Наказ МОЗ України від 19 вересня 2000 р. № 220

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 26.08.2005 р. № 426

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВІД 19.09.2000 Р. № 220

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ), А ТАКОЖ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРОТЯГОМ ДІЇ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1422 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення (додається).

2. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України Стефанову О. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.99 № 246 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення в Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.99 за № 716/4009.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 19 вересня 2000 р. № 220

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ), А ТАКОЖ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРОТЯГОМ ДІЇ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення (далі — Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1422 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу» з урахуванням вимог директиви Європейського Економічного Співтовариства (далі — ЄЕС) 65/65 ЄЕС, із змінами та доповненнями, унесеними директивами 83/570 ЄЕС, 87/21 ЄЕС, 89/341 ЄЕС, директив 75/318 ЄЕС, 75/319 ЄЕС та постанов Ради Європейського Співтовариства 2309/93 ЄЕС, 541/95 ЄЕС, 542/95 ЄЕС.

1.2. Порядок поширюється на діючі речовини (субстанції) та допоміжні речовини, готові лікарські засоби (за винятком імунобіологічних препаратів та лікувальних косметичних засобів), гомеопатичні засоби, радіоактивні лікарські засоби, дезінфекційні засоби, що безпосередньо контактують з організмом пацієнта або медичного персоналу, діагностичні засоби, лікарські домішки до харчових продуктів.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, які вживаються в Порядку, мають такі значення:

2.1. Лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

2.1.1. Нові лікарські засоби — лікарські засоби, які вперше реєструються в Україні і створені з використанням нових субстанцій або є новою комбінацією відомих субстанцій.

2.1.2. Лікарські засоби-генерики — лікарські засоби, здатні замінити новий лікарський засіб після закінчення терміну дії патенту.

2.1.3. Діюча речовина (субстанція) — фармакологічно активна речовина, яка разом з допоміжними речовинами (формоутворювачі, барвники, смакові домішки та ін.) може використовуватися для виробництва готового лікарського засобу.

2.1.4. Допоміжна речовина — фармакологічно неактивна речовина, яка разом з діючою речовиною (субстанцією) може використовуватися для виробництва готового лікарського засобу.

2.1.5. Патентований лікарський засіб — готовий лікарський засіб, що представлений в Україні під спеціальною назвою та в спеціальній упаковці.

2.1.6. Упаковка «in bulk» — будь-який лікарський засіб, який пройшов всі стадії виробництва, за винятком остаточного пакування.

2.2. Біоеквівалентність — порівняльна характеристика двох лікарських засобів за однакових умов, яка підтверджує їх фармацевтичну та біологічну еквівалентність щодо ефективності та безпечності після використання в однакових молярних дозах.

2.3. Біодоступність — рівень та ступінь усмоктування субстанції з готової лікарської форми, яка визначається графіком «концентрація-час» при його системній циркуляції чи виділенні з сечею.

2.4. Виробник лікарського засобу — компанія, яка здійснює хоча б один з етапів виробництва лікарського засобу, включаючи пакування.

2.5. Заявник (власник реєстраційного посвідчення) — юридична особа, яка відповідає за виробництво, якість, безпечність та ефективність лікарського засобу.

2.6. Реєстраційні матеріали (реєстраційне досьє) — комплект документів на лікарський засіб, експертиза яких за обсягом і суттю дає змогу зробити висновки про ефективність, безпечність та якість лікарського засобу з метою рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) або необхідності проведення додаткової експертизи лікарського засобу.

2.7. Експертиза матеріалів на лікарський засіб — це перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка матеріалів на лікарський засіб з метою підготовки вмотивованих висновків для прийняття рішення про його державну реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу.

2.8. Доклінічне вивчення лікарського засобу — хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші експериментальні наукові дослідження з метою вивчення специфічної дії та безпечності лікарського засобу.

2.9. Клінічні випробування — це встановлення або підтвердження ефективності та безпечності лікарського засобу, яке проводиться у лікувально-профілактичних закладах, уповноважених на це МОЗ України за направленням Центру.

2.10. Аналітична нормативна документація (далі — АНД) — матеріали щодо методів аналізу якості лікарського засобу, а також інша документація (фармакопейні статті), що дає змогу контролювати його якість.

2.11. Зміни, які можуть мати місце протягом дії реєстраційного посвідчення — запропоновані заявником зміни, які стосуються зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу.

2.12. Експертиза змін — це експертиза матеріалів щодо лікарського засобу, результатом якої є рішення щодо внесення змін або доповнень до реєстраційних документів на лікарський засіб або його нової реєстрації в установленому порядку.

2.13. Висновок Державного фармакологічного центру МОЗ України (далі — Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу — це результат експертизи матеріалів на лікарський засіб з наданням рекомендацій щодо його державної реєстрації (перереєстрації), експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення з рекомендацією про потребу внесення змін чи доповнень до реєстраційних документів на лікарський засіб або його нову реєстрацію.

2.14. Реєстраційне посвідчення — документ, який видається заявнику і є дозволом для медичного застосування лікарського засобу в Україні.

2.15. Реєстраційний номер — кодова позначка, яка присвоюється лікарському засобу при державній реєстрації і зберігається за лікарським засобом незмінною на весь період перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку України.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ)

3.1. Проведення експертизи лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію), включає такі етапи:

 • первинну експертизу заяви на предмет мотивованого висновку щодо можливості реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з точки зору його належності до заборонених до застосування в Україні, а також віднесення лікарського засобу до однієї з груп, визначених у п. 6.3 даного Порядку;
 • попередню експертизу матеріалів для державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, метою якої є з’ясування їх відповідності установленим вимогам з точки зору повноти за обсягом та правильності юридичного оформлення;
 • спеціалізовану оцінку матеріалів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарського засобу, їх експертиз, результатів додаткової експертизи лікарського засобу, аналітичної нормативної документації, проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва, зразків лікарського засобу, його упаковки, інструкції для медичного застосування та/або аркуша-вкладиша з метою складання мотивованого висновку щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу.

3.2. Для проведення експертизи заявник подає до Центру заяву встановленого зразка (додаток 1).

3.3. Заява підлягає первинній експертизі в Центрі. За результатами первинної експертизи Центр надає заявнику письмову відповідь.

3.4. У разі позитивних висновків первинної експертизи між заявником та Центром укладається договір про проведення повного обсягу експертних робіт, вартість яких визначається відповідно до Граничних тарифів на проведення спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів у Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України, затверджених наказом від 17.03.00 № 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 20.03.00 за № 178/4399.

3.5. Після оплати заявником державного збору за реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу та вартості експертних робіт (попередня експертиза, спеціалізована оцінка) реєстраційні матеріали приймаються Центром до розгляду.

3.6. У разі позитивних висновків попередньої експертизи Центр здійснює спеціалізовану оцінку реєстраційних матеріалів та зразків лікарського засобу. У ході спеціалізованої оцінки реєстраційних матеріалів, з метою одержати додаткові дані щодо ефективності, безпечності та якості поданого на державну реєстрацію лікарського засобу, Центр може запитати в заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення спеціалізованої оцінки лікарського засобу.

Якщо заявник протягом 90 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, потрібних для їх підготовки, то лікарський засіб знімається з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому реєстраційний збір та вартість проведення експертних робіт заявникові не повертаються. Надалі, на бажання заявника, матеріали подаються на державну реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку.

3.7. У разі негативних результатів попередньої експертизи заявник доопрацьовує реєстраційні матеріали відповідно до зауважень Центру, наданих заявнику в письмовій формі, у строк до 90 календарних днів у разі реєстрації або в строк до 15 календарних днів у разі перереєстрації.

Якщо заявник протягом визначеного терміну не надає Центру доопрацьованих матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то лікарський засіб знімається з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому реєстраційний збір та вартість проведення експертних робіт заявникові не повертаються. Надалі, на бажання заявника, матеріали подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу в установленому порядку.

3.8. За потреби перевірки відповідності доклінічного вивчення та/або клінічних випробувань лікарського засобу установленим вимогам, експериментальної або клінічної перевірки одержаних результатів, апробації методів аналізу якості лікарського засобу Центр направляє матеріали для державної реєстрації лікарського засобу на додаткову експертизу. Додаткова експертиза лікарського засобу здійснюється уповноваженими МОЗ України установами після оплати її вартості, установленої договором між заявником та уповноваженою експертною установою. Час, потрібний для проведення додаткової експертизи лікарського засобу, та вартість додаткової експертизи не входять до терміну і вартості експертних робіт.

Результати додаткової експертизи лікарського засобу підлягають спеціалізованій оцінці в Центрі.

3.9. За результатами експертизи лікарського засобу Центр складає мотивовані висновки щодо його ефективності, безпечності та якості і рекомендує або не рекомендує лікарський засіб до державної реєстрації (перереєстрації), рекомендує до затвердження (перезатвердження) інструкцію для медичного застосування та/або аркуш-вкладиш на лікарський засіб, його упаковку, АНД.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику.

4. ПОРЯДОК ЕКСПЕРТИЗИ ЗМІН, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВНЕСТИ ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ПРОТЯГОМ ТЕРМІНУ ДІЇ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

4.1. Протягом терміну дії реєстраційного посвідчення заявник несе відповідальність за якість зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу і зобов’язаний вносити доповнення та зміни, що стосуються виробництва і контролю якості лікарського засобу, а також вживати додаткових заходів щодо безпечності застосування лікарського засобу.

За характером зміни класифікують на:

 • зміни типу I — незначні зміни, викладені в додатку 7 до цього Порядку, які стосуються внесення поправок до змісту реєстраційних документів, поданих на момент прийняття рішення про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу, і не потребують його нової реєстрації;
 • зміни типу II — будь-які зміни до реєстраційних документів, які також не потребують нової реєстрації лікарського засобу, але не можуть розглядатися як зміни типу I. До змін типу II належать, зокрема, термінові тимчасові обмеження, які пов’язані з безпекою використання лікарського засобу і які впроваджуються заявником у разі виявлення ризику для здоров’я людини при застосуванні зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу. Про кожну причину, характер і дату передбачуваного введення в дію тимчасових термінових обмежень заявник повідомляє Центр, який протягом 24 годин приймає рішення щодо їх запровадження. При позитивному рішенні Центру подальша експертиза матеріалів про внесення змін здійснюється у порядку, описаному в даному розділі;
 • усі інші зміни (у тому числі зміни, викладені в додатку 8 до цього Порядку), які супроводжуються суттєвими змінами характеристик лікарського засобу і потребують його нової реєстрації.

4.2. Експертизі підлягає кожна конкретна зміна, навіть за умови одночасного їх унесення.

4.3. Для проведення експертизи змін заявник подає до Центру заяву встановленого зразка (додаток 2) і матеріали про внесення змін разом з відповідними матеріалами, які подавались на державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу.

4.4. Експертиза матеріалів здійснюється Центром після оплати її вартості, установленої договором між заявником та Центром.

4.5. Експертиза змін складається з таких етапів:

 • попередньої експертизи матеріалів про внесення змін з точки зору кваліфікації змін, повноти і правильності юридичного оформлення матеріалів щодо характеристики змін;
 • спеціалізованої оцінки матеріалів про внесення змін, до якої, в окремих випадках, включається апробація запропонованих заявником методів аналізу якості лікарського засобу.

4.6. У ході попередньої експертизи наданих матеріалів Центр приймає рішення про направлення матеріалів про внесення змін на спеціалізовану оцінку або про потребу доопрацювання матеріалів про внесення змін, або про нову реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику.

4.7. У разі потреби доопрацювання матеріалів про внесення змін заявник доопрацьовує їх у відповідності до зауважень Центру в термін до 60 календарних днів.

Якщо заявник протягом 60 календарних днів не надає Центру доопрацьованих матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то заявник одержує відмову на внесення змін. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається.

4.8. Під час проведення спеціалізованої оцінки матеріалів про внесення змін з метою одержати додаткові дані щодо впливу змін на ефективність, безпечність та якість лікарського засобу Центр може запитати в заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення спеціалізованої оцінки.

Якщо заявник протягом 60 календарних днів не надсилає запитаних додаткових матеріалів або листа з обгрунтуванням термінів, необхідних для їх підготовки, то Центр приймає рішення про відмову на внесення змін. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається. Надалі, на бажання заявника, матеріали на внесення змін можуть бути подані в установленому порядку.

4.9. За результатами спеціалізованої оцінки матеріалів про внесення змін Центр приймає рішення про внесення змін або доповнень до реєстраційних документів або про нову реєстрацію лікарського засобу в установленому порядку.

Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику.

5. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

5.1. Експертиза матеріалів на державну реєстрацію лікарського засобу, а також експертиза матеріалів щодо змін, які мають місце протягом дії реєстраційного посвідчення і потребують нової реєстрації лікарського засобу, триває не більше 210 календарних днів.

5.2. Експертиза матеріалів на державну реєстрацію патентованого лікарського засобу, який ліцензований (зареєстрований) в Європейському Економічному Співтоваристві за централізованою процедурою, лікарського засобу-генерика, діючої або допоміжної речовини, матеріалів на державну перереєстрацію лікарського засобу, експертиза матеріалів про внесення змін типу I та типу II, які мають місце протягом дії реєстраційного посвідчення, триває не більше 90 календарних днів.

5.3. До термінів експертних робіт, перелічених у підпунктах 5.1 та 5.2, не входять час, коли матеріали були на доопрацюванні в заявника, а також час на проведення додаткової експертизи.

6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

6.1. Реєстраційні матеріали складаються з 4 частин:

 • частина I — загальна документація;
 • частина II — хімічна, фармацевтична та біологічна документація;
 • частина III — фармакологічна та токсикологічна документація;
 • частина IV — клінічна документація.

Зміст окремих частин реєстраційних матеріалів викладений у додатку 3 до даного Порядку.

6.2. Обсяг реєстраційних матеріалів, що подаються на реєстрацію, визначається належністю лікарського засобу до певної групи:

 • нові лікарські засоби — повний комплект документів (частини I–IV);
 • лікарські засоби-генерики — частини I–II;
 • лікарські засоби в нових лікарських формах — повний комплект документів (частини I–IV).

6.3. Обсяг реєстраційних матеріалів щодо лікарських засобів, ліцензованих в Європейському Економічному Співтоваристві за централізованою процедурою, діючих речовин (субстанцій) та допоміжних речовин, лікарських засобів, що подаються на перереєстрацію, матеріалів щодо змін типу I, які мають місце протягом терміну дії реєстраційного посвідчення, регламентується додатками 4–7 до даного Порядку.

6.4. Реєстраційні матеріали, засвідчені заявником, подаються до Центру в трьох примірниках.

Частини I та II реєстраційного досьє, коротка характеристика лікарського засобу додатково подаються у перекладі на українську або російську мови, засвідченому заявником, а інструкція для медичного застосування та/або аркуш-вкладиш, зразки етикеток подаються в перекладі на українську мову. Крім того, на електронному носії подається інструкція для медичного застосування лікарського засобу та/або аркуш-вкладиш (дискета 3,5″, Windows, Word 6.0/95 або пізніша версія), а також за згодою заявника — заява про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу або заява щодо змін.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Оплаті заявником підлягає експертиза матеріалів для державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу (попередня експертиза, спеціалізована оцінка лікарського засобу), додаткова експертиза лікарського засобу, експертиза матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом терміну дії реєстраційного посвідчення.

7.2. Оплата вищезазначених робіт проводиться за умовами договору між заявником та Центром або заявником та уповноваженою МОЗ України установою, яка здійснює додаткову експертизу лікарського засобу, на умовах передоплати.

Директор Державного фармакологічного центру МОЗ України
чл.-кор. АМН України, професор
О.В. Стефанов

Додаток 1 до пункту 3.2 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

ЗАЯВА
про проведення експертизи матеріалів на лікарський засіб, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію)

Дата надходження заяви «___» _______________ 200_ р.   № _________________

1. Назва препарату (українською та англійською мовами)

___________________________________________________________________

2. Міжнародна непатентована назва або загальноприйнята назва (англійською мовою)

__________________________________________________________________

3. Лікарська форма (українською та англійською мовами) __________________

4. Упаковка:

зовнішня  _________________________________________________________

внутрішня ________________________________________________________

5. Заявник (для вітчизняних виробників — українською, зарубіжних — українською

та англійською мовами)

Назва компанії (фірми)______________________________________________

Юридична адреса_________________________________________________

Адреса місцезнаходження___________________________________________

Телефон__________________________________________________________

Факс_____________________________________________________________

Керівник_________________________________________________________

Повноважний представник заявника в Україні (українською мовою):

Прізвище, ім’я, по батьковіі_________________________________________

Юридична адреса_________________________________________________

Адреса місцезнаходження___________________________________________

Телефон__________________________________________________________

Факс_____________________________________________________________

6. Виробник (и) лікарського засобу (для вітчизняних виробників — українською,

зарубіжних — українською та англійською мовами)

6.1. Назва компанії (фірми)___________________________________________

Юридична адреса___________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

Факс _____________________________________________________________

Керівник__________________________________________________________

Виробництво лікарського засобу (потрібне позначити):

 • повністю на даній фірмі

 • частково на даній фірмі

 • повністю на іншій фірмі

6.2. Назва компанії (фірми)________________________________________

Юридична адреса_______________________________________________

Телефон _______________________________________________________

Факс___________________________________________________________

Керівник ________________________________________________________

Виробництво лікарського засобу (потрібне позначити):

 • повністю на даній фірмі

 • частково на даній фірмі

 • повністю на іншій фірмі

7. Якісний і кількісний склад лікарського засобу, у т. ч. допоміжні речовини*, виробники діючих і допоміжних речовин

Речовина

Кількість на одиницю лікарської форми

Виробник

     

8. Фармакологічна дія

____________________________________________________________________

9. АТС код або пропозиції щодо нього ________________________________________

10. Галузь застосування (зазначити захворювання, при яких препарат рекомендується

як профілактичний чи лікувальний засіб)

______________________________________________________________________

11. Рекомендовані дози:

разова: середня — __________________ вища — ___________________________

добова: середня — __________________ вища — ___________________________

курсова: середня — _________________ вища — ____________________________

12. Реєстрація в інших країнах (перелік країн) _________________________________

13. Захищеність патентами в Україні (потрібне закреслити):  – так  – ні

13.1. Якщо так, то навести інформацію:

Номер патенту

Дата видачі

Термін дії

Володар патенту

       

14. Захищеність товарного знака в Україні (потрібне закреслити):  – так  – ні

14.1. Якщо так, то навести інформацію:

Номер документа

Дата видачі

Термін дії

Володар документа

       

15. Термін зберігання лікарського засобу

Температура

 • — 18 °C

 • 4 — 8 °C — 15 °C

 • отруйні

 • (-1–2 °C) — (-8 °C)

 • кімнатна темп.

 • сильнодійні

 • інші

Спеціальні умови

 • контролюються міжнародним комітетом з контролю за наркотиками

17. Форма продажу в країні заявника (вписується буквений індекс відповідної форми продажу)

 • А — строго за рецептом лікаря (без права повтору)

 • Б — в аптеках за рецептом

 • В — в аптеках та аптечних кіосках

 • Г — у закладах торговельної мережі

18. Чи передбачена реклама (потрібне закреслити):  – так   – ні

Заявник бере на себе відповідальність за ефективність, безпечність і якість лікарського засобу, а також гарантує достовірність інформації, що міститься в реєстраційних матеріалах.

Дата заповнення: «___» ________ 200_ р.

Підпис керівника фірми або офіційного представника

___________________________________

__________________________________

 

(печатка)

* В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори.


Додаток 2 до пункту 4.3 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Заява
про проведення експертизи щодо змін до реєстраційних матеріалів на зареєстровані (перереєстровані) лікарські засоби

Дата надходження заяви «___» _______________ 200_ р.  №_____________________

1. Назва препарату (українською та англійською мовами)

_____________________________________________________________________

2. Лікарська форма (українською та англійською мовами)

_____________________________________________________________________

3. Заявник (для вітчизняних виробників — українською, зарубіжних — українською

та англійською мовами)

Назва компанії (фірми)______________________________________________

Юридична адреса_________________________________________________

Адреса місцезнаходження___________________________________________

Телефон__________________________________________________________

Факс_____________________________________________________________

Керівник_________________________________________________________

Повноважний представник заявника в Україні (українською мовою):

Прізвище, ім’я, по батьковіі_________________________________________

Юридична адреса_________________________________________________

Адреса місцезнаходження___________________________________________

Телефон__________________________________________________________

Факс_____________________________________________________________

4. Зміни, що заявляються (потрібне позначити):

 • Тип I

 • Тип II

 • Термінові обмеження, які пов’язані з безпекою  використання лікарського засобу (Тип II)

 • Зміни, які потребують нової реєстрації лікарського засобу

Речовина

Кількість на одиницю лікарської форми

   

5. Якісний і кількісний склад лікарського засобу, у т. ч. діючі та допоміжні речовини*

Зміни типу I (потрібне позначити)

Заявлені дані: Том (томи) ______________ сторінки ______________________

1. Зміни змісту ліцензії на виробництво

2. Зміна назви лікарського засобу (як торговельної, так і загальноприйнятої)

3. Зміна назви або адреси заявника

4. Зміна наповнювача на інший порівнюваний наповнювач (за винятком біотехнологічних наповнювачів)

5. Вилучення барвника або заміна одного барвника на інший

6. Додання, вилучення або заміна смакових домішок

7. Зміна ваги покриття таблетки або зміна ваги оболонки капсули

8. Зміна якісного складу внутрішньої упаковки

9. Вилучення показання до застосування

10. Вилучення шляху введення

11. Зміна виробника діючої речовини **

12. Незначні зміни в процесі виробництва діючої речовини **

13. Зміна розміру виробничої партії діючої речовини **

14. Зміна специфікації діючої речовини **

15. Незначні зміни у виробництві лікарського засобу **

16. Зміна розміру виробничої партії готового лікарського засобу **

17. Зміна специфікації готового лікарського засобу **

18. Зміни в синтезі або утилізації наповнювачів, які не вказані у Фармакопеї і описані в попередніх реєстраційних матеріалах

19. Зміна специфікації наповнювачів

20. Збільшення терміну придатності щодо вказаного в попередніх реєстраційних матеріалах

21. Зміна терміну придатності після першого відкривання упаковки

22. Зміна терміну придатності після відтворення лікарського засобу

23. Зміна умов зберігання

24. Зміна в процедурі тестування діючої речовини **

25. Зміна в процедурі аналізу якості лікарського засобу **

26. Зміна, яка відповідає доповненням до Фармакопеї

27. Зміна в процедурі тестування нефармакопейних наповнювачів

28. Зміна в процедурі тестування внутрішньої упаковки

29. Зміна в процедурі тестування засобів уведення лікарського засобу

30. Зміна у формі упаковки

31. Зміна відбитків, грунтовки або інших маркувань і штампів на таблетках та написів на капсулах

32. Зміна розміру таблеток, капсул, супозиторіїв без зміни кількісного складу та середньої ваги

Зміни типу II та зміни, які потребують нової реєстрації лікарського засобу (зробіть позначку у відповідному квадраті та деталізуйте підтримувальні дані)

A.

Зміна в частині I реєстраційних матеріалів  

Том (-и) __

сторінки ____

 

B.

Зміни в частині II реєстраційних матеріалів  

Том (-и) __

сторінки ____

Експертний звіт Переглянуто ___ Доповнено  ___

C.

Зміни в частині III реєстраційних матеріалів  

Том (-и) __

сторінки ____

 

D.

Зміни в частині IV реєстраційних матеріалів  

Том (-и) __

сторінки ____

 

Формулювання характеру зміни _________________________________________

(**) Зміни типу I, до яких застосовується процедура внесення змін типу II на препарати, які підпадають під такі законодавчі акти (позначте відповідний квадратик):
Високі технології — директива 87/22/ЄЕС
(Список A) (**)
Постанова ЄК 2309/93.
Додаток, частина A (**)
Основна зміна (у разі декількох змін)
Основна зміна, яка охоплюється даною заявою, має номер/буквений індекс _____________/______________
(від 1 до 32/від A до D)

Якщо в реєстраційних матеріалах є посилання на «поточну» зміну Фармакопеї, то повідомлення не потрібне. При цьому повинно бути забезпечене внесення зміни протягом 6 місяців після прийняття монографії.

Заявник гарантує достовірність інформації, яка представлена, та зберігає відповідальність за ефективність, безпечність і якість лікарського засобу.

Дата заповнення: «___» ________ 200_ р.

Підпис керівника фірми або офіційного представника

___________________________________

__________________________________

 

(печатка)

* В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчин, неподільні порошки, збори.

** Зміни типу I, до яких застосовується процедура внесення змін типу II для препаратів, які підпадають під директиву ЄЕС 87/22 (список A) та постанови Європейської комісії 2309/93, додаток, частина A.

Додаток 3 до пункту 6.2 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Структура реєстраційного досьє

Повне реєстраційне досьє складається з чотирьох частин:

Частина I. Загальна документація

I A. Адміністративні дані:

 • назва лікарського засобу, лікарська форма та дозування;
 • кількісний та якісний склад діючих та допоміжних речовин;
 • фармакотерапевтична група (АТС — код або пропозиції щодо нього);
 • пропозиції щодо категорії відпуску (за рецептом, без рецепту);
 • кількість одиниць в упаковці;
 • упаковка, кришка;
 • умови зберігання;
 • терміни зберігання (за потреби — терміни зберігання після першого відкривання упаковки або після розчинення);
 • інформація щодо заявника:

— найменування та адреса;

— найменування офіційного представника;

 • інформація щодо виробника (ів) готового лікарського засобу:

— найменування та адреса, включаючи місцезнаходження виробництва;

 • інформація щодо виробників(а) діючих(ої) речовин(и):

— найменування та адреса;

 • перелік країн, де даний лікарський засіб був:

— зареєстрований (включаючи дату реєстрації);

— препарату було відмовлено в реєстрації, препарат відкликаний з ринку компетентним органом або заявником, дію реєстраційного посвідчення припинено або призупинено компетентним органом (із зазначенням причини);

— заявка на одержання дозволу на продаж розглядається компетентними органами;

 • копія ліцензії на виробництво для всіх місцезнаходжень виробника, включаючи копії свідоцтв GMP, засвідчені компетентними органами країни місцезнаходження виробника;
 • узагальнені дані про характеристики лікарського засобу, ухвалені (затверджені) в інших країнах;
 • опис документів, що містять реєстраційні матеріали, із зазначенням сторінок (якщо окремі частини документації не включені до матеріалів, то слід у відповідному місці зазначити причину під відповідним заголовком);
 • зразки лікарського засобу:

— примірник у кінцевій безпосередній (внутрішній) та вторинній (зовнішній) упаковках*;

— сертифікат якості на три виробничі серії лікарського засобу або один сертифікат на одну вироблену партію у супроводі зобов’язання надати сертифікати на дві інші партії, як тільки вони стануть доступними (усі сертифікати повинні подаватися за кожним заявленим місцем виробництва).

I B. Коротка характеристика властивостей лікарського засобу; пропозиції щодо упаковки, етикетки, інструкції для медичного застосування та/або аркуша-вкладиша.

I C. Висновки експертів щодо хімічних, фармацевтичних, фармакологічних, токсикологічних та клінічних даних (резюме основних властивостей препарату).

Частина II. Хімічна, фармацевтична та біологічна документація

II. Зміст.

II A. Склад лікарського засобу.

II B. Схема технологічного процесу або проект технологічного регламенту.

II C. Методи контролю вихідного матеріалу.

II D. Методи аналізу проміжних продуктів.

II E. Методи аналізу готового лікарського засобу.

II F. Дані щодо стабільності.

II G. Дані щодо біодоступності/біоеквівалентності.

II H. Дані щодо вірогідної небезпеки для навколишнього середовища щодо препаратів, які містять генетично модифіковані мікроорганізми.

II Q. Інша інформація.

Частина III. Фармакологічна та токсикологічна документація

III. Зміст.

III A. Токсичність при однократному введенні та введенні повторних доз.

III B. Вплив на репродуктивну функцію.

III C. Дані щодо ембріотоксичності та тератогенності.

III D. Дані щодо мутагенності.

III E. Дані щодо канцерогенності.

III F. Фармакодинаміка:

дані щодо специфічної фармакологічної дії;

дані із загальної фармакології;

дані щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами.

III G. Фармакокінетика.

III H. Дані щодо місцевоподразнювальної дії.

III Q. Інша інформація (дані щодо алергенності тощо).

Частина IV. Клінічна документація

IV. Зміст.

IV A. Дані з клінічної фармакології (фармакодинаміка, фармакокінетика).

IV B. Результати клінічних випробувань, наукові публікації.

IV Q. Інша інформація.

* За відсутності — примірник у кінцевій безпосередній (внутрішній) упаковці без кінцевого маркування. При цьому примірник у кінцевій безпосередній (внутрішній) та вторинній (зовнішній) упаковках має бути поданий додатково, як тільки він стане доступним. Надалі для апробації методів аналізу якості лікарського засобу можуть також бути запитані додаткові примірники, еталонні субстанції з сертифікатами на партію, включаючи дату виробництва, терміни та умови зберігання.

Додаток 4 до пункту 6.4 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Перелік
документів, які подаються для здійснення експертизи патентованого лікарського засобу, ліцензованого в ЄЕС за централізованою процедурою:

заява, у якій відображено, що документація, представлена для реєстрації в Україні, є ідентичною наданій Європейському Агентству з оцінки лікарських препаратів (далі — EMEA) для здійснення централізованої процедури реєстрації;

копія заяви від володаря реєстраційного посвідчення, яка підтверджує, що EMEA дозволяє надати Центру всі необхідні документи щодо патентованого лікарського засобу, які необхідні для надання дозволу на реєстрацію та безпечне використання патентованого лікарського засобу;

копія заяви від володаря реєстраційного посвідчення в ЄЕС, яка включає перелік країн Центральної та Східної Європи, де патентований лікарський засіб повинен бути представлений для реєстрації разом з точною назвою патентованого лікарського засобу в цих країнах та ЄЕС, номером реєстраційного посвідчення в ЄЕС, ім’ям володаря реєстраційного посвідчення в ЄЕС та претендента на право одержати реєстраційне посвідчення в Україні;

заява від претендента про одержання реєстраційного посвідчення в Україні і про те, що Центр буде негайно повідомлений про всі зміни до реєстраційних матеріалів, прийнятих в ЄЕС;

заява від претендента, що Центр буде повідомлений водночас з EMEA про всі виявлені нові дані щодо безпечності використання патентованого лікарського засобу;

заява від претендента, що Центр буде негайно повідомлений в разі анулювання чи призупинення реєстрації в ЄЕС;

документація, яка зазначена в частинах I та II реєстраційних матеріалів, детальний повний перелік документів, зазначених у частинах III та IV реєстраційних матеріалів, разом з додатковою інформацією, яка свідчить, що ці документи будуть надані Центру при потребі;

остаточне рішення Європейської комісії разом з усіма додатками до нього;

остаточне рішення CPMP (Комітету з патентованих лікарських засобів) разом з усіма додатками до нього;

останній звіт про зміни безпечності, якщо заява про реєстрацію надана пізніше, ніж за 6 місяців після рішення Європейської комісії;

перелік усіх змін, включаючи ті, які були відхилені, а також рішення щодо змін, які були вже представлені на розгляд EMEA або вже були прийняті в ЄЕС;

зразки лікарського засобу в пропонованій лікарській формі та упаковці (3 упаковки).


Додаток 5 до пункту 6.4 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Вимоги 

до документів на діючі та допоміжні речовини, що подаються для державної
реєстрації (перереєстрації)

Разом із заявою встановленого зразка (додаток 1) подаються:

 • сертифікат якості, виданий виробником;
 • методи аналізу якості, які використовуються виробником, або відповідні посилання на Фармакопею.

Додаток 6 до пункту 6.4 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Перелік

документів для проведення експертизи матеріалів для державної перереєстрації
лікарського засобу

Разом із заявою про перереєстрацію встановленого зразка (додаток 1) подаються такі документи:

 • загальна характеристика лікарського засобу, що подається до перереєстрації, оновлена заявником;
 • дані щодо безпечності лікарського засобу, які базуються на результатах ретроспективних досліджень (у тому числі довідка про побічну дію за останні 5 років);
 • оновлена заявником інструкція для медичного застосування та/або аркуш-вкладиш;
 • усі зміни в процесі виробництва та контролю якості, які не були зазначені протягом дії реєстраційного посвідчення;
 • оновлена заявником аналітична нормативна документація;
 • копія посвідчення про реєстрацію лікарського засобу в країні перебування заявника та в Україні;
 • у разі реєстрації лікарського засобу за централізованою процедурою в ЄЕС додатково надається рішення Європейської комісії відносно реєстрації в ЄЕС разом з усіма додатками до нього, а також декларація заявника про те, що характеристики лікарського засобу, етикетки та упаковка ідентичні таким, які дозволені в ЄЕС;
 • довідка щодо рекламацій на препарат за останні 5 років.

Додаток 7 до пункту 6.4 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Вимоги
до документів на лікарські засоби, що подаються для експертизи змін типу I,
які вносяться до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Обсяг і зміст матеріалів визначається характером змін.

1. Зміни змісту ліцензії на виробництво:

 • заява встановленого зразка;
 • нова ліцензія на виробництво, схвалена компетентним органом країни-виробника.

2. Зміна назви лікарського засобу (як торговельної, так і загальноприйнятої) за умови, що нова назва не збігається з назвою існуючого зареєстрованого лікарського засобу щодо складу або дії і легко вимовляється:

 • мотивоване обгрунтування потреби зміни назви препарату;
 • копія документа, виданого компетентними органами країни-виробника, що засвідчує зміну його назви;
 • копія реєстраційного посвідчення лікарського засобу в Україні;
 • довідка заявника про відсутність змін у технології виробництва та складі лікарського засобу;
 • інструкція для медичного застосування та/або аркуш-вкладиш; пропозиції щодо етикетки;
 • довідка про те, коли препарат буде розміщений на ринку України під новою назвою.

3. Зміна назви або адреси заявника — це або формальна зміна назви заявника без зміни ідентичності його особи, або передача усієї відповідальності та зобов’язань іншому заявникові:

 • у разі ідентичності особи заявника — копія документа, який засвідчує, що заявник не змінився;
 • у разі передачі всіх зобов’язань іншому заявникові — документ, що підтверджує його повноваження і письмове підтвердження нового заявника, що він приймає на себе всю відповідальність і зобов’язання щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу.

4. Зміна наповнювача на інший порівнюваний наповнювач (за винятком біотехнологічних наповнювачів) за умови подібних функціональних характеристик та відсутності змін у профілі розчинення для твердих лікарських форм:

 • обгрунтування зміни;
 • порівняльні дані з профілю розчинення для твердих дозованих форм;
 • порівняльні дані щодо стабільності;
 • результати досліджень з біодоступності, якщо вона може бути іншою при цих змінах, або обгрунтування того, що вона змінитися не може;
 • доповнення до відповідних розділів реєстраційних матеріалів;
 • доповнення до стислого опису властивостей препарату там, де це потрібно;
 • сертифікат якості для однієї серії нового лікарського засобу;
 • один зразок (1 упаковка) нового лікарського засобу.

5. Вилучення барвника або заміна одного барвника іншим:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення до відповідних розділів реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії нового лікарського засобу;
 • один зразок (1 упаковка) нового лікарського засобу;
 • доповнення до стислого опису властивостей препарату там, де це потрібно.

6. Додання, видалення або заміна смакових домішок за умов, що запропонована смакова домішка відповідає вимогам директиви 88/388 ЄЕС:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії нового лікарського засобу;
 • один зразок (1 упаковка) нового лікарського засобу;
 • доповнення до стислого опису властивостей препарату там, де це потрібно.

7. Зміна ваги покриття таблетки або зміна ваги оболонки капсули — тільки зміна ваги покриття таблетки або зміна ваги оболонки капсули (до цих змін не належать зміни, що позначаються на профілі розчинення):

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • порівняльні дані щодо профілю розчинення;
 • сертифікат якості для однієї серії нового лікарського засобу;
 • один зразок (1 упаковка) нового лікарського засобу.

8. Зміна якісного складу внутрішньої упаковки за умови, що запропонований пакувальний матеріал еквівалентний раніше схваленому за відповідними властивостями і зміна не стосується стерильної продукції:

 • обгрунтування змін;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • порівняльні дані щодо стабільності;
 • для напівтвердих та рідких дозованих форм — дані про відсутність взаємодії з пакувальним матеріалом (наприклад, проникнення матеріалу у вміст або втрата препарату при адсорбції тощо);
 • пропозиції до стислого опису властивостей препарату;
 • пропозиції по тексту упаковки, інструкції для медичного застосування та/або аркуша-вкладиша;
 • сертифікат якості для однієї серії нового лікарського засобу;
 • один зразок (1 упаковка) нового лікарського засобу.

9. Вилучення одного з показань до застосування при збереженні безпечності застосування, підтвердженої результатами ретроспективних досліджень, доклінічних досліджень та якості:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • пропозиції до етикетки, інструкції для медичного застосування та/чи аркуша-вкладиша.

10. Видалення одного із шляхів уведення або режимів застосування при збереженні безпечності застосування, яка підтверджена результатами ретроспективних досліджень, доклінічних досліджень та якості:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • пропозиції до етикетки, інструкції для медичного застосування та/чи аркуша-вкладиша.

11. Зміна виробника діючої речовини в разі забезпечення ідентичності специфікації, методу синтезу та методів контролю якості діючої речовини:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії нової діючої речовини.

12. Незначні зміни в процесі виробництва діючої речовини за умови, якщо специфікація не зазнала небажаних змін, не відбулося змін фізичних властивостей діючої речовини, не з’явилися додаткові домішки або не змінилися їх рівні, які потребують додаткових досліджень із безпеки готового лікарського засобу:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії нової діючої речовини.

13. Зміна розміру виробничої партії діючої речовини за умови, якщо дані з контролю якості діючої речовини свідчать про відсутність порушень цілісності виробництва або фізичних властивостей діючої речовини:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії нової виробничої партії діючої речовини.

14. Зміна специфікації діючої речовини в бік удосконалення або доповнення новими методами контролю якості та уточненими коливаннями параметрів:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії діючої речовини.

15. Незначні зміни у виробництві готового лікарського засобу за умови, якщо специфікація не зазнала небажаних змін, новий виробничий процес забезпечує виробництво ідентичного лікарського засобу щодо всіх аспектів якості, безпечності та ефективності:

 • обгрунтування змін;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії лікарського засобу, одержаного за новим виробничим процесом.

16. Зміна розміру виробничої партії готового лікарського засобу за умови відсутності порушень цілісності виробничого процесу:

 • обгрунтування змін;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї виробничої партії нового готового лікарського засобу.

17. Зміна в специфікації готового лікарського засобу за умови, якщо нова специфікація удосконалена або доповнена новими методами контролю якості та уточненими коливаннями параметрів:

 • обгрунтування змін;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії готового лікарського засобу.

18. Зміни в синтезі або відновленні наповнювачів, які не вказані у Фармакопеї і описані в попередніх реєстраційних матеріалах, за умови, якщо специфікація не зазнала небажаних змін, не відбулося змін у складі домішок або рівнів домішок, які потребують додаткових досліджень із безпечності готового лікарського засобу, не відбулося змін фізико-хімічних властивостей готового лікарського засобу:

 • обгрунтування змін;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії готового лікарського засобу.

19. Зміна в специфікації наповнювачів за умов, якщо нова специфікація удосконалена або доповнена новими методами контролю якості та уточненими коливаннями параметрів:

 • обгрунтування змін;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії готового лікарського засобу.

20. Збільшення терміну придатності щодо вказаного у попередніх реєстраційних матеріалах:

 • обгрунтування змін;
 • результати щодо стабільності, одержані при проведенні досліджень згідно з протоколами, які були схвалені при реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і які свідчать, що термін придатності не зменшився і не перевищує 5 років;
 • доповнення в інші відповідні розділи реєстраційних матеріалів.

21. Зміна терміну придатності після першого відкривання упаковки за умови, якщо аналіз даних щодо стабільності підтверджує, що затверджений термін придатності лікарського засобу відповідно до специфікацій, які були надані в період реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, не зменшився:

 • обгрунтування змін;
 • результати щодо стабільності, одержані при проведенні досліджень згідно з протоколами, які були схвалені при реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і які свідчать, що термін придатності не зменшився;
 • доповнення в інші відповідні розділи реєстраційних матеріалів.

22. Зміна терміну придатності після відтворення лікарського засобу (приготування лікарської форми для безпосереднього застосування, наприклад розчинення) за умов, якщо аналіз даних щодо стабільності свідчить, що затверджений термін придатності лікарського засобу відповідно до специфікацій, які були надані в період реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, не зменшився:

 • обгрунтування змін;
 • результати щодо стабільності, одержані при проведенні досліджень згідно з протоколами, які були схвалені при реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і які свідчать, що термін придатності не зменшився;
 • доповнення в інші відповідні розділи реєстраційних матеріалів.

23. Зміна умов зберігання за умови, якщо аналіз даних щодо стабільності, здійснених за протоколом, затвердженим при реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, свідчить, що затверджений термін придатності лікарського засобу відповідно до специфікацій, які були надані в період реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, не зменшився:

 • обгрунтування змін;
 • результати щодо стабільності, одержані при проведенні досліджень за протоколами, які були схвалені при реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і які свідчать, що термін придатності не зменшився;
 • доповнення в інші відповідні розділи реєстраційних матеріалів.

24. Зміна в процедурі аналізу якості діючої речовини за умови, якщо результати досліджень підтверджують, що нова процедура аналізу якості діючої речовини щонайменше еквівалентна попередній:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії діючої речовини, одержаний при проведенні аналізу якості за новою процедурою.

25. Зміна в процедурі аналізу якості готового лікарського засобу за умови, якщо специфікація лікарського засобу не зазнала небажаних змін і результатами досліджень доведено, що нова процедура аналізу якості готового лікарського засобу щонайменше еквівалентна попередній:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії готового лікарського засобу, одержаний при проведенні аналізу якості за новою процедурою.

26. Зміна, яка відповідає доповненням до Фармакопеї, за умови, що вона вводиться виключно з метою введення в дію нових положень (доповнень) до Фармакопеї:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії лікарського засобу, одержаний при проведенні аналізу якості за новою процедурою.

27. Зміна в процедурі тестування нефармакопейної допоміжної речовини за умови, що нова процедура аналізу допоміжної речовини щонайменше еквівалентна попередній:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості для однієї серії допоміжної речовини, одержаний при проведенні аналізу якості за новою процедурою.

28. Зміна процедури тестування внутрішньої упаковки за умови, що нова процедура тестування щонайменше еквівалентна попередній:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат, одержаний при проведенні тестування за новою процедурою.

29. Зміна в методі тестування пристроїв для введення лікарського засобу за умови, що нова процедура тестування щонайменше еквівалентна попередній:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат, одержаний при проведенні тестування за новою процедурою.

30. Зміна форми первинної упаковки за умови, що не відбулося змін якості та стабільності готового лікарського засобу в упаковці, а також змін у взаємодії між упаковкою та лікарським засобом:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості на одну серію лікарського засобу в новій упаковці;
 • зразок лікарського засобу (1 упаковка).

31. Зміна відбитків, грунтовки або інших маркувань і штампів на таблетках та написів на капсулах за умови, що нові написи не повинні спричиняти плутанину з іншими таблетками та капсулами:

 • обгрунтування зміни;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • сертифікат якості нового лікарського засобу;
 • зразок лікарського засобу (1 упаковка).

32. Зміна розміру таблеток, капсул, супозиторіїв без зміни кількісного складу та середньої ваги за відсутності змін у профілі розчинення:

 • обгрунтування зміни;
 • порівняльні дані з профілю розчинення;
 • доповнення у відповідні розділи реєстраційних матеріалів;
 • доповнення до стислого опису властивостей препарату там, де це потрібно;
 • сертифікат якості для однієї серії нового лікарського засобу;
 • один зразок (1 упаковка) нового лікарського засобу.

Додаток 4 до пункту 6.4 
Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення

Зміни, які потребують нової реєстрації лікарського засобу

До змін, які потребують нової реєстрації лікарського засобу, належать:

1. Зміни активних речовин:

 • додання однієї чи більше активних речовин;
 • вилучення однієї чи більше активних речовин;
 • кількісні зміни активних речовин;
 • заміна активної речовини на її сольове чи ізомерне похідне з тим самим терапевтичним ефектом;
 • заміна ізомерів та їхніх сумішей;
 • заміна речовини, виділеної з природних джерел або одержаної біотехнологічним шляхом, на речовину або продукт з іншою хімічною будовою;
 • новий носій для радіоактивних лікарських засобів.

2. Зміни терапевтичних показань:

 • додання показань в іншій терапевтичній галузі (лікування, діагностика або профілактика — визначається відповідно до діючої АТС-класифікації);
 • зміни показань в іншій терапевтичній галузі (лікування, діагностика або профілактика — визначається відповідно до діючої АТС-класифікації).

3. Зміни дозування, лікарської форми та способу застосування:

 • зміни біодоступності;
 • зміни фармакокінетики;
 • зміни дозування лікарського засобу;
 • зміна або додання нової лікарської форми;
 • зміна або додання нового шляху введення (для парентеральних форм у зв’язку з відмінностями в ефективності та безпечності препарату при внутрішньоартеріальному, внутрішньовенному, внутрішньом’язовому та інших шляхах введення).

При таких змінах заявник разом з обгрунтуванням потреби внесення змін подає до Центру відповідні розділи реєстраційних матеріалів, які обгрунтовують указані зміни і є достатніми для експертизи лікарського засобу.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті