МОЗ дозволило видавати паперові листки непрацездатності до 1 лютого 2022 р.

Наказом МОЗ Украї­ни від 28.09.2021 р. № 2086 затверджено зміни до наказів Міністерства:

  • від 28.02.2020 р. № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електрон­ній системі охорони здоров’я»;
  • від 01.06.2021 р. № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки»;
  • від 17.06.2021 р. № 1234 «Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності».

Зазначається, що документ набув чинності 01.10.2021 р. у зв’язку з опублікуванням у газеті «Офіційний вісник України» № 76.

Зокрема, змінами уточнюється, що персональні дані, які містяться в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів у формі посилань на записи в інших реєстрах системи, обробляються протягом строку, визначеного порядками ведення відповідних реєстрів. Після закінчення строку обробки персональних даних медичні виснов­ки зберігаються в системі в знеособленому вигляді безстроково. Система забезпечує фіксацію та збереження інформації про всі операції, пов’язані з обробкою персональних даних і доступом до них.

Також зазначається, що зміни до медичного запису, запису про направлення або рецепта вносяться шляхом створення нового запису в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів з одночасним проставленням відмітки про відміну запису, до якого вносяться зміни. Початковий зміст інформації, що міститься в медичному записі, записі про направлення або рецепті, зберігається в центральній базі даних та не підлягає зміні чи видаленню.

Водночас це стосується випадків виправлення технічних неточностей. У такому разі в медичному записі, записі про направлення або рецепті особою, яка його внесла до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів, вносяться відповідні зміни до запису, а також про це повідомляється пацієнту (його законному представнику) телефоном, електронною поштою або іншим доступним засобом зв’язку протягом 3 днів з дня внесення таких змін.

Стосовно записів про вакцинацію наказом № 2086 передбачено, що в разі смерті, звільнення з роботи або настання інших випадків відсутності прав доступу в особи, яка внесла медичний запис з технічною неточністю та/або недостовірною інформацією до вищезазначеного Реєстру, право на внесення відповідних змін надається іншому медичному працівнику з відповідними правами доступу того ж суб’єкта господарювання, особа якого внесла медичний запис, до якого будуть вноситися зміни.

Також наказом № 2086 дозволяється виписувати паперові листки непрацездатності до 1 лютого 2022 р. або до виникнення технічної можливості формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних виснов­ків в електронній системі охорони здоров’я. Раніше це дозволялося до 1 жовтня 2021 р.

Однак закладам охорони здоров’я, які розпочали формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, то їм забороняється виписувати паперові листки непрацездатності, окрім таких випадків:

  • продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 1 жовтня 2021 р.;
  • сплив строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому разі рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності — керівник закладу;
  • листок видається застрахованій особі протягом 2 міс з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини — на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини;
  • виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між Електрон­ним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, які призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності в Електронному реєстрі більше ніж протягом 7 днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність — до усунення таких проблем (помилок).

При цьому у бланку листка непрацездатності, який видається у вищезазначених випадках, як продовження електронного листка непрацездатності, зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується.

Також уточнюється, що медичні виснов­ки в Реєстрі медичних висновків в електрон­ній системі охорони здоров’я формуються лікуючим лікарем не наступного робочого дня з дати встановлення ним факту тимчасової непрацездатності особи, а з наступного календарного дня.

Однак дозволяється проводити ці записи не пізніше 5 днів з дати встановлення лікуючим лікарем факту тимчасової непрацездатності особи у разі недоступності електронної медичної інформаційної системи або неможливості обміну даними між нею та центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я через їх технічну несправність або у разі відсутності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони.

Окрім того, змінами уточнюється, що під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електрон­них послуг Пенсійного фонду України.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті