Події та коментарі

Господарська компетентність учасників договірних відносин

Суспільні відносини між підприємствами–виробниками лікарських засобів, оптовими фармацевтичними торговельними підприємствами (юридичні особи або фізичні особи-підприємці), роздрібними фармацевтичними (аптечні заклади) підприємствами (юридичні особи або фізичні особи-підприємці) та споживачами потребують чіткої правової визначеності, завдяки якій вони набувають характеру правовідносин. Відносно зазначених питань цілісна концепція відсутня, тому мета нашої публікації — надати роз’яснення (в розрізі існуючого законодавства) вимог Господарського кодексу (ГК) України та чинного Цивільного кодексу (ЦК) України, принципів, на яких базуються відносини держави та суб’єктів господарювання, діяльність яких здійснюється у фармацевтичній сфері (учасників фармацевтичного ринку).

Гомеопатия в миреНекоторые особенности положения гомеопатии и гомеопатической фармации в странах ЕС

В последние годы страны — члены ЕС переживают процесс создания единой законодательной базы в фармацевтическом секторе. Новое законодательство во многом отличается от ныне действующих в этих странах, и процессы гармонизации не всегда проходят легко и безболезненно. Существенные изменения вносятся в сфере обращения фитопрепаратов (herbal medicines), пищевых добавок (food supplements) и гомеопатических лекарственных препаратов (homeopathic medicinal products — HMP). Обязательная регистрация HMP, предусмотренная современным законодательством ЕС, изменяет процесс выхода на рынок этих препаратов, что потенциально может сказаться на доступности многих HMP.

Профилактика йодной недостаточности у населения Украины

21 мая 2004 г. в санатории «Конча-Заспа», расположенном в живописном пригороде г. Киева, состоялся Всеукраинский семинар для центральных и региональных средств массовой информации (СМИ) «Преодоление йодной недостаточности — здоровье будущих поколений». Семинар был организован Международным благотворительным фондом «Джерела» при поддержке представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине. В ходе семинара были обсуждены актуальные вопросы массовой профилактики йододефицитных заболеваний (ЙДЗ).

Новые требования FDA к маркировке

24 марта 2004 г. FDA опубликовало новые правила маркировки безрецептурных препаратов, содержащих кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na) и калий (K). Правила введены с 23 апреля 2004 г. Полная унификация маркировки в соответствии с установленными правилами должна быть завершена до 25 сентября 2005 г.

Віталій Григорович ВарченкоВисококваліфікований спеціаліст, авторитетний керівник… Сумуємо з приводу передчасної смерті

Міністерство охорони здоров’я України глибоко сумує з приводу передчасної смерті Віталія Григоровича Варченка — першого заступника Головного державного інспектора з контролю якості лікарських засобів.
До редакції «Щотижневика АПТЕКА» звернулося багато тих, хто знав Віталія Григоровича Варченка, сумуючи з приводу тяжкої втрати. Це — співробітники Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, Державного фармакологічного центру, керівники фармацевтичних виробничих підприємств та дистриб’юторських компаній, аптечних мереж, колеги, друзі — ті, хто його цінував, ті, кому його бракуватиме.

Правила проведення експертизи мають бути єдиними

На цей час реєстрація виробів медичного призначення в Україні регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України № 229 від 26.09.2000 р. «Про Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні». Про те, якою має бути процедура доклінічних випробувань, йшлося на нараді, що відбулася 20 травня 2004 р. у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.

«Митний» форс-мажор. Митниця чи експертна установа? Це стане відомо після вирішення долі листа ДМСУ

Протягом останніх днів ринок лікарських засобів почало лихоманити. Причиною всьому став «рядовий» лист Державної митної служби України (ДМСУ), що містить ряд нових вимог до операторів ринку. Дистриб’ютори та іноземні виробники не мають можливості терміново виконати вимоги, які висунуто так раптово, тому вантажі з імпортними препаратами зупинились на пунктах пропуску через митний кордон. Аптеки та лікувальні установи, а також пацієнти можуть пригадати стару проблему — дефіцит лікарських засобів. У зв’язку з форс-мажорними обставинами імпортери звертаються до постачальників з проханням про призупинення подальших поставок. Як часто трапляється в таких ситуаціях, розпочалось активне листування. До ДМСУ звертаються органи виконавчої влади та галузеві громадські організації за роз’ясненнями. Проте на момент верстки номера ДМСУ ще не відкликала сумнозвісних листів. Пропонуємо до вашої уваги хроніку останніх подій.

Наркотики и психотропы: политика должна быть взвешенной, а запреты – разумными

Нет нужды убеждать кого-либо из читателей "Еженедельника АПТЕКА", что лекарства являются специфической категорией товара, производство, хранение и реализация которых нуждается в четкой регламентации. Известно, что различные препараты могут подвергаться разной степени контроля в  зависимости от их фармакотерапевтических свойств и особенностей применения. Одна из наиболее строго контролируемых групп лекарственных средств – наркотические и  психотропные. Впрочем, слово "группа" в  данном случае может быть употреблено только условно, поскольку это целый спектр препаратов, в  настоящее время объединенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и  прекурсоров, который утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000 г. (с  изменениями, утвержденными Постановлением КМУ № 1890 от 12.12.2002 г.). Формирование механизмов контроля за оборотом наркотических и психотропных средств – важный элемент государственной политики, поскольку затрагивает такие важнейшие сферы жизнедеятельности государства, как экономическая, социальная, охраны здоровья и др. Каковы тенденции мирового сообщества в сфере контроля за оборотом наркотиков и какова ситуация в Украине? – об этом корреспондент "Еженедельника АПТЕКА" беседует с  программным советником, экспертом по лечению и  уходу Программы Развития Организации Объединенных Наций в Украине (ПРООН, UNDP), руководителем исследовательских программ Всеукраинской наркологической ассоциации, кандидатом медицинских наук Сергеем Дворяком.

Фармацевтика

Все, что вы хотите знать о жизни отечественной и мировой фармации: свежие
новости, актуальные события, комментарии из первых рук. Фармацевтика для
профессионалов и не только – на нашем ресурсе.

Самые актуальные и горячие материалы, охватывающие все аспекты современной
фармации в Украине и мире. Вовремя о наиболее важных событиях, которые
происходят в отечественной и зарубежной фармации с комментариями ведущих
экспертов и лидеров мнений. Обзоры препаратов и фармацевтических компаний,
аналитические публикации, которые отслеживают динамику фармрынка с максимальной
оперативностью; R&D, вопросы маркетинга и менеджмента в фармации; наиболее
актуальные нормативно-правовые документы, регулирующие работу фармацевтической
отрасли.

Таким образом, каждый день на нашем сайте вы можете узнать самые актуальные
фармацевтические новости в режиме онлайн. Вы будете в курсе всех важнейших
событий фармацевтики.

Фармация

Медицина и фармация являются неотъемлемыми составными частями системы
здравоохранения, а врачи и фармацевты делают одно общее дело. Именно поэтому на
нашем сайте наряду с фармацевтическими новостями вы можете узнать о новостях в
сфере медицины.