Проект наказу МОЗ України «Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

09 Листопада 2011 5:22 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення
проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

розроблений на виконання Законів України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу» з метою удосконалення порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян та осіб рядового і начальницького складу, а також в частині надання права видачі листків непрацездатності лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям (фізичним особам, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи-підприємці).

Пропозиції та зауваження щодо положень проекту наказу надсилайте до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою: вул. Михайла Грушевського, 7, Київ, 01021, Контактна особа: Коллякова О.М. тел. (044) 253-24-58, E-mail: kolga@moz.gov.ua

Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 27.11.2011 у письмовому та/або електронному вигляді.

Пояснювальна записка
до проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» є Закони України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу».

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» має на меті удосконалення порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян та осіб рядового і начальницького складу, в частині надання права видачі листків непрацездатності лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям (фізичним особам, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи — підприємці)\ а також внесення змін до деяких пунктів Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

  • Закони України: «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»; «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»; «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»; «Про охорону дитинства»; «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу»;
  • наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрований в Мін’юсті 4 грудня 2001 року за № 1005/6196;
  • спільний наказ МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за погодженням Державного комітету статистики та Федерації профспілок України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності», (зареєстрований в Мін’юсті 17.11.2004 за №1454/10053, №1455/10054, №1456/10055) зі змінами від 24.11.2006 № 774/438/207-ос/719 (зареєстрований в Мін’юсті 18 грудня 2006 за №1324/13198);
  • наказ МОЗ України від 09.04.08р. №189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності», зареєстрований в Мін’юсті 4 липня 2008 року за № 589/15280.

Оскільки вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я передбачено п «д» ст.6 Основ Законодавства України про охорону здоров’я і заборона видачі листків непрацездатності приватними закладами є порушенням прав і пацієнта і лікаря, підготовлено проект наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян».

Реалізація цього наказу не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття наказу МОЗ України не потребує додаткових коштів із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню із заінтересованими відомствами та міністерствами.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Наказ МОЗ України не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу 15.01.10 оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовому та/або електронному вигляді не надійшли.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу підлягає погодженню із представниками профспілок та роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття Наказу МОЗ України визначить: організаційні основи (порядок) видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян лікуючими лікарями закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарями (фізичними особами, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи — підприємці).

Показники результативності наказу є прогнозованим і встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Переліки кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці 1.

Відстеження показників результативності буде здійснюватися по показникам результативності Міністерством охорони здоров’я України. Види та строки відстеження результативності акта наведені у таблиці 2:

Міністр О.В. Аніщенко

Таблиця 1

Найменування показника Розмір показника
Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта Близько 18,2 суб’єктів
розмір часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, на виконання вимог акту при здійснені державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності не змінюється
Доходи до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних з дією цього акту Відсутні
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта Високий — оскільки проект наказу розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ «Законодавство», підрозділ «Громадські обговорення»).


Таблиця 2

Вид відстеження Строк Вид даних
Базове до набрання чинності статистичні данні
Повторне через 1 рік після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта показники результативності

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»,
затвердженої наказом МОЗ України
від 13.11.2001 р. № 455
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

1.1. Підстава для розроблення

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» є Закони України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу».

1.2. Розв’язання проблеми

Порушено права громадян на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я.

Ст.16 Основ Законодавства України про охорону здоров’я передбачає, що безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санаторно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та інші заклади охорони здоров’я, які створюються підприємствами, установами та організаціями з різними формами власності, а також приватними особами при наявності необхідної матеріальної бази і кваліфікованих фахівців.

П «д» ст.6 Основ Законодавства України про охорону здоров’я встановлює, що «Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, в тому числі кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я передбачено Конституцією України і в інших законодавчих актах України, які регламентують правовідносини у сфері реалізації прав та обов’язків громадян та держави у галузі охорони здоров’я, визнається рівність усіх форм власності закладів охорони здоров’я, а також свобода волі громадян за потребою вільно обирати лікаря та лікувальний заклад.

Відповідно ст. 21. Закону України Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» «Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці.

Вимоги законів України «Про підприємництво» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» відносять медичну практику до видів діяльності, що вимагають окремого дозволу, а саме ліцензії провадження обраного виду діяльності. Так, відповідно до ст.9 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» медична практика як вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню.

Порядок ліцензування медичної практики визначено спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров’я України від 16.02.2001 №38/63 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 березня 2001 р. за № 189/5380 визначено ліцензійні вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

У випадку дотримання вимог приватним медичним закладам надається право надавати медичну допомогу населенню, у визначених ліцензією межах.

Порядок і умови видачі, продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, визначається наказом МОЗ України від 13.11.2001 №455, яким затверджена Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196. П.1.5.2 зазначеної Інструкції є заборона видачі листків непрацездатності лікарями приватних закладів охорони здоров’я.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» має на меті удосконалення порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян та осіб рядового і начальницького складу, в частині надання права видачі листків непрацездатності лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям (фізичним особам, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи — підприємці), а також внесення змін до деяких пунктів Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

1.3. Взаємозв’язок з нормативними актами і обґрунтування необхідності встановлення правових норм

Проект регуляторного акта увійде в систему нормативно-правових актів :

  • Закони України: «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»;

«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги»;

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»;

«Про охорону дитинства»;

«Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

  • постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу»;
  • наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрований в Мін’юсті 4 грудня 2001 року за № 1005/6196;
  • спільний наказ МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за погодженням Державного комітету статистики та Федерації профспілок України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності», (зареєстрований в Мін’юсті 17.11.2004 за №1454/10053, №1455/10054, №1456/10055) зі змінами від 24.11.2006 № 774/438/207-ос/719 (зареєстрований в Мін’юсті 18 грудня 2006 за №1324/13198);
  • наказ МОЗ України від 09.04.08р. №189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності», зареєстрований в Мін’юсті 4 липня 2008 року за № 589/15280.

2. Цілі державного регулювання

Реалізація прав та обов’язків громадян та держави у галузі охорони здоров’я, визнається рівність усіх форм власності закладів охорони здоров’я, а також свобода волі громадян за потребою вільно обирати лікаря та лікувальний заклад.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Першим альтернативним способом — є залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не відповідатиме п «д» ст.6 Основ Законодавства України про охорону здоров’я і не дасть реалізувати право громадянина на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я.

Другий альтернативний спосіб — прийняття проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» з метою удосконалення порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, а також надати право видачі листків непрацездатності лікуючими лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям (фізичним особам, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи — підприємці).

Таким чином прийняття наказу «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» є єдиним альтернативним способом вирішення проблеми.

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми МОЗ підготовлено зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 №455 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196 в частині надання права видачі листків непрацездатності лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям (фізичним особам, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи — підприємці).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

5.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів.

5.3. Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Внесення змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 №455 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196 не передбачає нанесення шкоди, а спрямована на позитивне розв’язання проблеми, яке дає можливість суб’єктам господарювання виконувати вимоги Законів.

5.4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Щорічно орган ліцензування готує звіт про виконання річних планів (квартальних планів) державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

Здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта передбачено пунктом 8.1 розділу 8 зазначеної Інструкції.

«Контроль за виконанням цієї Інструкції закладами охорони здоров’я усіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, профспілки і їх об єднання».

П.8.2. зазначеної Інструкції також передбачено, що відповідальність за стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності, зберігання та облік документів. що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян несе керівник закладу.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди та витрати від даного регуляторного акту наведені у таблиці 1.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси Держави – створення умов для задоволення потреб населення в отриманні необхідної медичної допомоги, враховуючи вільний вибір громадянина. відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання – підвищення рівня відповідальності керівників закладів охорони здоров’я відсутні
Інтереси громадян – вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я відсутні


7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Проект наказу спрямований на Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», Основ Законодавства України про охорону здоров’я, «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу» і повинен діяти протягом дії цих актів.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта є прогнозованим і встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Переліки кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування показника Розмір показника
Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта Близько 18,2 тис суб’єктів
розмір часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, на виконання вимог акту при здійснені державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності не змінюється
Доходи до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних з дією цього акту Відсутні
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта Високий — оскільки проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ «Законодавство», підрозділ «Громадські обговорення»).


9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження показників результативності буде здійснюватися по показникам результативності Міністерством охорони здоров’я України.

Види та строки відстеження результативності акта наведені у таблиці 3:

Таблиця 3

Вид відстеження Строк Вид даних
Базове до набрання чинності статистичні данні
Повторне через 1 рік після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта показники результативності


Міністр О.В. Аніщенко

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 27.10.2011 р.
Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Відповідно до Законів України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 194 «Деякі питання тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу» з метою удосконалення порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян та осіб рядового і начальницького складу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196, що додаються.

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Міністр О.В. Аніщенко

Зміни
до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

У пункті 1.2. розділу 1 цифри «1.14» замінити цифрами «1.13».

Пункт 1.4. розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«1.4.5. Лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям (фізичним особам, що провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи — підприємці) відповідно до Порядку, встановленого Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «.

Підпункт 1.5.2. пункту 1.5. розділу 1 виключити. У зв’язку з цим підпункт 1.5.3. пункту 1.5. уважати відповідно підпункт 1.5.2. пункту 1.5.

Пункт 1.6. доповнити словами «і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності».

Пункт 1.8. розділу 1 викласти в такій редакції:

«1.8. Листок непрацездатності (довідка) видається і закривається в одному лікувально-профілактичному закладі, крім випадків доліковування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. При наявності показань для подальшого лікування іншим лікувально-профілактичним закладом видається новий листок непрацездатності (довідка) як продовження попереднього».

Друге речення пункту 1.9. розділу 1 викласти в такій редакції «У разі вибору громадянином лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи, документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються при наявності заяви-клопотання громадянина, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу».

Пункт 1.12. розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Зазначене (крім підпунктів «в» та «ґ») стосується також випадків догляду за хворою дитиною відповідно до порядку видачі документів, передбачених у розділі 3 цієї Інструкції».

Розділ 2 викласти в такій редакції «Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян в разі захворювання та травми».

Пункт 2.1. розділу 2 викласти в такій редакції:

«У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до її відновлення або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях».

У пункті 2.4. розділу 2 цифри «1.4.6» замінити цифрами «1.4.4».

Пункт 2.10. розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.10. У разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, що підтверджується медичним оглядом для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння, видається листок непрацездатності з обов’язковою позначкою про це в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого».

У тексті цієї Інструкції слова «санаторій» в усіх відмінках замінити словами «санаторно-курортний заклад» у відповідному відмінку.

Пункт 2.16. розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.16. Захворювання студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів засвідчується довідкою встановленої форми (форма № 095/о «Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад», затверджена наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369), а тимчасова непрацездатність під час оплачуваної виробничої практики засвідчується листком непрацездатності».

Пункт 2.18. розділу 2 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«- особам, які проходять додаткове наркологічне обстеження в умовах стаціонару відповідно до п. 11 Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затвердженої наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390;

– особам, які проходять діагностичне обстеження в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, при відсутності ознак тимчасової непрацездатності».

Розділ 2 доповнити новими пунктами 2.21. та 2.22. такого змісту:

«2.21. Працюючим особам, які віднесені до І категорії осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається на весь період лікування в санаторно-курортних та спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах з урахуванням часу проїзду в обох напрямках, але не більше терміну, передбаченого пунктом 4.1 розділу 4 цієї Інструкції.

2.22. Тимчасова непрацездатність осіб рядового і начальницького складу засвідчується довідкою за формою, встановленою органом, у сфері управління якого знаходяться заклади охорони здоров’я, за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

У разі вибору особою рядового і начальницького складу лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи довідка видається відповідно до п.1.9. цієї Інструкції.

Порядок видачі довідки у разі захворювання та травми; у зв’язку із доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною — інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною; при карантині; у зв’язку із вагітністю і пологами; на період санаторно-курортного лікування має відповідати вимогам цієї Інструкції.

Особам рядового та начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку із захворюванням, пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, довідка видається до дня закінчення лікування (при сприятливому закінченні лікування) або до дня звільнення з органу управління (підрозділу) за станом здоров’я (при несприятливому перебігу лікування) за висновками військово-лікарської експертизи.

Направлення осіб рядового і начальницького складу на медико-соціальну експертну комісію здійснюється за рішенням органу військово-лікарської експертизи. Порядок направлення встановлюється центральними органами виконавчої влади, у сфері підпорядкування яких знаходяться органи військово-лікарської експертизи.

На період проходження військово-лікарської експертизи, у тому числі до реалізації її рішення, особам рядового та начальницького складу видається довідка довільної форми. До реалізації рішення органу військово-лікарської експертизи оглянута особа до виконання службових обов’язків не допускається».

У назві розділу 3 після слів «та дитиною-інвалідом до» цифру «16» замінити цифрою «18».

Пункт 3.3. розділу 3 після слів та цифри «віком до 14 років» доповнити словами «при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах».

Пункт 3.10. розділу 3 після слів «інфікованих вірусом імунодефіциту людини (СНІД)» доповнити словами «або хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання».

Пункт 3.12. розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.12. Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до від’їзду в санаторно-курортний заклад на весь термін лікування дитини в санаторно-курортному закладі з урахуванням часу на проїзд туди і назад при наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі.

Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до початку лікування у медичних центрах реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (далі-Центр) на весь термін лікування дитини в Центрі, з урахуванням часу на проїзд туди і назад на підставі довідки-виклику з Центру та при наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у Центрі, але не більше ніж 30 календарних днів протягом календарного року.

Закриття листка непрацездатності проводиться лікуючим лікарем на підставі медичного висновку Центру або санаторно-курортного закладу про проведений курс лікування дитини-інваліда з урахуванням терміну фактичного перебування в Центрі.

У разі порушення режиму особою, що здійснює догляд за дитиною-інвалідом до 18 років, лікуючий лікар Центру або санаторно-курортного закладу робить відповідний запис у листку непрацездатності, який засвідчується підписом головного лікаря та круглою печаткою Центру або санаторно-курортного закладу».

Пункт 3.13. розділу 3 викласти у такій редакції:

«Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною при стаціонарному лікуванні.

У цьому випадку листок непрацездатності видається лікарем-педіатром на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років)».

21. Пункт 4.1. розділу 4 після слів «протягом чотирьох місяців» доповнити словами «безперервно», а після слів «у зв’язку з одним і тим самим захворюванням» доповнити словами «або його ускладненнями».

22. Абзац третій пункту 4.4. розділу 4 після слів «листок непрацездатності продовжується» доповнити словами «ЛКК лікувально-профілактичного закладу».

23. Пункт 6.1. розділу 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі звернення вагітної жінки після 30 тижнів вагітності, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за рішенням ЛКК з 30 тижнів вагітності одноразово на 126 календарних днів».

24. Пункт 6.3. розділу 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі звернення вагітної жінки, яка належить до І–ІV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, після 27 тижнів вагітності листок непрацездатності видається за рішенням ЛКК з 27 тижнів вагітності одноразово на 180 календарних днів».

25. Пункт 6.5. розділу 6 викласти в такій редакції:

«6.5. При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається лікувально-профілактичним закладом, де відбулись пологи, на 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах — на 70 календарних днів».

26. Пункт 6.6. розділу 6 після слів «довідка встановленої форми» доповнити словами «(форма № 147/о «Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування», затверджена наказом МОЗ України від 18.03.2002 № 93 «Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкції щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634)».

27. Пункт 6.11. розділу 6 викласти в такій редакції:

«6.11. Особам, які усиновили дитину або взяли під опіку, лікарем жіночої консультації на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення або встановлення опіки видається листок непрацездатності на період з дня усиновлення або встановлення опіки до дня закінчення післяпологової відпустки тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до І-ІV категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), що відраховується з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та рішення суду про її усиновлення».

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті