Закон України від 3 листопада 2011 р. № 3994-VI

06 Грудня 2011 10:36 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 3 листопада 2011 р. № 3994-VI

«Про внесення змін до Закону України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо порядку видачі копії ліцензії»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«місце провадження фізичною особою – підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, – територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі – підприємцю на праві власності та/або користування».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – шістнадцятим;

2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

«У разі наявності у заявника – юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника – фізичної особи – підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження»;

3) частини сьому, дев’яту і десяту статті 14 викласти в такій редакції:

«Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату – юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату – фізичній особі – підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією статтею та статтями 10 і 11 цього Закону»;

«У разі створення ліцензіатом – юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи – підприємця – нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження  такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. Янукович

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті