#451 | Еженедельник АПТЕКА

ШЕЙПИ — гармония красоты и здоровья

Ожирение является серьезным фактором, предрасполагающим к развитию таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет II типа (до 80% этих больных имеют избыточную массу тела или ожирение) и сердечно-сосудистая патология, ассоциировано с прогрессированием инсулинорезистентности, дислипидемии, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца (Лупанов В.П., 2003; Garrison R.J. et al., 1996). В этой связи попытка воздействовать на один из ключевых факторов риска развития перечисленных заболеваний — ожирение — представляется весьма перспективной. Значительный интерес вызывает вопрос о возможности использования для коррекции избыточной массы тела лекарственных средств растительного происхождения. Одним из них является ШЕЙПИ — безрецептурный препарат производства компании «Медитек» (Индия), который в 2003 г. был зарегистрирован в Украине (регистрационное свидетельство № Р.08.03/07249).

АНТИТРОМБ — ефективне місцеве лікування тромботичних ускладнень судинних захворювань

Останніми роками відзначається чітка тенденція до збільшення кількості хворих з патологією поверхнево розташованих судин. На основі емоксипіну була розроблена рецептура мазі, зареєстрованої в Україні під торговою назвою АНТИТРОМБ ВАТ «Лубнифарм». Її емульсійна гідрофільна основа — пропіленгліколь — забезпечує проникність емоксипіну на глибину розташування поверхневих судин.

ДЕРМО-РЕСТ — і ваша шкіра відпочиває

Сегодня в распоряжении дерматологов существует обширный арсенал различных противогрибковых препаратов для местного применения, но появление препаратов торговой марки ДЕРМО-РЕСТ — ДЕРМО-РЕСТ раствор и ДЕРМО-РЕСТ крем (тиоконазол) сразу обратило на себя внимание.

Досвід впровадження промислового медичного страхування в Україні

Даною публікацією ми продовжуємо обговорювати в нашому щотижневику проблеми доцільності, перспектив та оптимальних варіантів впровадження в нашій державі системи загальнообов’язкового соціального медичного страхування, основною метою якого є підвищення рівня медичного обслуговування населення. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що прийняття відповідного закону в нашій державі ще не відбулося, вже існують так звані локальні системи медичного страхування, які реалізують деякі вітчизняні страхові компанії. Подібні види медичного страхування охоплюють певні, як правило, численні колективи людей. Одним із видів такого страхування є промислове медичне страхування. Докладніше розповісти про нього кореспондент «Щотижневика АПТЕКА» попросив начальника відділу промислового медичного страхування ЗАТ «Паливно-енергетична страхова компанія» Григорія Шидера. Одним із пріоритетних напрямків діяльності компанії є саме цей вид медичного страхування, який запроваджено на багатьох підприємствах паливно-енергетичного комплексу України.

Про результати IV раунду та про справи взагалі

28 липня 2004 р. у приміщенні ВАТ «Київмедпрепарат» відбувся інформаційно-методичний семінар на тему «Результати IV раунду Програми професійного тестування лабораторій у системі Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України». В ньому брали участь представники керівного складу Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, представники лабораторій-учасниць, вітчизняних фармацевтичних підприємств, гості із ближнього зарубіжжя. Проведення цього заходу збіглося з іншою знаменною подією — чотирьом територіальним лабораторіям з контролю якості та безпеки лікарських засобів Державної інспекції були вручені Свідоцтва про акредитацію. Крім зазначених заходів, на семінарі обговорювалися деякі актуальні проблеми фармацевтичної галузі.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки»

На публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки». Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 1 вересня 2004 р. до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення за адресою:

03115, Київ–115, просп. Перемоги, 120;
e-mail: info@drugmed.gov.ua
або до редакції «Щотижневика «Аптека»:
01001, Київ–1, а/с «В»- 82, e-mail: nik@morion.kiev.ua

Аспекти державного регулювання діяльності аптечних закладів

26 липня 2004 р. в м. Києві відбувся інформаційно-консультативний семінар на тему «Перспективи нормативно-правового регулювання діяльності аптечних закладів. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами». Його організатором виступило Державне підприємство «Український науково-дослідний центр фармації» за участю Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Ядовитые и сильнодействующие лекарственные средства

Министерство здравоохранения Украины издало приказ № 344 от 07.07.2004 г. «Об утверждении перечней ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 27.07.2004 г. под № 928/9527, текст см. ниже). Мы попросили заместителя начальника отдела информационного обеспечения, мониторинга, инноваций и инвестирования Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Валентину Добровольскую прокомментировать некоторые положения этого приказа, а также принципы, в соответствии с которыми формировались перечни.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ від 07.07.2004 р. № 344
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ ОТРУЙНИХ ТА СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Протокол № 39 ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 21.07.2004 р.

ПЕРЕЛІК
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧУ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
(згідно з додатком 1-1 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 21.07.2004 р. № 39, затвердженого наказом Державної служби № 208 від 21.07.2004 р.)
ПЕРЕЛІК
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ
(згідно з додатком 1-3 до протоколу Ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 21.07.2004 р. № 39, затвердженого наказом Державної служби № 208 від 21.07.2004 р.)

Припис від 02.07.2004 р. № 2281/07-15

У зв’язку з виявленням незареєстрованого лікарського засобу: СОПТРИМ, сироп по 100 мл у флаконах, виробництва «Брюфармекспорт, с.п.р.л», Бельгія, заборонено його реалізацію (торгівлю) та застосування.