Витяг з Указу Президента України від 27 квітня 2011 р. № 504/2011

21 Листопада 2011 3:01 Поділитися

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 27 квітня 2011 р. № 504/2011

«Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Витяг

З метою забезпечення виконання заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», та посилення координації роботи державних органів з її реалізації постановляю:

1. Затвердити Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

  • виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – Національний план);
  • контроль за виконанням передбачених Національним планом заходів у встановлені строки;
  • інформування Президента України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом, щомісяця;
  • проведення разом із місцевими державними адміністраціями, із залученням наукових установ, експертів, широкої роз’яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

3. Запропонувати Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання Національного плану.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу Адміністрації Президента України.

Президент України Віктор Янукович

План – графік Напрямок «Реформа медичного обслуговування»

на 2011 рік


О.В. Аніщенко – В.о. Міністра охорони здоров’я України

С.М. Блінченко – Координатор реформи з боку КЦ

Опис необхідних дій

Контроль виконання

№ п/п

Необхідні кроки

№ п/п

Заходи

Кінцевий результат

Відповідальний за виконання

МОВВ та ЦОВВ, відомства, з якими необхідно провести погодження

Термін виконання

Стан виконання

Коментарі щодо виконання

початок виконання

завершення виконання

1.

Розмежування медичної допомоги за видами її надання (первинна, вторинна, третинна, екстрена)

1.1

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я

проект Закону

Аніщенко О. В.

МОЗ, ЦОВВ, ОДА

 

квітень

 

 

1.2

Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я у комітетах Верховної Ради України

проект Закону

Аніщенко О. В.

 

 

до прийняття Закону

 

 

1.3

Розроблення проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я

проект Закону

Аніщенко О. В.

МОЗ, ЦОВВ, ОДА

 

квітень

Законопроект внесено до КМУ 18.04.11 № 02.19/10/820/33

 

 

 

1.4

Супроводження проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я у комітетах Верховної Ради України

проект Закону

Аніщенко О. В.

 

 

до прийняття Закону

 

 

 

 

1.5

Розроблення проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги

проект Закону

Аніщенко О. В.

МОЗ, ЦОВВ, ОДА

01.01.2011

квітень

Законопроект внесено до КМУ 16.05.11 №02.03-8/183/91

 

 

 

1.6

Супроводження проекту Закону України про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги у комітетах Верховної Ради України

проект Закону

Аніщенко О. В.

 

 

до прийняття Закону

 

 

2.

Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я

2.1

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають відповідний вид медичної допомоги

Наказ МОЗ

Аніщенко О. В.

МОЗ, Мінюст

01.11.2010

вересень

 

 

2.2

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку реалізації права вибору пацієнтом лікаря первинної медичної медико-санітарної) допомоги

наказ Моз

Аніщенко О. В.

Моз Мінюст

01.11.2010

вересень

 

 

 

 

2.3

Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо аналізу мережі закладів охорони здоров’я відповідно до їх потужності та матеріально-технічного стану, виходячи з потреб населення у медичній допомозі різних видів

Наказ МОЗ

Аніщенко О. В.

 

10.01.2011

01.07.2011

 

 

3.

Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини

3.1

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання первинної медичної медико-санітарної) допомоги

Накази МОЗ

Аніщенко О. В. .

МОЗ, НАМН

01.01.2011

вересень

 

 

4.

Розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів

4.1

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо уніфікованої методики з розроблення системи індикаторів якості медичної допомоги

Наказ МОЗ

Аніщенко О. В.

МОЗ

01.01.2011

жовтень

 

 

4.2

Опрацювання та затвердження індикаторів якості медичної допомоги

Проект наказу МОЗ

Аніщенко О. В.

МОЗ

01.01.2011

01.10.2011

 

 

5.

Визначення функцій та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю та спеціалізації

5.1

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України (примірних положень) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні

Накази МОЗ

Аніщенко О. В. .

МОЗ

01.11.2010

жовтень

 

 

5.2

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України (табелів оснащення) для: лікарні інтенсивного лікування, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспісу, лікарні медико-соціальної допомоги, центру первинної медичної медико-санітарної) допомоги, дитячої міської лікарні

Накази МОЗ

Аніщенко О. В.

МОЗ, НАМНУ

01.11.2010

жовтень

 

 

5.3

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства охорони здоров’я України щодо оновленої номенклатури закладів охорони здоров’я

Наказ МОЗ

Аніщенко О. В.

МОЗ, Мінюст

01.06.2011

жовтень

 

 

6.

Створення економічної мотивації для підвищення якості медичного обслуговування

6.1

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення умов оплати праці працівників галузі охорони здоров’я

проект постанови Кабінету Міністрів України

Копитов С. М.

МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

 

квітень

 

 

6.2

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів”

проект постанови Кабінету Міністрів України

Копитов С. М.

МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

01.11.2010

липень

 

 

6.3

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення надбавки у розмірі 50 відсотків до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров’я у сільській місцевості

проект постанови Кабінету Міністрів України

Копитов С. М.

МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

01.112010

липень

 

 

7.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

7.1

Розроблення проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я

проект Закону України

Аніщенко О. В.

МОЗ Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Дніпропетровська, Донецька, Вінницька ОДА

01.12.2010

квітень

Законопроект внесено до КМУ 13.05.11 №02.19-9/64/88

 

7.2

Супроводження проекту Закону України про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я у комітетах Верховної Ради України

 

Аніщенко О. В.

 

 

до прийняття Закону

 

 

7.3

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження у системі охорони здоров’я програмно-цільового методу у бюджетному процесі

проект постанови Кабінету Міністрів України

Копитов С. М.

МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

01.02.2011

жовтень

 

 

7.4

Розробка та затвердження примірних договорів про медичне обслуговування

Наказ МОЗ

Копитов С. М.

МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

01.06.2011

01.12.2011

 

 

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті