Таблиця 1
Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу
Назва наркотичного засобу Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г) Назва наркотичного засобу Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
1 2 3 4 1 2 3 4
Crotonylfentanyl* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Valerylfentanyl (pentanoylfentanyl)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Cyclopropylfentanyl (CycP-F)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4-fluorobutyrilfentanyl; 4-флуоробутирілфентаніл)* до 0,0004 від 0,004 до 0,4 0,4 і більше
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл)* до 0,0004 від 0,004 до 0,4 0,4 і більше
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноілфентаніл)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
U-48800* до 0,005 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
SCH-5472* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
PF-03550096* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
PSB-SB-1202* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
3-CAF* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
URB-602* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат)* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Бензодіоксолфентаніл* до 0,0002 від 0,001 до 0,1 0,1 і більше
Таблиця 2
Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу
Таблиця 2
Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу
Назва психотропних речовин Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г) Назва психотропних речовин Невеликі розміри (г) Великі розміри (г) Особливо великі розміри (г)
1 2 3 4 1 2 3 4
M-ALPHA (1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
HOT-7 (7 (2,5-диметокси-4-(β-пропілтіо)-N-гідроксифенетиламін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP; 3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinohexanophenone)* до 0,01 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-MAPDB* до 0,15 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
6-Bromo-MDMA (2-бромо-4,5-метилендіоксиметамфетамін)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 від 0,15 до 1,50
5-APB-NBOMe* до 0,15 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA)* до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
CUMYL-PEGACLONE* до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
1B-LSD* до 0,00001 від 0,001 до 0,01 0,01 і більше
ADB-BICA* до 0,015 від 0,15 до1,50 1,50 і більше
1P-LSD (І-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід)* до 0,00001 від 0,001 до 0,01 0,01 і більше
NNL-1* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,50 і більше
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
4’N-5F-ADB* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
EG-018* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYLPEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
APP-BINACA (APP-BUTINACA)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-PPDi (Indanyl-α-PBP; Indanyl-α-Pyrrolidinobutiop henone;)* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
25N-NBOMe (2С-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMe)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
a-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, a-pyrrolidinohexiophenone, a-pyrrolidinohexanophenone)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYLBUTINACA; CUMYL-4CNBINACA; SGT78;)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
PRE-084* до 0,15 від 1,5
до 15,0 і більше
1,5 і більше
2-APB* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
MTTA (Мефтетрамін)* до 0,15 від 1,5
до 15,0 і більше
15,0 і більше
AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA)* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
MN-18* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
Org 27759* до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
HDMP-28 (метилнафтидат) * до 0,015 від 0,15 до 1,5 1,5 і більше
2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)* до 0,01 від 1,0 до 10,0 10,0 і більше
Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) до 0,027 від 0,27 до 2,7 2,7 і більше
Дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол) до 0,025 від 0,25 до 2,5 2,5 і більше
Таблиця 3
Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу
Таблиця 3
Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу
Назва прекурсору Великі розміри Особливо великі розміри Назва прекурсору Великі розміри Особливо великі розміри
1 2 3 1 2 3
Alpha-phenylacetoacetate (МАРА) від 0,04 до 0,4 л 0,4 л і більше
TS-Methamphetamine (Methamphetamine para-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine) від 0,0003 до 0,03 кг 0,03 кг і більше
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA) від 0,04 до 0,4 л 0,4 л і більше
Нітроетан (nitroethane) від 20 до 2000 г 2000 г і більше
Бензилфентаніл від 0,02 до 0,2 кг 0,20 кг і більше

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188»

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

1. Належність проєкту до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт наказу за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Враховуючи пункт 1 Довідки, джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо предмета правового регулювання відсутні.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Враховуючи пункт 1 Довідки, програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів, відсутні.

4. Порівняльно-правовий аналіз

З урахуванням пунктів 1 та 2 Довідки, порівняльно-правовий аналіз не проводився.

5. Очікувані результати

Прийняття запропонованого проєкту наказу дозволить привести у відповідність до законодавства таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, що дасть змогу правоохоронним органам та судам кваліфікувати протиправні дії осіб, визнаних винними у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Узагальнений висновок

Проєкт наказу не потребує проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті