Інтернатура – 2022: особливості проходження в умовах війни

У зв’язку з введенням на території України воєнного стану всі сфери діяльності країни зазнали змін. Не стала винятком і сфера освіти, зокрема процес зарахування випускників, які закінчили вищі медичні заклади освіти, до інтернатури. Питанням змін, які відбулися у системі проходження інтернатури, було присвячено онлайн-захід, який відбувся 15 липня у рамках серії освітніх вебінарів «МОЗ-пояснює» для медичних працівників. Проводився він за сприяння Проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development — USAID) «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Сергій Убогов, доктор фармацевтичних наук, професор, генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України, став запрошеним спікером заходу. На початку він зазначив, що поточний рік принципово відрізняється від попередніх, зокрема через впровадження нових принципів у систему інтернатури та початок повномасштабної війни рф. Тому МОЗ України довелося в пришвидшеному режимі вносити зміни до положення про інтернатуру, видавати відповідні накази для того, щоб навіть під час війни забезпечити розподіл випускників 2022 р. в інтернатуру та зарахування всіх інтернів на відповідні бази стажування. Далі спікер детальніше розповів про зміни, які відбулися в інтернатурі у 2022 р.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ТА ЗАРАХУВАННЯ В ІНТЕРНАТУРУ

Алгоритм розподілу не зазнав значних змін та відбувається наступним чином:

1. розподіл в інтернатуру проводиться для випускників, які навчалися в закладах вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб, отримують довідку про форму навчання та самостійно обирають місце проходження інтернатури;

2. департаменти (управління) охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій надають МОЗ перелік посад лікарів-інтернів на базах стажування згідно з фіксованим обсягом місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі;

3. надалі МОЗ доводить до закладів вищої освіти фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями, однак окремо для кожної області;

4. після цього заклади вищої освіти формують рейтинг на основі їх академічної успішності та з урахуванням сімейного стану. С. Убогов також поінформував, що цього року було проведено генеральну репетицію електронного рейтингового розподілу, який повноцінно запрацює з 2023 р.;

5. у закладах утворюються комісії з розподілу випуск­ників в інтернатурі, які надають пропозиції випуск­никам щодо спеціальності та місця проходження інтернатури, але не пізніше ніж за 2 тиж до закінчення навчання;

6. після цього випускник, який погодився з пропозицією комісії, отримує направлення на проходження інтернатури, в якому зазначається спеціальність та місце проходження. Однак, якщо випускник відмовився від пропозиції комісії та письмово повідомив про це заклад вищої освіти, то він отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

У першому випадку випускник подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до Департаменту (управління) охорони здоров’я обласної, Київської міської військової адміністрації, у сфері управління якого знаходиться база стажування. Щодо другого варіанту — випуск­ник самостійно обирає базу стажування. Для цього йому потрібно звернутися до керівника бази та у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування. Також спікер нагадав, що підготовка в інтернатурі складається з 2 частин: освітньої та практичної;

7. наступним кроком є подання випускником заяви та інших необхідних документів для зарахування на освітню частину підготовки до закладу вищої (післядипломної) освіти (не пізніше 20 липня поточного року). Випускник має з’явитися на базу стажування для проходження практичної частини підготовки не пізніше 1 серпня поточного року, а до закладу вищої (післядипломної) освіти для проходження освітньої частини — не пізніше 1 вересня 2022 р.

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом керівника:

 • департаменту охорони здоров’я у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів-інтернів комунальної форми власності. Зарахування проводиться на посади лікарів-інтернів;
 • закладів вищої освіти у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів, які проходять інтернатуру за кошти фізичних (юридичних) осіб;
 • бази стажування лікарів-інтернів державної форми власності — у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування підготовки в інтернатурі може відбуватися: за кошти державного та/або місцевих бюджетів та за кошти фізичних (юридичних) осіб. Кількість місць на підготовку лікарів-інтернів визначається щороку МОЗ з урахуванням:

 • кадрових потреб, сформованих на підставі заявок департаментів охорони здоров’я;
 • пропозицій груп експертів МОЗ за спеціальностями;
 • обсягу бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

Варто зауважити, що для закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які є базами стажування лікарів-інтернів або бажають ними стати, обов’язковою умовою є укладення договору з Національною службою здоров’я України за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

Також С. Убогов нагадав про вимоги до баз стажування, зокрема, це наявність:

 • акредитаційного сертифікату першої або вищої категорії;
 • необхідної кількості кураторів лікарів-інтернів, які мають кваліфікаційну категорію не нижче першої або досвід роботи за фахом не менше 7 років;
 • структурних підрозділів, які надають пацієнтам медичну допомогу в стаціонарних, амбулаторних умовах, а також умовах лабораторних та діагностичних кабінетів, інших структурних підрозділів для забезпечення проходження практичної частини програми підготовки лікарів-інтернів за відповідною спеціальністю;
 • медичного обладнання та інших медичних виробів, необхідних для проходження практичної частини інтернатури тощо.

НОВИЙ ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Спікер нагадав, що минулого року перелік спеціальностей для вступу до інтернатури нараховував 35 позицій. Однак через те, що інтернатура є первинною спеціалізацією, простежується тенденція до скорочення кількості спеціальностей. Більше спеціальностей передбачено для вторинної спеціалізації або резидентури, яка має найближчим часом запрацювати, над цим наразі працює МОЗ. Щодо інтернатури, то після внесення змін до переліку спеціальностей їх залишилося 23. Серед них і спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», термін навчання становить 1 рік.

Враховуючи те, що змінилася кількість та назви спеціальностей, було затверджено й відповідну кількість примірних програм підготовки в інтернатурі, тобто 23. Розповів спікер і про основні переваги нових програм. Наприклад, відбулося скорочення освітньої частини підготовки в інтернатурі з 4–6 до 3 міс на рік, залучається максимальна кількість представників експертного середовища та застосовується міжнародний досвід. Усі програми затверджені наказами МОЗ та оприлюднені на офіційному сайті відомства.

Окрім того, у ході доповіді С. Убогов наголосив, що програми підготовки було розроблено згідно з вимогами Хартії щодо навчання медичних спеціалістів в Європейському Союзі та європейськими стандартами медичного навчання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ

Організацію підготовки варто розглядати з двох сторін:

1. з боку департаменту охорони здоров’я, де за результатами рейтингового розподілу не пізніше 1 серпня поточного року видаються накази про зарахування випускників до інтернатури. У процесі підготовки здійснюється керівництво та моніторинг навчання інтернів.

Також департаменти охорони здоров’я разом з базами стажування вирішують питання забезпечення інтернів місцем проживання на час проходження ними практичної частини підготовки в інтернатурі;

2. з боку закладу вищої освіти, який видає наказ про зарахування на освітню частину підготовки за результатами розподілу до 1 вересня поточного року.

Освітній заклад також має забезпечити: проходження освітньої частини згідно з програмами інтернатури, призначення керівників груп, які відповідатимуть за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності, надання методичної і консультативної допомоги базам стажування лікарів, проведення поточного, проміжного та підсумкового оцінювання виконання інтернами відповідних програм тощо.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ

Переведення інтернів з одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється за згодою МОЗ на підставі звернення керівників цих освітніх закладів.

Для цього до закладу вищої освіти за місцем переведення інтерни подають такі документи:

 • залікову книжку,
 • навчальний план та інформацію про хід його виконання,
 • відомості щодо обліку відвідувань та успішності.

Вказані документи мають бути засвідчені закладом вищої освіти, з якого вони передаються.

Переведення інтернів з однієї бази стажування до іншої здійснюється за заявкою інтернів та рішенням МОЗ. Однак, переведення здійснюється в таких випадках:

 • ненадання інтерну обсягу роботи відповідно до програми підготовки в інтернатурі з певної спеціальності,
 • проходження військової служби чоловіком/дружиною, у тому числі за контрактом, але це не стосується строкової служби та служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування бази стажування лікарів.

Водночас варто наголосити, що зміна бази стажування відбувається у разі наявності вакантних місць на інших базах стажування!

Трапляються випадки відрахування з інтернатури, зокрема, в таких ситуаціях:

 • систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку,
 • пропуск занять без поважних причин (якщо інтерн пропустив більше третини занять у закладі вищої освіти),
 • невиконання програми підготовки в інтернатурі (у разі виконання менше третини обсягу програми),
 • якщо інтерн не з’явився до 10 серпня поточного року на базу стажування та не повідомив про поважні причини відсутності освітній заклад і базу стажування та ін.

ОСОБЛИВОСТІ АТЕСТАЦІЇ ІНТЕРНІВ У 2022 Р.

Заходи з оцінювання результатів проходження інтернатури складаються з поточного, проміжного та підсумкового оцінювання (атестації). Поточне оцінювання здійснюється керівниками груп інтернів закладів вищої освіти шляхом контролю за рівнем володіння компетентностями. Проміжне оцінювання здійснюється:

 • профільною кафедрою закладу вищої освіти за результатами проходження освітньої частини програми,
 • куратором інтернів на базах стажування з метою перевірки ступеня володіння відповідними компетентностями після завершення вивчення кожного курсу практичної частини програми підготовки інтернів.

Після закінчення строку підготовки в інтернатурі інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєння відповідного звання за відповідною спеціальністю. Необхідно наголосити, що до атестації для визначення знань та навичок з присвоєння відповідного звання допускаються інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі.

Підсумкове оцінювання включає ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» (теоретичні знання), іспит з оволодіння практичними навичками, після закінчення якого проводиться співбесіда зі спеціальності. Але у зв’язку з введенням воєнного стану іспит «Крок 3» проводитися не буде, атестація інтернів здійснюється у формі іспиту з оволодіння навичками та співбесіди зі спеціальності, проведення атестації в очному та/або дистанційному форматі забезпечують заклади вищої освіти.

За результатами атестації (у разі позитивного результату) закладом вищої освіти оформляється та видається сертифікат лікаря-спеціаліста.

За негативного результату іспиту з оволодіння практичними навичками та вміннями інтерн вважається таким, що не засвоїв вміння і не оволодів практичними навичками, передбаченими програмою підготовки в інтернатурі та, відповідно, вважається неатестованим. Можливість повторного складення іспиту з оволодіння практичними навичками та вміннями законодавством не передбачена.

Оксана Миронюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Микола 21.07.2022 11:54
Слава Україні!! Про лікарів-інтернів зрозуміло. Про фармацевтів-інтернів ні слова......?????
Ігор 25.07.2022 1:45
а на віщо про фармацевтів...це хто? ПРОДАВЦІ в фарм рітейлі й так є(

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті