Громадська рада при МОЗ України: шляхом організаційно-структурного оновлення

2 вересня 2011 р. у Києві відбулися установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при МОЗ України. Головуючим на установчих зборах 125 голосами був обраний Олег Мусій, голова Громадської ради при МОЗ України, президент Всеукраїнського лікарського товариства. Звертаючись із вітальним словом до представників адвокації інтересів різних кіл та верств населення, міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко дав низку пояснень щодо змісту та основних векторів реформування системи надання медичної допомоги, яке бере свій старт буквально поточного тижня.

Звертаючись безпосередньо до представників інститутів громадського суспільства, діяльність кожного з яких так чи інакше торкається питань охорони здоров’я та медико-соціального благополуччя населення, очільник МОЗ України високо оцінив їх роль у відбудові існуючої системи медичної допомоги за новими моделями, яких вимагає час. Він підкреслив важливість відкритого діалогу та співпраці між Міністерством, Громадською радою та громадськістю загалом, закликав аудиторію бути активними кореспондентами потреб та інтересів населення, аби оперативно доносити останні до відома влади та брати різнобічну міждисциплінарну кваліфіковану участь у вирішенні проблем охорони здоров’я та, насамперед, у задоволенні сподівань із боку пацієнтів. Як нагадав міністр, влітку поточного року Верхов­на Рада України ухвалила у другому читанні закони «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» та «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Він­ницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві». Згідно із законом, учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я незалежно від виду й типу, які здійснюють медичне обслуговування на території пілотних регіонів відповідно до вимог цього закону, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування пілотних регіонів. Законом встановлюється, що пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення протягом 2011–2014 рр. структурно-організаційної та функціо­нальної перебудови системи медичного обслуговування у цих регіонах, що дасть змогу підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості; впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення тощо. Визначено, що метою реалізації пілотного проекту є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення, які є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України. Першорядне значення має те, що останньою редакцією закону передбачено чітке організаційно-структурне та фінансово-адміністративне розмежування медичної допомоги за трьома рівнями (первинний, вторинний, третинний), дано визначення паліативної допомоги, якої потребує зараз щонайменше 30 тис. українців, медичної реабілітації, системи стандартів надання медичної допомоги тощо (докладніше див.: «Український медичний часопис», № 4 (84), 2011). Визначено організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах, зокрема, врегульовується питання надання первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної та екстреної медичної допомоги, фінансово-економічного забезпечення функціонування системи охорони здоров’я, покращення оплати праці та посилення соціального захисту медичних працівників, зокрема у сільській місцевості (докладніше див. «Український медичний часопис online») тощо.

О. Мусій поділився своїми спогадами щодо недавніх подій навколо Громадської ради та в ній і виклав своє бачення ситуації. 3 листопада 2010 р. вийшла постанова КМУ № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», згідно з якою відмінено постанови КМУ № 1302 та № 1378, положеннями яких Громадська рада керувалася у своїй діяльності в попередні роки. Із нової постанови випливало, що ініціативна група для проведення установчих зборів Громадської ради при МОЗ України має бути створена до 11 грудня 2010 р. Відповідно, напередодні, 10 грудня 2010 р., МОЗ України видало наказ № 484-Адм, яким була створена ініціативна група з підготовки установчих зборів (наказ № 484-Адм). Цією ініціативною групою у складі 7 представників громадськості та 4 представників МОЗ України було проведено велику підготовчу роботу й прийнято рішення про проведення установчих зборів 28 січня 2011 р. Відбулося 4 засідання ініціативної групи (28 грудня, 19, 25 та 26 січня). У термін, передбачений Постановою КМУ № 996 (до 17 січня), практично 250 інститутів громадянського суспільства подали свої документи для участі в установчих зборах. Ініціативною групою разом із секретаріатом Громадської ради при МОЗ України було напрацьовано багато документів, а самі установчі збори були готові до проведення у встановлений день. Доповідач із жалем назвав неконструктивною позицію тодішнього керівництва МОЗ, за ініціативою якого за 2 дні до наміченого терміну всім інституціям громадянського суспільства було повідомлено про перенесення установчих зборів на невизначений термін. На його думку, ця інформація до того ж була розповсюджена з порушенням вимог постанови КМУ № 996, оскільки рішенням ініціативної групи від 26 січня було підтверджено проведення установчих зборів у запланований термін — 28 січня 2011 р. На ім’я міністра було направлено дві доповідні записки за підписами співголів ініціативної групи, яка виступає проти перенесення дати установчих зборів, насправді реакції з боку міністра не було. Були спрямовані колективні звернення до Президента України та Верховної Ради України з проханням втрутися в ситуацію і розглядати такі вчинки як грубий тиск на інститути громадянського суспільства, що є неприпустимим у розвинутих країнах світу вже десятки років. У переддень призначених зборів, 27 січня 2011 р., міністр охорони здоров’я І.М. Ємець підписав наказ МОЗ України № 10-Адм (наказ МОЗ України № 10-Адм), яким ліквідовано попередню ініціативну групу й доручено Громадській раді на своєму засіданні сформувати нову ініціативну групу, а також внесено пропозицію ввести до її складу 7 представників МОЗ України. Відповідно до цього наказу, через 2 тижні діюча Громадська рада провела засідання, де створила нову ініціативну групу, до якої увійшли 14 представників інститутів громадянського суспільства та 7 членів від МОЗ України. Ця група продовжила роботу, проведену попереднім складом, засідання відбулися 15 лютого, 10 і 30 серпня. Причину зриву попередніх установчих зборів О. Мусій пояснив очікуванням змін до постанови КМУ № 996, яка багато в чому не влаштовувала інститути громадянського суспільства і, на його думку, з одного боку, спричинила сплеск позитивної активності громадськості щодо участі у формуванні нових громадських рад, з іншого, внесла деякий дисонанс у роботу діючих громадських рад, які більше ніж в 70 міністерствах та відомствах були сформовані саме з представників громадськості. Врешті термін проведення установчих зборів було зсунуто практично на півроку, а на сьогодні деякі міністерства (екології, надзвичайних ситуацій) уже провели установчі збори своїх громадських рад, у деяких вони на часі. Між тим, продовжували надходити звернення від інститутів громадянського суспільства про входження до Громадської ради при МОЗ України: загалом таких заяв надійшло 321, що стало своєрідним рекордом серед громадських рад усіх міністерств та відомств. На думку О. Мусія, з одного боку, це свідчить про зацікавленість та поінформованість інститутів громадянського суспільства з приводу того, що Громадська рада при МОЗ України є дієвою силою, до якої хочеться долучитися, з іншого, зумовлює технічні труднощі щодо того, як привести склад ради до визначеної законодавством кількості представників. Було докладно переглянуто кожну з 321 заяви разом із супроводжувальними документами, із них для входження до складу Громадської ради було відхилено 111 представників інститутів громадянського суспільства. Головним порушенням серед заявників була відсутність інформації про діяльність інституту громадянського суспільства протягом останніх 2 років. Врешті, за рішенням ініціативної групи, прийнятим на її останньому засіданні 30 серпня, було окремо розглянуто кожну громадську організацію і сформовано список допущених до участі в установчих зборах, який нараховує 210 інститутів громадянського суспільства.

У результаті рейтингового голосування установчими зборами було прийнято рішення про обрання оновленого персонального складу Громадської ради при МОЗ України, що налічує 153 громадські організації, та сформовано робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради в оновленому складі, яке відбудеться в МОЗ найближчим часом. Для його підготовки шляхом відкритого голосування обрано робочу групу у кількості 13 осіб: О. Гаврилова, О. Євстігнеєва, О. Мусій, С. Нечаїв, Л. Петренко, Р. Ступницький, В. Кідонь, І. Голованчук, Н. Преображенська, Ю. Савко, Р. Гревцова, О. Дзявулько, К. Самотуга.

«Щотижневик АПТЕКА» надалі інформуватиме читачів про перебіг діалогу між громадянським суспільством та галузевим міністерством.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»,
з використанням матеріалів прес-служби МОЗ України, фото Сергія Бека

ДОВІДКОВО

Головною метою діяльності Громадської ради при МОЗ України є реалізація конституційних прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами та у формуванні політики і стратегії у сфері охорони здоров’я, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів та закладів охорони здоров’я, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в їхній діяльності, розв’язанні актуальних проблем галузі, сприянні підвищенню доступності, якості та ефективності медичної допомоги, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами, здійсненні контролю і вдосконалення управління системою охорони здоров’я, вивченні й оприлюдненні потреб медичних працівників та населення, вільному та об’єктивному висвітленні зазначених проблем і процесів у засобах масової інформації. Громадська рада при МОЗ України є постійно діючим центральним громадським колегіальним консультативно-дорадчим і наглядово-експертним органом, що має сприяти забезпеченню оптимального балансу потреб та інтересів населення і держави, пацієнтів і медичного персоналу, органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я і недержавних організацій з метою забезпечення здорового способу життя населення, запобігання захворюваності, інвалідності та передчасній смертності, доступності, належної якості й ефективності надання кваліфікованої медичної допомоги, захисту прав пацієнтів і медичних працівників, а також ефективного функціонування системи охорони здоров’я та доцільного використання коштів, урахування думки громадськості під час підготовки та організації виконання рішень і здійснення належного громадського контролю за діяльністю МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів та закладів охорони здоров’я. Громадська рада є координаційним та методичним органом для громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних і прирівняних до них управліннях, місцевих органах та закладах охорони здоров’я, який здійснює свою діяльність на засадах: патріотизму, порядності та моральності, рівноправності, об’єктивності і неупередженості, відкритості та прозорості, добровільності та професіоналізму, законності і гласності, активної співпраці із засобами масової інформації. До складу Громадської ради, громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них управліннях і місцевих органах та закладах охорони здоров’я входять представники медичних громадських організацій, професійних спілок, громадських організацій, зайнятих у сфері створення, виробництва і реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення, немедичних громадських організацій, релігійних, благодійних організацій та інших об’єднань громадян, засобів масової інформації, навчальних закладів, освітніх центрів, за умови, що вищеперелічені особи є дотичними до сфери охорони здоров’я і зацікавленими у розв’язанні проблем у цій галузі.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті