Витяг з наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 16.07.1998 р. № 502

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

ВИТЯГ З НАКАЗУ

№ 502 від 16.07.98

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ВИКОНАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ УСІХ ВИДІВ ДЕРЖАВНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

На виконання статті 38 закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (113/98-ВР) і постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.1998 № 770 ( 770-98-п ) «Про оплату метрологічних робіт, пов’язаних із здійсненням усіх видів державного метрологічного контроЗатверджено

Наказ Держстандарту України 16.07.98 № 502лю» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на виконання метрологічних робіт, пов’язаних із здійсненням усіх видів державного метрологічного контролю, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Тарифи на державну повірку засобів вимірювань, випробування засобів вимірювань, атестацію вимірювальних, аналітичних, випробувальних та інших лабораторій, видачу ліцензій на право виготовлення, ремонту, прокату, калібрування та імпорту засобів вимірювань, затверджені наказом Держстандарту України від 19.11.96 № 481 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.12.96 за № 710/1735.

3. Начальнику управління метрології, єдиного часу та еталонних частот Салганику Б.Ш. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу «Про затвердження Тарифів на виконання метрологічних робіт, пов’язаних із здійсненням усіх видів державного метрологічного контролю» у 5-денний термін після отримання погоджень в Міністерстві економіки України та Державному комітеті України з питань розвитку підприємництва.

4. Наказ ввести в дію з 1 жовтня 1998 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держстандарту України Величка О.М.

В.о. Голови Ю.Г. Рубан

ТАРИФИ НА ВИКОНАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ УСІХ ВИДІВ ДЕРЖАВНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тарифи на виконання метрологічних робіт, пов’язаних із здійсненням усіх видів державного метрологічного контролю (далі — тарифи) розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 року № 770 і поширюються на метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням усіх видів державного метрологічного контролю, які виконуються на території України державними науковими метрологічними центрами і територіальними органами Держстандарту України, підприємствами, установами і організаціями, акредитованими на право проведення метрологічних робіт (далі — виконавці) відповідно до статті 21 закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (113/98-ВР).

1.2. Метрологічні роботи оплачуються за встановленими тарифами за власні кошти підприємств, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

1.3. Прибуток, одержаний від виконання метрологічних робіт, після сплати податків та інших обов’язкових платежів, встановлених чинним законодавством, залишається у розпорядженні виконавця.

1.4. Метрологічні роботи, що виконуються для іноземних замовників, оплачуються згідно з чинним законодавством.

1.5. Відповідальність за обгрунтованість вартості метрологічних робіт несуть керівники державних наукових метрологічних центрів і територіальних органів Держстандарту України, підприємств, установ і організацій, акредитованих на право їх проведення відповідно до статті 21 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (113/98-ВР).

1.6. Тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість.

1.7. Тарифи можуть поширюватись на метрологічні роботи, які виконуються згідно з частиною 5 статті 12 закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

2.1. Вказані в розділі 2 тарифи на повірку засобів вимірювальної техніки застосовуються при виконанні робіт на обладнанні виконавців.

2.2. У разі виконання робіт на обладнанні замовника, коли фактичні витрати на повірку нижчі від встановлених тарифів, вартість повірки визначається за узгодженням із замовником, виходячи з фактичних матеріальних і трудових витрат.

2.3. У разі виконання робіт на обладнанні виконавця з виїздом до замовника вартість повірки встановлюється за узгодженням із замовником, з урахуванням додаткових витрат, пов’язаних з транспортними витратами, монтажем та налагодженням робочих місць на місцях повірки, витратами на відрядження тощо.

2.4. Вартість часткової повірки багатофункціональних і багатограничних засобів вимірювальної техніки при фактичних витратах, нижчих від зазначених у тарифах, встановлюється за узгодженням із замовником нижче тарифу виходячи з фактичних витрат.

2.5. Тарифи можуть застосовуватись також при калібруванні засобів вимірювальної техніки, якщо при цьому здійснюється контроль їхніх метрологічних характеристик відповідно до вимог нормативних документів.

2.6. Вартість повірки засобів вимірювальної техніки з використанням державних еталонів визначається державними науковими метрологічними центрами Держстандарту України з урахуванням фактичних витрат на їх виконання, які не відшкодовуються коштом державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

2.7. Тарифи на повірку засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань подані нижче.

Вимірювання в галузі медицини

№ з/п

Назва засобів вимірювальної техніки

Типи (характеристики) засобів вимірювальної техніки

Тариф, грн.

1

Аналізатори вмісту глюкози в крові ЭКСАН і т.ін.

27,00

2

Аналізатори імуноферментні АКИ-Ц-01 і т.ін.

11,00

3

Аналізатори імуноферментні АИФ, КОМП, “Квантум-2”, РРС, “Мультискан” і т.ін.

32,00

4

Аналізатори крові REFLOLUX і т.ін.

5,80

5

Аналізатори крові LP-700, STAT FAX, REFLOTRON

32,00

6

Аналізатори крові біохімічні “Медисенс”, “Ионетикс” і т.ін.

32,00

7

Апарати гальванізації “Поток-1”, 3М

5,30

8

Апарати для електроанестезії ЭЛНАР-01

4,00

9

Апарати для електропунктури “Электроника”, “Элита-4М”

3,60

10

Апарати для електросну “Электросон-4Т”, “Электросон-ЭС-3”

9,00

11

Апарати для ультразвукової терапії Т5, УТП-1, УТС-1М, УЗТ-101

3,60

12

Апарати лазеротерапії “Узор-1”, “Алок”

54,00

13

Апарати магнітотерапії “Полюс-101”; “Каскад”

22,00

14

Апарати НВЧ-терапії ИКВ-4, “Ранет”

49,00

15

Апарати низькочастотні ультразвукової терапії “Гамма”, “Барвінок”

16,00

16

Апарати НЧ-терапії СНИМ-1, ДД-5А, “Тонус-1”, М-717, “Амплипульс-4”, “Амплипульс-31”

3,60

17

Апарати УВЧ-терапії УВЧ-66, УВЧ-30, УВЧ-4

2,70

18

Аудіометри МА-31 і т.ін.

81,00

19

Біохімічні аналізатори крові РН ОР і т.ін.

32,00

20

Бюретки до апаратів киснепостачання Усіх типів

0,10

21

Валюметри дихання Тип 45084 і т.ін.

1,80

22

Вимірювачі потужності ультразвукового випромінювання ИМУ-3

4,60

23

Вимірювачі реакцій ИПР і т.ін.

40,00

24

Вимірювачі ступеня співвідношень гідратації тканини ИСГТ-01

8,00

25

Гемоглобінометри ГФМЦ-04 і т.ін.

32,00

26

Гемокоагулографи Усіх типів

32,00

27

Гемоцитометри кондуктометричні ГЦМК-3 і т.ін.

32,00

28

Дефібрилятори ДКН і т.ін.

54,00

29

Динамометри медичні Усіх типів

2,10

30

Діоптриметри ДО-2, ДП-02, ДО-3, “К.- Цейс”, ДО-59

7,20

31

Електроенцефалографи (за один канал) ЭЭ84-05 і т.ін.

10,80

32

Електрокардіографи багатоканальні (за один канал) ЭЛКАР-2, ЭЛКАР-4, ЭК2Т- 02, ЭЛКАР-6, ЭК-6Т-02, 6ЕК-401 і т.ін.

5,40

33

Електрокардіографи одноканальні ЭК1Т-04, ЭК1Г-03, ЭК1Г-04 і т.ін.

10,80

34

Електрокардіоскопи ЭКС-05 і т.ін.

12,90

35

Електрогастрографи ЭГС-4М і т.ін.

32,00

36

Електроміографи “Миигуограф” і т.ін.

32,00

37

Електроміоплетизмографи ЭМПА2-01 і т.ін.

32,00

38

Ехоенцефалографи ЭЭС-11, ЭЭС-12, ЭХО-11 і т.ін.

6,30

39

Ехокардіографи “Ультра Марк-8” і т.ін.

18,00

40

Ехоофтальмоскопи ЭОС-22 і т.ін.

32,00

41

Ехотомоскопи ЭТС-Р-01 і т. п.

25,00

42

Кардіореанімаційні комплекси КРК-01 і т.ін.

22,00

43

Коагулографи Н334

7,00

44

Комплекси рентгенівські діагностичні УРИ і т.ін.

99,00

45

Лаборскель – аналізатори PSA-1, PSL-1 і т.ін.

19,00

46

Лінійки для добору окулярних оправ Усіх типів

0,18

47

Лінійки скіаскопічні Усіх типів

2,40

48

Лічильники формаційних елементів крові кондуктометричні СФ, ЭК-Д-04

5,40

49

Монітори реанімаційні МР-01 і т.ін.

32,00

50

Набори зразкових лінз та призм КПП-1

81,00

51

Набори зразкових лінз та призм КПП-2

54,00

52

Офтальмометри Усіх типів

9,90

53

Перетворювачі напруги/опору ПНС і т.ін.

32,00

54

Периметри настільні Усіх типів

4,10

55

Підсилювачі біопотенціалів УПБП-02 і т.ін.

16,00

56

Пневмотахометри ПТ-2

1,50

57

Поліграфи багатоканальні (за1 канал) П44-02, П64-01, П84-01 і.т.п.

8,80

58

Поляриметри портативні П-161 і т.ін.

2,20

59

Реоплетизмографи РПГ2-02 і т.ін.

40,00

60

Ротаметри апаратів інгаляційного наркозу Модель 679 і т.ін.

1,80

61

Спектрометри випромінювання людини “Скриннер” і т.ін.

162,00

62

Спектрометри рентгенівські СРМ і т. п.

65,00

63

Спірографи Усіх типів

10,00

64

Сфігмоманометри ППМ, ППР і т.ін.

0,45

65

Сфігмоманометри з електричним вихідним сигналом ИАД

2,40

66

Ультразвукові діагностичні апарати SIEMENS SL-1”

81,00

67

Установки для повірки електрокардіографів УП ЭКГ-01

25,00

68

Фантоми для вимірювання потужності апаратів терапії УВИ і т.ін.

81,00

69

Фотометри медичні аналітичні “Мефан” і т.ін.

11,00

70

Фотометри відбиття “Глюкофот” і т.ін.

13,00

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ (ТАРИФУ) ІНШИХ ВИДІВ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ

3.1. В цьому розділі встановлюється порядок визначення вартості (тарифу) таких видів метрологічних робіт:

  • державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів; державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
  • акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань та атестації методик виконання вимірювань;
  • метрологічна експертиза документації, акредитація вимірювальних лабораторій, атестація методик виконання вимірювань, ремонт засобів вимірювальної техніки, експертиза та надання висновків на засоби вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, тощо.

3.2. Вартість (тариф) зазначених робіт встановлюється виконавцями і визначається на підставі фактичної трудомісткості їх виконання та розрахункової вартості калькуляційної одиниці часу за узгодженням із замовником.

3.3. Склад витрат і порядок калькулювання собівартості зазначених у пункті 3.1. робіт визначається згідно з «Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. № 473 ( 473-96-п ).

При калькулюванні визначаються прямі і непрямі витрати на виконання метрологічних робіт.

До прямих витрат включаються:

  • витрати на оплату праці (основна і додаткова заробітна плата);
  • внески на соціальні заходи (на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);
  • матеріальні витрати, пов’язані з придбанням матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством; витрати на утримання, поточний ремонт, метрологічну атестацію і повірку засобів вимірювальної техніки, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для виконання метрологічних робіт; витрати на службові відрядження, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації; витрати на послуги сторонніх організацій, які беруть участь у виконанні метрологічних робіт; інші матеріальні витрати, пов’язані з виконанням метрологічних робіт (оренда приміщень, засобів вимірювальної техніки, транспортних засобів тощо);
  • амортизація основних фондів, які використовуються для виконання метрологічних робіт; інші витрати, відповідно до чинного законодавства.

До непрямих витрат включаються витрати, пов’язані з діяльністю підприємства (організації) в цілому, які розподіляються методом пропорційного віднесення їх до суми основної заробітної плати працівників, зайнятих виконанням метрологічних робіт.

3.4. Рівень рентабельності при визначенні вартості (тарифів) метрологічних робіт не повинен перевищувати 15 відсотків собівартості.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті