Проект ЗУ «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

14 Жовтня 2011 12:42 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення
проекту Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» розроблено з метою уникнення дублювання ліцензування одного і того ж виду господарської діяльності, а саме перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Зауваження та пропозиції до проектів можуть надсилатися зацікавленими юридичними та фізичними особами до 05.09.2011 на адресу Державної адміністрації залізничного транспорту України: вул. Тверська, 5, м.Київ-150, 03680, ф. (044) 465-12-57, тел. (044) 465-12-58 або на електронну адресу cmu1@lotus.uz.gov.ua, а також до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011, або на електронну адресу mail@dkrp.gov.ua.

Проект Закону, аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Мінтрансзв’язку за адресою www. mtu.gov.ua

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) такі зміни:

1) речення перше частини першої доповнити словами «за винятком перевезення залізничним транспортом прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку»;

2) частину першу доповнити реченнями такого змісту:

«Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, за винятком прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, залізничним транспортом забороняється.

Перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці ІV Переліку, залізничним транспортом здійснюється на підставі ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів залізничним транспортом, отриманої відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. Янукович

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

1. Аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного врегулювання

Необхідність прийняття акта обумовлена тим, що перевезення соляної та сірчаної кислот, віднесених до прекурсорів, підлягає подвійному ліцензуванню відповідно до статей 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про залізничний транспорт» умови та порядок організації перевезень за участю залізниць, нормативи якості вантажних перевезень (терміни доставки, безпека перевезень, схоронність вантажів) та обслуговування відправників і одержувачів вантажів визначаються Статутом залізниць України, Правилами перевезень вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за № 861/5082.

Крім того, Законом визначено, що господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом проводиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством, тобто однієї ліцензії, а не окремо ліцензій на кожний вид вантажу.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом залізниці мають ліцензії, видані Міністерством інфраструктури на підставі розроблених Технічних умов (далі — ТУ). ТУ передбачається, що рідкі вантажі, зокрема — соляна та сірчана кислоти можуть перевозитися у спеціалізованих цистернах відправників згідно з Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» та Правилами перевезення вантажів. Залізниці приймають до перевезення від відправників на адресу одержувачів кислоти у запломбованих відправниками спеціалізованих цистернах. Випадків незбережених залізничних перевезень не було.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Відповідно до цього Закону термін «прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі — прекурсори) — це речовини, які використовуються для виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин; включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», тобто визначено конкретне призначення речовини. Таким чином цілком логічно вважати, що кислоти, які перевозяться з іншою метою не є прекурсорами. Наприклад, підприємства залізничного транспорту використовують кислоти не для виготовлення наркотичних засобів, а для застосування їх в іншому виробництві, на що мають відповідну ліцензію, а їх перевезення здійснюють у відповідності із стандартами та правилами своєї галузі.

З метою уникнення дублювання ліцензування одного і того ж виду господарської діяльності необхідно внести зміни до статті 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект акта розроблено з метою усунення розбіжностей між правовими нормами законодавчих актів при перевезенні залізничним транспортом окремих небезпечних вантажів (віднесених до прекурсорів).

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу
Збереження чинних нормативних актів Не врегульовано питання ліцензування господарської діяльності при перевезенні залізничним транспортом окремих небезпечних вантажів (віднесених до прекурсорів) Проблема не розв’язується
Внесення змін до чинних нормативних актів Прийняття запропонованих змін дозволить безперешкодно здійснювати перевезення небезпечних вантажів, у тому числі кислот, віднесених до прекурсорів та усуне розбіжності у ліцензуванні одного і того ж виду господарської діяльності Цей спосіб є доцільним, оскільки завдяки йому буде розв’язано проблему

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта з аргументацією переваг обраного способу

Для організації перевезення окремих небезпечних вантажів (віднесених до прекурсорів) залізничним транспортом пропонується ввести зміну до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Це усуне розбіжності у ліцензуванні одного і того ж виду господарської діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту акта послуги з перевезення небезпечних вантажів (у тому числі прекурсорів) на залізниці буде здійснюватися на підставі ліцензії виданої Мінінфраструктури відповідно до встановлених ліцензійних умов.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту акта дозволить уникнути подвійного ліцензування.

Очікувані результати від прийняття акта.

Об’єкти впливу Витрати Вигоди
Держава Додаткових витрат не потребує Врегулювання ліцензування господарської діяльності при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом України.
Суб’єкти господарювання Додаткових витрат не потребує Надання послуг з перевезення вантажів буде здійснюватися на підставі ліцензії виданої Органом ліцензування (Мінінфраструктури) відповідно до встановлених ліцензійних умов з неухильним виконанням вимог Правил перевезення небезпечних вантажів
Громадяни Додаткових витрат не потребує Поліпшення обслуговування при перевезенні залізничним транспортом

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі внесення змін нормативними актами вищої юридичної сили, що будуть стосуватися цього акта, до нього будуть внесені відповідні зміни.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Розмір надходження до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається, оскільки проект акта не регулює цих надходжень і не має впливу на них.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія проекту акта.

До них належать залізниці України, які перевозять небезпечні вантажі.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Залізниці України не будуть витрачати додаткові кошти.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо введення регуляторного акта високий.

Цей рівень забезпечується розміщенням проекту акта на сайті Мінінфраструктури.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватись результативність регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державною адміністрацією залізничного транспорту України відповідно до чинного законодавства шляхом базового, повторного та періодичного відстеження.

В.о. Міністра інфраструктури

К. Єфименко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті