Закон України від 31 травня 2005 р. № 2596-IV

09 Листопада 2011 11:26 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 31 травня 2005 р. № 2596-IV

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо посилення правового захисту економічної конкуренції»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 308 Митного кодексу України доповнити словами «а також на письмову вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України у зв’язку із розслідуванням ними антиконкурентних узгоджених дій із зазначенням у ній підстав для її надання».

2. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»:

1) абзац четвертий статті 1 доповнити реченням такого змісту: «Зокрема, пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами»;

2) статтю 4 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Органи державної влади, до компетенції яких належить забезпечення державного регулювання та управління у відповідних галузях економіки, проводять моніторинг ринків цих галузей з метою аналізу та прогнозування їх розвитку».

У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;

3) абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

«Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання»;

4) у статті 6:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності)».

У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою;

частину п’яту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Органи Антимонопольного комітету України на підставі вмотивованого клопотання в інтересах розслідування справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції забезпечують конфіденційність інформації про особу».

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

5) частину п’яту статті 10 викласти у такій редакції:

«5. Вчинення узгоджених дій, передбачених цією статтею, забороняється до отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України»;

6) у частині другій статті 11 слова «згоди органів» замінити словами «дозволу органів»;

7) у частині першій статті 13 слова «зокрема обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання» виключити;

8) абзац третій частини другої статті 15 після слів «або здійснення доповнити словами «узгоджених дій»;

9) у частині другій статті 22:

підпункт «в» пункту 2 виключити;

після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

«3) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

10) в абзаці третьому статті 23 слова «чи суб’єкти господарювання» замінити словами «та суб’єкти господарювання»;

11) у частині першій статті 24:

абзац другий викласти у такій редакції:

«1) у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому»;

доповнити частину пунктом 2 такого змісту:

«2) у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та  іншими нормативно-правовими  актами, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли:

частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару»;

12) у статті 30:

частину другу після слова «заявника» доповнити словом «(заявників)»;

друге речення абзацу першого частини третьої після слова «заявником» доповнити словом «(заявниками)»;

перше речення абзацу першого частини четвертої доповнити словами «та на час проведення експертизи»;

13) частину другу статті 36 після слова «коли» доповнити словами «дії чи бездіяльність, що містить ознаки»;

14) у статті 37:

частину першу після слова «конкуренції» доповнити словами «в тому числі наслідків такого порушення»;

частину другу доповнити реченням такого змісту: «У разі коли відповідача визначено після початку розгляду справи, йому протягом трьох робочих днів надсилається розпорядження про залучення до участі у справі як відповідача разом з розпорядженням про початок розгляду справи»;

15) частину п’яту статті 52 доповнити абзацом другим  такого змісту:

«У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел»;

16) у статті 54:

частину першу статті виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. За правопорушення, передбачене пунктом 16 статті 50 цього Закону, працівники суб’єктів господарювання, об’єднань несуть адміністративну відповідальність згідно із законом»;

17) у статті 56:

у частині першій статті:

в абзаці другому слова «немає можливості» замінити словами «розпорядження, немає можливості, зокрема»;

абзац п’ятий після слова «рішення» доповнити словом «розпорядження»;

у частині третій слова «тридцятиденний строк» замінити словами «двомісячний строк»;

частину п’яту доповнити абзацом такого змісту:

«Нарахування пені зупиняється на час розгляду» органом Антимонопольного комітету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевірку чи перегляд рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції»;

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

«8. Протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу».

У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;

18) у тексті Закону слово «суд» у всіх відмінках замінити словами «господарський суд» у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті