Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1170-р

28 Листопада 2011 4:32 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 листопада 2011 р. № 1170-р
Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати до 1 грудня 2011 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція Реалізація економічної політики держави передбачає застосування різноманітних засобів і механізмів державного регулювання господарської діяльності. Частиною другою статті 12 Господарського кодексу України ліцензування господарської діяльності визначено одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.

Одним із завдань, передбачених програмою проведення економічних реформ, є зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, зокрема шляхом упорядкування системи її ліцензування.

З метою забезпечення функціонування сфери ліцензування на належному рівні важливо встановити оптимальний механізм недопущення недобросовісних суб’єктів господарювання до провадження ліцензованої діяльності та надання сумлінним суб’єктам господарювання можливості у найкоротші строки отримати ліцензію на відповідний вид діяльності.

Крім того, на сьогодні у системі ліцензування спостерігається невиправдано високий ступінь централізації функцій органів ліцензування, що створює труднощі, пов’язані із збільшенням часу та обсягу коштів для отримання ліцензії суб’єктами господарювання, і труднощі, пов’язані із здійсненням контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, — для зазначених органів ліцензування.

Необхідно також розробити нові підходи до забезпечення виконання державою функцій з контролю за діяльністю ліцензіатів з урахуванням того, що контроль є засобом отримання інформації про процеси, які відбуваються у сферах господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначення відповідності дій, спрямованих на досягнення мети, вимогам законодавства, виявлення причин їх недотримання, розроблення заходів щодо запобігання виникненню таких причин. Так, контрольні функції у сфері ліцензування виконуються переважно шляхом проведення перевірок, що створює перешкоди для провадження господарської діяльності безпосередньо під час їх проведення. Крім того, у разі застосування засобів і механізмів впливу на суб’єктів господарювання, які порушують законодавство у сфері ліцензування, немає змоги належним чином урахувати ступінь значущості порушення та вжити відповідних заходів реагування.

На даний час органи ліцензування забезпечують прозорість своєї діяльності на недостатньому рівні, зокрема у частині обґрунтування відмови у видачі ліцензій заявникам або залишення їх заяв без розгляду, публічне висвітлення принципів і процедур ліцензування у відповідних сферах та результатів своєї роботи. З огляду на зазначене необхідно вдосконалити механізм ліцензування окремих видів господарської діяльності.

Мета Концепції

Метою цієї Концепції є визначення шляхів удосконалення механізму ліцензування за такими основними принципами:

 • збереження єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності та визначення його особливостей для окремих видів зазначеної діяльності, що обумовлені специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності;
 • законодавче закріплення критеріїв, з урахуванням яких ухвалюються рішення про введення ліцензування певного виду діяльності;
 • забезпечення балансу інтересів держави, суб’єктів господарювання, діяльність яких підлягає ліцензуванню, та споживачів;
 • забезпечення прозорості діяльності органів ліцензування;
 • застосування гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо ліцензування;
 • збереження інвестиційної привабливості ліцензованих видів діяльності.

Шляхи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми з метою удосконалення процедур ліцензування окремих видів господарської діяльності можливе шляхом внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Комплексність і послідовність законодавчого врегулювання полягає у відмові від внесення незначних змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що обумовлює необхідність розроблення його нової редакції.

Законопроектом необхідно передбачити:

 • залишення ліцензування як засобу державного регулювання господарської діяльності лише у сферах, провадження діяльності в яких може створити загрозу правам, законним інтересам, життю та здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу та безпеці держави;
 • уніфікацію принципів і процедури видачі ліцензій;
 • забезпечення надання органами ліцензування чітких обґрунтувань відмови у видачі ліцензій заявникам або залишення їх заяв без розгляду, публічне висвітлення принципів і процедур ліцензування у відповідних сферах та результатів своєї роботи;
 • удосконалення процедури здійснення контролю за ліцензіатом шляхом запровадження декларування суб’єктом господарювання стану виконання вимог ліцензійних умов (перехід від здійснення активного контролю шляхом проведення перевірки до пасивного контролю шляхом подання декларації суб’єктом господарювання);
 • підвищення відповідальності ліцензіатів за порушення вимог провадження ліцензованого виду господарської діяльності;
 • поширення децентралізації повноважень щодо ліцензування із застосуванням критеріїв ризиків видів господарської діяльності шляхом передачі деяких або всіх функцій з ліцензування окремих видів господарської діяльності місцевим органам виконавчої влади;
 • запровадження механізму квотування для окремих видів господарської діяльності;
 • можливість часткової передачі повноважень щодо ліцензування та здійснення контролю за суб’єктами господарювання саморегулівним організаціям;
 • скорочення строків одержання ліцензій суб’єктами господарювання.

Очікувані результати

Прийняття Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у новій редакції сприятиме нормативному врегулюванню питань щодо видачі ліцензій, удосконалення системи відносин між державою та бізнесом, що сприятиме забезпеченню рівності прав суб’єктів господарювання та зменшенню фінансового навантаження на них.

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Розроблення і прийняття Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у новій редакції не потребує залучення додаткових фінансових витрат, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті