Наказ МОЗ від 11.11.2011 р. № 777

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 11.11.2011 р. № 777
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360

Відповідно до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби», абзацу другого підпункту 8.9 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою удосконалення порядку виписування рецептів на лікарські засоби

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — Наказ), такі зміни:

1.1. У преамбулі Наказу слова, цифри та знаки «від 24.07.2000 № 918 (із змінами)» замінити словом, цифрами та знаками «від 13.04.2011 № 467».

1.2. Підпункт 1.4 пункту 1 Наказу викласти в такій редакції:

«1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я (додаток)».

1.3. У пункті 3 Наказу слова «Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів та її територіальні інспекції» замінити словами «Державна служба України з лікарських засобів та її територіальні органи».

1.4. Додаток до Наказу викласти в новій редакції, що додається.

2. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених Наказом (далі — Правила), такі зміни:

2.1. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3), зразок якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642, та рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1).».

2.2. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:

«1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп’ютерним набором з обов’язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.».

2.3. У додатку 1 до Правил слова «Код закладу за ЗКПО» замінити словами «Код за ЄДРПОУ».

2.4. Пункт 4 додатка 3 до Правил викласти в такій редакції:

«4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лікарських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та декстропропоксифен.».

3. Пункт 7 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом, викласти в такій редакції:

«7. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил та/або у дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта, та/або містить несумісні лікарські засоби, уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп «Рецепт недійсний» і повертається хворому.».

4. Установити, що рецептурні бланки та журнали обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я, надруковані до набрання чинності цим наказом, дійсні до повного їх використання.

5. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України 19.07.2005 № 360
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.11.2011 № 777)

Форма

Журналу обліку
отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я

Найменування лікарського засобу________________________________________________

____________________________________________________________________________

(повне найменування, форма випуску, одиниця виміру)

Рік, місяць Залишок на перше число місяця Надходження Надходження та залишок разом за місяць Види видатку(за амбулаторною рецептурою, лікувальні установи, аптечні пункти тощо) Видатки Видатки за місяць за кожним з видів окремо Усього за місяць за усіма видами видатків Залишок на кінець місяця Фактичний залишок
номер документа і дата кількість номер доку- мента і дата кількість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *
*З урахуванням кількості днів місяця.

Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я, повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою.

Начальник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я В.В. Стеців

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті