Наказ МОЗ України від 09.08.2011 № 492

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 21.03.2012 р. № 184

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 09.08.2011 № 492
Про затвердження складів постійних робочих груп МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель

У зв’язку з виробничою необхідністю та з метою удосконалення роботи постійних робочих груп МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити склади постійних робочих груп МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ від 02.02.2011 № 53 «Про затвердження складів постійних робочих груп МОЗ з питань профільного супроводу державних закупівель» (зі змінами).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі вакцин та термоіндикаторних карток за Загальнодержавною програмою імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007–2015 роки

Голова Постійної робочої групи:
Платов С.М. головний спеціаліст Управління громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Білогорцева О.І. професор кафедри фтизіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика
Крамарєв С.О. завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця
Чернишова Л. І. професор кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П. Л. Шупика
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Заіка О.В. головний спеціаліст відділу організації санітарно-епідеміологічного нагляду Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медикаментів, виробів медичного призначення та обладнання для надання медичної допомоги хворим, які потребують пересадки органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію за Державною соціальною програмою «Трансплантація на період до 2012 року»

Голова Постійної робочої групи:
Комаров М.П. заступник начальника управління — начальник відділу медико-соціальної експертизи Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Никоненко О.С. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Трансплантологія», ректор Запорізької академії післядипломної освіти
Котенко О.Г. заступник директора з наукової роботи по трансплантології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України (за згодою)
Паляниця С.С. заступник директора Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Фівчук С.Ю. головний спеціаліст відділу медичної реабілітації Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення на виконання Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 роках

Голова Постійної робочої групи:
Сакальська О.П. начальник Управління соціально небезпечних захворювань Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Фещенко Ю.І. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей «Пульмонологія» та «Фтизіатрія», директор ДУ «Національний інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України»
Штанько В.Л. головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ Київської МДА з фтизіатрії, головний лікар Київського міського центрального протитуберкульозного диспансеру
Ханюков Є.В. головний лікар санаторію ДЗ «Центр реабілітації кардіохірургічних хворих МОЗ України»
Кожан Н.Є. керівник відділу діагностики та лікування туберкульозу програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального фонду по боротьбі із СНІДом, туберкульозом та малярією (за згодою)
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Коваленко О.Ф. головний спеціаліст відділу протидії туберкульозу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі тест-систем, реагентів та виробів медичного призначення з метою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Голова Постійної робочої групи:
Єщенко О.Г. заступник голови Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Андріанова І.В. завідувач референт-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу з лабораторіями імунології та вірусології Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
Яновська В.Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика», завідувач Українського Референт-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»
Ченцова Н.П. завідуюча лабораторією Київського міського центру профілактики і боротьби зі СНІДом (за згодою)
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Білощицька Н.О. головний спеціаліст відділу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів з метою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Голова Постійної робочої групи:
Єщенко О.Г. заступник голови Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Нетяженко В.З. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Терапія», декан медичного факультету N2, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
Сторожук Л.А. заступник директора з питань моніторингу та оцінки програмних заходів Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України;
Юрченко О.В. головний лікар Київської міської клінічної лікарні №5 (за згодою)
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Білощицька Н.О. головний спеціаліст відділу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Голова Постійної робочої групи:
Коллякова О.М.  
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як О.В.  
Члени Постійної робочої групи:
Дягіль І. С. завідуюча відділенням радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний центр радіаційної медицини НАМН України» (за згодою).
Новак В.Л. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія» та «Трансфузіологія», директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України».
Третяк Н.М. завідуюча відділом ДУ »Інститут гематології та трансфузіології НАМН України (за згодою).
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Денисенко Т.В. головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України.
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів, радіофармпрепаратів для лікування онкологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Голова Постійної робочої групи:
Коллякова О.М. заступник начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги — начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як О.В. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Седаков І.Є. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Онкологія», головний лікар Донецького обласного протипухлинного центру
Гайсенко А.В. завідувач відділу організації протиракової боротьби Національного інституту раку, експерт консультативно-експертної групи «Онкологія. Діагностичні та радіофармацевтичні лікарські засоби» Державного фармакологічного центру МОЗ України
Осинський Д.С. заступник головного лікаря Київського міського клінічного онкологічного центру з амбулаторно-поліклінічної роботи
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Денисенко Т.В. головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медикаментів для лікування дітей з онкологічними і онкогематологічними захворюваннями

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту охорони материнства, начальник відділу Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як О.В. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Кремінська О.С. завідуюча референс-лабораторії з діагностики онкогематологічних захворювань Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит»»
Климнюк Г.І. керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Дитяча онкологія»
Донська С.Б. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гемотологія»
Павлик С.В. завідуючий відділенням дитячої онкології Національного інституту раку
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Дубініна Т.Ю. головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Голова Постійної робочої групи:
Мороз Є.Д. заступник директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги-начальник Управління лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон О.Л. Заступник начальника відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Вербіцький П. Т. головний лікар Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр крові»(за згодою).
Сергієнко О.В. асистент кафедри гематології та трансфузіології НМАПО ім. П.Л.Шупика
Андріанова І.В. завідувач референт-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу з лабораторіями імунології та вірусології Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України.
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Ярошевський В.С. головний спеціаліст сектору розвитку служби крові та лабораторної справи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України.
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гіпофізарний нанізм

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту охорони материнства, начальник відділу Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Ніфонтова Л.В. завідуюча відділенням дитячої ендокринології НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Зелінська Н.Б. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Дубініна Т.Ю. – головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для лікування дітей з хворобою Гоше за Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

Голова Постійної робочої групи:
Коваленко Л.М. начальник відділу медико-соціальних проблем матерів та дітей Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Іванова Т.П. заступник генерального директора з лікувальної роботи НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Дроздова В.Д. завідуюча відділом проблем гематології дитячого віку ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» (за згодою)
Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець І.П. головний спеціаліст відділу медико-соціальних проблем матерів та дітей Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медикаментів, витратних матеріалів та обладнання за Державною програмою «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

Голова Постійної робочої групи:
Коломейчук В.М. заступник Директора Департаменту — начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Яновська В. Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Лабораторна діагностика», завіду­вач Українського референт-центру клінічної лабораторної діагностики та метрології Української дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»
Петько В.А. Директор Центру ДРТ технологій, м. Харків
Камінський В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство і гінекологія»
Шунько Є.Є. завідувач кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Чибісова І.В – головний спеціаліст відділу організації акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі транспортних послуг в межах виконання Програми організації медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф, що надається Республікою Куба

Голова Постійної робочої групи:
Лисак В.О. начальник сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон О.Л. заступник начальника відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Мартинюк В.Ю. директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Перекопайко М.В. головний спеціаліст Сектору радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для лікування хворих дорослого віку на гемофілію

Голова Постійної робочої групи:
Мороз Є.Д. заступник директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги — начальник Управління лікувально-профілактичної допомоги, МОЗ України.
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон О.Л. заступник начальника відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Новак В.Л. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія» та «Трансфузіологія», директор ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України».
Гартовська І.Р. завідувач гематологічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні (за згодою).
Авер’янов Є.В. науковий співробітник Інституту гематології та трансфузіології НАМН України (за згодою).
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Ярошевський В.С. головний спеціаліст сектору розвитку служби крові та лабораторної справи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України.
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для лікування хворих дітей на гемофілію за Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту охорони материнства, начальник відділу Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Авер’янов Є.В. науковий співробітник Інституту гематології та трансфузіології НАМН України
Донська С.Б. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гематологія»
Стецюк О.М. головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Дитяча гематологія» ГУОЗ Київської МДА (за згодою)
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Дубініна Т.В. головний спеціаліст відділу організації акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування безпліддя жінок методами допоміжних репродуктивних технологій на виконання комплексних заходів щодо заохочення народжуваності

Голова Постійної робочої групи:
Коломейчук В.М. Заступник Директора Департаменту — начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Камінський В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство і гінекологія»
Петько В.А. Директор Центру ДРТ технологій, м. Харків
Татарчук Т.Ф. заступник директора по науковій частині, завідувач відділу ендокринної патології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
Сиротенко О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Чибісова І.В головний спеціаліст відділу організації акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі тест-систем для діагностики фенілкетонурії та гіпотеріозу у новонароджених та лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію, муковісцидоз, закупівля тест-системи для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром, обладнання для закладів медико-генетичної служби за Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту охорони материнства, начальник відділу Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Арбузова С.Б. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності « Генетика медична »
Пічкур Н.О. головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ Київської міської держадміністрації зі спеціальності «Генетика медична »
Яновська В. Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Лабораторна діагностика», завідувач Українського референт-центру клінічної лабораторної діагностики та метрології Українська дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»
Гречаніна О.Я. Генеральний директор Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, директор Українського інституту клінічної генетики Харківського медичного національно медичного університету
Сиротенко О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець І.П. головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів, виробів кардіохірургічного призначення та обладнання для закладів охорони здоров’я за заходами із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

Голова Постійної робочої групи:
Коллякова О.М. заступник начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги — начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон О.Л. заступник начальника відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Тодуров Б.М. головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин» МОЗ України, директор Київського міського центру серця
Педаченко Є.Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Нейрохірургія», керівник відділу Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України
Сіренко Ю.М. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Кардіологія», завідувач відділу симптоматичних гіпертензій «Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України
Жовнір В.А. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча анестезіологія», головний лікар Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України
Руденко К.В заступник головного лікаря ДУ «Національнийінститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Острополець Н.А. заступник начальника відділу організації медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі ендопротезів та інших імплантатів

Голова Постійної робочої групи:
Комаров М.П. заступник начальника управління-начальник відділу медико-соціальної експертизи Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Страфун С.С. головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Ортопедія і травматологія» МОЗ України, заступник директора Інституту травматології та ортопедії НАМН України
Заболотний Д.І. директор Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України (за згодою)
Климнюк Г.І. керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча онкологія»
Левицький А.Ф. професор кафедри дитячої хірургії та ортопедії НМУ ім. О.О.Богомольця, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Дитяча ортопедія і травматологія»
Сиротенко О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Фівчук С.Ю. головний спеціаліст відділу медичної реабілітації Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медикаментів та витратних матеріалів для лікування хворих нефрологічного профілю

Голова Постійної робочої групи:
Надутий К.О. начальник відділу медичної реабілітації Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон О.Л. заступник начальника відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Колесник М.О. головний позаштатний спеціаліст МОЗ Українизі спеціальності «Нефрологія» МОЗ України, директор ДУ «Інституту нефрології» НАМН України
Красюк Е.К. директор Київського міського науково-практичного центру нефрології та гемодіалізу
Шейман Б.С. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Токсикологія», керівник Центру токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Шевчук А.В. головний спеціаліст відділу реабілітації Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медикаментів та діалізаторів для лікування дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту охорони материнства, начальник відділу Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Дерибон О.Л. заступник начальника відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Шейман Б.С. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Токсикологія», керівник Центру токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Багдасарова І.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча нефрологія», завідувач відділу дитячої нефрології, старший науковий співробітник ДУ «Інституту нефрології НАМН України» (за згодою)
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Дубініна Т.Ю. головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів за Заходами щодо медикаментозного забезпечення хворих на розсіяний склероз

Голова Постійної робочої групи:
Коллякова О.М. заступник начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги — начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як О.В. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Кобись Т.О. керівник Київського міського центру розсіяного склерозу (за згодою)
Мартинюк В.Ю. директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України
Міщенко Т.С. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Неврологія»
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Зінченко О.М. головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі тест-смужок та апаратів для вимірювання глюкози в крові для діагностування цукрового діабету на виконання Комплексної програми «Цукровий діабет »

Голова Постійної робочої групи:
Крушинська З.Г. заступник начальника управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України — начальник відділу профілактики та первинної медико-санітарної допомоги
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Гульчій М.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія»
Зелінська Н.Б. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча ендокринологія»
Ніфонтова Л.В. завідуювая відділення дитячої ендокринології НДСЛ «ОХМАТДИТ»
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
СамиськоД. Б. головний спеціаліст відділу профілактики та первинної медико-санітарної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

СКЛАД
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медичного обладнання відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи–2012 року з футболу

Голова Постійної робочої групи:
Стрельников М.О. начальник відділу екстреної медичної допомоги Департамент розвитку медичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Вершигора А.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медицина невідкладних станів», головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги
Рощин Г.Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності, директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Малюк Н.А. завідуюча санітарно-гігієнічною лабораторією Центральної СЕС МОЗ України
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Синельник С.В. начальник відділу організації медичного забезпечення ЄВРО–2012 МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі лікарських засобів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит за Загальнодержавної програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту, начальник відділу Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Крамарєв С.О. завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця
Чернишова Л. І. професор кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П. Л. Шупика
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Шух Л.А. головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі обладнання та лікарських засобів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч за Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Голова Постійної робочої групи:
Коваленко Л.М. начальник відділу медико-соціальних проблем матерів та дітей Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Мартинюк В.Ю. директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України
Панасюк Л.А. головний дитячий невролог ГУОЗ Київської МДА
Островська О.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Волосовець І.П.   головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі витратних матеріалів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р №371 «Деякі питання надання та використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я

Голова Постійної робочої групи:
Комаров М.П. начальник відділу медичної реабілітації та моніторингу надання медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Остеп’юк М.В. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Фомін П.Д. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія»
Жовнір В.А. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Анестезіологія»
Рощін Г.Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Медицина невідкладних станів», директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Яновська В.Г. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Лабораторна діагностика»
Камінський В.В. завідувач кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Шевчук А.В. – головний спеціаліст відділу медичної реабілітації та моніторингу надання медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України закупівлі лікувальних путівок для лікування хворих на дитячий церебральний параліч на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 325 «Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновлювального лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячій церебральний параліч»

Голова Постійної робочої групи:
Терещенко А.В. заступник директора Департаменту, начальник відділу медико-соціальних проблем матерів та дітей Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Глогов’як О.В. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Бережний В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія», завідувач кафедри педіатрії № 2 НМАПО ім. П.Л.Шупика
Мартинюк В.Ю. директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України
Авраменко В.І. в.о. директора Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України
Левченко О.М. головний спеціаліст відділу запобігання та протидії корупції Департаменту кадрової політики та запобіганню корупції МОЗ України
Секретар Постійної робочої групи:
Хаджинова Н.А. начальник відділу санаторного лікування Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі бланків суворої звітності

Голова Постійної робочої групи:
Коллякова О.М. заступник начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги — начальник відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Лапенко Н.Г. начальник Управління бухгалтерського обліку МОЗ України — головний бухгалтер
Члени Постійної робочої групи:
Никонова О.А. заступник головного лікаря з експертизи ЕТН поліклініки № 3 Святошинського району м. Києва
Ромась Ю.А. заступник головного лікаря з експертизи ЕТН Київської обласної клінічної лікарні
Голубчиков М.В. начальник Центру медичної статистики МОЗ України
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Вовк В.М. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 09.08.2011 р. № 492

Склад
Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державної закупівлі медичного обладнання для розвитку служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

Голова Постійної робочої групи:
Квітка М.І. головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Голови Постійної робочої групи:
Граузс О.П. головний спеціаліст відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Члени Постійної робочої групи:
Юрченко В.Д. радник Міністра охорони здоров’я України
Артамонов О.В. директор ДП «Український обчислювальний центр МОЗ України»
Вершигора А.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України — координатор зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»
Близнюк М.Д. Заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медицини та медицини катастроф
Сиротенко В.П. головний спеціаліст відділу протидії та запобігання корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції
Секретар Постійної робочої групи:
Сищук Р.А. головний спеціаліст відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України
Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті