Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1377-IV

07 Грудня 2011 3:24 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 11 грудня 2003 р. № 1377-IV

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

У зв’язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу України Верховна Рада України  постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру» замінити словами «Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим», а після слів «Київського та Севастопольського міських» доповнити словом «головних».

2. В абзаці другому статті 14 Закону України «Про підприємництво» слова «надає земельні ділянки» замінити словами «передає у власність та надає в користування, у тому числі в оренду, земельні ділянки».

3. Частину першу статті 13 Закону України «Про господарські товариства» після слів «цінні папери» доповнити словами «земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України», а слово «землею» виключити.

4. Статтю 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду

Землі природно-заповідного фонду – це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об’єктами комплексної охорони, належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення.

На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором.

Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають  відшкодуванню згідно із Земельним  кодексом України».

5. В абзаці другому частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» слова «у розмірі середньої земельної частки» виключити.

6. У Законі України «Про трубопровідний транспорт»:

1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

«об’єкти трубопровідного транспорту – магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;

охоронна зона – землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об’єкти та довкілля в цілому»;

2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

«Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використовується з обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону або договору. Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони об’єкта трубопровідного транспорту  визначаються законодавством України».

7. Частини першу і другу статті 6 Закону України «Про залізничний транспорт» викласти в такій редакції:

«Землі, що надаються в користування для  потреб  залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про транспорт».

До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного,  вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту».

9. У статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1) у пункті «б» частини першої:

а) підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів»;

б) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

«9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою»;

2) у частині другій слова «місцевих землевпорядних органів, а також» виключити.

10. Частину другу статті 20 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» викласти в такій редакції:

«2. Право власності на землю може набуватися кооперативом шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його засновниками та членами, а також придбання земельних  ділянок за договорами купівлі-продажу,дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами відповідно до Земельного кодексу України».

11. У частині десятій статті 15 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» слова «постійне користування» замінити словами «постійне користування або в оренду».

12. Пункт 2 статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» викласти в такій редакції:

«2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону».

13. Пункт 58 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» викласти в такій редакції:

«58) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів».

14. Частину другу статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

  • Закон України «Про форми власності на землю»;
  • Закон України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю»;
  • Постанову Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про форми власності на землю»;
  • Постанову Верховної Ради України «Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею».

 

Президент України Л. Кучма

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті