Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

16 Листопада 2011 10:19 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Система державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів базується на вимогах Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року та Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року про ці речовини та заходи боротьби проти їх незаконного обігу та актах законодавства України, зокрема, Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Одним із дієвих заходів організаційного характеру щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є встановлення міжнародного контролю за переміщенням контрольованих речовин, а також товарів (продукції), в яких містяться зазначені речовини, а також заборони обігу тих речовин, негативні наслідки від немедичного вживання яких перевищують допустимі норми.

Відповідно до вимог вищевказаних Конвенцій ООН Україна, яку учасник Конвенцій у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами, шляхом включення до Переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі — Перелік) їх нових видів, або виключенням з Переліку речовин, стосовно яких не фіксуються зловживання або використання для виробництва наркотиків і психотропних речовин.

Протягом останнього року на території України, інших країн світу фіксуються факти незаконного розповсюдження аналогів стимуляторів амфетамінового ряду, сумішей для куріння, що містять синтетичні канабіноїди та ряду інших речовин.

З метою припинення обігу на території України нових хімічних сполук, які стали предметом зловживання, подано на розгляд Уряду та прийнято три постанови Кабінету Міністрів України (від 31.05.2010 № 373, від 05.01.2011 № 4, від 27.07.2011 № 796), якими внесено до Переліку понад 100 засобів і речовин.

Разом з тим слід зазначити, що на сьогодні немає чіткої процедури визначення необхідності запровадження заходів контролю, а саме порядку формування Переліку. Відсутність нормативного затвердженого механізму не сприяє адекватному реагуванню на виклики наркозлочинності та прийняття виважених рішень щодо речовин або засобів, які у разі нецільового використання можуть бути предметом зловживання.

Як приклад можна навести ситуацію, яка склалася із внесенням до Переліку ряду речовин, які містяться у лікарських та ветеринарних препаратах, що призвело до обмеження можливостей їх доступності при наданні легітимної медичної та ветеринарної допомоги.

З метою врегулювання питання щодо формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» розроблено цей порядок, який визначає механізм формування списків і таблиць Переліку з урахуванням доцільності їх використання у медичній або ветеринарній практиці, науковій або господарській діяльності та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу проекту акта, є приведення переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відповідність до міжнародних договорів та посилення державного контролю за їх обігом шляхом встановлення заходів контролю заборонного характеру до деяких наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у зв’язку із їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року;

Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Указ Президента України від 13.04.2011 № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

В цілому, розробник ставив перед собою завдання вдосконалення державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Генеральною Прокуратурою, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я, Державною митною службою, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Службою безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В даному проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, тому відсутня необхідність в проведенні громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта оприлюднений на Web-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками (е-mail:info@narko.gov.ua, www.narko.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів забезпечить новий, більш досконалий рівень організації державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дозволить вносити обґрунтовані корективи до Переліку, для своєчасного реагування на виклики наркобізнесу та вжиття заходів контролю до речовин і засобів, зловживання якими призводить до негативних наслідків.

Голова Державної служби України
З контролю за наркотиками
В. Тимошенко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від «_____» ________________ 2011 р. № ___________
«Про затвердження Порядку формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою
Кабінету Міністрів України
від ____ _____________2011 р.
№ ____

Порядок
формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Загальні положення

1.1 Порядок формування Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Порядок визначає механізм формування списків і таблиць Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі — Перелік) з урахуванням доцільності їх використання у медичній або ветеринарній практиці, науковій або господарській діяльності та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю.

1.2 Порядок встановлює правові, організаційні, економічні та технічні засади реалізації державного контролю за обігом засобів (речовин), щодо яких здійснюється міжнародний контроль, або які потребують запровадження державного контролю у зв’язку із наявною інформацією про зловживання ними.

1.3 Формування Переліку здійснюється на підставі:

 • Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року;
 • Конвенції про психотропні речовини 1971 року;
 • Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;
 • рішень Управління ООН з наркотиків і злочинності;
 • Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
 • Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;
 • висновків науково-експертного дорадчого органу, що створюється при ДСКН (далі — науково-експертний дорадчий орган).

1.4 Суб’єктами формування Переліку є:

 • Міжнародний комітет ООН з контролю за наркотиками;
 • Комісія ООН з наркотичних засобів;
 • Всесвітня організація охорони здоров’я;
 • центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 • правоохоронні органи;
 • органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному;
 • Національна академія наук;
 • Національна академія медичних наук;
 • Українська академія аграрних наук;
 • ДСКН;
 • науково-експертний дорадчий орган;
 • органи місцевого самоврядування;
 • громадські організації та об’єднання громадян;
 • фізичні та юридичні особи.

1.5 Пропозиції щодо формування Переліку подаються на розгляд Кабінету Міністрів України ДСКН.

2. Організаційне забезпечення формування Переліку та змін до нього

2.1 Перелік формується з урахуванням:

 • списків Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року;
 • списків Конвенції про психотропні речовини 1971 року;
 • таблиць Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;
 • повідомлень Управління ООН з наркотиків і злочинності;
 • у встановлених пунктом 2.3 цього Переліку випадках — на підставі висновків науково-експертного дорадчого органу, зроблених з урахуванням вивчення національної практики протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.

2.2 Включення (виключення) до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів на основі національного підходу до їх контролю здійснюється на підставі статті 3 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, статті 2 Конвенції про психотропні речовини 1971 року та статті 12 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року шляхом застосування експертної оцінки цих засобів (речовин).

2.3 Підставами для проведення експертної оцінки є:

 • акти Верховної Ради України, акти, доручення Президента України, акти Кабінету Міністрів України;
 • звернення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
 • ініціатива ДСКН;
 • звернення правоохоронних органів;
 • повідомлення від органів, які уповноважені на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу;
 • повідомлення від медичних установ, наркологічних диспансерів, науково-дослідних установ, установ судових експертиз про факти зловживання наркозалежними особами засобами (речовинами), які не включені до Переліку;
 • інформація, отримана від Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Української академії аграрних наук, закладів та установ Міністерства охорони здоров’я за результатами клінічних випробувань та застосування на практиці нових фармакологічних та лікарських засобів наркотичної чи психоактивної дії;
 • інформація, що надходить з інших країн, Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками, Комісії ООН з наркотичних засобів, Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо проблем, що виникають у практиці закладів охорони здоров’я і в криміналістиці щодо психоактивних речовин, які не включені до Конвенцій, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку;
 • звернення громадських організації та об’єднань громадян, фізичних і юридичних осіб.

2.4 Дані, що надходять від суб’єктів, вказаних у пункті 1.4 цього Порядку, на підставі статей 1 і 2 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» аналізуються і оцінюються ДСКН із залученням:

 • органів, які уповноважені на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу;
 • суб’єктів судово-експертної діяльності;
 • науково-дослідних установ Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Української академії аграрних наук;
 • установ та закладів Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики та продовольства.

2.5 З метою встановлення доцільності включення (виключення) до Переліку нових засобів (речовин), матеріали експертної оцінки опрацьовуються науково-експертним дорадчим органом. До матеріалів додається інформація згідно з додатком до цього Порядку, отримана від суб’єктів, зазначених у пункті 1.4 цього Порядку.

2.6 Науково-експертним дорадчим органом нові засоби (речовини) рекомендуються для включення до Переліку з урахуванням доцільності їх використання у медичній або ветеринарній практиці, науковій або господарській діяльності та залежно від ступеня небезпечності для здоров’я, який вони можуть становити у разі зловживання ними і застосованих згідно з законодавством заходів контролю за їх обігом.

Для прийняття остаточного рішення щодо включення (виключення) засобів (речовин) до (з) Переліку, науково-експертний дорадчий орган може залучати спеціалістів або організації, що мають спеціальні пізнання у тих або інших галузях науки або техніки для отримання додаткової інформації по суті питання.

2.7 За результатами прийнятого науково-експертним дорадчим органом рішення ДСКН вносить пропозиції щодо формування Переліку на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Вимоги до організації проведення експертної оцінки засобів (речовин)

3.1 Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом із зверненням до ДСКН щодо необхідності проведення експертної оцінки засобів (речовин) на предмет включення (виключення) їх до Переліку подають інформацію про зловживання ними з метою отримання наркотичного сп’яніння, дані (висновки) закладів охорони здоров’я про фіксацію таких фактів та вплив засобів (речовин) на організм людини, можливість викликати залежність.

3.2 Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу, у разі виявлення (встановлення) фактів зловживання або протиправних дій, пов’язаних з засобами (речовинами), які не включені до Переліку, подають до ДСКН повідомлення разом із висновком їх дослідження (експертизи) в установах суб’єктів судово-експертної діяльності, а також інформацію про факти зловживання.

3.3 Заклади та установи Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики та продовольства, Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Української академії аграрних наук надають повідомлення до ДСКН щодо необхідності проведення експертної оцінки засобів (речовин) на предмет віднесення їх до Переліку у разі:

встановлення в процесі надання медичної (ветеринарної) допомоги фактів розвитку залежності від засобів (речовин) не включених до Переліку;

виявлення за результатами клінічних випробувань та застосування на практиці нових хімічних сполук наркотичної або психотропної дії.

До повідомлення додаються матеріали клінічних випробувань, симптоматичні ознаки наркотичної або психотропної дії, дози, що їх спричиняють, хімічну та торгову назви засобів (речовин), при наявності — вищі разові та добові терапевтичні дози.

3.4 Звернення громадських організацій та об’єднань громадян, фізичних і юридичних осіб до ДСКН щодо необхідності проведення експертної оцінки засобів (речовин) на предмет віднесення їх до Переліку подаються та розглядаються у порядку, встановленому законодавством щодо звернень громадян.

3.5 З метою оперативного реагування та своєчасного реагування держави на появу в незаконному обігу нових засобів (речовин), не включених до Переліку, які стають предметом зловживання та мають психоактивну (наркотичну) дію та/або є сировиною і використовуються для незаконного виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, до ДСКН надаються щопівроку до 1 березня та до 1 вересня поточного року зведені дані від:

органів уповноважених законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу щодо засобів (речовин), які вилучалися у наркозалежних осіб, або осіб, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Міністерства охорони здоров’я — про встановлені факти інтоксикації для отримання токсичного сп’яніння з використанням засобів (речовин), не включених до Переліку.

4. Прийняття рішення про включення (виключення) (речовин) до Переліку

4.1. ДСКН, виходячи з підстав, зазначених у пункті 2.3 цього Порядку, або на підставі інформації згідно з пунктами 3.1-3.5 цього Порядку, у термін до 10 календарних днів здійснює заходи щодо організації аналізу і оцінки, передбаченої пунктом 2.4 цього Порядку.

4.2 Суб’єкти, визначені пунктом 1.4 цього порядку, у термін до 20 календарних днів з дня отримання запиту ДСКН надають на її адресу вичерпну інформацію про засоби (речовини), вказані в запиті.

4.3 Після отримання інформації від суб’єктів, зазначених у пункті 1.4 цього Порядку, узагальнені матеріали протягом 10 календарних днів подаються на розгляд науково-експертного дорадчого органу.

Зміст матеріалів, що подаються на розгляд науково-експертного дорадчого органу, визначаються додатком до цього Порядку.

4.4 За наявності рішення науково-експертного дорадчого органу про необхідність включення (виключення) засобів (речовин) до Переліку, ДСКН подає в установленому законодавством порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект відповідного акта.

4.5 У разі відмови у включенні (виключенні) речовини (засобу) до Переліку, науково-експертним дорадчим органом рекомендується доопрацювати інформацію щодо речовини (засобу) які розглядалися, або приймається рішення про недоцільність внесення до Переліку чи виключення з нього.

4.6 ДСКН інформує суб’єкта-ініціатора проведення експертної оцінки засобів (речовин) про прийняте рішення.

Додаток
До Порядку формування
та внесення
змін до Переліку
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів

Матеріали на розгляд науково-експертного
дорадчого органу про

______________________________

(назва речовини)

 • назва речовини (засобу) (синоніми при наявності);
 • хімічна формула;
 • назви:

– хімічна(і)

– торгова(і)

– жаргонна(і)

 • особливості дії речовини на центральну нервову систему (дезорієнтація, ступор, стимуляція, ейфорія, галюцинації, синдром залежності, абстиненція);
 • токсичність;
 • співвідношення маси речовини і сили психоактивної її дії на людину;
 • існування інформації про заборону застосування на людях;
 • виробництво в країні чи імпорт;
 • кількість більш сильнодіючих наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, які можна отримати із повної кількості речовини, щодо якої приймається рішення;
 • складність виділення наркотичних засобів чи психотропних речовин із складу комбінованого препарату;
 • масштаб незаконного обігу і пов’язані з ним соціальні і кримінальні проблеми;
 • відношення масштабів соціальної проблеми до масштабів доступності речовини (препарату), що характеризує доцільність контролю даної речовини (т.з. формула доцільності контролю);
 • терапевтична цінність препарату, широта застосування у лікувальній практиці (наприклад відноситься до антиподів, снодійних, барбітуратів);
 • величина затверджених добових терапевтичних доз в фармакопеях, якщо мова йде про лікарський засіб;
 • розрахункові або довідкові відомості про мінімальні кількості речовини (засобу), що спричиняє психоактивну дію, якщо мова йде не про лікарський засіб;
 • наукові, літературні, офіційні дані, що характеризують речовину, щодо якої необхідно визначити невеликі, великі та особливо великі розміри.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті