Проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів»

27 Грудня 2011 12:00 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів» (далі — проект наказу) розроблений Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) спільно з Державною службою України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України) відповідно до пункту 1 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 №467 та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440, з метою забезпечення державного регулювання ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів, зменшення проблемних питань, що виникають при здійсненні експортно-імпортних операцій з незареєстрованими медичними виробами, впорядкування системи державного контролю за якістю та безпекою таких виробів, приведення власних нормативно-правових актів МОЗ у відповідність з іншими, що мають вищу юридичну силу.

Дія акта поширюється на усіх суб’єктів господарювання юридичних та/або фізичних осіб, які виконують положення нормативно-правових актів, до яких вносяться запропоновані проектом постанови зміни.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 31.01.2012 р. Державною службою України з лікарських засобів за адресою: просп. Перемоги, 120, Київ, 03115, тел/факс: (044)450-12-66

E- mail: diklz@diklz.gov.ua

Проект наказу та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua та Державної служби України з лікарських засобів www.diklz.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про Порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів» (далі — проект акта) розроблений Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) спільно з Державною службою України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба) відповідно до пункту 1 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 № 467 та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440, з метою забезпечення державного регулювання ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів, зменшення проблемних питань, що виникають при здійсненні експортно-імпортних операцій з незареєстрованими медичними виробами, впорядкування системи державного контролю за якістю та безпекою таких виробів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1171»Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», було внесено зміни до деяких постанов Уряду, а саме щодо медичної техніки та виробів медичного призначення — функції державної реєстрації покладено на Держлікслужбу.

Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, основними завданнями МОЗ України є:

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів.

Відповідно до пунктів 3, 4.2, 4.13, 4.14 основними завданнями Держлікслужби України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів.

здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо:

забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, у тому числі тих, які закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів, на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення, в тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної);

здійснює державну реєстрацію медичних виробів.

На сьогодні питання щодо контролю якості та безпеки застосування медичних виробів врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004р. № 1497 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) медичної техніки та виробів медичного призначення» (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 1 Порядку ввезення на митну територію, реалізація та застосування в Україні медичних виробів дозволяється тільки після їх державної реєстрації, крім випадків, визначених МОЗ у встановленому порядку.

На підставі вищезазначеного з метою врегулювання питань з обігу незареєстрованих медичних виробів та запобігання створення штучних перешкод для ввезення незареєстрованих медичних виробів, що надходять з метою гуманітарної допомоги, проведення клінічних випробувань та інших назріла гостра необхідність затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням прийняття проекту акта є врегулювання питань з обігу незареєстрованих медичних виробів та запобігання створення штучних перешкод для ввезення незареєстрованих медичних виробів, що надходять з метою гуманітарної допомоги, проведення клінічних випробувань та інших, приведення власних нормативно-правових актів МОЗ у відповідність з іншими, що мають вищу юридичну силу.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є Закон України «Про гуманітарну допомогу», Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 №1497, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 №467/2011 та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440/2011.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Регіональний аспект

Запропонований проект акта не стосується питання розвитку адміністративно — територіальних одиниць.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та погодженню з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Державною митною службою України.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному сайті Держлікслужби www.diklz.gov.ua та МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту акта дозволить:

впорядкувати систему ввезення незареєстрованих медичних виробів;

впорядкувати систему державного контролю за якістю та безпекою незареєстрованих медичних виробів;

створити сприятливі умови для забезпечення населення та закладів охорони здоров’я якісними та безпечними медичними виробами;

підвищити відповідальність юридичних та фізичних осіб, які ввозять на митну територію України незареєстровані медичні вироби з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва, у разі стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф, інших екстремальних ситуацій, з метою надання гуманітарної допомоги, тощо.

Перший заступник Міністра

Р.О. Моісеєнко

ПРОЕКТ

Від 26.12.2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку ввезення
на митну територію України незареєстрованих медичних виробів

Відповідно до пункту 1 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, пунктів 3, 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 № 467, пунктів 3, 4.2, 4.13, 4.14 Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440, з метою забезпечення державного регулювання ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів (додається).

2. Начальнику управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я (Стеціву В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я Моісеєнко Р.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

Порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів

1. В цьому Порядку використовуються такі терміни:

електронне повідомлення — лист із зазначенням інформації щодо можливості або неможливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів з накладеним електронним цифровим підписом Голови Державної служби України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України) або його заступників, який надсилається засобами електронного зв’язку Держлікслужбою України на адресу Державної митної служби України;

заявник — суб’єкт господарювання, який має намір ввезти незареєстрований медичний виріб на митну територію України в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;

одержувач — суб’єкт господарювання, який отримав право на ввезення незареєстрованих медичних виробів на митну територію України відповідно до чинного законодавства;

опрацювання документів щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів — певна послідовність дій, що проводяться Держлікслужбою України з метою встановлення можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів на підставі документів, поданих заявником, щодо якості та безпеки незареєстрованих медичних виробів, що пропонуються до ввезення на митну територію України, та перевірки їх на відповідність чинному законодавству;

повідомлення — лист із зазначенням інформації щодо можливості або неможливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів, засвідчений підписом Голови Держлікслужби України або його заступників, який видається за наслідками відповідного опрацювання документів на безоплатній основі.

2. Медичні вироби, що не зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства, можуть увозитися на митну територію України без права реалізації та без права застосування в медичній практиці у таких випадках:

а) з метою державної реєстрації (перереєстрації) медичного виробу;

б) з метою експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо за умови вивезення з митної території України після закінчення експонування;

в) з метою проведення багатоцентрових клінічних випробувань лікарських засобів згідно з чинним законодавством України, за умови вивезення з митної території України після закінчення багатоцентрових клінічних випробувань лікарських засобів.

Медичні вироби, що є витратними матеріалами при проведенні багатоцентрових клінічних випробувань, які за результатами використання не можливо ідентифікувати, зворотному вивозу не підлягають, їх утилізація проводиться закладами охорони здоров’я, що проводили багатоцентрові клінічні випробування, про що оформляється відповідний акт.

Копія акта про утилізацію медичних виробів, що є витратними матеріалами, після закінчення багатоцентрових клінічних випробувань, надається:

  • Державній митній службі України,
  • територіальним органам Держлікслужби України за місцем провадження діяльності одержувача.

г) з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва відповідно до чинних міжнародних договорів;

ґ) у разі стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до чинного законодавства);

д) з метою надання гуманітарної допомоги, що визнана такою відповідно до чинного законодавства.

3. Митне оформлення незареєстрованих медичних виробів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Митне оформлення незареєстрованих медичних виробів здійснюється після отримання митними органами письмового повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів або відповідного електронного повідомлення.

5. Для отримання повідомлення заявник подає до Держлікслужби України заяву на ім’я Голови Держлікслужби України, у якій зазначаються мета ввезення незареєстрованих медичних виробів, їх назви, кількість, код згідно з УКТЗЕД, підприємство-виробник, країна-виробник, перелік супроводжувальних документів.

6. До заяви додаються документи, перелік яких зазначений у додатку 1 до цього Порядку.

Усі документи подаються в одному примірнику, з перекладом на українську мову: оригінал або завірені в установленому порядку копії.

У разі надання неповного комплекту документів заява залишається без розгляду.

7. Опрацювання документів щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів здійснює Держлікслужба України.

8. За результатами опрацювання поданих заявником документів на незареєстровані медичні вироби Держлікслужба України в установленому порядку надає заявнику оригінал повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів.

9. Підставами для надання заявнику повідомлення щодо неможливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів є встановлення під час опрацювання фактів недостовірності наданої інформації щодо якості та безпеки незареєстрованих медичних виробів, що пропонуються до ввезення на територію України, або невідповідність їх чинному законодавству.

10. Повідомлення Держлікслужби України (додаток 2) оформлюється за підписом Голови Держлікслужби або його заступників.

11. Строк розгляду документів та надання повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів не повинен перевищувати 30 робочих днів.

13. Заявник несе відповідальність за достовірність наданих документів, матеріалів, зразків медичних виробів відповідно до чинного законодавства.

14. Одержувач відповідає за якість і безпеку отриманих незареєстрованих медичних виробів відповідно до чинного законодавства.

Перший заступник Міністра

Р.О. Моісеєнко

Додаток 1

до Порядку ввезення на митну територію України

незареєстрованих медичних виробів

Перелік документів, які додаються до заяви щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів

1. Увезення з метою державної реєстрації (перереєстрації):

1.1 заява;

1.2 копія контракту;

1.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

1.4 копія зареєстрованої Держлікслужбою України заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) медичного виробу;

1.5 копії договорів між заявником та уповноваженими Держлікслужбою України установами про проведення експертиз, передбачених при проведенні державної реєстрації медичних виробів.

2. Увезення з метою експонування на виставках, ярмарках, конференціях:

2.1 заява;

2.2 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

2.3 договір про участь заявника у виставках, ярмарках, конференціях тощо з вказанням місця та часу експонування або інші документи, які підтверджують мету ввезення.

3. Увезення з метою проведення багатоцентрових клінічних випробувань лікарських засобів в Україні:

3.1 заява;

3.2 рішення Державного Експертного Центру Міністерства охорони здоров’я України про проведення багатоцентрових клінічних випробувань лікарських засобів на застосування в медичній практиці;

3.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

3.4 копія документів, що підтверджують якість та безпеку медичного виробу, виданих відповідно до чинного законодавства.

4. Увезення з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва:

4.1 заява;

4.2 договір, який підтверджує увезення з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва;

4.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

4.4 клопотання органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про ввезення медичного виробу з метою участі в програмі технічної допомоги, у програмах міжнародного співробітництва (за наявності);

4.5 копія документів, що підтверджують якість та безпеку медичних виробів, виданих відповідно до чинного законодавства (додатково: для медичної техніки та медичних виробів, що є стерильними, — документ щодо відповідності вимогам чинного санітарного законодавства України).

5. Увезення у разі стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф, інших екстремальних ситуацій:

5.1 заява;

5.2 документ, який підтверджує надходження медичного виробу для запобігання наслідкам стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф, інших екстремальних ситуацій;

5.3 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

5.4 клопотання органів виконавчої влади, місцевого самоврядування про ввезення медичного виробу для запобігання наслідкам стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф (за наявності);

5.5 рішення Кабінету Міністрів України, прийняте відповідно до чинного законодавства у разі стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних катастроф;

5.6 копія документів, що підтверджують якість та безпеку медичних виробів, виданих відповідно до чинного законодавства (додатково: для медичної техніки та медичних виробів, що є стерильними, — документ щодо відповідності вимогам чинного санітарного законодавства України).

6. Увезення з метою надання гуманітарної допомоги:

6.1 заява;

6.2 копія супроводжувальних документів (інвойс, накладна тощо);

6.3 рішення (витяг з рішення) Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України або рішень комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах наданих їм повноважень;

6.4 копія документів, що підтверджують якість та безпеку медичних виробів, виданих відповідно до чинного законодавства (додатково: для медичної техніки та медичних виробів, що є стерильними, — документ щодо відповідності вимогам діючого санітарного законодавства України).

Додаток 2

до Порядку ввезення на митну територію України

незареєстрованих медичних виробів

Державний Герб України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

«____»____________№ ________

(найменування заявника, якому видається повідомлення щодо ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів, країна, місцезнаходження заявника)

Державна служба України з лікарських засобів


(не заперечує/заперечує)

проти ввезення на митну

територію України незареєстрованого медичного виробу:

(повна назва медичного виробу, код УКТ ЗЕД)

Походження медичного виробу

(країна походження, підприємство-виробник (компанія, фірма), місцезнаходження)

Супроводжувальні документи

(копія контракту, копії супроводжувальних документів)

Кількість

Вага нетто

Мета ввезення

Голова Держлікслужби України

(його заступник)___________________

(П.І.Б., підпис)

М.П.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів» (далі — проект акта) розроблений Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) спільно з Державною службою України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба) відповідно до пункту 1 Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004 № 1497, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента від 13.04.2011 №467 та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440, з метою забезпечення державного регулювання ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів, та з метою зменшення проблемних питань, що виникають при здійсненні експортно-імпортних операцій з незареєстрованими медичними виробами, з метою впорядкування системи державного контролю за якістю та безпекою таких виробів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1171 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», було внесено зміни до деяких постанов Уряду, а саме щодо медичної техніки та виробів медичного призначення — функції державної реєстрації покладено на Держлікслужбу.

Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, основними завданнями МОЗ України є:

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

Забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів.

Відповідно до пунктів 3, 4.2, 4.13, 4.14 основними завданнями Держлікслужби України є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів.

Здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо:

забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, у тому числі тих, які закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів, на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення, в тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної);

здійснює державну реєстрацію медичних виробів;

надає одноразовий дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів.

На сьогодні питання щодо контролю якості та безпеки застосування медичних виробів врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2004р. № 1497 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) медичної техніки та виробів медичного призначення» (далі — Постанова 1497).

Відповідно до пункту 1 Порядку ввезення на митну територію, реалізація та застосування в Україні медичних виробів дозволяється тільки після їх державної реєстрації, крім випадків, визначених МОЗ у встановленому порядку.

На підставі вищезазначеного з метою врегулювання питань з обігу незареєстрованих медичних виробів та запобігання створення штучних перешкод для ввезення незареєстрованих медичних виробів, що надходять з метою гуманітарної допомоги, проведення клінічних випробувань та інших назріла гостра необхідність затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту акта є впорядкування системи ввезення незареєстрованих медичних виробів, впорядкування системи державного контролю за якістю та безпекою таких виробів, створення сприятливих умов для забезпечення населення та закладів охорони здоров’я якісними та безпечними медичними виробами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

З метою впорядкування процедури ввезення незареєстрованих медичних виробів можна визначити наступні способи досягнення відповідних цілей:

Перший спосіб, що обраний МОЗ України спільно з Держлікслужбою та запроваджений у запропонованому проекті наказу — розробка проекту наказу щодо затвердження Порядку ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів.

Запропонований проект наказу зумовлений тим, що на сьогоднішній день порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів визначені пунктом 1 Постанови 1497, де передбачено, що ввезення на митну територію, реалізація та застосування в Україні медичних виробів дозволяється тільки після їх державної реєстрації, крім випадків, визначених МОЗ у встановленому порядку.

Сьогодні згідно чинного законодавства порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів передбачений наказом Держлікінспекції України від 16.06.2010 № 112 «Про Порядок надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення».

Проте, зазначеним наказом визначено, що цей дозвіл надає Держлікінспекція МОЗ, що суперечить нормам Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440, оскільки відповідно до п. 4.14 зазначеного Положення саме Держлікслужба, що є правонаступником Держлікінспекції МОЗ надає одноразовий дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів.

Другий спосіб — залишити без змін діюче законодавство з питань ввезення незареєстрованих медичних виробів. Зазначений спосіб не допоможе досягнути основної мети та привести нормативно-правові акти у відповідність до Постанови 1497 та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.11 № 440.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Розв’язати проблему можливо лише за умови прийняття запропонованого проекту акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження і виконання вимог регуляторного акта

З моменту впровадження в дію проекту акта, виконання його вимог буде забезпечено як з боку держави — МОЗ (встановлено що саме МОЗ забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері обігу медичних виробів), так і з боку юридичних та фізичних осіб, що звертаються до Держлікслужби з метою ввезення незареєстрованих медичних виробів. Виконання вимог акту з боку Держлікслужби заключається у проведенні експертизи матеріалів, що подаються юридичними та фізичними особами, забезпеченні своєчасної організації процедури щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів.

А з боку юридичних та фізичних осіб — виконання вимог акту буде забезпечуватись, оформленням відповідного пакета документів для подання їх до Держлікслужби з метою подальшої можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Прийняття проекту акта дозволить:

  • затвердити порядок ввезення на митну територію України незареєстрованих медичних виробів;
  • привести нормативно-правові акти МОЗ та Держлікслужби відповідно до вимог Постанови 1497.
Учасники Вигоди Витрати
Держава Привести нормативно-правові акти МОЗ та Держлікслужби відповідно до вимог Постанови 1497, Указів Президента України від 08.04.11 № 440 та від 13.04.2011 № 467 Відсутні
Суб’єкти господарювання Виконання вимог акту буде забезпечуватись, оформленням відповідного пакета документів для подання їх до Держлікслужби з метою подальшої можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів Відсутні
Населення Можливість ввезення незареєстрованих медичних виробів. Відсутні


7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акту встановлюється безстроково.

8. Визначення показників результативності акту

Основним показником прийняття акта є відсутність порушень чинного законодавства України.

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта — додаткових надходжень не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — всі суб’єкти господарювання, які виконують положення нормативно-правового акту.

За статистичними даними за період з 16.06.2010 по 01.11.2011 до Держлікінспекції МОЗ звернулося

  • юридичних та фізичних осіб, що звертаються до Держлікінспекції МОЗ із заявою про отримання дозволу щодо ввезення незареєстрованих медичних виробів:

за період з 16.06.2010 по 01.11.2011 до Держлікінспекції МОЗ звернулося — 1941 суб’єктів господарської діяльності;

  • юридичних та фізичних осіб, що зверталися до Держлікінспекції МОЗ із заявою про отримання дозволу щодо ввезення незареєстрованих медичних виробів та яким було відмовлено в видачі за негативними результатами наданих ними матеріалів та експертиз:

за період з 16.06.2010 по 01.11.2011 до Держлікінспекції МОЗ було відмовлено у видачі дозволу щодо ввезення незареєстрованих медичних виробів — 20 суб’єктам господарської діяльності;

3) Кількість виданих дозволів щодо ввезення незареєстрованих медичних виробів:

За період з 16.06.2010 по 01.11.2011 було видано — 1921 дозволів щодо ввезення незареєстрованих медичних виробів.

3. Виконання вимог проекту акта не потребує додаткових грошових витрат з боку юридичних та фізичних осіб, а розмір часу щодо виконання вимог акту залежить від надання юридичними та фізичними особами усіх документів та проходження усіх необхідних експертиз щодо якості та безпеки незареєстрованих медичних виробів, що ввозяться.

З боку держави виконання вимог акту залежить від своєчасного надходження документів, необхідних для розгляду можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів.

4. Час, що витрачатиметься юридичними та фізичними особами — до 20 днів з моменту подачі документів щодо ввезення незареєстрованих медичних виробів.

Рівень поінформованості середній, який забезпечується його оприлюдненням на офіційному сайті Держлікслужби — www.diklz.gov.ua та МОЗ України — http://www.moz.gov.ua.

Щодо поінформованості юридичних та фізичних осіб після прийняття наказу МОЗ, то вона буде забезпечена її офіційним оприлюдненням на сторінках веб — сайтів Держлікслужби — www.diklz.gov.ua та МОЗ України — www.moz.gov.ua, на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України (офіційному засобу масової інформації), в щотижневому випуску газети «Аптека».

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження здійснюється через 30 днів з моменту набрання чинності наказу.

Метою базового відстеження є оцінка стану відносин, на врегулювання яких спрямована дія наказу, а саме:

1) визначення кількості юридичних та фізичних осіб, що звертаються до Держлікслужби із заявою щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів;

3) визначення кількості юридичних та фізичних осіб, що зверталися до Держлікслужби із заявою щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів та яким було відмовлено в видачі за негативними результатами наданих ними матеріалів та експертиз.

4) визначення кількості прийнятих Держлікслужбою рішень щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів.

Повторне відстеження — через рік після набрання чинності наказу шляхом аналізу наступних статистичних даних:

  • визначення кількості юридичних та фізичних осіб, що звертаються до Держлікслужби із заявою щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів, відстеження їх збільшення або зменшення з моменту набрання чинності наказу (протягом 2011 — 2012 років);
  • визначення кількості проведених експертиз щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів, відстеження їх збільшення або зменшення з моменту набрання чинності наказу (протягом 2011 — 2012 років);
  • визначення кількості прийнятих рішень щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів, відстеження їх збільшення або зменшення з моменту набрання наказу (протягом 2011 — 2012 років);
  • визначення кількості юридичних та фізичних осіб, що зверталися до Держлікслужби із заявою щодо можливості ввезення незареєстрованих медичних виробів та яким було відмовлено в видачі за негативними результатами наданих ними матеріалів та експертиз, відстеження їх збільшення або зменшення з моменту набрання чинності наказу (протягом 2011 — 2012 років).
Перший заступник Міністра

Р.О. Моісеєнко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті