Проєкт Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 р.: спроба № 2

5 квітня МОЗ України винесено на громадське обговорення проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2024–2026 роках». Нагадаємо, що попередній проєкт Стратегії, над яким велася робота, починаючи з 2021 р., так і не був винесений на розгляд і ухвалення Урядом. Новим проєктом визначено ключові проблеми здоров’я населення України та сформовано рішення і заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для їх розв’язання, розвиток системи охорони здоров’я, кад­рового потенціалу та забезпечення доступу до якісних медичних послуг. Про те, які пріоритети визначає проєкт Стратегії, детально розкажемо в рамках цієї публікації.

Серед проблем, які зумовили ухвалення Стратегії, розробники відзначають збройну агресію росії проти України, яка триває з 2014 р., і вперше продемонструвала наявні й потенційні наслідки тимчасової окупації, внутрішніх міграційних процесів та обмеження доступу до медичної допомоги населенню. З 2020 р. національна система охорони здоров’я зазнала безпрецедентного тиску, реагуючи на пандемію COVID-19, що виявило прогалини, які необхідно усунути для поліпшення готовності до майбутніх загроз та створення стійкої системи готовності та реагування. Пов­номасштабне вторгнення росії в Україну не лише актуалізувало нагальність розв’язання питань, спровокованих пандемією COVID-19, а й поставило ряд нових завдань перед системою охорони здоров’я.

Критичне навантаження на національну систему охорони здоров’я спричинене також значними руйнуваннями об’єктів закладів охорони здоров’я, підвищенням попиту громадян на окремі види медичної допомоги та послуги, які не були пріоритетними раніше, руйнуванням цивільної інфраструктури, що впливає на доступ до послуг, можливість дотримання маршрутів пацієнта та розподіл ресурсів тощо.

Гострота проблеми зумовлена також суттєвою міграцією серед населення та медичних працівників. Ризики, пов’язані з наслідками підриву росією в червні минулого року греблі Каховської гідроелектростанції та загрозами виникнення радіаційної аварії на Запорізькій атомній елект­ростанції, що знаходиться в умовах тимчасової окупації, також потребують як вжиття невідкладних заходів з мінімізації наслідків, так і довгострокових стратегічних рішень.

Проєкт Стратегії

Проєкт Стратегії визначає мету, стратегічні цілі, принципи, завдання та підходи у формуванні сучасної системи охорони здоров’я для органів державної влади, місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, громадськості та інших зацікавлених сторін.

Реалізація Стратегії передбачається шляхом досягнення стратегічних та оперативних цілей (таблиця) та комплекс­ного виконання завдань, передбачених нею.

Таблиця. Стратегічні та операційні цілі Стратегії
Стратегічна ціль Оперативна ціль
1. Забезпечення універсального доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на здоров’я Забезпечення рівних умов та безперешкодного доступу до медичних послуг.
Забезпечення доступу до якісних, доказових та безпечних лікарських засобів та медичних виробів.
Формування та підтримка ціннісного ставлення до здоров’я.
Відновлення, розвиток та підтримка напрямів, пов’язаних з новими викликами та задоволенням особливих потреб.
Забезпечення прозорості національної політики у сфері охорони здоров’я та залучення громадянського суспільства до ухвалення рішень.
2. Посилення політик та спроможності інститутів національної системи охорони здоров’я Забезпечення професійної автономії, сталості, розвитку та ефективності національних інституцій у сфері охорони здоров’я.
Забезпечення належного фінансування системи та ефективності використання коштів.
Забезпечення міжсекторального співробітництва для забезпечення загальнодержавного підходу у розв’язанні питань охорони здоров’я.
Забезпечення врахування євроінтеграційних прагнень та глобального порядку денного при формуванні та реалізації політики у сфері охорони здоров’я.
Забезпечення використання належних фактичних даних, інструментів планування, кращих практик і рішень та їх інституалізація задля забезпечення послідовності та гармонізації розвитку системи охорони здоров’я.
Посилення спроможності системи охорони здоров’я в реагуванні на виклики, глобальні загрози та ефективного управління в умовах надзвичайних ситуацій.
Розвиток та удосконалення ефективних інструментів забезпечення моніторингу якості надання медичної допомоги.
3. Створення та забезпечення умов для розвитку та реалізації потенціалу складових національної системи охорони здоров’я Забезпечення безперервного розвитку людського капіталу та створення можливостей самореалізації в системі охорони здоров’я.
Впровадження, використання та пошук можливостей застосування сучасних технологій та наукових досягнень для збереження та зміцнення здоров’я.
Технологізація та цифровізація процесів управління системою, планування та організації надання послуг у сфері охорони здоров’я.
Створення умов для залучення інвестицій, підвищення економічної привабливості та поліпшення показників економічної ефективності галузі.

Планується, що фінансування заходів із реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів державного та місцевих бюджетів, затверджених на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Операційні плани можуть бути виконані за наявності достатніх ресурсів на їх реалізацію.

Забезпечення доступу до якісних, доказових та безпечних ліків та медичних виробів

Очікується, що реалізація цієї оперативної цілі дозволить повноцінно інтегрувати фармацевтичну політику в систему охорони здоров’я, підвищити якість медичної допомоги та доступність лікарських засобів, захистити населення від неефективних, недоказових та субоптимальних рішень та підвищити ефективність витрат у сфері охорони здоров’я на всіх рівнях.

Автори проєкту виокремили ряд завдань з реалізації цієї оперативної цілі, серед яких наступні:

  • забезпечити постійне оновлення та функціональну пов­ноту переліку основних лікарських засобів та медичних виробів, вартість яких відшкодовується за рахунок державного бюджету;
  • посилити облік та моніторинг закупівель та застосування ліків та медичних виробів закладами охорони здоров’я на амбулаторному та госпітальному етапах та забезпечити використання ними інструментів прозорого управління запасами;
  • забезпечити постійний моніторинг, оцінку та подальший розвиток, розширення та перегляд програми «Доступні ліки» та моделей її реалізації;
  • забезпечити належний доступ до лікарських засобів, у тому числі рецептурних та тих, що підлягають реімбурсації, в сільській місцевості, віддалених та важкодоступних районах;
  • зменшити вплив самолікування та використання недоказових методів лікування шляхом зменшення реклами та маркетингових інструментів впливу на пацієнта та надавачів медичних послуг та встановлення повноцінного контролю над рецептурним відпуском окремих категорій лікарських засобів.

Проєкт операційного плану

Реалізація Стратегії передбачена протягом 2024–2030 рр. та здійснюватиметься у два етапи: перший етап — 2024–2026 рр., другий — 2027–2030 рр. відповідно до операційних планів реалізації.

Оприлюднений проєкт операційного плану визначає заходи, терміни їх виконання, відповідальних виконавців та очікувані результати (індикатори виконання).

Наприклад, у межах заходу із забезпечення розвитку та удосконалення механізмів реалізації програми «Доступні ліки» встановлено строки виконання 2024–2025 рр. і визначено наступні очікувані результати (індикатори виконання):

  • забезпечено аналіз та розширення програми реімбурсації новими позиціями лікарських засобів для лікування пріоритетних хвороб;
  • 100% аптечних закладів, розміщених у приміщеннях комунальних та державних закладів охорони здоров’я, працюють за договорами в рамках програми «Доступні ліки»;
  • впроваджено доставку ліків через мобільні аптечні пункти, а також через операторів поштового зв’язку в сільській місцевості, віддалених та важкодоступних районах;
  • підготовлено пропозиції щодо перегляду законодавства з метою забезпечення доступу засуджених та осіб, узятих під варту, для отримання ліків за програмою «Доступні ліки».

Також планується удосконалити регулювання обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів для забезпечення їх доступності для пацієнтів, у тому числі у сільській місцевості, віддалених та важкодоступних районах. Очікуваний результат — сформовано пропозиції щодо оптимальної мережі покриття та забезпечення доступу пацієнтів до цієї категорії препаратів шляхом підготовки пропозиції стосовно удосконалення нормативно-правової бази в частині ліцензування аптечних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги на здійснення відповідної діяльності.

Планується, що розроблення операційних планів, а також моніторинг і оцінка прогресу реалізації Стратегії здійснюватимуться МОЗ із залученням представників орга нів державної влади, експертних та наукових установ, міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства, надавачів медичних послуг та професійних об’єднань.

МОЗ щороку оприлюднюватиме на своєму сайті звіт про стан виконання операційного плану за попередній рік.

Ознайомитися з повним текстом проєкту Стратегії та операційного плану на 2024–2026 рр. можна за посиланням.

Катерина Горбунова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті