Наказ МОЗ України від 16.02.2022 р. № 314

22 Лютого 2022 10:23 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16.02.2022 р. № 314

Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік

З метою реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471, на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1022 «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки», пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки», пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 497-р «Деякі питання реалізації у 2021–2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік, що додається.
  2. Заступникам Міністра забезпечити координацію робіт з виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік та постійний контроль за дотриманням строків їх виконання.
  3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, у межах повноважень:

1) забезпечити безумовне виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік;

2) визначити відповідальних працівників за кожним заходом Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік та подати інформацію про відповідальних осіб до Директорату стратегічного планування та координації в термін до 20 лютого 2022 року;

3) щомісяця до 05 числа подавати до Директорату стратегічного планування та координації інформацію про стан виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік.

  1. Директорату стратегічного планування та координації щокварталу до 10 числа наступного місяця інформувати державного секретаря Солодку І.В. про стан виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік.
  2. Державному секретарю Солодкій І. В. щокварталу до 20 числа наступного місяця забезпечити інформування Міністра про стан виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Солодку І.В.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

План діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік

№ з/п Найменування заходу Індикатор виконання Строк Відповідальний виконавець
Розділ 1. Заходи, спрямовані на досягнення цілей державної політики та основних завдань, запланованих у проєктах Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Плані пріоритетних дій Уряду на 2022 рік
Високотехнологічна медична допомога
1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку збору, зберігання, та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метою прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної стратегії розвитку галузі біотехнологій та плану заходів з реалізації завдань відповідної стратегії прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України грудень Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Умов та порядку вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин прийнято постанову Кабінету Міністрів України листопад Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення взаємодії у сфері посмертного донорства суб’єктів національної системи трансплантації та органів поліції  прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження та розширення концепції єдиного аеромедичного простору та залучення фінансування для розвитку єдиного аеромедичного простору у рамках співпраці зі Світовим банком прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України протягом року Директорат високотехнологічної
медичної допомоги та інновацій
Громадське здоров’я
6 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проєкту Закону України «Про біологічну безпеку та біозахист»
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт березень Директорат громадського
здоров’я та профілактики захворюваності
7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта щодо затвердження методики формування ціни, за якою суб’єкти господарювання будь-якої форми власності здійснюють придбання
плазми для фракціонування у суб’єктів системи крові державної та комунальної форм власності
прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
8. Врегулювання порядку, умов та ціни договору про контрактне виробництво препаратів крові з плазми для фракціонування на території України з поверненням вироблених препаратів крові, відповідно до частини шостої статті 22 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» проєкт акта Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку, умов та ціни договору про контрактне виробництво препаратів крові з плазми для фракціонування на території України з поверненням вироблених препаратів крові на замовлення суб’єктів системи крові державної та комунальної форм власності, суб’єктами господарювання будь-якої форми власності, а також суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво препаратів крові на території України» внесено на розгляд Уряду березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку, умов та ціни договору про контрактне виробництво препаратів крові з плазми для фракціонування на території України з поверненням вироблених препаратів крові на замовлення суб’єктів системи крові державної та комунальної форм власності, суб’єктами господарювання будь-якої форми власності, а також суб’єктами господарювання, які здійснюють
виробництво препаратів крові на території України
прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо впровадження оновлених Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ з метою посилення санітарної охорони територій, зокрема протоколів медичного огляду громадян, які повертаються з територій з підвищеним рівнем
епідемічної загрози
прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Електронна система охорони здоров’я
11. Розширення функціональності електронної системи охорони здоров’я та впровадження нових електронних сервісів для пацієнтів впроваджено п’ять нових електронних сервісів для пацієнтів:
функціонал для проведення неонатального скринінгу; функціонал донорства крові та її компонентів;
електронний рецепт на антибіотики;
електронний рецепт для наркотичних лікарських засобів;
електронний рецепт на всі рецептурні препарати
грудень Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
НСЗУ
ДП «Електронне здоров’я»
Медичні кадри
12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України законопроєкту щодо самоврядування у сфері охорони здоров’я в Україні
схвалено Кабінетом Міністрів
України та подано до Верховної Ради України законопроєкт
червень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
13. Розроблення та затвердження примірних навчальних програм стажування лікарів-інтернів видано наказ МОЗ про затвердження 23 примірних навчальних програм
стажування лікарів-інтернів
квітень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
Фармацевтичне забезпечення
14. Затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та опису, зображення і порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими
засобами
здійснено державну реєстрацію наказу МОЗ Міністерством юстиції України березень Директорат
фармацевтичного забезпечення
15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в
медичних, промислових цілях, науковій та науково- технічній діяльності»
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт квітень Директорат
фармацевтичного забезпечення
16. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту «Про медичні вироби» схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт березень Директорат
фармацевтичного забезпечення
17. Перегляд Національного переліку основних лікарських засобів прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного
переліку основних лікарських засобів»
протягом року Директорат
фармацевтичного забезпечення
Медичне забезпечення
18. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проєкту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні» від
3 листопада 2021 року № 1181»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України лютий Директорат медичних послуг
19. Реалізація експериментального проєкту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному
рівні
проведено освітні заходи з підготовки фахівців бригад екстреної медичної допомоги та медицини катастроф протягом року Директорат медичних послуг
20. Упровадження ефективної системи реабілітації на основі доказової медицини та єдиних стандартів і правил з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, яка надається з перших днів травми,
захворювання та незалежно від наявності чи відсутності статусу особи з інвалідністю
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат медичних послуг
21. Удосконалення системи забезпечення громадян технічними засобами реабілітації з перших днів травми, захворювання та незалежно від наявності чи відсутності статусу особи з інвалідністю; упровадження уніфікованих правил, стандартів забезпечення громадян технічними засобами реабілітації, а також єдиних механізмів адміністрування центральними органами виконавчої влади, на які покладено забезпечення громадян
технічними засобами реабілітації, обігу таких засобів
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат медичних послуг
22. Розроблення чітких критеріїв встановлення
інвалідності на основі принципів міжнародних класифікацій
прийнято постанову Кабінету
Міністрів України
березень Директорат медичних
послуг
23. Забезпечення щорічного перегляду специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій погоджено та опубліковано на офіційному вебсайті НСЗУ відповідні специфікації та умови закупівлі медичних послуг за програмою медичних
гарантій
грудень Директорат медичних послуг
НСЗУ
24. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат медичних послуг
25. Затвердження критеріїв по відбору та визначення закладів охорони здоров’я/підрозділів закладів охорони здоров’я/установ в рамках створення
національної мережі референтних центрів рідкісних (орфанних) захворювань
видано наказ МОЗ грудень Директорат медичних послуг
26. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України, який забезпечує фінансування регіональних центрів, які проводитимуть розширені скринінгові програми
для новонароджених
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат медичних послуг
27. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження національної Стратегії
здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України березень Директорат медичних послуг
28. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження фінансових стимулів для
провайдерів медичної допомоги за проведення періодичних профілактичних оглядів
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат медичних послуг
29. Затвердження стандартів медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів надання
медичної допомоги за окремими нозологіями
видано наказ МОЗ жовтень Директорат медичних послуг
30. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення якості медичної допомоги» схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт червень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
Директорат медичних послуг
31, Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проєкту Стратегії розвитку інсультної служби
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України вересень Директорат медичних послуг
32. Удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема шляхом урегулювання
питання щодо їх обов’язкового матеріально- технічного оснащення
затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
наказ Міністерства охорони здоров’я України
березень Директорат медичних послуг
33. Укладення договорів керованого доступу з виробниками інноваційних лікарських засобів укладено не менше трьох договорів керованого доступу грудень Директорат медичних
послуг
Медичні закупівлі
34 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту «Про внесення змін у прикінцеві та перехідні положення Закону України Про публічні закупівлі» щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та із залученням спеціалізованих організацій, які
здійснюють закупівлі»
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт квітень Фінансово-економічний департамент
35. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування ефективної системи закупівель
лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів до них»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України лютий Директорат медичних послуг
36. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на
здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт червень Фінансово-економічний департамент
Розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров’я
37. Проведення заходів з питань розвитку спроможної мережі закладів охорони здоров’я проведено 4 заходи (онлайн/офлайн) для управлінців закладів охорони здоров’я, представників органів місцевого самоврядування (за згодою) та медичних працівників протягом року Директорат стратегічного планування та координації
Директорат медичних послуг
38. Погодження планів розвитку госпітальних округів для подальшого оновлення всіх лікарень в рамках госпітального округу опрацьовано МОЗ 100 % планів, що надійшли до Міністерства охорони здоров’я України протягом року Директорат стратегічного планування та координації
Директорат медичних послуг
Міжнародна співпраця
39. Реалізація Закону України про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проєкт
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком з метою забезпечення України вакцинами у 2022 році
поставлено в Україну вакцини в межах контракту з постачальником на суму 50 млн євро жовтень Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
40. Залучення та моніторинг проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги залучено нові та проведено моніторинг діючих проєктів (програм) міжнародної
технічної допомоги
протягом року Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Інвестиції в охорону здоров’я
41. Створення сучасної медичної інфраструктури в рамках співробітництва між державою та
приватними інвесторами
підписано не менше одного договору про співробітництво з приватним партнером грудень Фінансово-економічний департамент
42. Розроблення проєктної документації для
будівництва, реконструкції та реставрації будівель і споруд Національного інституту раку
затверджено проєктну документацію грудень Фінансово-економічний департамент
43. Розроблення проєктної документації по проєкту
«Реконструкція майнового комплексу державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»
затверджено проєктну документацію грудень Фінансово-економічний департамент
Розділ 2. Заходи, спрямовані на виконання завдань, передбачених Положенням про Міністерство охорони здоров’я України,
Указами Президента України, Угодою про асоціацію з ЄС, а також іншими державними стратегічними та програмними документами в межах компетенції МОЗ
План заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021–2023 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2021 року № 1617-р
44. Розроблення та затвердження індикаторів якості
надання первинної медичної допомоги
видано наказ МОЗ червень Директорат медичних
послуг
45. Проведення моніторингу ефективного витрачання бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я, забезпечення гідної оплати праці медичних
працівників
підготовлено Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення заробітної
плати медичних працівників
грудень Директорат медичних послуг
46. Затвердження майстер-планів для подальшого оновлення перинатальних центрів у межах госпітального округу опрацьовано 100 % майстер- планів для подальшого оновлення перинатальних центрів у межах госпітального округу протягом року Директорат медичних послуг
47. Розроблення практичних рекомендацій щодо підготовки батьків до народження дитини розроблено практичні рекомендацій щодо підготовки батьків до народження дитини березень Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
48. Розширення мережі аптечних закладів у сільській місцевості за рахунок державно-приватного партнерства підготовлено Кабінету Міністрів України аналітичну записку про здійснені заходи щодо динаміки відкриття мережі аптечних закладів у сільській місцевості грудень Директорат
фармацевтичного забезпечення
Фінансово-економічний департамент
Держлікслужба
49. Створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я та забезпечення переходу всіх державних закладів охорони здоров’я на ринкові механізми
функціонування
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт березень Фінансово-економічний департамент
50. Посилення контролю за відпуском з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів видано наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360» протягом року Директорат
фармацевтичного забезпечення
51. Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших інфекційних захворювань розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2021—2023 роки щодо реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року» березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756-р
52. Розроблення медичного стандарту документування
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, який ґрунтується на принципах і процедурах Керівництва з ефективного розслідування та документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
(Стамбульський протокол)
видано наказ МОЗ березень Директорат медичних послуг
53. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України законопроєкту щодо визначення термінів «підлітки», «підлітки групи ризику» відповідно до міжнародних стандартів як вікової групи від 10 до 18 років включно схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт березень Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
54. Розроблення наказу Міністерства охорони здоров’я України щодо врегулювання медичних показань для проведення хірургічної стерилізації жінок і
чоловіків з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Комітету ООН з прав людини щодо стерилізації
видано наказ МОЗ березень Директорат медичних послуг
55. Розроблення та затвердження з урахуванням міжнародного досвіду стандартів надання послуг з медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх осіб, хворих на наркоманію, із досвідом вживання
психоактивних речовин, і створення державної системи соціального замовлення таких послуг
видано наказ МОЗ грудень Директорат медичних послуг
56. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо забезпечення права на добровільне медичне обстеження та лікування від
наркоманії, у тому числі неповнолітніх осіб до 18 років, регламентування особливостей медичного обстеження та лікування від наркоманії підлітків
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт березень Директорат медичних послуг
57. Вжиття заходів щодо удосконалення надання медичної допомоги дітям та дорослим із психічними та інтелектуальними порушеннями в частині забезпечення санаторно-курортним лікуванням та реабілітацією, а також щодо реалізації їх права на
освіту
прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат медичних послуг
58. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України законопроєкту про внесення змін до статті 64 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо збільшення віку дитини, з якою мати або інший член сім’ї можуть перебувати під час стаціонарного лікування
в закладі охорони здоров’я, з урахуванням психологічного стану дитини
схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроєкт березень Директорат медичних послуг
Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179
59. Забезпечення використання безготівкових розрахунків у закладах освіти, закладах охорони здоров’я тощо направлено листи-рекомендації до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрації, закладів охорони здоров’я, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів у галузі знань «22 Охорона здоров’я» грудень Управління бухгалтерського обліку та звітності Директорат медичних кадрів, освіти і науки
60. Створення системи забезпечення якості медичних послуг видано наказ МОЗ грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
Директорат медичних послуг
61. Реалізація ґендерно чутливих інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду здорового способу життя реалізовано ґендерно чутливі інформаційні кампанії, спрямовані на пропаганду здорового способу життя щорічно Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
62. Удосконалення процедурних механізмів проведення клінічних випробувань та клінічних випробувань вакцин внесено зміни до наказу МОЗ від 23 вересня 2009 року № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» грудень Директорат
фармацевтичного забезпечення
63. Стимулювання проведення клінічних досліджень українськими та зарубіжними фармацевтичними компаніями через податкові пільги, спрощення регулювання галузі і процедур, електронну подачу документів і матеріалів клінічних досліджень тощо внесено зміни до наказу МОЗ від 23 вересня 2009 року № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» грудень Директорат
фармацевтичного забезпечення
64. Переведення в електронний спосіб процесу подання документів та комунікації фармацевтичних компаній та сторін клінічних випробувань з державними органами внесено зміни до наказу МОЗ від 23 вересня 2009 року № 690
«Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»
грудень Директорат
фармацевтичного забезпечення
65. Підвищення якості додипломної та післядипломної медичної освіти видано наказ МОЗ «Про затвердження персонального складу груп експертів по наповненню банку тестових завдань» червень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
66. Запровадження ефективної системи фінансування закладів вищої освіти відповідно до результатів діяльності видано наказ МОЗ, яким встановлено значення показників для розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, на
2022 рік
вересень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
67. Впровадження системи ефективного та прозорого розподілу випускників закладів вищої освіти у галузі знань охорони здоров’я прийнято нову редакцію наказу МОЗ «Про затвердження положення про інтернатуру» грудень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 497-р
68. Проведення оцінки стану надання первинної медичної допомоги та за її результатами підготовка пропозицій щодо розв’язання проблем доступності та підвищення спроможності мережі закладів для надання якісних медичних послуг подано Кабінетові Міністрів України звіт про оцінку стану надання первинної медичної допомоги грудень Директорат медичних послуг
69. Проведення оцінки стану телемедичної мережі підготовлено аналітичну записку грудень Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Директорат медичних послуг
70. Врегулювання питання щодо запровадження системи підготовки фахівців служб екстреної медичної допомоги, визначення механізмів оперативного залучення їх до надання першої
допомоги в разі настання нещасного випадку або надзвичайної ситуації
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат медичних послуг
План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1413-р
71. Спрощення процедури проходження медичних оглядів для отримання дозволу на використання зброї внесено зміни до наказу МОЗ від 20 жовтня 1999 року № 252 «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи» в частині скасування вимоги щодо визначення переліку закладів охорони здоров’я МОЗ та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій квітень Директорат медичних послуг
72. Збільшення строку медичних оглядів водіїв транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду ( з одного до п’яти років) внесено зміни до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним наказом МОЗ та МВС від 31 січня 2013 року № 65/80, у частині встановлення європейських вимог щодо медичних оглядів водіїв квітень Директорат медичних послуг
73. Надання права на проведення попереднього (періодичного) медичного огляду всім закладам охорони здоров’я, що мають відповідні умови до їх проведення внесено зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» квітень Директорат медичних послуг
74. Забезпечення належного контролю за суб’єктами господарювання під час провадження господарської діяльності з виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин видано наказ МОЗ «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин» протягом року Директорат фармацевтичного забезпечення
75. Забезпечення перегляду спільного наказу МОЗ та МВС від 31 березня 2013 року № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортих засобів» в частині необхідності проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду внесено зміни до спільного наказу МОЗ та МВС від 31 березня 2013 року № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортих засобів» в частині необхідності проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду квітень Директорат послуг
План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки, затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 831-р
76. Приведення структури апарату МОЗ у відповідність із встановленими вимогами проведено аналіз відповідності завдань і функцій МОЗ законодавству травень Управління по роботі з персоналом
77. Проведення оптимізації процедур і робочих процесів в органах виконавчої влади запроваджено електронну Особову картку державного службовця протягом року Управління по роботі з персоналом
Ініціативні нормативно-правові акти самостійних структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України
78. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони
здоров’я»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України лютий Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
79. Розроблення проєкту наказу Міністерства охорони
здоров’я України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру трансплант-координаторів»
видано наказ МОЗ червень Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
80. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру
медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я»
видано наказ МОЗ лютий Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
81. Розроблення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2021 року № 2142» видано наказ МОЗ березень Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
82. Широке інформування громадськості про публікації українських медичних працівників у провідних наукових журналах опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ інформацію щодо публікацій українських працівників у сфері охорони здоров’я у провідних наукових журналах грудень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
83. Удосконалення процедури атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я видано наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» листопад Директорат медичних кадрів, освіти і науки
84. Забезпечення актуалізації нормативно-правових актів, що регулюють наявність та вимоги до посад сфери охорони здоров’я, перелік та тривалість циклів спеціалізації видано наказ МОЗ «Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та тематичного удосконалення медичних та фармацевтичних працівників» квітень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
85. Формування пропозиції до державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково- педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері охорони здоров’я на 2022 рік та затвердження обсягів державного замовлення надано пропозиції Міністерству економіки України до державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері охорони здоров’я на 2022 рік. Затверджено обсяги державного замовлення вересень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
86. Оголошення та проведення конкурсного відбору наукових досліджень і розробок, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України у 2023 році 1) видано наказ МОЗ «Про оголошення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році»;
2) видано наказ МОЗ «Про затвердження Переліку наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету»
березень-червень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
87. Здійснення аналізу вимог до вступників на спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» проведено аналіз прогностичної валідності тестів зовнішнього незалежного оцінювання студентів за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» грудень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
88. Розробка нормативно-правових актів щодо розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ видано наказ МОЗ, яким встановлено значення показників для розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ, на 2022 рік. Затверджено розподіл обсягу фінансування, передбаченого МОЗ Законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік», між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення за рахунок видатків споживання загального фонду держаного бюджету в 2022 році березень Директорат медичних кадрів, освіти і науки
89. Розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Концепції моніторингу резистентності ВІЛ-інфекції в Україні включно з Національним планом дій щодо реалізації
Концепції
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
90. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Державних санітарно- протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Змін до Державних санітарно- протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» вересень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
91. Розроблення проєкту наказу МОЗ щодо затвердження державних санітарних норм і правил «Біобезпека в мікробіологічних лабораторіях з діагностики туберкульозу» видано наказ МОЗ червень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
92. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
державний соціально-гігієнічний моніторинг та порядок його проведення»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України листопад Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
93. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України щодо первинної документації та
звітності у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу»
видано наказ МОЗ червень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
94. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку»
видано наказ МОЗ вересень Директорат громадського здоров’я та профілактики
захворюваності
95. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про
затвердження Вимог до безпечності та окремих показників якості дитячого харчування»
видано наказ МОЗ вересень Директорат громадського
здоров’я та профілактики захворюваності
96. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 травня 2014 року № 327» видано наказ МОЗ грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
97. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту «Основні стандарти безпеки поводження з матеріалами, які
вміщують радіонукліди природного походження»
видано наказ МОЗ грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
98. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Гігієнічних вимог до ароматизаторів, харчових добавок та харчових ензимів» видано наказ МОЗ грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики
захворюваності
99. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Норм харчування та вартості однієї порції харчування донорів у день безоплатної донації крові та/або компонентів крові» видано наказ МОЗ березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
100. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації донорської крові та компонентів крові суб’єктами системи крові, що здійснюють заготівлю, переробку, тестування, зберігання, розподіл, транспортування та реалізацію донорської крові та компонентів
крові»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
101. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році» прийнято постанову Кабінету Міністрів України січень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності Директорат медичних послуг
102. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» прийнято постанову Кабінету Міністрів України лютий Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
103. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» видано наказ МОЗ березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
104. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» видано наказ МОЗ березень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
105. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення Змін до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію
небезпечних факторів»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
106. Розробка проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Змін до гігієнічних регламентів допустимого вмісту
хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони»
видано наказ МОЗ листопад Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
107. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів гранично допустимої концентрації та орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» видано наказ МОЗ листопад Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
108. Підвищення рівня доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів, які підлягають реімбурсації,
шляхом розширення програми «Доступні ліки» новими лікарськими засобами
видано наказ МОЗ лютий серпень Директорат
фармацевтичного
забезпечення НСЗУ
109. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги Директорат медичних послуг
110. Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством
охорони здоров’я»
прийнято постанову Кабінету Міністрів України грудень Департамент контролю
якості надання медичноїДопомоги Директорат медичних послуг
111. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2020 року № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування» видано наказ МОЗ грудень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
112. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Особливості ведення Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики» видано наказ МОЗ грудень Департамент контролю якості надання медичної
допомоги
113. Здійснення моніторингу виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року № 278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги» підготовлено звіт за результатами моніторингу виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року № 278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги» протягом року Директорат стратегічного планування та координації
114. Здійснення моніторингу застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, визначених у додатках до рішень Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року та від 23 березня 2021 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» здійснено моніторинг застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, визначених у додатках до рішень Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року та від 23 березня 2021 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» протягом року Директорат стратегічного планування та координації
115. Подання Секретаріату Кабінету Міністрів звіту щодо виконання Україною, в межах компетенції МОЗ, плану заходів з імплементації Угоди між Україною та ЄС подано звіт з переліком ухвалених нормативно- правових актів та відповідними коментарями протягом року Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
116. Підписання Дворічної угоди про співробітництво між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022-2023 рр.» та її реалізація підписано Угоду з ВООЗ та реалізовано заходи у 2022 році протягом року Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
117. Залучення грантової допомоги від Уряду Японії в рамках сприяння економічному та соціальному розвитку прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо залучення грантової допомоги від Уряду Японії в рамках сприяння економічному та соціальному розвитку жовтень Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
118. Координація гуманітарної допомоги з метою запобігання та протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 отримано гуманітарну допомогу з метою запобігання та протидії гострій респіраторній хворобі COVID- 19, спричиненій коронавірусом SARS-CoV-2 протягом року Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Розділ 3. Заходи, спрямовані на забезпечення сталості роботи апарату МОЗ
119. Підготовка Плану діяльності МОЗ на 2022 рік план затверджено наказом МОЗ до 20 лютого 2022 року Директорат стратегічного планування та координації
120. Щоквартальний моніторинг стану виконання Плану діяльності МОЗ на 2022 рік щоквартальний звіт підготовлено та надано державному секретарю до 10 числа кожного місяця, що настає за кварталом Директорат стратегічного планування та координації
121. Моніторинг стану виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2022 рік до 05 числа кожного місяця, що настає за звітним, або за окремим дорученням Поінформовано державного секретаря Директорат стратегічного планування та координації
122. Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату МОЗ за 2022 рік організовано роботу щодо проведення оцінювання в установлені законодавством строки жовтень- листопад Управління по роботі з персоналом
123. Здійснення щоденного моніторингу законопроєктів з питань, що належать до компетенції МОЗ, внесених на розгляд Верховної Ради України суб’єктами законодавчої ініціативи. Підготовка і подання узагальнених пропозицій до проєктів законів України, постанов Верховної Ради України, що належать до компетенції МОЗ. забезпечено узагальнення пропозицій до проєктів законів України, постанов Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами, іншими суб’єктами законодавчої ініціативи протягом року Департамент організаційного забезпечення
124. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань охорони здоров’я регіонів, для інформаційного супроводу робочих поїздок керівництва держави забезпечено подання інформаційно-довідкових матеріалів до Кабінету Міністрів України протягом року (згідно з доручення ми) Департамент організаційного забезпечення
125. Формування Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік затверджено План діяльності Міністерства охорони здоров’я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік грудень Департамент організаційного забезпечення
126. Затвердження Плану-графіка здійснення заходів у 2022 році щодо відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України видано наказ МОЗ березень Департамент організаційного забезпечення
127. Формування Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік видано наказ МОЗ щодо затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік грудень Департамент організаційного забезпечення
128. Налагодження взаємодії з представниками Сторін роботодавців і профспілок забезпечено співробітництво з громадськістю та з представниками Сторін роботодавців і профспілок протягом року Департамент організаційного забезпечення
129. Забезпечення доступу до публічної інформації МОЗ: здійснення організації роботи по розгляду запитів на публічну інформацію, реєстрації документів у Системі обліку публічної інформації МОЗ; забезпечення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті МОЗ забезпечено доступ до публічної інформації: здійснено організацію роботи по розгляду запитів на публічну інформацію; забезпечено оприлюднення цієї інформації на офіційному вебсайті МОЗ протягом року Департамент організаційного забезпечення
130. Підготовка проведення засідань колегії Міністерства охорони здоров’я України проведено засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України згідно з Планом проведення засідань колегії Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік Департамент організаційного забезпечення
131. Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів: «Аналіз звернень громадян, що надійшли до МОЗ» підготовлено статистичні, інформаційні та аналітичні матеріали: «Аналіз звернень громадян, що надійшли до МОЗ» протягом року Департамент організаційного забезпечення
132. Організація особистого прийому громадян керівництвом МОЗ забезпечено організацію особистого прийому громадян керівництвом МОЗ протягом року Департамент організаційного забезпечення
133. Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, призначення на які здійснюється державним секретарем МОЗ проведено спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, призначення на які здійснюється державним секретарем МОЗ протягом року Управління по роботі з персоналом
134. Перевірка фактів подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій у визначеному законодавством порядку
проведено 100 % перевірок протягом року Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
135. Забезпечення ризик-орієнтованого планування та здійснення внутрішніх аудитів, надання Міністру охорони здоров’я України за результатами об’єктивних і незалежних висновків та формування рекомендацій, спрямованих на усунення або мінімізацію ризиків у діяльності МОЗ та у сфері його управління сформовано за результатами ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2022 рік та забезпечено його 100% виконання протягом року Управління внутрішнього аудиту
136. Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МОЗ проведено юридичні експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МОЗ протягом року Юридичний департамент
137. Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів МОЗ в судах забезпечено в установленому порядку представлення інтересів МОЗ в судах протягом року Юридичний департамент
138. Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», за напрямом «Управління персоналом в державному органі» проведено навчання не менш як 50% державних службовців протягом року Управління по роботі з персоналом
139. Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В», за напрямом «Управління персоналом в державному органі» проведено навчання не менш як 50% державних службовців протягом року Управління по роботі з персоналом
140. Проведення регулярного навчання керівників та працівників служб управління персоналом державних органів з метою підвищення їх знань та компетентностей щодо сучасних підходів до управління персоналом проведено навчання не менш як 80% державних службовців протягом року Управління по роботі з персоналом
141. Проведення навчання державних службовців служб управління персоналом державних органів та державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», за напрямом
«Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців на основі ключових показників результативності, ефективності та якості»
проведено навчання не менш як 50% державних службовців протягом року Управління по роботі з персоналом
142. Підготовка та проведення засідань Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України видано наказ МОЗ про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України протягом року Департамент контролю якості надання медичної допомоги
143. Підготовка та проведення засідань Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров’я України видано наказ МОЗ про затвердження рішень Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров’я України протягом року Департамент контролю якості надання медичної допомоги
144. Підготовка та проведення засідань Клініко- експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України видано наказ МОЗ про затвердження рішень Клініко-експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України протягом року Департамент контролю якості надання медичної допомоги
145. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) ліцензування медичної практики проведено перевірки протягом року Департамент контролю якості надання медичної
допомоги
146. Підготовка річного звіту щодо ліцензування господарської діяльності в сфері охорони здоров’я оприлюднено звіт на офіційному вебсайті МОЗ січень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
147. Підготовка річного звіту щодо акредитації закладів охорони здоров’я оприлюднено звіт на офіційному вебсайті МОЗ березень Департамент контролю якості надання медичної
допомоги
148. Підготовка річного звіту щодо результатів роботи Клініко-експертної комісії Міністерства охорони
здоров’я України
оприлюднено звіт на офіційному вебсайті МОЗ березень Департамент контролю якості надання медичної
допомоги
149. Підготовка річного звіту щодо заходів державного
нагляду (контролю) ліцензування медичної практики
оприлюднено звіт на офіційному вебсайті МОЗ квітень Департамент контролю якості надання медичної допомоги
150. Організація матеріально-технічного забезпечення в межах фінансування на поточний рік апарату Міністерства охорони здоров’я України для створення належних умов їх діяльності організовано матеріально- технічне забезпечення протягом року Відділ матеріально- технічного забезпечення
151. Виконання пункту 20 Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р здійснено ремонт вхідної групи до будівлі МОЗ грудень Відділ матеріально- технічного забезпечення
152. Розміщення у Реєстрі адміністративних послуг інформації про адміністративні послуги щодо ліцензування медичної практики та діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, що надаються Міністерством охорони здоров’я України, іншим центральним органам виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Міністром охорони здоров’я України забезпечено розміщення у Реєстрі адміністративних послуг інформації про всі адміністративні та інші публічні послуги, що надаються або надання яких забезпечується Міністерством охорони здоров’я України, іншим центральним органам виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Міністром охорони здоров’я України протягом року Департамент контролю якості надання медичної допомоги

Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я

153. Організація надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров’я України щодо ліцензування медичної практики та діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги» переглянуто адміністративні та технологічні картки; приведено надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров’я України у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» протягом року Департамент контролю

якості надання медичної допомоги

154. Здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в Міністерстві охорони здоров’я України за 2021 рік підготовлено звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в Міністерстві охорони здоров’я України за 2021 рік та подано Міністерству фінансів України у строки передбачені нормативно- правовими актами лютий Директорат стратегічного планування та координації
155. Підготовка інформаційно-аналітичних та позиційних матеріалів для участі керівництва МОЗ у заходах міжнародного характеру підготовлено та надано інформаційно-аналітичні та позиційні матеріали для участі керівництва МОЗ у заходах міжнародного характеру протягом року Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті