Наказ МОЗ, Держінвестпроекту, НАМН України від 18.07.2011 р. № 421/44/64

20 Грудня 2011 2:35 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ  ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18.07.2011 р. № 421/44/64

Про утворення Робочої групи

з відбору та впровадження Національного проекту

«Нове життя» – нова якість охорони

материнства та дитинства»

На виконання Указу Президента України від 08.09.2010 р. № 895 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку», постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1255 «Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)», від 08.12.2010 р. № 1256 «Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)» та з метою забезпечення своєчасного впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства»,  НАКАЗУЄМО:

1. Створити Робочу групу з відбору та впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства», що додається.

2. Затвердити Положення про Робочу групу з відбору та впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Робоча група), що додається.

3. Співголовам Робочої групи:

3.1. Забезпечити контроль за організацією та проведенням засідань Робочої групи;

3.2. У випадку необхідності вносити зміни до складу Робочої групи, а також залучати відповідних фахівців та спеціалістів для роботи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я, заступника Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та Віце-президента Національної академії медичних наук, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр охорони здоров’я України


О.В. Аніщенко_____________________

Голова Державного агентства з


інвестицій та управління

національними проектами України

В.В. Каськів

_____________________

Президент Національної академії


медичних наук України

А.М. Сердюк


_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства охорони

здоров’я України,

Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Національної академії медичних наук України

18.07. 2011 р. № 421/44/64

СКЛАД

Робочої групи з відбору та впровадження Національного проекту

«Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства»

Моісеєнко Р.О. Співголова Робочої групи, Перший заступник Міністра охорони здоров’я України;
Сірман В.М. Співголова Робочої групи, керівник  НП «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства;
Запорожан В.М.
Співголова Робочої групи, Віце-президент Національної академії медичних наук України;
Осташко С.І. Заступник співголови Робочої групи, Директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України;
Антипкін Ю.Г. Заступник співголови Робочої групи, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;
Осінкіна О.С. координатор реалізації НП «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», радник Адміністрації Президента України (за згодою);
Пономаренко А.М. Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Головний санітарний лікар України;
Гойда Н.Г. проректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Слабкий Г.О. Директор ДУ «Український інститут стратегічних досліджень»;
Чайка В.К. Директор Донецького регіонального Центру охорони материнства та дитинства;
Посохова С.П. Головний лікар Одеського обласного перинатального центру;
Вайсберг Ю.Р. Головний лікар Житомирського обласного центру охорони здоров‘я матері і дитини МОЗ України;
Камінський В.В. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство і гінекологія»;
Шунько Є.Є. головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «неонатологія»;
Юкіе Мокуо Керівник Представництва ЮНІСЕФ в Україні (за згодою);
Поканевич І.В. Керівник бюро ВООЗ в Україні (за згодою);
Єфіменко О.В. відповідальна за діяльність експертної групи;
Фесенко Р.П. виконавчий секретар Робочої групи.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства охорони

здоров’я України,

Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Національної академії медичних наук України

«18» липня 2011 р. № 421/44/64

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з відбору та впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства»

1. Загальні положення

1.1.  Робоча група з відбору та впровадження Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Робоча група) є координаційним органом, утвореним на період реалізації Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства» (далі – Національний проект).

1.2. Робоча група створена з метою розробки наукових і практичних пропозицій щодо впровадження Національного проекту та формування забезпечення своєчасного виконання  заходів з його реалізації всіма суб’єктами, що приймають участь у реалізації національного проекту та їх координації і моніторингу.

1.3. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, а також актами Президента України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.4. Моніторинг підготовки медичних кадрів та нормативне забезпечення діяльності перинатальних центрів покладається на Міністерство охорони здоров’я України.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України.

1.6. Науково-методичне забезпечення діяльності Робочої групи та питань впровадження Національного проекту покладається на Національну академію медичних наук України.

2. Основні завдання Робочої групи

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

 • вивчення, аналіз і узагальнення світового досвіду з формування та реалізації державної політики у сфері перинатальної допомоги;
 • визначення напрямків діяльності у сфері удосконалення з питань перинатальної допомоги;
 • розроблення пропозицій щодо впровадження  Національного проекту;
 • проведення аудиту перинатальної допомоги на регіональному рівні, який включає: аналіз перинатальної допомоги у регіоні, аналіз штатного розкладу та резерву кадрів з перинатальної допомоги, рівня підготовки кадрів, базового лікувального закладу для створення регіонального перинатального центру, оцінка технічного стану будівлі, приміщень, інженерних мереж, де буде створений перинатальних центр, оцінка технічного стану, номенклатури, існуючого медичного обладнання;
 • брати участь у розробці та затвердженні в установленому порядку проекту створення регіонального перинатального центру, який включає: реконструкцію та капітальний ремонт приміщень перинатального центру, впровадження сучасних інженерних технологій для забезпечення функціонування перинатального центру ІІІ рівня надання медичної допомоги, впровадження медичних технологій із дооснащенням необхідним високотехнологічним медичним обладнанням;
 • координація та моніторинг за виконанням заходів щодо впровадження Національного проекту;
 • координація діяльності установ, відомств, органів виконавчої влади, що визначені співвиконавцями Національного проекту;
 • участь у розробці та погодження Концепції перинатальної допомоги у регіоні;
 • участь у розробці нормативно-правового забезпечення реалізації Національного проекту щодо удосконалення організаційно-медичних технологій у сфері перинатальної допомоги;
 • участь в розробці навчальних програми в рамках реалізації Національного проекту;
 • аналіз концепції перинатальної допомоги у регіоні з організаційно-методичними заходами та надання обов’язкових до виконання регіональними робочими групами відповідних пропозицій щодо внесення змін та доповнень у разі потреби до неї;
 • організаційно-методичний, науково-методичний і нормативний супровід Національного проекту;
 • аналіз пропозицій міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо впровадження Національного проекту;
 • експертна підтримка розроблення проекту створення регіонального перинатального центру (реконструкція та капітальний ремонт приміщень перинатального центру; впровадження сучасних інженерних технологій для забезпечення функціонування перинатального центру ІІІ рівня надання медичної допомоги; впровадження медичних технологій із дооснащенням необхідним високотехнологічним медичним обладнанням);
 • експертна підтримка розроблення штатного розкладу перинатального центру перед затвердженням його МОЗ України;
 • проведення фахового аналізу кожного проекту створення регіональних перинатальних центрів, його загальної вартості, строків реалізації, джерел фінансування, конкретних напрямів та обсягів витрат, а також затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації;
 • надання пропозицій щодо погодження проектів створення регіональних перинатальних центрів;
 • аналіз стану реалізації проектів створення регіональних перинатальних центрів та заходів, спрямованих на створення мережі цих центрів, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками та виконавцями проектів;
 • розгляд пропозицій щодо внесення змін до проектів створення регіональних перинатальних центрів, їх загальної вартості, строків та джерел фінансування, конкретних напрямів та обсягів витрат, підготовка висновків щодо їх погодження;
 • погодження проектів створення регіональних перинатальних центрів, їх загальної вартості, строків та джерел фінансування, конкретних напрямів та обсягів витрат, підготовка висновків щодо їх погодження;
 • оцінка виконання заходів щодо впровадження Національного проекту  в конкретному регіоні та аналіз причин, які перешкоджають своєчасній реалізації проекту створення регіонального перинатального центру, його облаштуванню і забезпеченню інноваційними технологіями та сучасним обладнанням, технічному переоснащенню його приміщень, внесення пропозицій щодо їх усунення;
 • здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на Робочу групу завдань.

3. Права Робочої групи

3.1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має наступні права:

 • утворювати тимчасові експертні та робочі групи, завданням яких є здійснення фахового аналізу проектів створення регіональних перинатальних центрів, в частині фахового спрямування;
 • залучати до розгляду питань, пов’язаних з діяльністю експертних та робочих груп, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;
 • одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • заслуховувати інформацію відповідальних виконавців та/або представників регіональних робочих груп про стан створення регіональних перинатальних центрів;
 • співпрацювати з органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими зацікавленими органами і організаціями незалежно від форми власності з питань, пов’язаних з основними завданнями Робочої групи.

4. Склад Робочої групи

4.1. Робоча група складається з трьох співголів, їх заступників, відповідального секретаря та членів Робочої групи.

4.2. Персональний склад Робочої групи формується з представників МОЗ України, Держінвестпроекту України, НАМН України, провідних фахівців за напрямами МОЗ України, Держінвестпроекту України, НАМН України, міжнародних експертів, учасників соціального партнерства та фахівців (за їх згодою).

4.3.  Співголовами Робочої групи від Міністерства охорони здоров’я України є за посадою Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, від Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України є керівник Національного проекту «Нове життя» – нова якість охорони материнства та дитинства», від Національної академії медичних наук України є Віце-президент Національної академії медичних наук України.

4.4. Співголови Робочої групи забезпечують виконання покладених на Робочу групу завдань.

4.5. Співголови Робочої групи діють від її імені на основі цього Положення. У разі відсутності співголів Робочої групи їх обов’язки виконують заступники співголів.

4.6. Заступники співголів Робочої групи призначаються з числа її членів.

4.7.  Відповідальний секретар Робочої групи обирається з її членів.

5. Порядок роботи Робочої групи

5.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць. Співголова має право скликати в разі потреби позачергові засідання.

5.2. Рішення про проведення засідання приймають співголови Робочої групи у випадку їх спільної згоди.

Співголова Робочої групи:

 • здійснює керівництво діяльністю Робочої групи, спрямовує роботу її членів і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
 • бере участь у підготовці питань до розгляду на засіданні Робочої групи та визначає порядок денний засідання;
 • за необхідністю створює тимчасові експертні та робочі групи для виконання окремих завдань та підтримки процесу впровадження Національного проекту;
 • представляє Робочу групу у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

5.3. Засідання Робочої групи є правомочним у разі присутності більше половини її складу.

5.4. Прийняті на засіданні Робочої групи рішення оформлюються протоколом, який підписується співголовами Робочої групи та відповідальним секретарем Робочої групи.

Члени Робочої групи діють в межах своїх повноважень. Член Робочої групи, який не підтримує рішень (пропозицій), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5.5. Відповідальний секретар Робочої групи організовує проведення засідань Робочої групи формує порядок денний, готує матеріали до засідання Робочої групи, веде протокол засідання, готує проекти рішень та забезпечує їх розповсюдження.

5.6. Рішення Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість складу робочої групи. У разі рівної кількості голосів голоси співголів Робочої групи є вирішальними.

5.7. На засіданні Робочої групи ведеться протокол, який підписується співголовами Робочої групи і відповідальним секретарем Робочої групи.

5.8. В засіданні Робочої групи, крім її членів, можуть бути присутні запрошені особи, зокрема, представники підприємств, установ та організацій, наукових установ та організацій, представники органів державної влади (за згодою їх керівників), інші фахівці, консультанти та спеціалісти.

5.9. Про дату, час і місце засідання Робочої групи, порядок денний члени Робочої групи сповіщаються персонально не пізніше ніж за 3 дні до засідання відповідальним секретарем Робочої групи.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті