Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби»

15 Червня 2023 10:28 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби», який розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою врегулювання питання забезпечення впровадження заходів з локалізації та ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб із залученням підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на територіях, на яких встановлено карантин.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проєкт постанови КМУ оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом громадського здоров’я протягом 10 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 (o.v.zaika@moz.gov.ua).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби»

 1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою врегулювання питання забезпечення впровадження заходів з локалізації та ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб із залученням підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на територіях, на яких встановлено карантин.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 21 Закону України «Про систему громадського здоров’я» на територіях, на яких встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право залучати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оскільки, на даний час зазначений порядок відсутній, постала необхідність у його затвердженні.

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови передбачено затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби.

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: закони України «Основи законодавства про охорону здоров’я», «Про систему громадського здоров’я», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим

Верховної Ради України з прав людини, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

Проєкт постанови потребує проведення публічних консультацій з громадськістю шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

Проєкт постанови стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проєкт акта потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінетів Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови матиме позитивний вплив на громадське здоров’я за рахунок забезпечення правового механізму організації ефективних заходів із локалізації та ліквідації епідемій чи спалахів інфекційних хвороб.

Реалізація проєкту постанови матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Громадяни матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови дозволить забезпечити належний стан здоров’я населення шляхом збільшення ефективності заходів з локалізації та ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб.
Держава матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови дозволить забезпечити підвищення спроможності держави щодо локалізації та ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

ДОВІДКА

щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби»

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України.

 1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» за предметом правового регулювання не стосується міжнародно- правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

 1. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України щодо предмета правового регулювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» відсутні.

 1. Порівняльно-правовий аналіз

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Порядковий номер Положення проєкту акта Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС) Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС) (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано) Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)
 1. Очікувані результати

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» дозволить впорядкувати процедуру залучення суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування до локалізації та ліквідації епідемії та спалаху інфекційної хвороби.

 1. Узагальнений висновок

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби» за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України 13.06.2023 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби

Відповідно до глави 15 розділу VI Кодексу цивільного захисту України, пункту 1 частини шостої статті 21 Закону України «Про систему громадського здоровʼя», Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби, що додається.
 2. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2023 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби

І. Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (далі — суб’єкти господарювання) до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби на територіях, на яких встановлено карантин у визначеному законодавством порядку.
 2. Залучення суб’єктів господарювання до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на відповідній території, на якій встановлено карантин, через відповідну регіональну або місцеву комісію з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі — ТЕБ та НС), спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідного рівня (далі — керівник робіт).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України, законах України «Про систему громадського здоров’я», «Про захист населення від інфекційних хвороб».
 4. Фінансування та матеріально-технічне постачання суб’єктів господарювання, залучених до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби, здійснюється відповідно до Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140 (Офіційний вісник України, 1999 р., №5, ст. 173).

ІІ. Порядок прийняття рішення про залучення суб’єктів господарювання

 1. Залучення суб’єктів господарювання до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби здійснюється в залежності від рівня та характеру походження надзвичайної ситуації, з урахуванням рівня поширення епідемії або спалаху інфекційної хвороби, а також наявних сил та засобів, призначених для їх локалізації та ліквідації.
 2. До локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби залучаються суб’єкти господарювання, у тому числі, їх транспортні засоби, будівлі, споруди, обладнання, інше майно, яке є необхідним для виконання відповідних заходів на території, на якій встановлено карантин.
 3. Рішення ТЕБ та НС, спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або керівника робіт про залучення суб’єктів господарювання оформлюються відповідним розпорядчим документом у якому зазначається:

1) найменування суб’єкта господарювання;

2) перелік заходів, до яких залучається визначений суб’єкт господарювання;

3) строк виконання заходів та територія, на якій виконуватимуться визначені ТЕБ та НС, спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або керівником робіт заходи з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби;

4) інформація про матеріально-технічні ресурси/засоби, які мають бути забезпечені суб’єктом господарювання (будівлі, транспорт, обладнання, інше майно тощо) або які надаються суб’єкту господарювання для виконання визначених заходів.

Рішення ТЕБ та НС, спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або розпорядження керівника робіт є обов’язковими для виконання усіма залученими суб’єктами господарювання.

ІІІ. Координація дій залучених суб’єктів господарювання

 1. Безпосередня організація і координація дій залучених суб’єктів господарювання до виконання заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби забезпечується, в залежності від рівня та характеру походження епідемії або спалаху інфекційної хвороби, головною експертною установою у сфері громадського здоров’я, центрами контролю та профілактики хвороб, головними державними санітарними лікарями відповідної області, міста Києва чи Севастополя, Автономної Республіки Крим.
 2. Після виконання визначених заходів, суб’єкти господарювання повідомляють про перелік виконаних заходів головну експертну установу у сфері громадського здоров’я або центр контролю та профілактики хвороб відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в залежності від рівня та характеру походження епідемії чи спалаху інфекційної хвороби.
 3. Діяльність суб’єктів господарювання пов’язана із виконанням заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби припиняється після завершення виконання покладених на них завдань.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті