Проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

30 Березня 2011 11:13 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

У Верховній Раді України 23.03.2011 за № 8158 зареєстрований Проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено МВС на виконання Указу Президента України від 27 жовтня 2009 року № 870 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності в державі та координацію діяльності органів державної влади в протидії злочинним проявам та корупції» і доручення Кабінету Міністрів України від 10 червня 2010 року № 22245/5/1-10.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є вдосконалення правових та організаційних механізмів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Доцільність прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» ґрунтується на необхідності впливу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування на діяльність закладів масового перебування громадян, у яких здійснюється систематичне вживання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин.

Запропонований законопроект удосконалює правовий та організаційний механізм у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, більш повно визначає коло суб’єктів, які можуть приймати рішення про тимчасове зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування громадян.

Проектом пропонується викласти в новій редакції і під новою назвою статтю 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», якою передбачається визначення заходів, спрямованих на протидію наркозлочинності, урегулювання відносин державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із закладами масового перебування громадян, де здійснюється систематичне вживання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин.

3. Правові аспекти

У цій сфері правовідносин діють:

  • Кримінально-процесуальний кодекс України;
  • Кримінальний кодекс України;
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
  • Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;
  • Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Службою безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Державною податковою службою, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва; із зауваженнями, які враховано, — Міністерством юстиції та які враховано частково, — Міністерством охорони здоров’я.

6. Регіональний аспект

Предмет регулювання проекту Закону не стосується питань розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація законопроекту дозволить удосконалити законодавство у сфері протидії наркозлочинності та посилити контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Міністр А.В. Могильов

Закон УкраЇни
Про внесення змін до статті 9 Закону України
«Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів та зловживанню ними»

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62) викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування громадян, у яких виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

У разі встановлення трьох фактів вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, кінотеатрах, нічних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах та інших аналогічних закладах) та невжиття службовими особами таких закладів заходів до запобігання вживанню чи збуту зазначених засобів, речовин або їх аналогів діяльність даних закладів за поданням правоохоронних органів у встановленому законом порядку зупиняється за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування строком на три місяці, а у разі, коли протягом року встановлено повторний факт вживання чи збуту таких засобів, речовин або їх аналогів, — строком на шість місяців.

Рішення про зупинення діяльності закладів масового перебування громадян приймається у встановленому законом порядку органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень протягом місяця з дня надходження подання правоохоронних органів.

Якщо після закінчення строку дії зазначених заходів виявлено факт вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян, діяльність таких закладів припиняється згідно із законом.».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 9. Використання об’єктів масового перебування громадян для вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин Стаття 9. Зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування громадян, у яких виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
У разі встановлення фактів систематичного вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин в місцях масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, казино, відеотеках, дискотеках тощо) та невжиття з боку керівництва цих закладів заходів протидії діяльність таких об’єктів може бути тимчасово зупинено за рішенням органів державної виконавчої влади за поданням відповідних правоохоронних органів строком до трьох місяців, а у разі встановлення факту повторного їх використання з цією ж метою протягом року — строком до шести місяців.Якщо після цих заходів вказані об’єкти продовжують і далі використовуватися для вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин, їх функціонування припиняється згідно з чинним законодавством. У разі встановлення трьох фактів вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, кінотеатрах, нічних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах та інших аналогічних закладах) та невжиття службовими особами таких закладів заходів до запобігання вживанню чи збуту зазначених засобів, речовин або їх аналогів діяльність даних закладів за поданням правоохоронних органів у встановленому законом порядку зупиняється за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування строком на три місяці, а у разі, коли протягом року встановлено повторний факт вживання чи збуту таких засобів, речовин або їх аналогів, — строком на шість місяців.Рішення про зупинення діяльності закладів масового перебування громадян приймається у встановленому законом порядку органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень протягом місяця з дня надходження подання правоохоронних органів.Якщо після закінчення строку дії зазначених заходів виявлено факт вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян, діяльність таких закладів припиняється згідно із законом.
Директор Департаменту фахової експертизи
Секретаріату Кабінету Міністрів
Олексій ДНІПРОВ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

(реєстр. № 8158 від 24 лютого 2011 р.)

Законопроект розроблено з метою вдосконалення правових та організаційних механізмів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується статтю 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (далі — Закон) викласти у новій редакції, якою визначаються заходи, спрямовані на протидію наркозлочинності, урегульовуються повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо зупинення або припинення діяльності закладів масового перебування громадян, де здійснюється систематичне вживання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин.

Погоджуючись із тим, що законодавство у сфері боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів потребує удосконалення, Головне науково-експертне управління вважає за необхідне висловити окремі зауваження та пропозиції до положень законопроекту.

1. У назві та тексті статті 9 Закону (у редакції законопроекту) вважаємо некоректним вживання терміну «їх аналоги», оскільки вказаний Закон таким терміном не оперує (у ньому йдеться лише про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори). У зв’язку з цим пропонуємо, або виключити його із пропонованої статті, або ж внести відповідні зміни до інших норм цього Закону із наведенням у пояснювальній записці належної аргументації на користь таких змін.

2. Не можна погодитися з ідеєю встановити сталу кількість фактів (три) вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян, що тягнутиме за собою тимчасове зупинення діяльності таких закладів. По-перше, така пропозиція збільшує мінімальну кількість фактів вживання чи збуту зазначених речовин у закладах масового перебування громадян, адже наразі законодавець вказує на систематичність таких дій, під якою, за загальним правилом, розуміється їх вчинення два і більше рази. По-друге, із буквального тлумачення пропонованої норми логічно виникає питання: чи будуть застосовуватися, передбачені Законом обмеження щодо закладів масового перебування громадян, у разі встановлення, наприклад, чотирьох таких фактів?

3. На наш погляд, немає реальної потреби у розширенні переліку можливих закладів масового перебування громадян, де може здійснюватися вживання чи збут наркотичних засобів чи психотропних речовин. Тим більше, що запровадження оціночного поняття «інші аналогічні заклади» може потягти за собою його неоднозначне тлумачення та бути вагомою підставою для оскарження у суді фактів застосування щодо таких закладів відповідних обмежень у їх діяльності. Слід зважати на те, що в Україні функціонує ціла низка закладів масового перебування громадян, які виходячи з логіки законопроекту підпадають під ознаки «інших аналогічних закладів», проте їх діяльність не повинна припинятись чи зупинятись навіть у разі виявлення там фактів вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів (наприклад, Національний Палац «Україна», Київський Палац спорту). У таких випадках мова має йти про притягнення до відповідальності керівництва зазначених закладів, а також безпосередніх «розповсюджувачів» таких речовин, а не про припинення чи зупинення діяльності самого закладу.

4. Викликає сумнівпропозиція законопроекту про надання органам місцевого самоврядування права зупиняти та припиняти діяльність закладів масового перебування громадян. Слід зважати на те, що чинною редакцією статті 9 Закону, яка уповноважує на таку діяльність виключно органи державної виконавчої влади, взагалі не врегульовано порядок такого зупинення. Тому в разі надання відповідного права одночасно і органам виконавчої влади, і органам місцевого самоврядування буде взагалі неясно, який орган має зупинити чи припинити відповідну діяльність у тому чи іншому конкретному випадку.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст (частина друга статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Законопроект фактично дозволяє вирішувати вказане питання у тому числі й представницьким органам місцевого самоврядування — відповідним радам, які провадять свою роботу сесійно (сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради) (частина перша статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). У свою чергу, вказаним Законом дозволяється скликати сесію навіть один раз на квартал (частина п’ята статті 46). Отже, у разі прийняття запропонованих проектом змін може скластися ситуація за якої протягом чотирьох місяців буде неможливо зупинити або припинити діяльність закладів масового перебування громадян у разі встановлення систематичного вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин на їх території. З цим навряд чи можна погодитися.

5. Відсутність у Законі, до якого пропонуються зміни, докладного опису порядку зупинення чи припинення діяльності закладів масового перебування громадян дає можливість власнику такого закладу після припинення чи зупинення його діяльності без особливих перешкод відкрити інший аналогічний заклад, де також будуть розповсюджуватися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Законопроектом вказана прогалина не усувається.

Крім того, зі змісту частини третьої статті 9 Закону (у редакції законопроекту) незрозуміло, згідно з яким законом припиняється діяльність закладів масового перебування громадян, адже Закон «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» не врегульовує зазначеного питання. Загалом, частина друга чинної статті 9, яка «відсилає» до чинного законодавства, на наш погляд, є більш редакційно вдалою. Тому пропонуємо відтворити її і у частині третій статті 9 цього Закону. Поряд з цим вважаємо за доцільне вказати у Прикінцевих положеннях законопроекту на необхідність вжиття відповідними органами державної влади заходів щодо розроблення порядку тимчасового зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування громадян у разі встановлення систематичного вживання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин на їх території.

Крім того, викликає сумнів встановлення проектом місячного строку на розгляд компетентними органами питання щодо можливого зупинення діяльності вказаних вище закладів, адже на момент внесення відповідного подання правоохоронні органи уже виявили там три факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. На наш погляд, для вирішення окресленого питання цілком достатньо десяти днів.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті