Проект закону України № 9553 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісній конкуренції»»

09 Грудня 2011 5:20 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісній конкуренції»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісній конкуренції» розроблений Антимонопольним комітетом України за власною ініціативою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта передбачає запровадження порядку відбору у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для проведення експертизи.

Відповідальність за вчинення порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», запроваджена з 2008 року із внесенням змін до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Протягом 2010 року органами Комітету виявлено та припинено 397 таких порушень внаслідок надання відповідних рекомендацій.

Враховуючи загальну тенденцію до збільшення кількості цих порушень, виникає нагальна потреба у правовому запровадженні механізму здійснення органами Комітету під час планових перевірок або у випадку виявлення ознак порушення статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» відбору у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо для проведення експертизи з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету.

Поряд з цим, законопроектом передбачено, що у разі встановлення порушення, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», порушник відшкодовує здійснені на це витрати. Кошти відшкодовування витрат зараховуються до державного бюджету.

3. Правові аспекти

Відповідні суспільні відносини регулюються Законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Проект акта передбачає внесення доповнень до Законів України «Про Антимонопольний комітет України» і «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Реалізація акта не потребує внесення змін до інших законів України чи актів Кабінету Міністрів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта буде здійснюватись в межах коштів, виділених Антимонопольному комітету України на відповідний бюджетний рік та не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту має підвищити ефективність виявлення та припинення органами Антимонопольного комітету України порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, зокрема, статті 151 «Поширення інформації, що вводить в оману» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Голова Комітету В.П. Цушко

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

«____»_____________2011 р.

Закон УкраЇни
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення заходів
з протидії недобросовісній конкуренції»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести такі зміни до законів України:

1. Частину першу статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» доповнити пунктом 71 такого змісту:

«71) у випадках, встановлених законом, здійснювати відбір у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи;».

2. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» доповнити статтею 261 такого змісту:

«Стаття 261. Відбір зразків товарів

З метою виявлення і припинення порушення, передбаченого статтею 151 цього Закону, під час проведення планових перевірок або у випадку виявлення ознак зазначеного порушення органами Антимонопольного комітету України посадові особи Антимонопольного комітету України мають право здійснювати відбір у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи у лабораторіях та інших організаціях, акредитованих на право проведення такої експертизи. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів України.

Витрати, пов’язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

У разі встановлення факту вчинення суб’єктом господарювання порушення, передбаченого статтею 151 цього Закону, такий суб’єкт відшкодовує зазначені витрати до державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України  

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення заходів з протидії недобросовісній конкуренції»

Редакція (зміст) відповідних положень (статей, частин) чинного акту Нова редакція (зміст) відповідних положень акту, з урахуванням запропонованих змін
Закон України «Про Антимонопольний комітет України»

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

<…>

7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

<…>

«71) у випадках, встановлених законом, здійснювати відбір у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи.»

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
Відсутня

«Стаття 261. Відбір зразків товарів

З метою виявлення і припинення порушення, передбаченого статтею 151 цього Закону, під час проведення планових перевірок або у випадку виявлення ознак зазначеного порушення органами Антимонопольного комітету України посадові особи Антимонопольного комітету України мають право здійснювати відбір у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення незалежної експертизи у лабораторіях та інших організаціях, акредитованих на право проведення такої експертизи. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів України.

Витрати, пов’язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.У разі встановлення факту вчинення суб’єктом господарювання порушення, передбаченого статтею 151 цього Закону, такий суб’єкт відшкодовує зазначені витрати до державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

Заступник Голови Комітету – державний уповноважений Л.І. Колісник

Коментарі

Юрий 11.12.2011 12:09
Що за профанізм! В Законі є всього 32 статті!Тут ще й як попахує корупцією.Хто простить посадовцям витрати дорогоцінних бюджетних коштів на "Відбір зразків товарів".Будуть порушення,-і платитимуть підприємства!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті