Наказ МОЗ України від 22.06.2011 р. № 370

01 Серпня 2011 11:50 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22.06.2011 р. № 370
Про заходи щодо впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги на території Вінницької, Донецької, Дніпропетровської областей та міста Києва

З метою прискорення та ефективності впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги на території Вінницької, Донецької, Дніпропетровської областей та м. Києва НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах України з реформування охорони здоров’я (додається).

2. Затвердити Примірне положення про територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (додається).

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Аніщенко

Затверджено
наказом МОЗ України

План заходів
щодо впровадження Єдиної системи екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах України з реформування охорони здоров’я

Даний План заходів визначає послідовність дій, що передбачають розбудову структури та основних компонентів Єдиної системи екстреної медичної допомоги на рівні адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин, що визначені пілотними регіонами з реформування системи охорони здоров’я.

Захід Дата Виконавець
1. Проведення інвентаризації наявного: — кадрового забезпечення; — автомобілів ШМД; — засобів зв’язку та радіочастот. серпень 2011 р. УОЗ ОДА пілотних регіонів
2. Розроблення та затвердження положення, структури, штатів територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Визначення господарської форми та призначення керівництва. липень 2011 р. МОЗ: Департамент фінансово-ресурсного забезпечення; Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; Департамент нормативно-правового забезпечення; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; УОЗ ОДА пілотних регіонів
3. Затвердження Порядку фінансування територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. серпень-вересень 2011 р. МОЗ: Департамент фінансово-ресурсного забезпечення; Фінансові структури ОДА пілотних регіонів
4. Затвердження порядку передачі та підпорядкування існуючого ресурсу швидкої медичної допомоги та служби медицини катастроф територіальним центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. вересень 2011 р. МОЗ: Департамент фінансово-ресурсного забезпечення; Майнові та фінансові структури ОДА пілотних регіонів
5. Проведення спільних нарад з місцевим керівництвом служб МНС, МВС, територіальними підрозділами Держкомзв’язку, фінансово-економічним управлінням ОДА та міст обласного підпорядкування щодо впровадження системи екстреної медичної допомоги на підпорядкованих територіях.    
6. Розробка та затвердження плану розміщення бригад швидкої медичної допомоги на підпорядкованій території. Визначення кількості спеціалізованих лікарських бригад, їх відсотка від загальної кількості бригад швидкої медичної допомоги та підпорядкування. вересень 2011 р. МОЗ: Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; УОЗ ОДА пілотних регіонів
7. Проведення навчальних семінарів для керівників УОЗ та територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на базі підрозділів служби швидкої медичної допомоги м. Києва та Харкова. вересень 2011 р. МОЗ: Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; УОЗ ОДА пілотних регіонів
8. Розробка та затвердження Порядку забезпечення транспорту ШМД паливно-мастильними матеріалами та забезпечити їх технічне обслуговування. вересень 2011 р. УОЗ ОДА пілотних регіонів
9. Розробка та затвердження Порядку поповнення медикаментами та наркотичними засобами бригад ШМД. вересень 2011 р. УОЗ ОДА пілотних регіонів
10. Розробка та затвердження Порядку організації та функціонування оперативно-диспетчерської служби на території області та госпітальних округів. Проведення навчальних семінарів та стажування диспетчерів, старших медичних працівників оперативно-диспетчерської служби на базі підрозділів служби швидкої медичної допомоги м. Києва та Харкова. вересень-грудень 2011 р. МОЗ: Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; УОЗ ОДА пілотних регіонів та м. Харкова
11. Розробка та затвердження функціональних обов’язків операторів/диспетчерів, старших медичних працівників оперативно-диспетчерської служби. жовтень 2011 р. МОЗ: Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
12. Розробка та затвердження Порядку надання виїзної консультативної допомоги на підпорядкованій території. жовтень 2011 р. МОЗ: Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
13. Розробка та затвердження штатного розкладу та табелів оснащення відділень невідкладної медичної допомоги Визначення лікувально-профілактичних закладів (лікарень інтенсивного лікування) на територіях госпітальних округів, у складі яких функціонуватимуть відділення невідкладної медичної допомоги. жовтень 2011 р. МОЗ: Департамент лікувально-профілактичної допомоги; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; УОЗ ОДА пілотних регіонів
14. Розробка та затвердження протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах для лікарів та фельдшерів. жовтень 2011 р. Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя.
15. Розробка Планів підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів та фельдшерів швидкої медичної допомоги на базі університетів та медичних коледжів. вересень 2011 р. Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції; Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; УОЗ ОДА пілотних регіонів
16. Створення навчально-тренувальні класів на базі територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. грудень 2011 р. УОЗ ОДА пілотних регіонів
17. Організація навчання немедичних працівників пілотних регіонів навичкам надання першої невідкладної допомоги. протягом 2011–2012 років ОДА, УОЗ ОДА пілотних регіонів
18. Проведення інформаційної та навчальної роботи з населенням пілотних регіонів щодо принципів роботи Єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. липень-грудень 2011 р. УОЗ ОДА пілотних регіонів
19. Подання звіту про виконання цього плану заходів. грудень 2011 р. УОЗ ОДА пілотних регіонів
20. Розроблення Плану забезпечення Єдиної системи екстреної медичної допомоги на наступний рік, його погодження з МОЗ України та затвердження головою ОДА. грудень 2011 р. ОДА, УОЗ ОДА пілотних регіонів
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

Затверджено
наказом МОЗ України

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Загальні положення

1.1. Територіальний центр екстреної медичної допомоги (далі — Центр) є

закладом охорони здоров’я, що є складовою єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на територіях адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин та забезпечує організацію та управління наданням екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим, що знаходяться у невідкладному стані як у повсякденних умовах так і за умов надзвичайної ситуації.

1.2. Центр створюється рішеннями Вінницької, Донецької, Дніпропетровської обласних, Київської міської державних адміністрацій.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, актами Вінницької, Донецької, Дніпропетровської обласних, Київської міської державних адміністрацій, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

1.4. На період впровадження пілотного проекту Вінницькою, Донецькою, Дніпропетровською обласними, Київською міською державними адміністраціями розробляються плани роботи Системи надання екстреної медичної допомоги на територіях адміністративно-територіальних одиниць, які затверджуються МОЗ.

1.5. Юридична, господарська форма та структуру Центру затверджується рішеннями рад відповідного рівня за поданням Вінницької, Донецької, Дніпропетровської обласних, Київської міської державних адміністрацій, затвердженими МОЗ.

1.6. Центр має статус юридичної особи, відокремлене майно, реєстраційні рахунки в установах держказначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, веде самостійний баланс.

1.7. Центри підпорядковуються Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській обласним, Київській міській державним адміністраціям з функціональним підпорядкуванням Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2. Основні завдання Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

 • організація надання екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим на догоспітальному та госпітальному етапах, в тому числі під час ліквідації наслідків НС на території підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці;
 • організація медико-санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участі осіб, щодо яких здійснюється державна охорона на території підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці;
 • організація виїзної екстреної консультативної медичної допомоги в межах адміністративної території;
 • організація транспортування хворих або постраждалих жителів підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці що знаходяться у невідкладному стані та потребують медичного супроводу, які прибули із-за кордону, або знаходяться на території інших адміністративно-територіальних одиниць;
 • організація взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами інших міністерств і відомств при ліквідації медико-санітарних наслідків НС на території підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці;
 • організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіональної підсистеми в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.

3. Права Центру

3.1. Центр має право:

 • використовувати наявний ресурс для виконання своєї функції в межах адміністративно-територіальної одиниці рішенням оперативно-диспетчерської служби Центру;
 • самостійно планувати та реалізовувати свою діяльність у межах повноважень, наданих цим Положенням;
 • запитувати та отримувати необхідну інформацію для виконання покладених функцій від лікувально-профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах адміністративно-територіальної одиниці;
 • здійснювати контроль щодо готовності лікувально-профілактичних закладів і установ адміністративної території до роботи за умов НС;
 • взаємодіяти з лікувально-профілактичними закладами та підприємствами немедичного профілю з питань організації та надання екстреної медичної допомоги;
 • розробляти пропозиції щодо планування графіків чергування лікувально-профілактичних закладів адміністративної території з приводу надання екстреної медичної допомоги;
 • розробляти та видавати для лікувально-профілактичних закладів адміністративної території рекомендації, інформативні листи, інші методичні документи з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • організовувати підготовку з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф медичних і немедичних працівників адміністративної території за програмами, затвердженим МОЗ України.

Працівники Центру мають право безперешкодного доступу на об’єкти і території з метою виконання функцій, пов’язаних з ліквідацією медико-санітарних наслідків НС.

3.2. Центр відповідно до поставлених на нього завдань:

 • організовує прийом викликів від населення адміністративно-територіальної одиниці про необхідність надання екстреної медичної допомоги;
 • організовує мережу диспетчерських пунктів та сталу роботу диспетчерів по роботі з бригадами швидкої медичної допомоги з метою скорочення терміну обслуговування виклику;
 • розраховує кількість та місцезнаходження пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги на території підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці з метою виконання нормативу прибуття;
 • забезпечує надійний зв’язок з бригадами швидкої медичної допомоги;
 • організовує медикаментозне забезпечення бригад швидкої медичної допомоги;
 • організовує технічне забезпечення наявного парку санітарних автомобілів;
 • організовує співпрацю з відділеннями невідкладної медичної допомоги (приймальними відділеннями) багато профільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою наступності, послідовності надання екстреної медичної допомоги та скорочення терміну передачі хворого або постраждалого від бригад ШМД до лікувально-профілактичного закладу;
 • розраховує потреби в медичних силах і технічних засобах для надання екстреної медичної допомоги як у повсякденних умовах так і за умов надзвичайних ситуацій;
 • розраховує додаткові потреби в залученні сил і засобів центрального рівня при неможливості ліквідації медико-санітарних наслідків НС силами і засобами адміністративної території;
 • готує та надає оперативну інформацію відповідним органам виконавчої влади, Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про роботу системи на території підпорядкованої адміністративно-територіальної одиниці у порядку встановленому для Урядової інформаційно-аналітичної системи;
 • організовує взаємодію з органами місцевого самоврядування, керівництвом закладів, установ та організацій всіх відомств, які беруть участь у наданні екстреної медичної допомоги у повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків НС, взаємодіє з іншими державними та недержавними структурами, що беруть участь в ліквідації наслідків НС;
 • обробляє та аналізує матеріали щодо організації надання екстреної медичної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці в повсякденних умовах та при ліквідації медико-санітарних наслідків НС;
 • розробляє плани розвитку єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на підпорядкованій території, як короткострокові так і перспективні та подає їх на затвердження керівнику адміністративно-територіальної одиниці;
 • створює регіональні резерви медичних засобів і обладнання, матеріально-технічних ресурсів адміністративної території в повсякденних умовах та при ліквідації медико-санітарних наслідків НС техногенного та природного характеру;
 • організовує навчання та практичну підготовку з питань екстреної медичної допомоги медичних і немедичних працівників;
 • координує роботу із забезпечення готовності лікувально-профілактичних закладів, системи зв’язку та оповіщення, медичних і спеціалізованих формувань до дій за умов НС;
 • організовує виїзну екстрену та планову консультативну медичну допомогу в межах адміністративної території;
 • організовує статистичний облік та звітність з питань екстреної та консультативної медичної допомоги в межах адміністративної території, безпосередньо складає звіти;
 • вивчає та розповсюджує передовий досвід лікувально-профілактичних закладів адміністративної території щодо організації та надання екстреної медичної допомоги;
 • організовує і проводить семінари, наради, тренінги, конференції з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • проводить підготовку та атестацію медичних працівників системи екстреної медичної допомоги на території адміністративно-територіальної одиниці.

4. Структура Центру

4.1. У структуру Центру входять:

 • апарат управління;
 • адміністративно-господарська служба;
 • аналітично-організаційний підрозділ;
 • служба швидкої медичної допомоги;
 • оперативно-диспетчерська служба;
 • служба консультативної екстреної медичної допомоги;
 • підрозділ медицини катастроф зі службами забезпечення її постійної готовності (склади нормативно-визначених запасів медикаментів, медичної апаратури, інструментів, майна);
 • автотранспортна служба;
 • фармацевтична служба;
 • програмно-технічна служба;
 • навчально-методичний підрозділ.

4.2. У залежності від кількості населення підпорядкованої території Центрі поділяються на наступні категорії:

II категорія — Центри, що обслуговують до 2 млн. чоловік;

I категорія — Центри, що обслуговують понад 2 млн. чоловік.

4.3. З метою оперативності роботи на території адміністративно-територіальних одиниць можуть утворюватись відділення Центру. Відділення Центрів утворюються для обслуговування не менше 100 тис чоловік, які в залежності від кількості виїзних бригад поділяються на наступні категорії:

III категорія — відділення, з числом виїзних бригад від 10 до 15;

II категорія — відділення, з числом виїзних бригад від 16 до 25;

I категорія — відділення, з числом виїзних бригад від 26 і більше.

4.4. Організаційна структура Центру у Донецькій області визначається у вигляді ТМО (територіально-медичного об’єднання) «Територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» з підпорядкуванням йому станцій швидкої медичної допомоги без права юридичної особи та їх відділень з мережею пунктів тимчасового базування бригад ШМД.

4.5. Організаційна структура Центру у Дніпропетровській та Вінницькій областях визначається у вигляді Закладу охорони здоров’я «Територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» з його відділеннями на територіях госпітальних округів та пунктів тимчасового базування бригад ШМД.

5. Майно та фінансування Центру

5.1. Майном Центру є матеріально-технічні засоби, засоби медичного призначення, радіочастоти та засоби зв’язку, будівельні споруди, транспортні засоби (автомобільний, авіаційний та інші), що забезпечують функціонування Системи та на момент реорганізації належали існуючим підрозділам служби швидкої медичної допомоги (станціям, підстанціям, відділенням), територіальним центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є комунальною власністю адміністративної території і закріпляється за ним на праві оперативного управління.

5.2. Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

5.3. Джерелами формування майна Центру та його фінансування є:

 • бюджетні асигнування із місцевого бюджету адміністративної території;
 • майно, що передано власником;
 • кошти державного та місцевого бюджетів на виконання цільових програм;
 • добровільні пожертвування організацій та громадян;
 • інші джерела, що не заборонені законодавством.

6. Управління Центром

6.1. Управління Центром здійснює директор (головний лікар), який призначається на посаду та звільняється з посади рішеннями Рад відповідних рівнів за поданням обласних, Київської міської держадміністрації, узгодженими з МОЗ України.

6.2. Директор (головний лікар) Центру:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і функцій;
 • укладає і розриває трудові договори з працівниками формувань ДСМК, що входять до штату Центру;
 • складає штатний розпис та кошториси витрат і видатків Центру відповідно до виділених бюджетних асигнувань і ліміту штатної чисельності та подає на затвердження розпоряднику коштів вищого рівня;
 • розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів;
 • розпоряджається коштами і майном Центру;
 • представляє Центр в органах виконавчої влади, діє від імені Центру у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;
 • видає довіреності;
 • у межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, обов’язкові для підпорядкованих підрозділів та працівників, організовує та контролює їх виконання.

7. Ліквідація і реорганізація Центру

7.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Центру здійснюється за рішенням власника або уповноваженого ним органу відповідно до чинного законодавства.

7.2. При ліквідації і реорганізації Центру звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті