Новий законопроєкт про мобілізацію: що зміниться для військовозобов’язаних?

01 Лютого 2024 9:07 Поділитися
30 січня в Парламенті за № 10449 зареєстровано новий урядовий проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Попередній проєкт, яким планувалося врегулювати питання мобілізації, був відкликаний 11 січня 2024 р. Серед іншого, законопроєктом № 10449 пропонується вдосконалити процес взяття громадян на військовий облік та уточнити питання відстрочки від призову на військову службу. Окрім цього, передбачені й певні обмеження громадян за невиконання мобілізаційного обов’язку.

ОБЛІК ГРОМАДЯН

Так, згідно із проєктом, громадяни будуть, зокрема, зобов’язані реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (далі — електронний кабінет) та проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Як і в попередньому проєкті, новим передбачається зобов’язати військовозобов’язаних протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК) за місцем свого перебування або знаходження.

У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній (ньому) місце та строк. Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет. Тому днем вручення повістки визначатиметься як день вручення такої повістки під розписку, так і день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки в електронний кабінет.

До поважних причин неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, належатимуть:

 • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
 • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про причини неприбуття громадянин повинен буде повідомити ТЦК протягом 3 діб від попередньо визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК.

У разі ухвалення законопроєкту:

 • громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання ним чинності, протягом 9 міс повинні повторно пройти медичне обстеження з метою визначення придатності до військової служби;
 • громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 р. встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, до кінця 2024 р. підлягатиму переогляду на придатність до військової служби на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого Урядом. Винятком будуть лише особи, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації.

Також уточнюється, що в період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані:

 • мати при собі військово-обліковий документ;
 • пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського чи представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Під час перевірки документів цим представникам пропонується дозволити здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів, а також використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Крім того, під час мобілізації та воєнного стану законопроєкт зобов’язує призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які залишили або покинули своє місце проживання, стати на військовий облік у ТЦК за місцем перебування в 7-денний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

ВІДСТРОЧКА

Стосовно відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, то законопроєктом пропонується уточнити певні підстави для неї. Зокрема, її отримуватимуть:

 • громадяни, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, отримують відстрочку строком на 6–12 міс. Після цього повинні будуть пройти військово-лікарську комісію;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, але лише у разі відсутності у них заборгованості зі сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 міс;
 • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
 • усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування; патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • опікуни осіб, визнаних судом недієздатними.

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягатимуть й здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Однак це не стосуватиметься аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

ЗАХОДИ ВПЛИВУ

Законопроєктом передбачені й заходи впливу у разі невиконання під час мобілізації військовозобов’язаним чи резервістом вищезгаданих обов’язків. Вони застосовуватимуться за умови відсутності можливості Національною поліцією здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов’язаного чи резервіста протягом 15 днів до ТЦК. У таких випадках керівники ТЦК протягом 5 днів надсилатимуть громадянам в електронній формі (у разі їх реєстрації в електронному кабінеті) або в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання громадянина вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі — вимога).

Вимога вважатиметься врученою навіть у разі відмови громадянина отримати вимогу або у разі неможливості вручення вимоги з такої підстави:

 • проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи.

У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконає зазначеного у ній обов’язку (обов’язків) або не з’явиться до відповідного ТЦК чи закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном, ТЦК звертатиметься до суду в порядку, встановленому законом, щодо:

 • тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України — на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою;
 • тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортними засобами — на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою;
 • накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах — на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою.

ВИЇЗД І ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЗА КОРДОНОМ

Відповідно для перетину кордону під час воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, зобов’язані додатково пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. Ця норма не поширюватиметься на працівників системи органів дипломатичної служби, членів їх сімей.

Також для вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні будуть надавати військово-облікові документи.

Однак ця вимога не застосовуватиметься у разі:

 • оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;
 • вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;
 • вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;
 • вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон теж відбуватиметься лише за пред’явлення військово-облікових документів особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Уточнюється, що Уряд має розробити і ухвалити постанову, яка визначатиме особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Протягом 30 днів з дня набрання нею чинності громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше 3 міс, зобов’язуватимуться стати на військовий облік громадян України. При цьому під час дії воєнного стану такі громадяни матимуть право на безперешкодний в’їзд-виїзд з України.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті