Проєкт Постанови Верховної Ради України «Про запровадження заходів для підвищення рівня поінформованості населення щодо профілактичних щеплень»

25 Листопада 2021 12:33 Поділитися

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 89 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України «Про запровадження заходів для підвищення рівня поінформованості населення щодо профілактичних щеплень».

Доповідати на пленарному засіданні у Верховній Раді України буде народна депутатка Совсун І.Р.

Народна депутатка УкраїниІ.Р. Совсун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Постанови Верховної Ради України «Про запровадження заходів для підвищення рівня поінформованості населення щодо профілактичних щеплень»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Вакцинація під час пандемії COVID-19 продемонструвала наявність системної проблеми в Україні щодо низького рівня поінформованості населення про механізм дії щеплень та їх ефективність.

Низький рівень обізнаності є передумовою до легковірного сприйняття негативної недостовірної інформації про наслідки щеплень, яку періодично публікують у ЗМІ та соціальних мережах.

Як наслідок, рівень вакцинації від COVID-19 в Україні стабільно залишається найнижчим в Європі і одним із найнижчих у світі, в окремих регіонах України відбуваються спалахи поліомієліту, а стабільно низький рівень вакцинації від кору спричиняє найвищі показники цього захворювання в Україні серед інших держав світу.

Періодичні дослідження ЮНІСЕФ показують, що великий вплив на рішення пацієнтів щодо вакцинації себе та своїх дітей мають їх сімейні лікарі та педіатри.

До прикладу, опитування «Ставлення до вакцинації від COVID-19», проведене в березні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), показало, що 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.

Це демонструє необхідність залучення лікарів, що надають первинну медичну допомогу (лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-педіатрів, лікарів-терапевтів) до кампанії інформування про ефективність профілактичних щеплень, зокрема щеплень від COVID-19.

Для цього, органи виконавчої влади повинні прийняти необхідні нормативні-правові акти щодо порядку та принципів проведення інформування, забезпечити створення та ефективну роботу контакт-центру для загального інформування населення, забезпечити проведення заходів безперервного професійного розвитку для лікарів та встановити грошові виплати за ефективно проведене інформування лікарями їх пацієнтів, при досягненні встановлених показників охоплення пацієнтів щепленнями.

 1. Мета і цілі прийняття акта.

Метою акта є підвищення рівня охоплення щепленнями населення України через ефективне інформування про профілактичні щеплення, їх ефективність та безпечність.

Для досягнення цієї мети поставлено декілька цілей, серед яких:

 • прийняти нормативно-правовий акт, яким передбачається встановлення грошових виплат лікарям первинної медичної допомоги за досягнення показників імунізації населення, вищих за цільові;
 • організувати роботу контакт-центру для інформування населення про ефективність та безпечність вакцин, механізм їх дії, медичні протипоказання, побічні реакції від вакцинації, забезпечити інформування та підготовку працівників цього контакт-центру;
 • організувати проведення заходів БПР щодо профілактичних щеплень для лікарів, що надають первинну медичну допомогу, відповідно до рекомендацій ВООЗ.
 1. Загальна характеристика та основні положення акта.

Проєктом Постанови пропонується постановити:

 1. Кабінету Міністрів України доручити:

1) МОЗ та НСЗУ — невідкладно протягом місяця розробити та подати на затвердження акт, для встановлення грошових виплат лікарям первинної медичної допомоги за досягнення показників імунізації населення, вищих за цільові.

2) МОЗ — невідкладно протягом місяця:

організувати роботу контакт-центру для інформування населення про ефективність та безпечність вакцин, механізм їх дії, медичні протипоказання, побічні реакції і наслідки відмови від вакцинації;

забезпечити належний професійний рівень, спеціальну підготовку, ознайомлення з нормативно-правовими актами щодо щеплення та наявність необхідних матеріалів у працівників контакт-центру, які добровільно зголосились на цю роботу;

забезпечити належну оплату праці працівників контакт-центру;

організувати нагляд, моніторинг та оцінку інформування працівниками контакт-центру;

організувати проведення заходів БПР для лікарів щодо профілактичних щеплень, відповідно до рекомендацій ВООЗ, які охоплюватимуть теми щодо ефективності та безпеки вакцин, протипоказання до щеплення, графіки імунізації, відомості про характеристики, управління складом, дозування, введення вакцин, температурні вимоги до зберігання та транспортування, інформацію щодо моніторингу холодового ланцюга, вимоги до обліку та звітування, моніторинг НППІ тощо;

забезпечити контроль відповідності програм БПР лікарів рекомендаціям ВООЗ.

 1. Кабінету Міністрів України взяти на контроль належне виконання Постанови МОЗ та НСЗУ та забезпечити реалізацію Постанови.

4. Стан нормативно-правової бази.

Нормативно-правове регулювання у даній сфері охоплює Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров’я, накази Національної служби здоров’я України тощо.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування.

Фінансування заходів, передбачених цією постановою здійснюватиметься за рахунок коштів, виділених на Програму медичних гарантій.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття Постанови створить правові передумови для проведення ефективної інформаційної кампанії щодо вакцинації в Україні.

Це є необхідним для підвищення рівня щеплень, проведених  населенню, і формування колективного імунітету до смертельно небезпечних хвороб.

Особливо важливим це є в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та спалахів поліомієліту в Україні.

Як результат  — реалізація заходів, передбачених постановою сприятиме виконання обов’язку держави захищати життя людей, закріпленому у статті 27 Конституції України.

Крім цього, формування колективного імунітету через досягнення необхідного рівня охоплення щепленнями потрібне для припинення обмежувальних заходів, які мають негативний вплив на сферу освіти, економіки, культури та інші вагомі сфери суспільного життя. Зважаючи на це, прийняття Постанови і реалізація заходів, передбачених нею, в перспективі матиме позитивний вплив і на ці сфери.

Народний депутат УкраїниІ.Р. Совсун

Проєкт

зареєстровано в Парламенті

22.11.2021 р. за № 6334

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про запровадження заходів для підвищення рівня поінформованості населення щодо профілактичних щеплень

Зважаючи на критично низький рівень охоплення щепленнями від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, населення в Україні, та низькі показники проведення профілактичних щеплень від інших інфекційних хвороб, зокрема обов’язкових щеплень від дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу,

беручи до уваги потребу підвищення рівня поінформованості населення про сучасні наукові дані щодо ефективності та безпеки вакцин, механізму їх дії, медичних протипоказань та побічних реакцій від вакцинації,

керуючись Стратегією розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року, планом заходів щодо її реалізації та Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках,

Верховна Рада України постановляє:

 1. Кабінету Міністрів України доручити:

1.1. Міністерству охорони здоров’я України та Національній службі здоров’я України — невідкладно протягом місяця розробити та подати на затвердження нормативно-правовий акт, в якому передбачається встановлення одноразових грошових виплат лікарям первинної медичної допомоги у розмірі до 300 відсотків посадового окладу з урахуванням обов‘язкових доплат та надбавок за досягнення показників імунізації населення, вищих за цільові.

1.2. Міністерству охорони здоров’я України — невідкладно протягом місяця:

організувати роботу контакт-центру для інформування населення про ефективність та безпечність вакцин, механізм їх дії, медичні протипоказання, побічні реакції і наслідки відмови від вакцинації;

забезпечити, щоб інформування в контакт-центрі здійснювали працівники, які добровільно зголосились на здійснення такої діяльності, мають належний професійний рівень, пройшли спеціальну підготовку та ознайомлені з нормативно-правовими актами щодо щеплень;

забезпечити належну оплату праці працівників контакт-центру та наявність у них необхідних матеріалів, щоб здійснювати інформування щодо вакцинації;

організувати нагляд, моніторинг та оцінку інформування працівниками контакт-центру;

організувати проведення заходів безперервного професійного розвитку для лікарів, що надають первинну медичну допомогу, щодо профілактичних щеплень, відповідно до рекомендацій ВООЗ;

забезпечити, щоб заходи безперервного професійного розвитку лікарів охоплювали теми про дані щодо ефективності та безпеки вакцин, протипоказання до щеплення, графіки імунізації, відомості про характеристики, управління складом, дозування, введення вакцин, температурні вимоги до зберігання та транспортування, інформацію щодо моніторингу холодового ланцюга, вимоги до обліку та звітування, моніторинг НППІ тощо;

забезпечити контроль відповідності програм безперервного професійного розвитку лікарів рекомендаціям ВООЗ.

 1. Кабінету Міністрів України:

2.1. Взяти на контроль належне виконання цієї Постанови Міністерством охорони здоров’я України та Національною службою здоров’я України та забезпечити реалізацію заходів, передбачених Постановою.

 1. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Голова Верховної Ради України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті