Правила гри на медичному полі мають встановлювати медики

6 грудня у київському Палаці спорту відбувся І з’їзд Всеукраїнської громадської організації «Український медичний союз» (УМС). Приблизно 2500 медиків з усіх регіонів України зібралися разом, щоб подискутувати про нагальні проблеми медичної галузі, а також ситуацію, яка склалася в Україні у сфері надання медичної допомоги населенню, обговорити і затвердити програми діяльності УМС та пропозиції до плану дій цієї громадської організації на 2009–2010 рр.

Юрий ПоляченкоПеред початком з’їзду відбулася прес-конференція Юрія Поляченка, голови президії УМС, директора Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова. Він зазначив, що у програмі діяльності УМС закладені основні елементи філософії нового ставлення в першу чергу до лікарів. Схема відносин пацієнт — лікар нині потребує змін: необхідно повернути довіру пацієнтів до лікарів. На жаль, фінансова, економічна, соціальна кризи вплинули і на ситуацію в галузі охорони здоров’я. Медицина сьогодні — останній гарант соціальної стабільності, який повинен бути збереженим за будь-яких умов. Для досягнення цієї мети УМС пропонує налагодити партнерські відносини з урядовими структурами, Академією медичних наук України, колегами із неурядових організацій, фаховими організаціями лікарів, щоб об’єднавши зусилля, виробити спільну програму для медиків і пацієнтів, від якої буде залежати майбутнє нації. Ю. Поляченко наголосив, що необхідно обговорювати реформу не в медицині, а в суспільстві, змінити в першу чергу свідомість лікарів та їхнє ставлення до пацієнтів, забезпечити соціальний і юридичний захист медичних працівників, корпоративну відповідальність медиків перед суспільством і розпочати діалог між ним та представниками медичної спільноти. Цю реформу варто починати не згори, а знизу, від рядового лікаря, який працює у сільській або районній лікарні, до академічних інститутів, інакше вона не буде мати успіху. Необхідно також, щоб медики всіх рівнів об’єдналися і вирішили, як вижити в умовах кризи в Україні. Для цього, вважає Ю. Поляченко, медичній галузі необхідна підтримка з боку держави.

Ігор Щепотін, член президії УМС, директор Національного інституту раку, головний онколог МОЗ України, професор, акцентував увагу на двох основних напрямках діяльності цієї громадської організації. По-перше, це здоров’я української нації. Він повідомив, що за попередніми підрахунками ООН в середині ХХІ ст. населення України скоротиться до 28 млн чоловік. Це не може не турбувати медичну спільноту. Другий напрямок — це забезпечення матеріального благополуччя всіх медичних працівників, незалежно від того, чи це професор, чи лікар, чи медична сестра. Було також зазначено, що сьогодні в країні не існує доктрини розвитку медичної галузі. Залежно від політичної кон’юнктури, змін керівництва галузі, які відбуваються дуже часто, змінюються пріоритети діяльності галузі, тому немає можливості послідовно покращувати вітчизняну систему охорони здоров’я. Крім того, нині напрямок реформ в галузі залежить від людей, які ситуаційно потрапили до органів влади, таких як КМУ або Верховна Рада України. Наскільки ці люди є компетентними в зазначених питаннях, медичній спільноті не відомо. УМС пропонує, щоб ідеї щодо реформування спочатку були винесені на широке обговорення усіма українськими медиками, а вже потім приймалися управлінські рішення. У подальшому необхідно ретельно відслідковувати, щоб ці рішення чітко виконувалися.

Делегатів, учасників і гостей І з’їзду Всеукраїнської громадської організації «Український медичний союз» письмово привітав Президент України. Віктор Ющенко зазначив, що гарантування професійного, доступного та якісного медичного обслуговування населення є одним з пріоритетів нашої держави. Для досягнення цієї мети вкрай важливою є активна допомога громадських об’єднань українських лікарів. Президент повністю підтримав прагнення медичної спільноти сприяти формуванню і реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, забезпечити вітчизняній медицині краще сьогодення і достойне майбутнє та побажав учасникам поважного форуму плідної роботи, творчого натхнення, успіхів та здобутків у їх благородній справі.

Олександр ВозіановУ своєму вітальному слові Олександр Возіанов, академік, президент Академії медичних наук України, підкреслив, що з’їзд зібрався дуже вчасно. Сьогодні в Україні склалася катастрофічна демографічна ситуація, середня тривалість життя чоловіків не перевищує 60 років, в той час як у Європі вона більша на 11, в США — на 15, а в Японії — на 20 років. На жаль, до цього часу не прийнято закон про загальнодержавне медичне страхування, діагностика захворювань проводиться на неналежному рівні, в академічні інститути потрапляють хворі, яким навіть найбільш кваліфіковані фахівці не можуть надати необхідної допомоги. Всі ці та багато інших проблем потребують невідкладного вирішення.

Після урочистого відкриття було обрано президію (до неї увійшли такі відомі медичній спільноті особистості, як Ігор Щепотін, Ілля Ємець, директор Центру дитячої кардіохірургії, головний дитячий кардіохірург МОЗ України, Валерій Запорожан, ректор Одеського державного медичного університету, Олександр Ларін, директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, головний ендокринолог МОЗ України, Галина Івашко, голова асоціації медичних сестер України, Аліна Крицька, голова молодіжної ради УМС), секретаріат і лічильну комісію, після чого з’їзд приступив до роботи.

Голова президії з’їзду УМС Ю. Поляченко у зверненні до його учасників підкреслив, що сьогодні медична галузь в Україні знаходиться на межі виживання і потребує інтенсивної терапії, а в деяких випадках — і реанімаційних заходів. Медики повною мірою розуміють цю загрозу, і свою відповідальність за її відведення. Тривалий час державна політика в галузі охорони здоров’я є неефективною як з точки зору забезпечення якості медичної допомоги, так і ефективності використання наявних ресурсів. Невпинне зростання показників захворюваності та смертності населення практично по всіх класах хвороб, скорочення очікуваної тривалості життя і від’ємний приріст населення вже давно набули критичних ознак. Разом вони створюють реальну загрозу національній безпеці України. Саме для розв’язання проблем вітчизняної галузі охорони здоров’я і було створено УМС, який вже сьогодні готовий до відстоювання права медиків на такі умови професійної діяльності, які не перешкоджали б виконанню їх морального та суспільного обов’язку.

Одним з таких кроків має стати лобіювання подання клопотання до Конституційного Суду України щодо уточнення висновку по ст. 49 Конституції України. УМС вважає, що безпредметна дискусія з приводу безоплатної медицини, заборони оплати медичних послуг є лише прикриттям нездатності політиків домовитися, а управлінців охорони здоров’я — запровадити відповідні системні механізми. Діюча Конституція України визначає принцип безоплатності, котрий у всьому світі розуміють як механізм солідарної співучасті громадян у формуванні суспільних фондів охорони здоров’я.

Було також наголошено на необхідності прийняття ряду законів щодо загальнодержавного медичного страхування, лікарського самоврядування та соціального статусу медичних працівників. Адже про непрестижність професії медика свідчать красномовні факти: щороку відтік кадрів з галузі охорони здоров’я становить 4 тис. лікарів та 9 тис. медичних сестер, разом з тим на адресу медиків постійно надходять звинувачення у непрофесіоналізмі.

Президиум

Доповідач зупинився також і на програмах діяльності УМС. Перша з них — «Потужній і дієвий медичний союз» — передбачає розвиток та зміцнення осередків цієї організації з метою максимального залучення медичних працівників до розв’язання проблем галузі. При цьому керівництво УМС має забезпечувати його ефективну і довгострокову роботу, структура організації повинна мати міцну фінансову базу і високопрофесійну команду співробітників. Культура УМС повинна сприяти впровадженню високих стандартів медичної професії, а громадська діяльність УМС — забезпечувати втілення власних ініціатив та напрацювань у політику органів державної влади в галузі охорони здоров’я, а його міжнародна діяльність — оптимізувати вивчення та використання в Україні досвіду провідних світових медичних установ і впливових медичних асоціацій. Друга програма — «Підтримка медичної галузі» — спрямована на організацію та проведення конкурсу інновацій у галузі охорони здоров’я, сприяння впровадженню досягнень української медичної науки в Україні і за кордоном та отримання грантів на підвищення кваліфікації медиків у провідних вітчизняних і закордонних медичних установах. Третя програма — «Всебічний захист інтересів медичних працівників» — спрямована на попередження кризових, правових, психологічних та фінансових ситуацій у професійній діяльності як членів УМС, так і всіх медиків України. Вона включає правовий захист членів УМС, зокрема з питань їхньої професійної діяльності; забезпечення членів УМС ліками за рахунок організації у разі професійного захворювання на туберкульоз, СНІД, онкологічну патологію; фінансову допомогу членам УМС для вирішення проблем високовартісного лікування, психологічну допомогу у кризових ситуаціях, пов’язаних з виконанням професійних обов’язків. Також буде відкрито безкоштовну «гарячу лінію» — телефон довіри — 8-800-501-00-30, яка працюватиме з 8:00 по 18:00 крім вихідних та святкових днів.

зал

Майбутнє медицини — за молодими спеціалістами. Тому четверта програма — «Молодий спеціаліст» — передбачає формування молодіжної ради УМС та виховання гідного покоління молодих спеціалістів, сприяння професійному зростанню талановитих особистостей з числа медичних працівників — членів УМС, підтримку членів молодіжної ради, надання можливості молодим спеціалістам проходити стажування у провідних вітчизняних і закордонних медичних закладах. Ще одним головним напрямком діяльності організації є підвищення престижності професії медика. Програма «Престиж професії» передбачає сприяння формуванню належного рівня оплати праці працівників галузі охорони здоров’я, системну роботу з ЗМІ щодо висвітлення досвіду роботи провідних лікувальних закладів та наукових установ, розроблення системи заходів, спрямованих на дотримання медичними працівниками принципів медичної етики. Програма «Здорова нація» декларує, що УМС є прихильником профілактики та своєчасної діагностики захворювань. Для цього необхідна високотехнологічна інформаційна інфраструктура, що задовольнятиме професійні потреби лікарів і буде спрямована на поліпшення рівня обслуговування населення. Потрібно також сприяти законодавчому врегулюванню питань захисту прав пацієнтів і залучати вітчизняні ЗМІ до висвітлення питань пропаганди здорового способу життя, своєчасної діагностики та профілактики захворювань.

Обговоривши програму діяльності, учасники з’їзду одноголосно прийняли його резолюцію.

Олександр Устінов, фото автора

РЕЗОЛЮЦІЯ
ПЕРШОГО З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СОЮЗ»
6 грудня 2008 р.
м. Київ

Ми, делегати І з’їзду всеукраїнської громадської організації (далі — ВГО) «Український медичний союз», що об’єднує фахівців медичної галузі з усіх регіонів України, зібралися з метою визначення шляхів та напрямків розвитку нашої організації, соціальним покликанням якої є сприяння якісним перетворенням у галузі охорони здоров’я України.

Заслухавши доповіді, які прозвучали на з’їзді, ми констатуємо, що вітчизняна система охорони здоров’я перебуває у вкрай незадовільному стані.

Здоров’я української нації знаходиться на периферії пріоритетів розвитку нашої держави.

Підвищення рівня фінансування галузі, що спостерігається впродовж останніх років, жодним чином не впливає на поліпшення якості надання медичних послуг.

За існуючої ситуації громадяни України залишаються фактично беззахисними та вразливими перед загрозами власному здоров’ю та життю.

Представники медичної галузі позбавлені можливості вплинути на руйнівні процеси, що негативно впливає на престиж професії медика, формує негативний імідж у суспільстві та призводить до професійної деформації.

Саме тому ми наполягаємо на важливості комплексного та поетапного впровадження заходів, необхідних для глибоких структурних змін системи охорони здоров’я і наближення її до міжнародних стандартів. До розробки та впровадження таких заходів повинні залучитися всі медики, незалежно від віку, фаху та наукового ступеня.

Ми, члени Українського медичного союзу, поставили за мету, діючи послідовно, професійно та прозоро, захистити інтереси українських медиків, а також стати рушійною силою та провідником системних змін у галузі, та, як наслідок, у суспільстві.

Ми наголошуємо на необхідності спільних зусиль усіх політиків, чиновників, лікарів, науковців, громадськості та підкреслюємо, що голос професіонала повинен бути гучнішим ніж голос політика!

Зважаючи на викладене, делегати першого з’їзду ВГО «Український медичний союз» ухвалили:

1. Затвердити програму діяльності ВГО «Український медичний союз».

2. Затвердити склад президії ВГО «Український медичний союз».

3. Доручити Президії ВГО «Український медичний союз»:

а) звернутися до Президента України з проханням невідкладно розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання невиконання заходів, передбачених Указом Президента України від 06.12.2005 р. № 1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» та вироблення заходів протидії кризовим явищам в медичній та фармацевтичній галузях;

б) спільно з президіями місцевих осередків ВГО «Український медичний союз» організувати роботу щодо доопрацювання та затвердження плану дій ВГО «Український Медичний Союз» на 2009 р.;

в) забезпечити співпрацю з усіма вітчизняними та провідними міжнародними медичними асоціаціями, іншими громадськими організаціями з метою залучення кращого вітчизняного та світового досвіду.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті