Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

03 Листопада 2011 4:02 Поділитися

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про схвалення Концепції Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Схвалити Концепцію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що додається.

2. Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати до 1 грудня 2011 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

КОНЦЕПЦІЯ
Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Проблема, яка потребує розв’язання

Реалізація економічної політики держави передбачає різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності. Одним із основних засобів такого регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання частиною другою статті 12 Господарського кодексу України визначено ліцензування господарської діяльності. На цей засіб покладається функція узгодження інтересів суб’єктів господарювання з публічними інтересами всього суспільства.

Однією з складових програми реалізації економічних реформ є зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, зокрема, шляхом впорядкування системи ліцензування на нових принципах.

Ліцензування є обов’язковим етапом допуску на ринок будь-якого суб’єкта, що здійснює діяльність у відповідній сфері. Тому у сфері ліцензування виключно важливим є встановлення оптимального механізму, який виключав би можливість допуску до ліцензованої діяльності недобросовісних суб’єктів господарювання, а сумлінні мали можливість у найкоротші терміни, встановлені законодавством, отримати ліцензію на відповідний вид діяльності без зайвих зволікань. Іншими словами, ліцензування не повинно набувати форму державно-бюрократичного вимагання.

Окрім того, у системі ліцензування на сьогодні спостерігається невиправдано високий ступінь централізації функцій органів ліцензування. Зосередження функцій ліцензування в центральних органах виконавчої влади створює труднощі як для суб’єктів господарювання, пов’язані із збільшенням часу та коштів для отримання ліцензії, так і для самих органів ліцензування в частині здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов.

Потребує нових підходів також і забезпечення контрольних функцій держави за діяльністю ліцензіатів з урахуванням того, що призначення контролю полягає в тому, що він служить засобом отримання інформації про процеси, що відбуваються у ліцензованих сферах, визначення відповідності дій на шляху досягнення мети, виявлення причин відхилення від них, розробки заходів, що протидіють виявленим відхиленням.

Зазначені проблеми обумовлюють необхідність удосконалення механізму ліцензування певних видів господарської діяльності

Мета Закону

Мета прийняття Закону полягає у визначенні шляхів удосконалення процедур ліцензування за такими основними принципами:

 • збереження єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідній сфері;
 • законодавче закріплення критеріїв, на підставі яких ухвалюються рішення про введення ліцензування певного виду діяльності;
 • забезпечення балансу інтересів держави, суб’єктів господарювання, діяльність яких підлягає ліцензуванню, та споживачів;
 • підвищення професійної компетентності та забезпечення неупередженості посадових осіб органу ліцензування;
 • забезпечення прозорості діяльності органів ліцензування;
 • застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо ліцензування;
 • збереження інвестиційної привабливості ліцензованих видів діяльності.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Досягнення мети, пов’язаної із удосконаленням процедур ліцензування, можливе шляхом внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Комплексність і послідовність законодавчого врегулювання полягає у відмові від практики внесення незначних змін до діючої редакції Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і зумовлює необхідність розроблення його нової редакції.

Законопроектом необхідно передбачити:

 • залишення ліцензування, як засобу державного регулювання, лише у тих сферах, провадження діяльності у яких може створити загрозу правам, законним інтересам, життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави;
 • уніфікацію принципів та процедур видачі ліцензій;
 • впорядкування процедур здійснення контролю за ліцензіатом шляхом запровадження декларування суб’єктом господарювання виконання вимог ліцензійних умов (перехід від активного контролю – перевірки до пасивного – декларації суб’єкта господарювання);
 • підвищення відповідальності ліцензіатів за порушення вимог провадження ліцензованого виду господарської діяльності;
 • диференційовану відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері ліцензування, передбачивши можливість застосування процедури зупинення ліцензованої діяльності, як менш жорсткої санкції у порівнянні з анулюванням ліцензії;
 • поширення децентралізації ліцензування відповідно до критеріїв ризиків видів діяльності шляхом передачі як окремих, так і всіх функцій з ліцензування окремих видів господарської діяльності на місцевий рівень влади;
 • запровадження механізму квотування для окремих видів господарської діяльності;
 • можливість часткової передачі повноважень щодо ліцензування та здійснення нагляду за суб’єктами господарювання саморегулівним організаціям (щодо професійних видів діяльності).

Очікувані результати

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» стане важливим кроком щодо нормативного урегулювання та вдосконалення окремих питань з видачі ліцензій, системи відносин між державою та бізнесом, що сприятиме додержанню рівності прав суб’єктів господарювання та зменшенню фінансового навантаження на підприємців України.

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Реалізація цієї концепції і розроблення на її підставі проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» не потребує залучення додаткових фінансових витрат, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті