Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2800-IV

07 Грудня 2011 10:49 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 6 вересня 2005 р. № 2800-IV

«Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів»

Верховна Рада України  постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

2. Статтю 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» після частини другої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

«Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею встановлюється.

Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною шостою.

3. У Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів  в Україні»:

в абзацах сімнадцятому, двадцять першому, двадцять сьомому статті 1, в абзаці другому частини другої статті 11, в абзаці першому частини першої статті 12, у пункті 4 та абзаці другому пункту 5 розділу VI «Прикінцеві положення» слово «дозвіл» у всіх відмінках і числах замінити словом «ліцензія» у  відповідному відмінку і числі;

в абзаці п’ятому частини першої статті 2, в абзаці першому частини першої статті 8, в абзаці першому частини першої статті 11, у пункті 3 розділу VI «Прикінцеві положення» слова «відповідний дозвіл» у всіх відмінках і числах замінити словом «ліцензія» у відповідному відмінку і числі;

в абзаці першому частини першої статті 11 слова «мають дозвіл» замінити словами «мають ліцензію»;

статтю 15 викласти в такій редакції:

«Стаття 15. Видача ліцензій на здійснення депозитарної діяльності

1. Ліцензійні умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Для здійснення кожного з видів депозитарної діяльності учасникам Національної депозитарної системи видається ліцензія Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій має отримати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок видачі ліцензії затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності комерційним банкам видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України».

4. У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»:

частину другу статті 2 після слів «банківської діяльності» доповнити словами «професійної діяльності на ринку цінних паперів”;

пункт 57 статті 9 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Президент України В. Ющенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті